1. Lớp 12
 2. Sinh Học lớp 12

–>

Trung bình: 4,45

Đánh giá: 108

Bạn đánh giá: Chưa

 • Bài 16 trang 148 SGK Giải tích 12
 • Bài 13 trang 217 sgk vật lí 12
 • Tiếng Anh lớp 12 Test Yourself F – Unit 16 trang 185 Tiếng Anh 12
 • Câu 4 Trang 104 Sách Giáo Khoa Tin Học 12

Gen là gì? Cho ví dụ minh họa.

– Gen là một đoạn của ADN mang thông tin mã hoá một sản phẩm xác định (chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN).

 – Ví dụ, gen hemoglobin anpha (Hb α) là gen mã hóa chuỗi polipeptit α góp phần tạo nên phân tử Hb trong tế bào hồng cầu; gen tARN mã hóa phân tử ARN vận chuyển…

Bài 2 trang 10 SGK Sinh học 12. Trình bày cấu trúc chung của các gen mã hóa prôtêin.

Bài 3 trang 10 SGK Sinh học 12. Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn trong quá trình nhân đôi ADN

Bài 4 trang 10 SGK Sinh học 12. Mã di truyền có các đặc điểm gì?

Bài 5 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy giải thích vì sao trên mỗi chạc chữ Y chỉ có một mạch của phân tử ADN …

Bài 6 trang 10 SGK Sinh học 12. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

–>

Bài 2: Phiên mã và dịch mã  

Các môn khác

  Văn mẫu lớp 12

  Giải Tích lớp 12

  Hình Học lớp 12

  Vật Lý lớp 12

  Hóa Học lớp 12

  Tiếng Anh lớp 12

  Tiếng Anh lớp 12 mới

  Sinh Học lớp 12

  Giáo Dục Công Dân 12

  Địa Lý lớp 12

  Tin Học lớp 12

  Lịch Sử lớp 12

  Công Nghệ lớp 12

  Ngữ Văn lớp 12

 • Phần năm: Di truyền học

  • Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị

   • Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
   • Bài 2: Phiên mã và dịch mã
   • Bài 3: Điều hòa hoạt động gen
   • Bài 4: Đột biến gen
   • Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
   • Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
   • Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời
  • Chương II: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

   • Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li
   • Bài 9: Quy luật phân li độc lập
   • Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
   • Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
   • Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
   • Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
   • Bài 14: Thực hành: Lai giống
   • Bài 15: Bài tập chương I và chương II
  • Chương III: Di truyền học quần thể

   • Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể
   • Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)
  • Chương IV: Ứng dụng di truyền học

   • Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
   • Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
   • Bài 20: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen
  • Chương V: Di truyền học người

   • Bài 21: Di truyền y học
   • Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
   • Bài 23: Ôn tập phần di truyền học
 • Phần sáu: Tiến hóa

 • Phần bảy: Sinh thái học

Giải bài tập sgk lớp 12 Giải bài tập sgk lớp 11 Giải bài tập sgk lớp 10 Tải app giải bài tập sgk Văn mẫu Blog