Dấu ấn huyết thanh virus gây viêm gan B

Cập nhật ngày 19/08/2022 bởi mychi

Bài viết Dấu ấn huyết thanh virus gây viêm gan B thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Dấu ấn huyết thanh virus gây viêm gan B trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Dấu ấn huyết thanh virus gây viêm gan B”

Đánh giá về Dấu ấn huyết thanh virus gây viêm gan B


Xem nhanh
Thực hành SLB - Miễn dịch
HK2 năm 4

                                                                                                                    PHÂN TÍCH CÁC DẤU ẤN HUYẾT THANH                                                                                                                        CỦA VIRUS B GÂY VIÊM GAN (HBV)                                                                                                                                     Ths BS Trần Thị Khánh Tường                                                                                                                                BM Nội đại họcYK Phạm Ngọc Thạch  1.     HBsAg (Hepatitis B surface antigen ) và anti HBs             HBsAg là kháng nguyên bề mặt của HBV, là dấu ấn xác nhận đang nhiễm HBV.             HBsAg có trong huyết thanh 1-10 tuần sau khi tiếp xúc cấp với HBV, xuất hiện trước khi có triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng.             Đối với bệnh nhân phục hồi sau giai đoạn nhiễm cấp, HBsAg sẽ biến mất sau 4-6 tháng. Nhiễm HBV mạn khi HBsAg xuất hiện kéo dài trên 6 tháng. Ơ những người nhiễm mạn, tỷ lệ mất HBsAg khoảng 0.5% mỗi năm [5].             Sự xuất hiện Anti HBs  chứng tỏ bệnh nhân đã miễn nhiễm với HBV và hầu như sẽ không nhiễm HBV nữa. một vài ít trường hợp, HBsAg xuất hiện trở lại trên người đã có anti HBc và anti HBs khi bị suy giảm miễn dịch hay do dùng thuốc ức chế miễn dịch hay hóa trị liệu.             Hầu hết Anti HBs xuất hiện ngay sau khi HBsAg biến mất (hình 1). một số bệnh nhân anti HBs không xuất hiện ngay sau khi HBsAg biến mất mà chỉ xuất hiện sau giai đoạn cửa sổ (window period) kéo dài vài tuần hay vài tháng (hình 2). do đó, trong giai đoạn này HBsAg âm, Anti HBs âm chỉ có  IgM anti-HBc dương là một dấu ấn cho thấy rằng đang nhiễm cấp .  

                                                                                                           

                Hình 1 : thay đổi ngay về dấu ấn huyết thanh của HBV trong giai đoạn nhiễm cấp HBV toàn cầu

                                                                                                                 

                           Hình 2 : Giai đoạn cửa sổ (window) trong nhiễm cấp HBV

            Anti HBs cũng được tạo ra sau chủng ngừa HBV. Chủng ngừa chỉ có thể tạo ra một loại kháng thể duy nhất là Anti HBs.             Anti HBs (+) có khả năng xảy ra trong 2 trường hợp sau : §    anti HBc (+) –> đã nhiễm hiện đã lành.  §    anti HBc (-) –> chưa từng bị nhiễm, đáp ứng miễn dịch sau  chích ngừa HBV.             Sự hiện diện của cả hai HBsAg và antiHBs trong huyết tương gặp trong 24% trường hợp có HBsAg (+) [8 ]. Trong tình huống này, cơ thể có tạo ra Anti HBs nhưng với nồng độ thấp không đủ trung hòa hạt tử  virus hay virion trong huyết thanh, do đó, những bệnh nhân này cũng được xem như người mang HBV.2.     HBcAg (Hepatitis B core antigen) và Anti HBc             HBcAg là kháng nguyên chỉ hiện diện trong tế bào gan bị nhiễm, không tìm thấy trong huyết thanh.             Anti HBc hiện diện trong huyết thanh chứng tỏ có tiếp xúc HBV tức đã từng nhiễm trong quá khứ hay đang nhiễm HBV. Anti HBc chỉ được tạo ra khi nhiễm HBV, không tạo ra được  khi  chủng ngừa. Có 2 loại Anti HBc là IgM và IgG.             Anti HBc IgM xuất hiện trong giai đoạn nhiễm cấp hay đợt kịch phát của nhiễm HBV mạn (exacerbations of chronic hepatitis B).             Anti HBc IgG xuất hiện trong giai đoạn nhiễm mạn cùng với sự hiện diện của HBsAg hay tồn tại kéo dài cùng với sự hiện diện của Anti HBs ở những bệnh nhân nhiễm HBV hiện đã miễn nhiễm hay đã lành. Chúng ta có khả năng tóm lại như sau : §    Anti HBc Ig M (+) : nhiễm cấp. §    Anti HBc Ig M (+), IgG (+): đợt kịch phát của nhiễm HBV mạn §    Anti HBc Ig G(+), Anti HBs (+) : đã lành hay đã miễn nhiễm. §    Anti HBc Ig G(+), HBs Ag(+) : nhiễm HBV mạn.Anti HBc xuất hiện đơn độc (isolated anti-HBc)             Anti HBc (+) đơn độc nghĩa là khi tất cả các dấu ấn huyết thanh khác như HBsAg, AntiHBs đều đặn âm tính ngoại trừ  Anti HBc dương tính.             AntiHBc (+) đơn độc gặp 0.4-1.7% người hiến máu ở vùng có tỷ lệ nhiễm HBV thấp [6] và 10-20% dân số ở vùng có tỷ lệ nhiễm cao [4].             có khả năng xảy ra trong 4 trường hợp sau : 1-      Dương giả 2-      Giai đoạn cửa sổ của nhiễm HBV cấp: anti HBc IgM (+). 3-      Anti HBc là dấu ấn của nhiễm HBV mạn. Trong trường hợp này, HBsAg đã Giảm dưới ngưỡng phát hiện nhưng HBV DNA vẫn phát hiện được trong huyết thanh (ở ngưỡng rất thấp) và trong gan (ở ngưỡng cao hơn), men gan có thể tăng nhẹ kéo dài không giải thích được. Anti HBs không được tạo ra. Tình huống này thường gặp ở những vùng có tỷ lệ nhiễm HBV cao và ở những người đồng nhiễm HIV hay HCV. 4-      AntiHBc là dấu ấn miễn nhiễm. Trong trường hợp này, HBsAg đã biến mất, Anti HBs đã xuất hiện nhưng sau thường xuyên năm nồng độ AntiHBs đã hạn chế dưới ngưỡng phát hiện (hình 3). Anti HBs sẽ xuất hiện trở lại sau một liều chủng ngừa nhờ phản ứng nhớ lại (anamnestic response).  

                                                                                                                                                     Hình 3 : Nhiễm HBV đã hồi phục với Anti HBs thấp

Cách tiếp cận bệnh nhân có antiHBc(+) đơn độcimage                                         

3.     HBeAg, Anti HBe và HBV DNA           HBeAg là dấu ấn sự nhân đôi của HBV.             HBeAg (+) thường kèm với nồng độ HBVDNA cao và sự lây truyền cao.             Chuyển đổi huyết thanh HBeAg sang Anti HBe (HBeAg (+) trở nên (-) và anti HBs (-) trở nên (+) chứng tỏ HBV ngưng nhân đôi kèm với hạn chế nồng độ HBVDNA huyết tương và sự  thuyên hạn chế bệnh gan.             một số bệnh nhân HBV vẫn nhân đôi mặc dù đã có sự chuyển đổi huyết thanh HBeAg là do HBV bị đột biến tiền lõi ( pre-core mutation) gọi là HBV thể đột biến . HBV loại này không sản xuất được HBeAg mặc dù HBV vẫn nhân đôi. HBV không đột biến gọi là HBV thể hoang dại ( wild type). Tóm lại : §    HBeAg (+), HBV DNA (+) : HBV thể hoang dại đang nhân đôi §  HBeAg (-), Anti HBe (+), HBV DNA (+) : HBV thể đột biến đang             nhân đôi.            Bảng 1 :Các dấu ấn giúp chẩn đoán các tình huống nhiễm HBV trên lâm sàng  

HBsAgAntiHBsAntiHBc IgMAntiHBc IgGHBeAgAntiHBeHBV DNATình huống
Nhiễm HBV cấp
++++++Giai đoạn sớm
++Giai đoạn cửa sổ
++±Giai đoạn hồi phục
Nhiễm HBV mạn
++++++Giai đoạn nhân đôi
+++±Giai đoạn ngưng nhân đôi
+++±+Đợt kich phát của nhiễm HBV mạn (Flare of chronic HBV)
+++++HBV thể đột biến

                        Trong thực hành lâm sàng, khi tiếp cận một bệnh nhân có nguy cơ nhiễm HBV, bác sĩ thường thực hiện 3 xét nghiệm HBsAg, AntiHBs và Anti HBc tạo thành bảng xét nghiệm (hepatitis B blood panel), từ đó có thể phân tích (Bảng 2).             Trước khi tiến hành chủng ngừa HBV cho bệnh nhân, chúng ta chỉ cần thử HBsAg và anti HBs, nếu cả 2 đều đặn âm tính –> chủng ngừa (AASLD 2009). Chấp nhận chủng ngừa cho cả trường hợp Anti HBc (+) đơn độc (AASLD 2009) vì thường xuyên tình huống xảy ra trong trường hợp này, do đó không cần thử  anti  HBc trước khi chủng ngừa.                          Bảng 2 : Phân tích dựa vào bộ 3 xét nghiệm HBsAg, AntiHBs và Anti HBc  

Xét nghiệmKết quảTình huống
HbsAgChưa nhiễm HBV, chưa chủng ngừa
Anti HBs
Anti HBc
HbsAgĐã miễn nhiễm sau khi nhiễm HBV một cách tự nhiên
Anti HBs+
Anti HBc+
HbsAgMiễn nhiễm sau khi chích ngừa HBV
Anti HBs+
Anti HBc
HbsAg+Nhiễm cấp hay đợt kịch phát nhiễm mạn nếu IgG +
Anti HBs
Anti HBc IgM+
HBsAg+Nhiễm mạn
Anti HBs+
Anti HBc+
Anti HBc IgM
HBsAgAnti HBc (+) đơn độc: 4 trường hợp đã kể trên
Anti HBs
Anti HBc+

  TÀI LIỆU THAM KHẢO 1        Anna SF Lok, Rafael Esteban, Peter A L Bonis.  Serologic diagnosis of hepatitis B virus infection. Up to date version 17.1: January 2009  2        Anna SF Lok, Rafael Esteban, Peter A L Bonis. Clinical manifestations and natural history of hepatitis B virus infection. Up to date version 17.1: January 2009. 3        Hadler, SC, Murphy, BL, Schable, CA, et al. Epidemiological analysis of the significance of low positive test results for antibody to hepatitis B surface and core antigens. J Clin Microbiol 1984; 19:521. 4        Joller-Jemelka, HI, Wicki, AN, Grob, PJ. Detection of HBs antigen in “anti-HBc alone” positive sera. J Hepatol 1994; 21:269. 5        Liaw, YF, Sheen, IS, Chen, TJ, et al. Incidence, determinants, and significance of delayed clearance of serum HBsAg in chronic hepatitis B virus infection: A prospective study. Hepatology 1991; 13:627. 6        Lok, ASF, Lai, CL, Wu, PC. Prevalence of isolated antibody to hepatitis B core antigen in an area endemic for hepatitis B virus infection: Implication in hepatitis B vaccination programs. Hepatology 1988; 8:766. 7        Lok ASF, McMahon BJ. Hepatology. 2009;50:661-662. . 8        Tsang, TK, Blei, AT, O’Reilly, DJ, Decker, R. Clinical significance of concurrent hepatitis B surface antigen and antibody positivity. Dig Dis Sci 1986; 31:620. 9        Yeo W, Chan PK, Zhong S, et al. Frequency of hepatitis B virus reactivation in cancer patients undergoing cytotoxic chemotherapy: a prospective study of 626 patients with identification of risk factors. J Med Virol 2000;62(3):299-307.Các câu hỏi về giai đoạn chuyển đổi huyết thanh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê giai đoạn chuyển đổi huyết thanh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết giai đoạn chuyển đổi huyết thanh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết giai đoạn chuyển đổi huyết thanh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết giai đoạn chuyển đổi huyết thanh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về giai đoạn chuyển đổi huyết thanh là gì


Các hình ảnh về giai đoạn chuyển đổi huyết thanh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm thông tin về giai đoạn chuyển đổi huyết thanh là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thông tin về giai đoạn chuyển đổi huyết thanh là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment