Hao mòn lũy kế là gì? Cách tính hao mòn lũy kế tài sản cố định?

Cập nhật ngày 25/08/2022 bởi mychi

Bài viết Hao mòn lũy kế là gì? Cách tính hao mòn lũy kế tài sản cố định? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Hao mòn lũy kế là gì? Cách tính hao mòn lũy kế tài sản cố định? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Hao mòn lũy kế là gì? Cách tính hao mòn lũy kế tài sản cố định?”

Đánh giá về Hao mòn lũy kế là gì? Cách tính hao mòn lũy kế tài sản cố định?


Xem nhanh

hao mòn lũy kế là gì? Hao mòn lũy kế tiếng Anh là gì? Quy định xác định tổng giá trị hao mòn TSCĐ? Cách tính hao mòn lũy kế của cải/tài sản cố định?

Hao mòn lũy kế là ngôn từ được dùng trong vận hành nghiệp vụ kế toán. Với ý nghĩa xác định và phản ánh cho giá trị của của cải/tài sản cố định còn lại. Tính đến thời điểm lập báo cáo, các giá trị không còn đảm bảo như ban đầu. cũng như trên thị trường có sự xuất hiện của các phương thuận tiện, trang thiết bị hiện đại hơn. Điều này khiến cho việc xác định các hao mòn lũy kế là ý nghĩa rất cần thiết. Cách tính được sử dụng trên các tài sản cố định của tổ chức. Để xác định hợp lý nhất tổng giá trị phản ánh trên thị trường ở thời điểm tiến hành xác định giá.

Luật sư tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. hao mòn lũy kế là gì?
  • 2 2. Hao mòn lũy kế tiếng Anh là gì?
  • 3 3. Quy định xác định giá trị hao mòn TSCĐ:
  • 4 4. Cách tính hao mòn lũy kế tài sản cố định?

1. hao mòn lũy kế là gì?

Hao mòn lũy kế được xác định trong hoạt động kế toán. Với công tác phản ánh giá trị cho của cải/tài sản. Thực hiện trong vận hành kiểm kê đối với các tài sản và giá trị tài sản trong đơn vị. Điều này giúp cho việc phản ánh tổng giá trị đảm bảo trong điều kiện thị trường. Khi mang đến các giá trị phù hợp trong mức nhất định với các của cải/tài sản tương tự.

Xác định hao mòn dựa trên thời gian dùng, mật độ tần suất và mức độ trong khai thác công dụng của tài sản. cũng như các khả năng giá trị có khả năng đảm bảo cho tương lai. Các công việc này được thực hiện trong nghiệp vụ chuyên môn. Và kế toán chỉ quan tâm đến giá trị của hao mòn lũy kế. Từ đó mang đến các quy định về nguyên tắc xác định hao mòn.

Chú ý là các hoạt động tính toán hao mòn lũy kế chỉ được thực hiện trên tài sản cố định. Với các giá trị sử dụng lâu dài cũng như ý nghĩa chất lượng. Từ đó mà có thể tính toán hợp lý cho tổng giá trị của của cải/tài sản trong thời điểm thực hiện công tác kế toán.

Ý nghĩa trong công tác kế toán:

Hao mòn lũy kế xác định cho tổng giá trị bị mất đi. Căn cứ vào các đánh giá suy giảm giá trị trên thực tế. Điều này giúp cho việc tiếp cận hiệu quả với giá trị phản ánh đúng nhất ở thời điểm tính toán. Nhận định được các tổng giá trị mất đi qua thời gian. cũng như với hiệu quả tham gia vào sản xuất, kinh doanh. Hay tiết kiệm nguồn vốn ban đầu, mang đến quy mô và chất lượng cao cho sản xuất,…

Có nhiều yếu tố được xem xét căn cứ. Qua đó để xác định tổng giá trị còn lại phản ánh trên tài sản hiệu quả nhất. Công tác này mang đến thường xuyên ý nghĩa trong hoạt động kế toán Doanh nghiệp. Như xác định với các giá trị sở hữu còn lại trong quy trình thực hiện vận hành buôn bán. Hay đảm bảo trong các nguồn của cải/tài sản đang được dùng và khai thác tác dụng cho của cải/tài sản. có thể thực hiện tham gia các giao dịch để mang đến nguồn tiền dịch chuyển trong tổ chức. Tất cả đều phải được căn cứ trên tổng giá trị còn lại của danh mục.

Các ngôn từ:

Xem thêm: Mẫu quyết liệt thanh lý xe ô tô, thanh lý tài sản cố định của công ty

Hao mòn lũy kế của cải/tài sản cố định là tổng cộng tổng giá trị hao mòn của tài sản cố định tính đến thời điểm báo cáo. Xác định từ thời điểm ban đầu khi tổng giá trị sử dụng của của cải/tài sản là cao nhất. Thực hiện dùng và khai thác tác dụng trong công ty làm tổng giá trị của tài sản giảm đi. Điều này kiến cho công tác kế toán cần tính toán để cho ra tổng giá trị thực tế ở thời điểm tiến hành công tác báo cáo.

Khấu hao của cải/tài sản cố định là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của của cải/tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh. Xác định trong thời gian sử dụng của của cải/tài sản cố định đó. cũng như căn cứ trên cơ sở dùng tài sản với cường độ, mức độ nhất định. có thể làm chất lượng máy không đảm bảo được hiệu quả.

Khấu hao này chính là việc trừ đi các giá trị thực tế tham gia vào sản xuất, buôn bán. đáp ứng đối với hiệu quả và chất lượng của các giai đoạn sản xuất trước. Và không mang đến chất lượng được phản ánh mãi theo thời gian.

Nguyên tắc xác định hao mòn lũy kế:

Cuối hàng tháng, là thời điểm thực hiện công tác báo cáo. Kế toán phải trích khấu hao TSCĐ cho các bộ phận. Thực hiện các nghiệp vụ và xác định cho hao mòn thực tế. Thời gian dẫn đến các hao mòn này kể từ lần đầu tiên xác định giá trị của của cải/tài sản. Sau đó đã đưa vào sử dụng và khai thác trong giá trị của cải/tài sản với vận hành của công ty. Tính đến thời điểm hiện nay thực hiện báo cáo ở các giai đoạn hoạt động Doanh nghiệp khác nhéu.

vì thế mà ở mỗi báo cáo, có khả năng xác định giá trị hao mòn lũy kế là khác nhéu. Gắn với thực tế sử dụng, khai thác và chất lượng còn lại của của cải/tài sản. Số liệu đưa vào bảng cân đối kế toán của chỉ tiêu hao mòn lũy kế là số dư có của tài khoản 214. Xác định cho mục đích tính toán các tổng giá trị thực tế công ty đang sở hữu. Nó có thể tồn tại ở các dạng khác nhau. Nhưng hoàn toàn có khả năng định ra giá trị bằng tiền.

Về nguyên tắc:

Mọi của cải/tài sản cố định có liên quan đến sản xuất, buôn bán đều phải trích khấu hao theo quy định hiện hành. Xác định hiệu quả các giá trị thực tế phản ánh trên danh mục. Chỉ cần đó là tài sản của công ty đang sở hữu. Không cần xác định với mong muốn và hoạt động thực tế đang khai thác tài sản là gì. Gồm cả tài sản chưa dùng, không cần sử dụng, chờ thanh lý. Với các tính chất cân nhắc lựa chọn dùng hay không, như: phù hợp, hiệu quả và năng suất, chất lượng cao.

Xem thêm: hồ sơ, trình tự gói thầu sửa chữa tài sản cố định tổng giá trị nhỏ

2. Hao mòn lũy kế tiếng Anh là gì?

Hao mòn lũy kế tiếng Anh là Accumulated depreciation.

Hao mòn lũy kế tài sản cố định tiếng Anh là Accumulated depreciation of fixed assets.

3. Quy định xác định giá trị hao mòn TSCĐ:

sử dụng, tính toán trong hoạt động quản lý nhà nước:

– Nhà nước quy định khung thời gian dùng cho các của cải/tài sản cố định. Để đảm bảo trong chất lượng, hay sử dụng các của cải/tài sản tốt, có chất lượng và hiệu quả. Không thể dùng các của cải/tài sản quá cũ, quá lỗi thời không đảm bảo hiệu quả và ý nghĩa sử dụng được.

Nhà nước cũng thực hiện quy định tỷ lệ hao mòn cho từng loại TSCĐ. Để công tác kế toán có cơ sở hạn chế trừ, tính toán. Mang đến giá trị phản ánh hiệu quả đối với phần tổng giá trị còn lại của của cải/tài sản. Điều này được giải thích là theo thời gian, mức độ nhiều sử dụng, chế độ bảo dưỡng, chăm sóc,… đều đặn dẫn đến hao mòn. Và hao mòn thường xuyên hay ít thì căn cứ trên tình trạng thực tế của của cải/tài sản cố định.

– Thời gian sử dụng TSCĐ:

Phải được cơ quan quản lý trực tiếp quản lý xem xét, quyết định. Đảm bảo phù hợp trong quy định chung. Bên cạnh các hiệu quả ứng dụng và lợi ích thực tế tìm kiếm trong tổ chức mình. Với chất lượng sản phẩm sử dụng khác nhau, mà trong cùng một khoảng thời gian, các công ty làm ra giá trị danh mục khác nhéu.

Nếu Doanh nghiệp muốn tác động như nâng cấp hay tháo dỡ TSCĐ. Trong mục đích để nâng thời gian sử dụng TSCĐ. Ảnh hưởng đến công tác quản lý của cải/tài sản. Phải có biên bản trình bày các căn cứ làm thay đổi thời gian dùng. Gửi đến các cơ quan có thẩm quyền để phản ánh, trình bày các công việc đã được công ty thực hiện. Đồng thời tính thời gian sử dụng mới và đăng ký lại với cơ quan quản lý. Mang đến ý nghĩa sử dụng và hiệu quả mới được triển khai.

Xem thêm: Mẫu quyết liệt đưa tài sản cố định của Doanh nghiệp vào sử dụng? Mẫu quyết liệt giao quản lý và dùng của cải/tài sản cố định mới?

Quy định thời gian dùng của TSCĐ vô hình:

Do công ty tự quyết liệt trong khoảng thời gian nhà nước quy định. trong vòng 20 năm và không dưới 3 năm. Và đảm bảo hiệu quả đối với ý nghĩa dùng, khai thác tác dụng trong công ty.

– Đối với những của cải/tài sản được nhà nước giao quản lý mang đến trách nhiệm cho đơn vị. Phải được tính hao mòn hàng năm để xác định giá trị đang thuộc quyền quản lý. Trừ những TSCĐ có tính chất đặc biệt. Quản lý phải thể hiện và tính toán được tổng giá trị trong quyền sử dụng, khai thác của cải/tài sản của mình.

Với TSCĐ Doanh nghiệp thuê ngoài nhằm mục đích sử dụng tạm thời. Các ý nghĩa trong quyền và nghĩa vụ các bên thực hiện gắn với giá trị thực của TSCĐ. tuy nhiên bên thuê, bên mượn phản cam kết dùng hiệu quả, bảo quản và giữ gìn tài sản.

– Việc tính hao mòn TSCĐ thực hiện mỗi năm 01 lần vào tháng 12. Gắn với ý nghĩa của nội dung báo cáo, trước khi khóa sổ kế toán. Hoặc được thực hiện với các báo cáo thường xuyên trong nghiệp vụ kế toán của công ty. Để quản lý hiệu quả chất lượng của của cải/tài sản.

– Các TSCĐ không phải tính hao mòn:

+ TSCĐ đã tính đủ hao mòn nhưng vẫn còn sử dụng được.

+ TSCĐ chưa tính hao mòn đủ mà đã hư hỏng không tiếp tục dùng được nữa.

Xem thêm: tài sản cố định là gì? Phân loại và quy định về khấu hao tài sản cố định?

✅ Mọi người cũng xem : không cố ý tiếng anh là gì

4. Cách tính hao mòn lũy kế tài sản cố định?

– Mức hao mòn hàng năm diễn ra đối với từng tài sản cố định. Trong đặc thù của loại của cải/tài sản dựa trên hao mòn có thể nhanh hay chậm. Được tính theo công thức sau:

Mức hao mòn hàng năm của mỗi TSCĐ = Nguyên giá của TSCĐ x Tỷ lệ tính hao mòn (% năm)

Qua đó, thấy được các hao mòn xác định theo tỷ lệ phần trăm.

– Hàng năm, Doanh nghiệp tính tổng số hao mòn của TSCĐ theo công thức:

Số hao mòn tính cho năm N = Số hao mòn đã tính của năm (N – 1) + Số hao mòn tăng năm N – Số hao mòn hạn chế năm N

Xác định cho thời gian dùng thực tế. Thời điểm đầu tiên phải xác định khi tiến hành thuê, mua hay được giao của cải/tài sản cố định. Và với thời gian từ đó đến hiện nay, các hao mòn là bao nhiêu.

– Nếu thời gian dùng hay nguyên giá TSCĐ thay đổi. Ảnh hưởng đến phản ánh giá trị thực tế tính trên của cải/tài sản hao mòn. Doanh nghiệp phải xác định lại mức hao mòn trung bình hàng năm của TSCĐ. Để nhìn nhận khách quan, chính xác hơn đối với các tổng giá trị và chức năng thực tế bị mất đi. Bên cạnh các giá trị, tác dụng và chức năng vẫn còn đảm bảo hiệu quả trong hoạt động công ty:

Hao mòn TB năm của TSCĐ = tổng giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế toán / Thời gian dùng còn lại của TSCĐ

Xem thêm: tài sản cố định vô hình là gì? các loại của cải/tài sản cố định vô hình của Doanh nghiệp?

Xem thêm: Hỏi về giấy tờ giải thể công ty và sang tên của cải/tài sản cố định

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : security key windows 10 là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

cấp bậc: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.570 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

tìm hiểu về của cải/tài sản cố định? tìm hiểu về kế toán tải sản cố định trong công ty? tìm hiểu thông tin về kế toán tải sản cố định trong công ty?

Cách xác định nguyên giá tài sản cố định bình quân? Tính nguyên giá tài sản cố định bình quân? Tính trong kỳ? Tính trong năm?

tài sản cố định, của cải/tài sản lưu động là gì? Sự khác biệt giữa của cải/tài sản cố định và tài sản lưu động?

Quy định về bồi thường của cải/tài sản trên đất? Tiền đền bù về tài sản cố định trên đất?

tìm hiểu thông tin về khấu hao tài sản cố định? tìm hiểu thông tin về trích khấu hao tài sản cố định? Nguyên tắc khấu hao của cải/tài sản cố định?

Cách xác định nguyên giá của cải/tài sản cố định đã qua dùng? Cách tính khấu hao của cải/tài sản cố định đã qua dùng?

Khấu hao của cải/tài sản cố định là gì? Cách tính khấu hao của cải/tài sản cố định?

tài sản cố định thuê tài chính là gì? Cách tính nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính?

Kế hoạch khấu hao của cải/tài sản cố định là gì? Phạm vi tài sản cố định phải tính khấu hao? Lập kế hoạch khấu hao của cải/tài sản cố định?

tìm hiểu thông tin về các phương thức lừa đảo? Khi bị lừa đảo cần làm gì? Lấy lại tiền khi bị lừa chuyển khoản bằng cách nào? Làm thế nào để không bị lừa đảo?

Công bố mỹ phẩm là gì? Tại sao cần phải công bố mỹ phẩm? Trình tự Thủ tục, hồ sơ công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước?

Mẫu thông báo về việc danh mục được tiếp tục sản xuất, lưu thông là gì? Mẫu thông báo về việc sản phẩm được tiếp tục sản xuất, lưu thông 2021? một vài quy định của pháp luật về sản phẩm được tiếp tục sản xuất, lưu thông?

Mẫu quyết liệt tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự là gì? Mẫu quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự? Hướng dẫn làm Mẫu quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự? một vài quy định của pháp luật về tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự?

Mẫu báo cáo hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài buôn bán sản phẩm quảng cáo là gì? Mẫu báo cáo hoạt động quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo 2021? Không cho tắt quảng cáo trên báo sau 1,5 giây có bị phạt không? Điều kiện quảng cáo theo quy định của pháp luật?

Mẫu quyết định thực hiện giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa là gì? Mẫu quyết định thực hiện giám định tư pháp đối với danh mục văn hóa? Hướng dẫn làm Mẫu quyết định thực hiện giám định tư pháp đối với danh mục văn hóa? một số quy định của pháp luật về thực hiện giám định tư pháp đối với danh mục văn hóa?

Mẫu quyết liệt công nhận sự thỏa thuận của các đương sự là gì, Mục đích của mẫu đơn? Mẫu quyết liệt công nhận sự thỏa thuận của các đương sự? Hướng dẫn làm Mẫu quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự? một số quy định của pháp luật về công nhận sự thỏa thuận của các đương sự? Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm?

Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư là gì? Mẫu văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành dự án đầu tư? một số quy định của pháp luật về văn phòng điều hành dự án đầu tư? hồ sơ thành lập văn phòng điều hành trong hợp đồng BCC đối với nhà đầu tư nước ngoài?

Mẫu quyết liệt đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự là gì, Mục đích của mẫu đơn? Mẫu quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự theo mẫu 70-DS? Hướng dẫn làm Mẫu quyết liệt đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự? một vài quy định của pháp luật về định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự?

Mẫu thông báo chấm dứt vận hành dự án đầu tư là gì? Mẫu thông báo chấm dứt vận hành dự án đầu tư 2021? Hướng dẫn làm Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư? một số quy định của pháp luật về chấm dứt hoạt động dự án đầu tư?

Mẫu đề xuất dự án đầu tư là gì? Mẫu đề xuất dự án đầu tư? một số quy định của pháp luật về đề xuất dự án đầu tư?

Mẫu quyết liệt công nhận sự thỏa thuận của các đương sự là gì? Mẫu quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự? Hướng dẫn làm Mẫu quyết liệt công nhận sự thoả thuận của các đương sự? một vài quy định của pháp luật về công nhận sự thoả thuận của các đương sự? Trình tự giấy tờ Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm?

Mẫu quyết liệt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư là gì? Mẫu quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 2021? một số quy định của pháp luật về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư? Có được Thu hồi đất khi chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư không?

Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính là gì? Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính 2021? Hướng dẫn làm Mẫu giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện hành chính? Trình tự và giấy tờ khởi kiện hành chính?

Mẫu giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc là gì? Mẫu giấy đề nghị đăng ký làm hòa giải viên thương mại vụ việc 2021? một số quy định của pháp luật về hòa giải viên thương mại vụ việc? Trình tự, giấy tờ hòa giải thương mại?

Mẫu quyết liệt không mở hồ sơ phá sản là gì? Mẫu quyết liệt không mở hồ sơ phá sản? Hướng dẫn làm Mẫu quyết liệt không mở giấy tờ phá sản? một vài quy định của pháp luật về không mở giấy tờ phá sản?

Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết) là gì, mục đích của mẫu đơn? Giấy đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và …(tên vùng, lãnh thổ ký kết)? Thủ tục hồ sơ hoàn thuế theo Hiệp định?

Mẫu thông báo triển khai, thay đổi ngay địa điểm, thời gian chấm dứt hoạt động ATM lưu động là gì, mục đích của mẫu đơn? Mẫu thông báo triển khai, thay đổi ngay địa điểm, thời gian chấm dứt hoạt động ATM lưu động 2021? Hướng dẫn làm mẫu thông báo triển khai, thay đổi địa điểm, thời gian chấm dứt vận hành ATM lưu động? một số quy định của pháp luật về triển khai, thay đổi ngay địa điểm, thời gian chấm dứt hoạt động ATM lưu động?

Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT là gì, mục đích của mẫu đơn? Thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT? một số quy định của pháp luật về thông báo chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT?

Mẫu quyết liệt Giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh là gì, Mục đích của mẫu đơn? Mẫu quyết định Giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh? Hướng dẫn làm Mẫu quyết định Giảm thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh? Tham khảo quy định Giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở cai nghiện yêu cầu? Có được Tạm thời đưa học viên ra khỏi cơ sở cai nghiện yêu cầu không?Các câu hỏi về hao mòn lũy kế là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hao mòn lũy kế là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hao mòn lũy kế là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hao mòn lũy kế là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hao mòn lũy kế là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hao mòn lũy kế là gì


Các hình ảnh về hao mòn lũy kế là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm thông tin về hao mòn lũy kế là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem thêm nội dung về hao mòn lũy kế là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment