Việt Trung Trung Việt Hán Việt Chữ Nôm

Bạn đang chọn từ điển Hán-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Định nghĩa – Khái niệm

✅ Mọi người cũng xem : khổ qua bao nhiêu calo

hồi tâm từ Hán Việt nghĩa là gì?

Dưới đây là giải thích ý nghĩa từ hồi tâm trong từ Hán Việt và cách phát âm hồi tâm từ Hán Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ hồi tâm từ Hán Việt nghĩa là gì.

phát âm hồi tâm tiếng Hán回心 (âm Bắc Kinh)phát âm hồi tâm tiếng Hán回心 (âm Hồng Kông/Quảng Đông).

hồi tâm Làm điều lỗi rồi lòng sinh hối quá.thay đổi ngay tâm ý. ◇Ngũ đại sử bình thoại 五代史平話:Nâm nhược hồi tâm sự Đường, quân thần nghĩa đồng nhất gia您若回心事唐, 君臣義同一家 (Đường sử 唐史, quyển hạ) Nếu như ngươi đổi ý thờ Đường, vua tôi cùng một nhà. ☆Tương tự:chuyển ý轉意.

✅ Mọi người cũng xem : báo cáo là loại văn bản gì

Xem thêm từ Hán Việt

  • tam hô từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • cáo trạng từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • dung lượng từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • chuyên tinh từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • xuy phất từ Hán Việt nghĩa là gì?
  • tudienso.comtừ Hán Việtchữ NômTừ Điển Hán Việt

Từ điển Hán Việt

Nghĩa Tiếng Việt: hồi tâmLàm điều lỗi rồi lòng sinh hối quá.thay đổi ngay tâm ý. ◇Ngũ đại sử bình thoại 五代史平話: Nâm nhược hồi tâm sự Đường, quân thần nghĩa đồng nhất gia 您若回心事唐, 君臣義同一家 (Đường sử 唐史, quyển hạ) Nếu như ngươi đổi ý thờ Đường, vua tôi cùng một nhà. ☆Tương tự: chuyển ý 轉意.