Thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn đến cơ sở mới

Cập nhật ngày 24/10/2022 bởi hoangngoc

Bài viết Thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn đến cơ sở mới thuộc chủ đề về Hỏi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !!

Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn đến cơ sở mới trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : Thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn đến cơ sở mới

Chuyển sinh hoạt Đoàn là gì?

Xem nhanh
Mọi người chưa rõ cứ ib mình hướng dẫn nhé

Hiện tại, do thường xuyên yếu tố khách quan như chuyển nơi cư trú, nơi làm việc thì các đoàn viên không thể sinh hoạt đoàn viên để thực hiện nhiệm vụ đoàn viên của mình được thì pháp luật đã có những quy định cho phép chuyển sinh hoạt để các đoàn viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình ở bất kỳ đâu khi chuyển đến đoàn cơ sở mới  vây những câu hỏi về việc cấp giấy chuyển sinh hoạt Đoàn khi xin chuyển công tác Đoàn sang địa chỉ mới, giấy tờ chuyển sinh hoạt Đoàn đến Đoàn cơ sở mới. Trong phạm vi bài viết này thì Chúng Tôi sẽ làm rõ vấn đề này theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của Đoàn thanh niên cộng sản HCM

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là thành viên trong hệ thống chính trị, vận hành trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong hệ thống này Đảng là người lãnh đạo, Đoàn là một trong những tổ chức thành viên. Đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là đội dự bị tin cậy của Đảng, nguồn cung cấp theo bắt buộc nhiệm vụ chính trị của Đảng, Đoàn là chỗ dựa vững chắc của nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đoàn phối hợp với các bộ phận Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức xã hội chăm lo giáo dục đào tạo và bảo vệ thanh thiếu nhi.

Video tham khảo: Một số hiểu biết về Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh – Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn đến cơ sở mới

Theo quy định của pháp luật thì trong trường hợp các đoàn viên khi chuyển sinh hoạt đoàn thì sẽ làm đơn đề nghị ban chấp hành chi đoàn (hoặc chi đoàn cơ sở) nơi đang sinh hoạt để được chuyển sinh hoạt đoàn đến cơ sở mới do thay đổi ngay cư trú hoặc nơi học tập, công tác theo quy định của điều lệ đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Sau khi nhận được đơn đề nghề của đoàn viên thì ban chấp hành chi đoàn có trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây để chuyển nơi sinh hoạt đoàn cho các đoàn viên.

+ Ban chấp hành chi đoàn sẽ nhận xét đoàn viên vào Sổ đoàn viên và thu đoàn phí đến thời điểm chuyển sinh hoạt đoàn (trường hợp đoàn viên sinh hoạt tại chi đoàn cơ sở thì ban chấp hành chi đoàn cơ sở nhận xét, thu đoàn phí và trực tiếp tiến hành Thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên) theo quy định của pháp luật.

+ Ban chấp hành công đoàn thì có trách nhiệm giới thiệu đoàn viên đến đoàn cơ sở để làm tiếp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn. Khi đoàn viên thay đổi ngay chỗ nơi ở, học tập, lao động, công tác, đoàn viên là các học sinh, sinh viên đang học hoặc đang trong thời gian nghỉ hè, đi thực tập, thực tế với thời gian không quá 3 tháng thì sẽ được chuyển sinh hoạt tạm thời đến cơ sở đoàn nơi học tập, lao động, công tác hoặc nơi cư trú mới thì đoàn cơ sở sẽ có trách nhiệm làm Thủ tục giới thiệu và tiếp nhận đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời.

Xem thêm: Điều kiện kết nạp Đoàn viên

Khi chuyển sinh hoạt đoàn viên chính thức hoặc tạm thời thì sẽ thực hiện bằng thẻ đoàn viên hoặc giấy chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời theo mẫu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật

+ Ban công đoàn mới sau khi nhận được giấy tờ chuyển sinh hoạt thì sẽ tiếp nhận đoàn viên do đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở giới thiệu đến sinh hoạt.

– Ban chấp hành đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở mới có trách nhiệm sau khi tiếp nhận đoàn viên thay đổi nơi công tác, học tập, nơi cư trú mới thì trong các trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt trong cùng một đoàn cơ sở thì ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn mới.

+ Nếu đoàn viên chuyển sinh hoạt sang công đoàn cơ sở khác không cùng trong một đoàn cơ sở thì trong trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt sang đoàn cơ sở khác thì ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đến ban chấp hành đoàn cơ sở mới theo quy định của pháp luật.

+ Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thì khi tiếp nhận đoàn viên từ nơi khác giới thiệu đến, ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, các quy định của pháp luật đã quy thể quá trình, Thủ tục, trình tự chuyển sinh hoạt Đoàn đến Đoàn cơ sở mới rất đơn giản, cụ thể giúp cho các đoàn viên tiện trong quy trình thực hiện giấy tờ giúp các đoàn viên vẫn có thể thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng của tổ chức đoàn giúp tổ chức đoàn ngày càng phát triển phát huy hơn nữa vai trò là cánh tay đắc lực của Đảng.

Video tham khảo: CHUYỂN SINH HOẠT ĐOÀN
BẠN CÓ THỂ XEM THÊM:

Thẩm quyền cấp Giấy chuyển sinh hoạt Đoàn

Tóm tắt câu hỏi:

Em năm nay học lên đại học, trong những hồ sơ rất cần thiết để đăng ký nhập học cần có giấy chuyển sinh hoạt đoàn. Trong sổ đoàn của em có phần giới thiệu sinh hoạt đoàn, cho em hỏi đây có phải là giấy chuyển sinh hoạt đoàn không? Nếu không phải thì cần đi đâu để xin phép giấy chuyển sinh hoạt đoàn.

Luật sư tư vấn:

1. Căn cứ pháp lý:

– Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí minh Khóa X

– Hướng dẫn số 22 HD/TWĐTN ngày 28 tháng 6 năm 2013 hướng dẫn thực hiện điều lê Đoàn TNCS Hồ chí minh;

2. Nội dung tư vấn:

Điều 21 Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ chí minh Khóa X quy định việc chuyển sinh hoạt Đoàn thuộc thẩm quyền của tổ chức Đoàn cơ sở như sau:

“Tổ chức cơ sở Đoàn có quyền:

1. Kết nạp đoàn viên mới, quản lý đoàn viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn; giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; giới thiệu cán bộ, đoàn viên vào quy hoạch đào tạo, dùng cán bộ của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể và tổ chức kinh tế – xã hội.”

Quy trình chuyển sinh hoạt Đoàn được hướng dẫn chi tiết tại Hướng dẫn số 22 HD/TWĐTN  như sau:

– Đoàn viên khi chuyển sinh hoạt đoàn thì đề nghị ban chấp hành chi đoàn (hoặc chi đoàn cơ sở) nơi đang sinh hoạt để được chuyển sinh hoạt.

– Trách nhiệm của ban chấp hành chi đoàn:

+ Nhận xét đoàn viên vào Sổ đoàn viên và thu đoàn phí đến thời điểm chuyển sinh hoạt đoàn (trường hợp đoàn viên sinh hoạt tại chi đoàn cơ sở thì ban chấp hành chi đoàn cơ sở nhận xét, thu đoàn phí và trực tiếp tiến hành hồ sơ chuyển sinh hoạt đoàn cho đoàn viên)

+ Giới thiệu đoàn viên đến đoàn cơ sở để làm tiếp hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn.

+ Tiếp nhận đoàn viên do đoàn cơ sở hoặc chi đoàn cơ sở giới thiệu đến sinh hoạt.

– Trách nhiệm của đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở:

+ Trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt trong cùng một đoàn cơ sở thì ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn mới.

+ Trường hợp đoàn viên chuyển sinh hoạt sang đoàn cơ sở khác thì ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đến ban chấp hành đoàn cơ sở mới.

+ Khi tiếp nhận đoàn viên từ nơi khác giới thiệu đến, ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên về sinh hoạt tại chi đoàn trực thuộc.

Việc chuyển sinh hoạt đoàn đối với một số trường hợp đặc biệt khác được thực hiện như sau:

– Đoàn viên là bộ đội xuất ngũ, chuyển ngành, là học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp các trường đang trong thời gian chờ để chuyển lĩnh vực công tác, học tập, lao động mới nếu thời gian chờ từ 03 tháng trở lên thì phải chuyển sinh hoạt về cơ sở đoàn nơi đoàn viên cư trú.

– Chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời:

+ Đoàn viên đi học tập, lao động, công tác, đoàn viên là học sinh, sinh viên trong thời gian nghỉ hè, đi thực tập, thực tế với thời gian không quá 03 tháng thì chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời đến cơ sở đoàn nơi học tập, lao động, công tác hoặc nơi cư trú mới. Đoàn cơ sở (chi đoàn cơ sở) có trách nhiệm làm Thủ tục giới thiệu và tiếp nhận đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời.

+ Việc chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời có thể thực hiện bằng thẻ đoàn viên hoặc giấy chuyển sinh hoạt đoàn tạm thời theo mẫu do Ban Bí thư Trung ương Đoàn quy định thống nhất.

+ Trong thời gian sinh hoạt tạm thời, đoàn viên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điều 2, điều 3 của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trừ quyền ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đoàn nơi đang sinh hoạt tạm thời.

– Đoàn viên chuyển đến những nơi chưa có tổ chức Đoàn vẫn phải làm giấy tờ chuyển sinh hoạt đoàn như đã quy định. Khi đến nơi mới, xuất trình hồ sơ và báo cáo với tổ chức Đảng, khi chuyển công tác đi nơi khác đề nghị tổ chức Đảng nhận xét ưu, khuyết điểm và giới thiệu về ban chấp hành đoàn cơ sở nơi tiếp nhận đoàn viên. Trường hợp nơi đoàn viên lao động, học tập, công tác không có tổ chức Đảng, Đoàn thì đoàn viên đó phải sinh hoạt ở nơi cư trú.

– Trường hợp do thất lạc giấy tờ đoàn viên thì Thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn phải có bản tường trình và xác nhận của cơ sở đoàn nơi chuyển đi, được làm lại giấy tờ tại nơi chuyển đến. Trường hợp còn thẻ đoàn viên hoặc những văn bản xác nhận là đoàn viên, đảm bảo các quy định của Điều lệ Đoàn thì làm lại sổ đoàn viên tại nơi chuyển đến. Các trường hợp khác thì bồi dưỡng, xét kết nạp đoàn viên như điều 1, Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Chuyển sinh hoạt đoàn ra nước ngoài, từ nước ngoài về nước thực hiện theo hướng dẫn liên tịch giữa Ban Bí thư Trung ương Đoàn với Đảng ủy ngoài nước.

Như vậy, khi bạn đang là Đoàn viên đến nhập học lần đầu tại trường đại học thì bạn phải chuyển sinh hoạt Đoàn đến trường đại học. Thông thường, Giấy chuyển sinh hoạt chính là “giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn” nằm ở phần sau của Sổ Đoàn viên. Khi bạn đến nhập học ở trường đại học, bạn cần bắt buộc Bí thư Đoàn cơ sở nơi đang sinh hoạt ký giấy giới thiệu sinh hoạt Đoàn cho bạn tới sinh hoạt ở cơ sở mới.

Trường hợp bạn đang sinh hoạt Đoàn tại trường THPT thì Bí thư Đoàn trường THPT nơi bạn học sẽ ký giấy giới thiệu, trường hợp đang sinh hoạt tại xã, phường, thị trấn thì yêu cầu Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn tại nơi cư trú ký giấy giới thiệu.

Video tham khảo: Hướng dẫn chuyển sinh hoạt đoàn viên
BẠN CÓ THỂ XEM THÊM:

Các câu hỏi liên quan đến thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn đến cơ sở mới 

Giấy chuyển sinh hoạt đoàn lấy ở đâu?

Trường hợp bạn đang sinh hoạt Đoàn tại trường THPT thì Bí thư Đoàn trường THPT nơi bạn học sẽ ký giấy giới thiệu, trường hợp đang sinh hoạt tại xã, phường, thị trấn thì yêu cầu Bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn tại nơi cư trú ký giấy giới thiệu

Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn gồm những gì?

Sổ Đoàn viên, trong đó cần có đầy đủ:

+ Đơn xin vào Đoàn

+ Lý lịch người xin vào Đoàn

+ Nghị quyết/ Quyết định kết nạp Đoàn viên mới có ký tên, đóng dấu của Đoàn cơ sở (Xã đoàn hoặc Đoàn trường THPT và tương đương) nơi kết nạp

+ Có nhận xét ưu khuyết điểm hàng năm của BCH Chi đoàn (Đoàn viên mới kết nạp năm 2021 thì có thể chưa có nhận xét)

+ Có giới thiệu chuyển sinh hoạt Đoàn trong thời hạn 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ:

– Đối với Tân sinh viên tốt nghiệp THPT/GDTX năm 2021 sẽ tính từ thời điểm Đoàn cơ sở cũ ký chuyển;

– Tân sinh viên đã tốt nghiệp từ năm 2021 trở về trước, thời gian không quá 03 tháng kể từ ngày Đoàn cơ sở cũ ký chuyển, vượt quá 03 tháng, tân sinh viên trở về Đoàn cơ sở cũ đề nghị xác nhận và ký chuyển mới theo đúng quy định.

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn đến cơ sở mới hãy cho chúng mình biết nhé, mọi thắc mắc hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết Thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn đến cơ sở mới  được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn đến cơ sở mới  Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn đến cơ sở mới  chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các hình ảnh về thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn đến cơ sở mới 

giấy chuyển sinh hoạt đoàn lấy ở đâu Các hình ảnh về giấy chuyển sinh hoạt đoàn là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu báo cáo về giấy chuyển sinh hoạt đoàn là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm nội dung về giấy chuyển sinh hoạt đoàn là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/Key: giấy chuyển sinh hoạt đoàn lấy ở đâu, giấy xin chuyển sinh hoạt đoàn, hồ sơ chuyển sinh hoạt đoàn, thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng, giấy chuyển sinh hoạt đoàn, khi nào đoàn viên chuyển sinh hoạt đoàn, chuyển sinh hoạt đoàn là gì, giấy chuyển sinh hoạt đoàn là gì, xin giấy chuyển sinh hoạt đoàn ở đâu, giấy chuyển sinh hoạt đoàn cho sinh viên, cách chuyển sinh hoạt đoàn, giấy chuyển sinh hoạt đảng, giới thiệu chuyển sinh hoạt đoàn, chuyển sinh hoạt đoàn từ cấp 3 lên đại học, xác nhận chuyển sinh hoạt đoàn, hồ sơ chuyển sinh hoạt đoàn là gì, hồ sơ chuyển sinh hoạt đoàn gồm những gì, giấy chuyển công tác đoàn, cách viết chuyển sinh hoạt đoàn trong sổ đoàn, đề tài thạc sĩ về bảo hiểm xã hội, cách làm giấy chuyển sinh hoạt đoàn, giới thiệu sinh hoạt đoàn, chuyển công tác đoàn, chuyển sinh hoạt đoàn, giấy chuyển sinh hoạt công đoàn, mẫu giấy chuyển sinh hoạt công đoàn cơ sở, cách viết giấy sinh hoạt hè, chốt sổ bhxh, bản chất của chuyển sinh, thủ tục chuyển sinh hoạt đảng tạm thời, giấy chuyển đoàn, giấy sinh hoạt đoàn, giấy xác nhận chuyển sinh hoạt đoàn, đơn xin chuyển sinh hoạt đoàn, sinh viên khóa mới thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn về trường tại đâu:, giấy chuyển sinh hoạt đoàn lên đại học, nơi sinh hoạt đoàn là gì, quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, sinh hoạt đoàn là gì, hướng dẫn 22hd/twđtn năm 2013, mẫu giấy chuyển sinh hoạt công đoàn mới nhất, giấy giới thiệu sinh hoạt đoàn, đơn xin chuyển sinh hoạt công đoàn, giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt của công đoàn cơ sở nơi chuyển đi., giấy sinh hoạt hè để làm gì, chuyển sinh hoạt công đoàn, mẫu chuyển sinh hoạt công đoàn,

Related Posts

About The Author

Add Comment