Ý nghĩa của thành ngữ “gian phu dâm phụ”

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ.
Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có thể được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, cũng như chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã dùng lâu thành quen, nghĩa có thể suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

Định nghĩa – Khái niệm

gian phu dâm phụ có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu gian phu dâm phụ trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ gian phu dâm phụ trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ gian phu dâm phụ nghĩa là gì.

Người đàn ông đã có vợ và đàn bà đã có chồng nhưng lăng loàn, ngoại tình với nhau.

Thuật ngữ liên quan tới gian phu dâm phụ

 • con có khóc, mẹ mới cho bú là gì?
 • đua anh đua em là gì?
 • có tiền mua tiên cũng được là gì?
 • chưa ráo máu đầu là gì?
 • qua ngày đoạn tháng là gì?
 • đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại là gì?
 • thi bơi với giải là gì?
 • nồi đồng dễ nấu, chồng xấu dễ sai là gì?
 • cờ đến tay ai người ấy phất là gì?
 • khua môi múa mép là gì?
 • cười như nắc nẻ là gì?
 • mẹ dạy thì con khéo, bố dạy thì con khôn là gì?
 • mũ ni che tai, việc ai cũng biết là gì?
 • hết nạc, vạc xương là gì?
 • đi đêm về hôm là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu “gian phu dâm phụ” trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

gian phu dâm phụ có nghĩa là: Người đàn ông đã có vợ và đàn bà đã có chồng nhưng lăng loàn, ngoại tình với nhau.

Đây là cách dùng câu gian phu dâm phụ. Thực chất, “gian phu dâm phụ” là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ gian phu dâm phụ là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.