Chất chỉ thị màu vạn năng là gì

Cập nhật ngày 04/08/2022 bởi mychi

Bài viết Chất chỉ thị màu vạn năng là gì thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Chất chỉ thị màu vạn năng là gì trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Chất chỉ thị màu vạn năng là gì”

Đánh giá về Chất chỉ thị màu vạn năng là gì


Xem nhanh
*Mời xem thêm:
- Một số video hướng dẫn giải bài tập môn hóa học lớp 11:
+ Dạng bài nhiệt phân muối: https://youtube.com/playlist?list=PLEXC3-rXUWRG5rMrhLzTC5zre84EPxxhJ
+ Dạng bài cộng H2, Br2 vào hiđrocacbon không no: https://youtube.com/playlist?list=PLEXC3-rXUWRHcc-pNSEjs7BR05HzncoZX

- Một số video hướng dẫn giải bài tập môn hóa học lớp 12:
+ Este - chất béo: https://youtube.com/playlist?list=PLEXC3-rXUWRHTY_XjOl5r_CSGZ0Oynfwa
+ Cacbohiđrat: https://youtube.com/playlist?list=PLEXC3-rXUWRFCbg9soRAGSY5MTdUPiiH3
+ Amin: https://youtube.com/playlist?list=PLEXC3-rXUWRF1kh2fOFZrOLIPJ0zzQ3e4
+ Điện phân: https://youtube.com/playlist?list=PLEXC3-rXUWRF1kh2fOFZrOLIPJ0zzQ3e4

- Một số video cung cấp kiến thức chung về hóa học: https://youtube.com/playlist?list=PLEXC3-rXUWREQ6MasIuP73v2fi681pGa0

Sự khác biệt chính – Chỉ số gốc axit so với chỉ số phổ quát

Một chỉ thị hóa học là một chất có thể cho thấy sự thay đổi của một tham số có thể đo được để đáp ứng với sự thay đổi trong dung dịch. Sự thay đổi phải được quan sát như thay đổi màu sắc, thay đổi nhiệt độ, hình thành kết tủa, v.v … Các chất gây ra sự thay đổi màu theo độ pH của môi trường được gọi là các chỉ thị axit-bazơ vì các chất này được sử dụng để xác định sự chấm dứt của một phản ứng axit-bazơ. Các chỉ số cho thấy màu sắc khác nhau ở các giá trị pH khác nhau. Thuật ngữ chỉ thị phổ quát được sử dụng để đặt tên cho một hợp chất hóa học có thể hoạt động như một chỉ thị cho một loạt các giá trị pH. Sự khác biệt chính giữa chỉ thị bazơ axit và chỉ thị phổ quát là Các chỉ thị gốc axit cho thấy sự thay đổi màu sắc ở một phạm vi pH nhất định trong khi các chỉ số phổ quát cho thấy sự thay đổi màu sắc ở nhiều giá trị pH khác nhau, từ 0 đến 14.

✅ Xem thêm : digital marketing là gì

Các khu vực chính được bảo hiểm

1. Chỉ thị bazơ axit là gì– Định nghĩa, lý thuyết, ví dụ2. Chỉ số phổ quát là gì– Định nghĩa, công thức chung, các hình thức khác nhau3. Điểm giống nhau giữa chỉ thị gốc axit và chỉ thị phổ quát– Phác thảo các tính năng phổ biến4. Sự khác biệt giữa chỉ thị gốc axit và chỉ thị phổ– So sánh sự khác biệt chính

Các thuật ngữ chính: Các chỉ số gốc axit, Chỉ thị hóa học, Màu sắc, Điểm cuối, Chỉ thị pH, Chuẩn độ, Chỉ thị phổ quát

Chất chỉ thị màu vạn năng là gì

✅ Xem thêm : công nghệ biến đổi gen là gì

Chỉ số gốc axit là gì

Các chỉ thị bazơ axit là các chất hóa học có thể làm thay đổi màu sắc trong môi trường phản ứng như là một phản ứng với sự thay đổi độ pH. Các chỉ số này được sử dụng để xác định sự chấm dứt của phản ứng axit-bazơ. Họ cũng được gọi là chỉ số pH. Chúng thường là axit yếu hoặc bazơ yếu.

Các chỉ số cơ sở axit cho thấy những thay đổi màu sắc khi chúng bị phân tách. Phương trình sau đây cho thấy sự phân ly của một axit yếu có thể được sử dụng như một chỉ thị cơ sở axit.

Trong(aq) + H2Ôi(l) Trong(aq) + H3Ôi+(aq)

Axit HIn có màu khác với bazơ liên hợp của nó: Trong. Do đó, sự phân ly này cho thấy một sự thay đổi màu sắc. Phản ứng phân ly của một axit yếu là một phần. Do đó, có một trạng thái cân bằng giữa axit và bazơ liên hợp của nó. Nếu độ pH cao, thì phản ứng di chuyển sang trái, tạo thành nhiều phân tử axit hơn. Sau đó màu của môi trường sẽ là màu axit của chất chỉ thị. Nếu độ pH của môi trường thấp, trạng thái cân bằng di chuyển sang phải tạo thành nhiều proton hơn. Sau đó màu của phương tiện là màu cơ bản của chỉ báo. Nhưng sự thay đổi màu sắc được đưa ra trong một phạm vi pH nhất định.

Chất chỉ thị màu vạn năng là gì

Hình 1: Thay đổi màu của Methyl Red; Màu axit, trung tính và cơ bản từ trái sang phải

Các chỉ thị bazơ axit được sử dụng để xác định điểm cuối của phép chuẩn độ. Điểm cuối gần tương tự với điểm kết thúc phản ứng. Bảng sau cho thấy một số ví dụ về các chỉ số cơ sở axit.

Chỉ tiêu

Phạm vi pH

Màu axit

Màu cơ bản

Thymol màu xanh

1.2-2.8

Màu đỏ

Màu vàng

Methyl cam

3.2-4.4

Màu đỏ

Màu vàng

Methyl đỏ

4.8-6.0

Màu đỏ

Màu vàng

Thymol màu xanh

8.0-9.6

Màu vàng

Màu xanh da trời

Phenolphtalein

8.2-10.0

không màu

Hồng

✅ Xem thêm : earnings per share là gì

Một chỉ số phổ quát là gì

Chỉ thị phổ quát là một loại chỉ thị pH cung cấp sự thay đổi màu sắc của nó cho nhiều loại giá trị pH khác nhau từ 0 đến 14. Do đó, nó có thể được sử dụng để xác định độ axit hoặc độ kiềm của dung dịch. Có nhiều chỉ số phổ quát có sẵn, nhưng chỉ số phổ biến nhất là hỗn hợp các chỉ số pH sau đây.

  • Thymol màu xanh
  • Methyl đỏ
  • Bromothymol màu xanh
  • Phenolphtalein
Chất chỉ thị màu vạn năng là gì

Hình 2: Màu sắc khác nhau trong các giá trị Ph khác nhau khi chỉ báo phổ quát được thêm vào.

Các chỉ số phổ quát có hai loại: dạng giấy và dạng dung dịch. Dạng giấy của chỉ báo vạn năng có thể thay đổi màu sắc khi được ngâm trong một giải pháp cụ thể. Hoặc một vài giọt dung dịch có thể được đưa vào một dải giấy. Ở dạng dung dịch, có thể thêm vài giọt dung dịch vào hỗn hợp phản ứng.

✅ Xem thêm : surname and given name là gì

Điểm tương đồng giữa chỉ thị gốc axit và chỉ thị phổ quát

  • Cả hai chỉ thị bazơ axit và chỉ thị phổ quát là các chỉ số pH.
  • Cả hai chỉ số đều cho sự thay đổi màu sắc để đáp ứng với sự thay đổi độ pH.

✅ Xem thêm : mã otp là gì

Sự khác biệt giữa chỉ thị gốc axit và chỉ thị phổ quát

✅ Xem thêm : code name là gì

Định nghĩa

Chỉ thị bazơ axit: Các chỉ thị bazơ axit là các chất hóa học có thể làm thay đổi màu sắc trong môi trường phản ứng như là một phản ứng với sự thay đổi độ pH.

Chỉ số phổ quát: Chỉ báo phổ quát là một loại chỉ báo pH cung cấp thay đổi màu sắc cho nhiều loại giá trị pH khác nhau, từ 0 đến 14.

✅ Xem thêm : hạn mức chi tiêu ngày là gì

Phạm vi pH

Chỉ thị bazơ axit: Các chỉ số gốc axit cho thấy sự thay đổi màu sắc ở một phạm vi pH nhất định.

Chỉ số phổ quát: Các chỉ báo phổ quát cho thấy sự thay đổi màu sắc trong phạm vi pH rộng từ 0 đến 14.

✅ Xem thêm : đậu nành bao nhiêu calo

Màu

Chỉ thị bazơ axit: Các chỉ thị bazơ axit có màu axit và màu cơ bản ở các giá trị pH axit và bazơ tương ứng.

Chỉ số phổ quát: Các chỉ số phổ quát cho thấy màu sắc khác nhau ở các giá trị pH khác nhau.

✅ Xem thêm : đổi tiền là gì

Xây dựng

Chỉ thị bazơ axit: Các chỉ thị cơ sở axit là các hợp chất hóa học cá nhân.

Chỉ số phổ quát: Các chỉ số phổ quát được chuẩn bị bằng cách trộn một vài hợp chất hóa học với nhau.

✅ Xem thêm : phí chuyển đổi trả góp là gì

Phần kết luận

Các chỉ số gốc axit và các chỉ số phổ quát là các chỉ số pH có thể cho thấy sự thay đổi màu sắc như là một phản ứng với sự thay đổi của pH. Sự khác biệt chính giữa chỉ thị gốc axit và chỉ thị phổ là các chỉ thị gốc axit cho thấy sự thay đổi màu sắc ở một phạm vi pH nhất định trong khi các chỉ số phổ quát cho thấy sự thay đổi màu sắc ở nhiều giá trị pH khác nhau từ 0 đến 14.

✅ Xem thêm : nghiện tiếng anh là gì

Tài liệu tham khảo:

1. Helmenstine, Anne Marie. Một chỉ số hóa học là gì? Hen Th ThinkCo, ngày 6 tháng 8 năm 2017,Các câu hỏi về giấy chỉ thị vạn năng là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê giấy chỉ thị vạn năng là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết giấy chỉ thị vạn năng là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết giấy chỉ thị vạn năng là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết giấy chỉ thị vạn năng là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về giấy chỉ thị vạn năng là gì


Các hình ảnh về giấy chỉ thị vạn năng là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo tin tức về giấy chỉ thị vạn năng là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo nội dung về giấy chỉ thị vạn năng là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment