How you spell your name Tiếng Việt là gì

Cập nhật ngày 05/08/2022 bởi mychi

Bài viết How you spell your name Tiếng Việt là gì thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu How you spell your name Tiếng Việt là gì trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “How you spell your name Tiếng Việt là gì”

Đánh giá về How you spell your name Tiếng Việt là gì


Xem nhanh
Học đánh vần bảng chữ cái tiếng Anh ở đây nhé:
https://www.youtube.com/watch?v=QOSN0p4Yqmgu0026t=39s
Tham khảo thêm các bài học trên kênh youtube nhé.
👉 Học thêm từ vựng ở đây nhé
https://www.youtube.com/watch?v=vGHYf...
👉 Học tiếng Anh lại từ đầu ở đây nhé
https://www.youtube.com/watch?v=MqpVS...
👉 Học ngữ âm ở đây nhé
https://www.youtube.com/watch?v=kCx7x...
👉 Học đọc hiểu ở đây nhé
https://www.youtube.com/watch?v=7j0FK...
👉 Học ngữ pháp ở đây nhé
https://www.youtube.com/watch?v=0B-Zo...
- Facebook fanpage: https://www.facebook.com/Ti%E1%BA%BFn...

Unit 2. What is your name? SBT Tiếng Anh lớp 3 mới: Giải bài tập Unit 2 SBT Tiếng Anh lớp 3 thí điểm. Complete and say aloud. (Hoàn thành và đọc to)2. Do the puzzle. (Thực hiện trò chơi ô chữ);How do you spell your name?

DỊCH VÀ GIẢI SÁCH BÀI TẬP

A: PHONICS AND VOCABULARY (PHÁT ÂM VÀ TỪ VỰNG)

1: Complete and say aloud(Hoàn thành và đọc to)

Mai b. Peter

2: Do the puzzle(Thực hiện trò chơi ô chữ).

1. YOUR 2. NAME 3.HOW 4. WHAT 5. SPELL

3: Read and complete(Đọc và hoàn thành câu).

1. Whats your name? Bạn tên là gì?

2. My names Peter. Tên mình là Peter.

3.How do you spell your name?

Tên bạn đánh vần như thế nào?

B: SENTENCE PATTERNS (CẤU TRÚC CÂU)

1: Read and match(Đọc và nối).

1 c Whats your name. Bạn tên là gì?

2 a My names Linda. Mình tên là Linda.

3 b How do you spell your name?

Tên bọn đánh vần như thế nào?

2: Match the sentences. (Nối những câu sau).

1 c Hello. My names Peter. Xin chào.Mình tên là Peter.

Hi, Peter. Im Nam. Xin chào, Peter. Mình là Nam.

2 a Whats your name? Bạn tên là gì?

My names Linda. Mình tên là Linda

3 b How do you spell Linda? Linda đánh vàn như thế nào?

L-l-N-D-A.

3: Put the words in order. Then read aloud

(Sắp xếp các từ sau theo thứ tự đúng. Sau đó đọc to chúng)

1. My name is Phong. Mình tên là Phong.

2. What is your name? Tên bạn là gì?

3. How do you spell your name?

Tên bạn đánh vần như thế nào?

4. L-I-N-D-A.

C: SPEAKING (NÓI)

Read and reply(Đọc và đáp lại).

a.Hello. My names Linda. Xin chào. Tên mình là Linda.

Hello, Linda. My names Trinh.

Xin chào, Linda. Tên mình là Trinh.

b.Hello. My names Peter. Whats your name?

Xin chào. Tên mình là Peter. Tên bạn là gì?

Hello, Peter.My names Khang.

Xin chào, Peter. Tên mình là Khang.

c. How do you spell Linda?

Linda đánh vần như thế nào? L-l-N-D-A.

d. How do you spell your name?

Tên bạn đánh vần như thế nào?

T-R-l-N-H.

D: READING (ĐỌC HlỂU)

1: Look, read and match. (Nhìn, đọc và nối).

1 c Hello. My names Linda.

Xin chào. Tên mình là Linda.

2 a Hi. Im Peter.

Xin chào. Mình là Peter.

3 b Hello. My names Hoa.

Xin chào. Tên mình là Hoa.

2: Read and complete(Đọc và hoàn thành).

(1) my (2) names (3) how (4) P-H-O-N-G (5) spell Phong: Hi.My names Phong.

Phong: Xinchào. Tên mình là Phong.

Linda: Hello, Phong. My names Linda.

Linda: Xin chào, Phong. Mình tên là Linda.

How do you spell your name?

Tên bạn đánh vần như thế nào?

Phong: P-H-O-N-G. How do you spell your name?

Phong: P-H-O-N-G. Tên bạn đánh vần như thế nào?

Linda: L-l-N-D-A.

Linda: L-l-N-D-A.

E: WRITING (VIẾT)

1: Look and write(Nhìn và viết).

1. Hello. My names Linda. Xin chào. Mình tên là Linda.

2. Hi My names Peter. Xin chào. Mình tên là Peter.

3. Hello. My names Hoa. Xin chào. Mình tên là Hoa.

4.Hi.My names Mai. Xin chào. Mình tên là Mai.

2: Write the missing letters(Viết nhừng chữ cái còn thiếu).

A

B

c

D

E

F

G

H

1

J

K

L

M

N

o

p

Q

R

s

T

u

V

w

X

V

z

3: Write about you(Viết về bản thân).

1. My names Trinh.Mình tên là Trinh.

2. T-R-l-N-H.Các câu hỏi về how you spell your name nghĩa là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê how you spell your name nghĩa là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết how you spell your name nghĩa là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết how you spell your name nghĩa là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết how you spell your name nghĩa là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về how you spell your name nghĩa là gì


Các hình ảnh về how you spell your name nghĩa là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm kiến thức về how you spell your name nghĩa là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo nội dung về how you spell your name nghĩa là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment