Sổ kế toán là gì? Nội dung Sổ kế toán và Các quy định liên quan mới nhất

Cập nhật ngày 26/08/2022 bởi mychi

Bài viết Sổ kế toán là gì? Nội dung Sổ kế toán và Các quy định liên quan mới nhất thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Sổ kế toán là gì? Nội dung Sổ kế toán và Các quy định liên quan mới nhất trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Sổ kế toán là gì? Nội dung Sổ kế toán và Các quy định liên quan mới nhất”

Đánh giá về Sổ kế toán là gì? Nội dung Sổ kế toán và Các quy định liên quan mới nhất


Xem nhanh
Mến chào bạn!
Để thực hiện mục tiêu dạy Kế toán cho người mới bắt đầu, tôi tiếp tục thực hiện các video bài giảng về Nguyên lý kế toán.
Trong bài học tiếp theo tôi sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về SỔ KẾ TOÁN, các loại sổ kế toán cũng như quy trình ghi sổ kế toán.
Sổ kế toán là sổ dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế và trình tự thời gian có liên quan đến Doanh nghiệp.
Căn cứ vào nội dung ghi chép, các loại sổ kế toán được chia thành 2 loại:
- Sổ kế toán tổng hợp: ghi chép cho các đối tượng kế toán tổng hợp
- Sổ kế toán chi tiết: ghi chép cho các đối tượng kế toán chi tiết
Theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành các DN có thể tự xây dựng hình thức ghi sổ cho doanh nghiệp mình hoặc tham khảo áp dụng các hình thức sau:
- Hình thức Nhật ký chung
- Hình thức Nhật ký- Sổ cái
- Hình thức Nhật ký chứng từ
- Hình thức Chứng từ ghi sổ
- Hình thức kế toán máy
Bạn có thể đọc thêm các văn bản sau để hiểu thêm về sổ kế toán và các hình thức ghi sổ kế toán nhé: Luật kế toán (Luật 88/2015/QH13); TT200/2014/TT-BTC.
Hy vọng video này đã giúp ích được cho bạn! Chúc bạn thành công!
#ketoanhathu #soketoan #nhatkychung

__________________________
Kết nối với Kế Toán Hà Thu:
Zalo: 0943.200.280
Youtube: https://www.youtube.com/c/KếToánHàThu

Sổ kế toán là gì? Nội dung Sổ kế toán và Các quy định liên quan mới nhất (5/5) – 66 bình chọn.

07/11/2021 442

Luật kế toán năm 2015 vừa được ban hành ngày 20/11/2015 với nhiều quy định về nội dung công tác kế toán; tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán; vận hành buôn bán dịch vụ kế toán; quản lý nhà nước về kế toán; …. Trong đó, Luật đã nêu rõ về: Sổ kế toán là gì? Nội dung sổ kế toán, Cách sửa chữa sổ kế toán và các Quy định liên quan khác.

I. Sổ kế toán là gì?

Theo Điều 24, Luật kế toán năm 2015

Sổ kế toán là một loại sổ dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.

Sổ kế toán phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.

✅ Mọi người cũng xem : vnindex là gì

II. Nội dung sổ kế toán

Sổ kế toán phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Ngày, tháng, năm ghi sổ;

b) Số hiệu và ngày, tháng, năm của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

c) Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính nảy sinh;

d) Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các tài khoản kế toán;

đ) Số dư đầu kỳ, số nảy sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.

4. Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán cụ thể.

5. Bộ Tài chính quy định cụ thể về sổ kế toán.

III. Hệ thống sổ kế toán

Đơn vị kế toán phải căn cứ vào hệ thống sổ kế toán do Bộ Tài chính quy định để chọn một hệ thống sổ kế toán áp dụng ở đơn vị.

Mỗi đơn vị kế toán chỉ dùng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm.

Đơn vị kế toán được cụ thể hoá các sổ kế toán đã chọn để đáp ứng bắt buộc kế toán của đơn vị.

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu lẩu bò nấm kim châm

IV. Mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán

1. Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm; đối với đơn vị kế toán mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập.

2. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán.

3. Sổ kế toán phải được ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ kế toán.

4. Việc ghi sổ kế toán phải theo trình tự thời gian nảy sinh của nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toáncủa năm sau phải kế tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề. Sổ kế toán phải được ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ.

5. Thông tin, số liệu trên sổ kế toán phải được ghi bằng bút mực; không ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới; không ghi chồng lên nhéu; không ghi cách dòng; trường hợp ghi không hết trang phải gạch chéo phần không ghi; khi ghi hết trang phải cộng số liệu tổng cộng của trang và chuyển số liệu tổng cộng sang trang kế tiếp.

6. Đơn vị kế toán phải khóa sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính và trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

7. Đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán bằng phương thuận tiện điện tử. Trường hợp ghi sổ kế toán bằng phương thuận tiện điện tử thì phải thực hiện các quy định về sổ kế toán tại Điều 24, Điều 25 và các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 Điều này, trừ việc đóng dấu giáp lai. Sau khi khóa sổ kế toán trên phương tiện điện tử phải in sổ kế toán ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán năm để đưa vào lưu trữ. Trường hợp không in ra giấy mà thực hiện lưu trữ sổ kế toán trên các phương thuận tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.

V. Sửa chữa sổ kế toán

1. Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây:

a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

b) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;

c) Ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh lệch cho đúng.

2. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đó.

3. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc sửa chữa này.

4. Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng phương tiện điện tử được thực hiện theo phương pháp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.

VI. Đánh giá và ghi nhận theo tổng giá trị hợp lý ghi sổ kế toán

1. các loại của cải/tài sản và nợ phải trả được đánh giá và ghi nhận theo tổng giá trị hợp lý để ghi sổ kế toán tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính gồm:

a) Công cụ tài chính theo bắt buộc của chuẩn mực kế toán phải ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp lý;

b) Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế;

c) Các của cải/tài sản hoặc nợ phải trả khác có giá trị biến động nhiều, theo yêu cầu của chuẩn mực kế toán phải được đánh giá lại theo giá trị hợp lý.

2. Việc đánh giá lại của cải/tài sản và nợ phải trả theo tổng giá trị hợp lý phải bảo đảm có căn cứ xác thực. Trường hợp không có cơ sở để xác định được giá trị một cách đáng tin cậy thì của cải/tài sản và nợ phải trả được ghi nhận theo giá gốc.

3. Bộ Tài chính quy định chi tiết các tài sản và nợ phải trả được ghi nhận và đánh giá lại theo tổng giá trị hợp lý để ghi sổ kế toán, phương pháp kế toán ghi nhận và đánh giá lại theo giá trị hợp lý.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Sổ kế toán là gì? Nội dung sổ kế toán, Cách sửa chữa sổ kế toán và các Quy định liên quan khác.

dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - dịch vụ Kế toán


Các câu hỏi về ghi sổ kế toán là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ghi sổ kế toán là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ghi sổ kế toán là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ghi sổ kế toán là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ghi sổ kế toán là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ghi sổ kế toán là gì


Các hình ảnh về ghi sổ kế toán là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm báo cáo về ghi sổ kế toán là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm nội dung chi tiết về ghi sổ kế toán là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment