Hòa giải cơ sở là gì?

Cập nhật ngày 28/08/2022 bởi mychi

Bài viết Hòa giải cơ sở là gì? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Hòa giải cơ sở là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Hòa giải cơ sở là gì?”

Đánh giá về Hòa giải cơ sở là gì?


Xem nhanh
Luật Hòa giải ở cơ sở số 35/2013/QH13 ngày 20/6/2013 của Quốc hội. Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2014.

Nội dung bài viết

 • 1 Phạm vi hòa giải ở cơ sở
 • 2 Nguyên tắc tổ chức, vận hành hòa giải ở cơ sở
 • 3 Tiêu chuẩn hòa giải viên như thế nào?
 • 4 Tổ trưởng Tổ hòa giải là ai?
 • 5 Quyền của Hòa giải viên là gì?
 • 6 Nghĩa vụ của Hòa giải viên là gì?
 • 7 Quyền và nghĩa vụ của Tổ trưởng Tổ hòa giải:
 • 8 Việc thôi làm hòa giải viên được thực hiện trong các trường hợp nào?
 • 9 Mỗi Tổ hòa giải có bao nhiêu Hòa giải viên?
 • 10 Trách nhiệm của Tổ hòa giải như thế nào?
 • 11 Căn cứ tiến hành hòa giải cơ sở ra sao?
 • 12 Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải như thế nào?
 • 13 Ai phân công hòa giải viên khi các bên không lựa chọn hòa giải viên?
 • 14 Địa điểm tiến hành hòa giải ở đâu?
 • 15 Thời gian tiến hành hòa giải?
 • 16 Hòa giải kết thúc khi nào?

Hòa giải ở cơ sở là việc hòa giải viên hướng dẫn, giúp đỡ các bên đạt được thỏa thuận, tự nguyện giải quyết với nhéu các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở. Khái niệm cơ sở ở đây được hiểu là thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và cộng đồng dân cư khác.

Phạm vi hòa giải ở cơ sở

Việc hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật, trừ các trường hợp sau đây:a) Mâu thuẫn, tranh chấp xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng;b) Vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình, giao dịch dân sự mà theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự không được hòa giải;c) Vi phạm pháp luật mà theo quy định phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị xử lý vi phạm hành chính;d) Mâu thuẫn, tranh chấp khác không được hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật.

Nguyên tắc tổ chức, vận hành hòa giải ở cơ sở

1. Tôn trọng sự tự nguyện của các bên; không bắt buộc, áp đặt các bên trong hòa giải ở cơ sở.2. Bảo đảm phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước, đạo đức xã hội, phong tục, tập quán tốt đẹp của nhân dân; phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật và người cao tuổi.3. Khách quan, công bằng, kịp thời, có lý, có tình; giữ bí mật thông tin đời tư của các bên, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 10 của Luật này.4. Tôn trọng ý chí, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác; không xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng.5. Bảo đảm bình đẳng giới trong tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở.6. Không lợi dụng hòa giải ở cơ sở để ngăn cản các bên liên quan bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật hoặc trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính, xử lý về hình sự.

Tiêu chuẩn hòa giải viên như thế nào?

– Có phẩm chất đạo đức tốt; có uy tín trong cộng đồng dân cư;– có thể thuyết phục, vận động nhân dân; có hiểu biết pháp luật.

✅ Mọi người cũng xem : bánh trung thu bao nhiêu calo

Tổ trưởng Tổ hòa giải là ai?

– Tổ trưởng tổ hòa giải do hòa giải viên bầu trong số các hòa giải viên để phụ trách tổ hòa giải.– Việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải được thực hiện dưới sự chủ trì của Trưởng ban công tác Mặt trận bằng cách thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín. Kết quả bầu tổ trưởng tổ hòa giải được lập thành văn bản và gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để ra quyết liệt công nhận.

✅ Mọi người cũng xem : vps là gì

Quyền của Hòa giải viên là gì?

– Thực hiện vận hành hòa giải ở cơ sở.– Đề nghị các bên có liên quan cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến vụ, việc hòa giải.– Tham gia sinh hoạt, thảo luận và quyết liệt nội dung, phương thức hoạt động của tổ hòa giải.– Được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải; được cung cấp tài liệu liên quan đến vận hành hòa giải.– Hưởng thù lao theo vụ, việc khi thực hiện hòa giải.– Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.– Được hỗ trợ, tạo khó khăn để khắc phục hậu quả nếu gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến thể trạng, tính mạng trong khi thực hiện vận hành hòa giải.– Kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến vận hành hòa giải

✅ Mọi người cũng xem : nặc danh là gì

Nghĩa vụ của Hòa giải viên là gì?

– Thực hiện hòa giải khi có căn cứ theo quy định tại Điều 16 của Luật này.– Tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 4 của Luật này.– Từ chối tiến hành hòa giải nếu bản thân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ, việc hòa giải hoặc vì lý do khác kéo theo không thể bảo đảm khách quan, công bằng trong hòa giải.– Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có biện pháp phòng ngừa trong trường hợp thấy mâu thuẫn, tranh chấp nghiêm trọng có thể kéo theo hành vi bạo lực gây gây ảnh hưởng sức khoẻ, tính mạng của các bên hoặc gây mất trật tự công cộng.– Thông báo kịp thời cho tổ trưởng tổ hòa giải để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý trong trường hợp phát hiện mâu thuẫn, tranh chấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về hình sự.

Quyền và nghĩa vụ của Tổ trưởng Tổ hòa giải:

– Phân công, phối hợp vận hành của các hòa giải viên.– Đại diện cho tổ hòa giải trong quan hệ với Trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trong thực hiện trách nhiệm của tổ hòa giải.– Đề nghị cho thôi làm hòa giải viên theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật này.– Báo cáo kịp thời với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan có thẩm quyền về các vụ, việc theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 10 của Luật này.– Báo cáo hằng năm và báo cáo đột xuất về tổ chức và vận hành của tổ hòa giải với Ủy ban nhân dân, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.– Phối hợp với tổ trưởng tổ hòa giải khác để trao đổi kinh nghiệm hoặc tiến hành hòa giải những vụ, việc liên quan đến các thôn, tổ dân phố khác nhéu.

✅ Mọi người cũng xem : phơi nhiễm là gì wikipedia

Việc thôi làm hòa giải viên được thực hiện trong các trường hợp nào?

– Theo nguyện vọng của hòa giải viên;– Hòa giải viên không còn phục vụ một trong các tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 của Luật này;– Vi phạm nguyên tắc tổ chức, vận hành hòa giải ở cơ sở theo quy định tại Điều 4 của Luật này hoặc không có điều kiện tiếp tục làm hòa giải viên do bị xử lý vi phạm pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : office 365 là gì

Mỗi Tổ hòa giải có bao nhiêu Hòa giải viên?

Tổ hòa giải có tổ trưởng và các hòa giải viên. Mỗi tổ hòa giải có từ 03 hòa giải viên trở lên, trong đó có hòa giải viên nữ. Đối với vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tổ hòa giải phải có hòa giải viên là người dân tộc thiểu số.

✅ Mọi người cũng xem : bằng bổ túc văn hóa là gì

Trách nhiệm của Tổ hòa giải như thế nào?

– Tổ chức thực hiện hòa giải.– Tổ chức trao đổi kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp để tiến hành hòa giải vụ, việc phức tạp.– Phối hợp với Ban công tác Mặt trận, Chi hội phụ nữ, Chi đoàn thanh niên, Chi hội cựu chiến binh, Chi hội nông dân, Chi hội người cao tuổi, các tổ hòa giải và tổ chức, cá nhân khác trong vận hành hòa giải ở cơ sở.– Kiến nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, Uỷ ban nhân dân cấp xã về hoạt động hòa giải ở cơ sở, các khó khăn cần thiết cho hoạt động hòa giải ở cơ sở.– Đề nghị khen thưởng tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải.

✅ Mọi người cũng xem : chuối bao nhiêu calo

Căn cứ tiến hành hòa giải cơ sở ra sao?

– Một bên hoặc các bên bắt buộc hòa giải;– Hòa giải viên chứng kiến hoặc biết vụ, việc thuộc phạm vi hòa giải;– Theo phân công của tổ trưởng tổ hòa giải hoặc đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hòa giải như thế nào?

– Lựa chọn, đề xuất hòa giải viên, địa điểm, thời gian để tiến hành hòa giải.– Đồng ý hoặc từ chối hòa giải; bắt buộc tạm dừng hoặc chấm dứt hòa giải.– yêu cầu việc hòa giải được tiến hành công khai hoặc không công khai.– Được bày tỏ ý chí và quyết liệt về nội dung giải quyết hòa giải.– Trình bày đúng sự thật các tình tiết của vụ, việc; cung cấp tài liệu, chứng cứ có liên quan.– Tôn trọng hòa giải viên, quyền của các bên có liên quan.– Không gây gây ảnh hưởng an ninh, trật tự tại địa điểm hòa giải.

Ai phân công hòa giải viên khi các bên không lựa chọn hòa giải viên?

Tổ trưởng tổ hòa giải phân công hòa giải viên tiến hành hòa giải trong trường hợp các bên không lựa chọn hòa giải viên.

Địa điểm tiến hành hòa giải ở đâu?

Địa điểm hòa giải là nơi xảy ra vụ, việc hoặc nơi do các bên hoặc hòa giải viên lựa chọn, bảo đảm thuận lợi cho các bên.

Thời gian tiến hành hòa giải?

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày được phân công, hòa giải viên bắt đầu tiến hành hòa giải, trừ trường hợp rất cần thiết phải hòa giải ngay khi chứng kiến vụ, việc hoặc các bên có thỏa thuận khác về thời gian hòa giải.

✅ Mọi người cũng xem : dự định trong tương lai của bạn là gì

Hòa giải kết thúc khi nào?

– Các bên đạt được thỏa thuận.– Một bên hoặc các bên bắt buộc chấm dứt hòa giải.– Hòa giải viên quyết liệt kết thúc hòa giải khi các bên không thể đạt được thỏa thuận và việc tiếp tục hòa giải cũng không thể đạt được kết quả.Các câu hỏi về hòa giải cơ sở là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hòa giải cơ sở là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hòa giải cơ sở là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hòa giải cơ sở là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hòa giải cơ sở là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hòa giải cơ sở là gì


Các hình ảnh về hòa giải cơ sở là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm thông tin về hòa giải cơ sở là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem thông tin chi tiết về hòa giải cơ sở là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment