First thing in the morning: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch

Cập nhật ngày 25/03/2023 bởi mychi

Bài viết First thing in the morning: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu First thing in the morning: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “First thing in the morning: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng Bài viết First thing in the morning: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu First thing in the morning: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “First thing in the morning: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng

Đánh giá về First thing in the morning: trong Tiếng Việt, bản dịch, nghĩa, từ đồng nghĩa, nghe, viết, phản nghiả, ví dụ sử dụng | HTML Translate | Tiếng Anh-Tiếng Việt Dịch

Xem nhanh
► Đăng ký kênh để nhận Video mới nhất: https://bit.ly/3aW879P
_____._____
🌈 Thông tin liên hệ:
👉 Youtube: https://bit.ly/3aW879P
👉 Fanpage: https://www.facebook.com/amarenglish.edu.vn/
👉 Facebook: https://bit.ly/2vW20DE
👉Web: https://www.amarenglish.edu.vn/
👉 TikTok: https://vt.tiktok.com/68qtfK/
👉 90 Ngày Đột Phá Tiếng Anh Cùng Bạn: https://bit.ly/3aTtVmp
👉 Tiếng Anh Cho Người Đi Làm https://bit.ly/2wVH53q
👉 Group học Tiếng anh Giao tiếp miễn phí:https://bit.ly/3aTvjVY
image
 • Online Dịch & điển
 • Từ vựng
 • Nghĩa
 • Từ đồng nghĩa
 • Phản nghiả
 • Nghe
 • Viết
 • Ví dụ sử dụng
first thing in the morning

first thing in the morning

Translate GB  first thing in the morning: Nghe

Những từ tương tự: first thing in the morning

first

, first 100 days, first 12 months, first 24 hours, first 3, first 30 days, first 6 months, first 60 days, first 9 months, first a part, first ability, first able, first about, first above, first above written, first academic year, first access, first account, first accused, first achievement

✅ Mọi người cũng xem : đất nước thái lan được mệnh danh là gì

Từ đồng nghĩa & Phản nghiả: không tìm thấy

Ví dụ sử dụng: first thing in the morning

Mary got her first chance to do that this morning.

Mary có cơ hội đầu tiên để làm điều đó vào sáng nay.

Copy Report an error

Tom will leave for Boston first thing tomorrow morning.

Tom sẽ đi Boston vào sáng mai.

Copy Report an error

You’ll have the report on your desk first thing in the morning.

Bạn sẽ có báo cáo trên bàn làm việc đầu tiên vào buổi sáng.

Copy Report an error

The first thing Tom does every morning is read his horoscope.

Điều đầu tiên Tom làm mỗi sáng là đọc tử vi.

Copy Report an error

I should’ve been on the first train this morning , but I overslept.

Đáng lẽ sáng nay tôi phải lên chuyến tàu đầu tiên, nhưng tôi đã ngủ quên.

Copy Report an error

Tom was the first one who spoke to me this morning.

Tom là người đầu tiên nói chuyện với tôi sáng nay.

Copy Report an error

In the morning I’m taking the first ferry to Greece.

Vào buổi sáng, tôi sẽ bắt chuyến phà đầu tiên đến Hy Lạp.

Copy Report an error

Tom was the first one to get here this morning.

Tom là người đầu tiên đến đây sáng nay.

Copy Report an error

I had to catch the first train this morning to get here in time.

Tôi phải bắt chuyến tàu đầu tiên sáng nay để đến đây kịp giờ.

Copy Report an error

Let’s continue this discussion first thing tomorrow morning.

Hãy tiếp tục cuộc thảo luận này vào sáng mai.

Copy Report an error

What’s the first thing you did when you woke up this morning ? “I went back to sleep.”

Điều đầu tiên bạn làm khi thức dậy sáng nay là gì? “Tôi ngủ lại đây.”

Copy Report an error

I’ll have Tom at your office first thing in the morning.

Tôi sẽ gặp Tom tại văn phòng của bạn vào buổi sáng.

Copy Report an error

Your appetite’s voracious from first thing in the morning , isn’t it!

Sự thèm ăn của bạn đã trở nên phàm ăn ngay từ điều đầu tiên vào buổi sáng, phải không!

Copy Report an error

Tom wasn’t the first one to get up this morning.

Tom không phải là người đầu tiên dậy sáng nay.

Copy Report an error

There are chores to do first thing in the morning.

Có những công việc phải làm đầu tiên vào buổi sáng.

Copy Report an error

Tom wasn’t the first one to arrive this morning.

Tom không phải là người đầu tiên đến sáng nay.

Copy Report an error

Tom is going to do that first thing in the morning.

Tom sẽ làm điều đó đầu tiên vào buổi sáng.

Copy Report an error

Yesterday was the first time in a long time that I really worked out, so all the muscles in my body ached when I woke up this morning.

Hôm qua là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi tập luyện thực sự, vì vậy tất cả các cơ trên cơ thể tôi đều đau nhức khi tôi thức dậy vào sáng nay.

Copy Report an error

If it is in the morning , the first thing you will say is good morning.

Nếu là vào buổi sáng, điều đầu tiên bạn sẽ nói là chào buổi sáng.

Copy Report an error

Put those files on my desk, and I’ll look at them first thing in the morning.

Đặt những tập tài liệu đó trên bàn của tôi, và tôi sẽ xem xét chúng đầu tiên vào buổi sáng.

Copy Report an error

At half – past seven next morning , in the first glimmer of daylight, I found him standing by my bedside in his dressing – gown.

Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, trong tia sáng đầu tiên của ánh sáng ban ngày, tôi thấy anh ấy đang đứng bên giường tôi trong chiếc áo choàng.

Copy Report an error

We call in the whip, and the Justice Department becomes fodder for Sunday Morning talk shows, and, cher, that is not how I plan to make my first appearance on Meet the Press.

Chúng tôi kêu gọi roi vọt, và Bộ Tư pháp trở thành thức ăn cho các chương trình trò chuyện Buổi sáng Chủ nhật, và đó không phải là cách tôi dự định xuất hiện lần đầu trên Meet the Press.

Copy Report an error

Ok, well, I’ll do the first appearance in the morning.

Được rồi, tôi sẽ xuất hiện đầu tiên vào sáng mai.

Copy Report an error

I remember, the first time that I did this, the young woman, when she opened the door in the morning , appeared greatly astonished on seeing a great pile of wood on the outside.

Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi làm điều này, một phụ nữ trẻ, khi cô ấy mở cửa vào buổi sáng, đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một đống gỗ lớn ở bên ngoài.

Copy Report an error

At first , I’ll stay home and wash the blouses, then I’ll iron them, and in the morning I’ll mop the floor and tidy up.

Đầu tiên, tôi sẽ ở nhà và giặt áo cánh, sau đó tôi sẽ ủi chúng, và buổi sáng tôi sẽ lau sàn và dọn dẹp.

Copy Report an error

Ví dụ sử dụng: first thing in the morning Mary got her first chance to do that this morning. Mary có cơ hội đầu tiên để làm điều đó vào sáng nay. Copy Report an error Tom will leave for Boston first thing tomorrow morning. Tom sẽ đi Boston vào sáng mai. Copy Report an error You’ll have the report on your desk first thing in the morning. Bạn sẽ có báo cáo trên bàn làm việc đầu tiên vào buổi sáng. Copy Report an error The first thing Tom does every morning is read his horoscope. Điều đầu tiên Tom làm mỗi sáng là đọc tử vi. Copy Report an error I should’ve been on the first train this morning , but I overslept. Đáng lẽ sáng nay tôi phải lên chuyến tàu đầu tiên, nhưng tôi đã ngủ quên. Copy Report an error Tom was the first one who spoke to me this morning. Tom là người đầu tiên nói chuyện với tôi sáng nay. Copy Report an error In the morning I’m taking the first ferry to Greece. Vào buổi sáng, tôi sẽ bắt chuyến phà đầu tiên đến Hy Lạp. Copy Report an error Tom was the first one to get here this morning. Tom là người đầu tiên đến đây sáng nay. Copy Report an error I had to catch the first train this morning to get here in time. Tôi phải bắt chuyến tàu đầu tiên sáng nay để đến đây kịp giờ. Copy Report an error Let’s continue this discussion first thing tomorrow morning. Hãy tiếp tục cuộc thảo luận này vào sáng mai. Copy Report an error What’s the first thing you did when you woke up this morning ? “I went back to sleep.” Điều đầu tiên bạn làm khi thức dậy sáng nay là gì? “Tôi ngủ lại đây.” Copy Report an error I’ll have Tom at your office first thing in the morning. Tôi sẽ gặp Tom tại văn phòng của bạn vào buổi sáng. Copy Report an error Your appetite’s voracious from first thing in the morning , isn’t it! Sự thèm ăn của bạn đã trở nên phàm ăn ngay từ điều đầu tiên vào buổi sáng, phải không! Copy Report an error Tom wasn’t the first one to get up this morning. Tom không phải là người đầu tiên dậy sáng nay. Copy Report an error There are chores to do first thing in the morning. Có những công việc phải làm đầu tiên vào buổi sáng. Copy Report an error Tom wasn’t the first one to arrive this morning. Tom không phải là người đầu tiên đến sáng nay. Copy Report an error Tom is going to do that first thing in the morning. Tom sẽ làm điều đó đầu tiên vào buổi sáng. Copy Report an error Yesterday was the first time in a long time that I really worked out, so all the muscles in my body ached when I woke up this morning. Hôm qua là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi tập luyện thực sự, vì vậy tất cả các cơ trên cơ thể tôi đều đau nhức khi tôi thức dậy vào sáng nay. Copy Report an error If it is in the morning , the first thing you will say is good morning. Nếu là vào buổi sáng, điều đầu tiên bạn sẽ nói là chào buổi sáng. Copy Report an error Put those files on my desk, and I’ll look at them first thing in the morning. Đặt những tập tài liệu đó trên bàn của tôi, và tôi sẽ xem xét chúng đầu tiên vào buổi sáng. Copy Report an error At half – past seven next morning , in the first glimmer of daylight, I found him standing by my bedside in his dressing – gown. Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, trong tia sáng đầu tiên của ánh sáng ban ngày, tôi thấy anh ấy đang đứng bên giường tôi trong chiếc áo choàng. Copy Report an error We call in the whip, and the Justice Department becomes fodder for Sunday Morning talk shows, and, cher, that is not how I plan to make my first appearance on Meet the Press. Chúng tôi kêu gọi roi vọt, và Bộ Tư pháp trở thành thức ăn cho các chương trình trò chuyện Buổi sáng Chủ nhật, và đó không phải là cách tôi dự định xuất hiện lần đầu trên Meet the Press. Copy Report an error Ok, well, I’ll do the first appearance in the morning. Được rồi, tôi sẽ xuất hiện đầu tiên vào sáng mai. Copy Report an error I remember, the first time that I did this, the young woman, when she opened the door in the morning , appeared greatly astonished on seeing a great pile of wood on the outside. Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi làm điều này, một phụ nữ trẻ, khi cô ấy mở cửa vào buổi sáng, đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một đống gỗ lớn ở bên ngoài. Copy Report an error At first , I’ll stay home and wash the blouses, then I’ll iron them, and in the morning I’ll mop the floor and tidy up. Đầu tiên, tôi sẽ ở nhà và giặt áo cánh, sau đó tôi sẽ ủi chúng, và buổi sáng tôi sẽ lau sàn và dọn dẹp. Copy Report an error
 • first thing in the morning – trong Tiếng Ả Rập
 • first thing in the morning – trong Ba Lan
 • first thing in the morning – trong Tiếng Bồ Đào Nha
 • first thing in the morning – trong Tiếng Bulgaria
 • first thing in the morning – trong Tiếng Do Thái
 • first thing in the morning – trong Tiếng Đức
 • first thing in the morning – trong Tiếng Hindi
 • first thing in the morning – trong Tiếng Na Uy
 • first thing in the morning – trong Tiếng Nga, bản dịch
 • first thing in the morning – trong Tiếng Pháp
 • first thing in the morning – trong Tiếng Tây Ban Nha
 • first thing in the morning – trong Thổ Nhĩ Kỳ
 • first thing in the morning – trong Tiếng Ý
 • first thing in the morning – trong Tiếng Hà Lan
 • first thing in the morning – trong Hy Lạp

Error message sent successfully!

Các câu hỏi về first thing in the morning là thì gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê first thing in the morning là thì gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết first thing in the morning là thì gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết first thing in the morning là thì gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết first thing in the morning là thì gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về first thing in the morning là thì gì

Các hình ảnh về first thing in the morning là thì gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm kiến thức về first thing in the morning là thì gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem thông tin chi tiết về first thing in the morning là thì gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại ???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/ ???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/ Từ đồng nghĩa & Phản nghiả: không tìm thấy Ví dụ sử dụng: first thing in the morning Mary got her first chance to do that this morning. Mary có cơ hội đầu tiên để làm điều đó vào sáng nay. Copy Report an error Tom will leave for Boston first thing tomorrow morning. Tom sẽ đi Boston vào sáng mai. Copy Report an error You’ll have the report on your desk first thing in the morning. Bạn sẽ có báo cáo trên bàn làm việc đầu tiên vào buổi sáng. Copy Report an error The first thing Tom does every morning is read his horoscope. Điều đầu tiên Tom làm mỗi sáng là đọc tử vi. Copy Report an error I should’ve been on the first train this morning , but I overslept. Đáng lẽ sáng nay tôi phải lên chuyến tàu đầu tiên, nhưng tôi đã ngủ quên. Copy Report an error Tom was the first one who spoke to me this morning. Tom là người đầu tiên nói chuyện với tôi sáng nay. Copy Report an error In the morning I’m taking the first ferry to Greece. Vào buổi sáng, tôi sẽ bắt chuyến phà đầu tiên đến Hy Lạp. Copy Report an error Tom was the first one to get here this morning. Tom là người đầu tiên đến đây sáng nay. Copy Report an error I had to catch the first train this morning to get here in time. Tôi phải bắt chuyến tàu đầu tiên sáng nay để đến đây kịp giờ. Copy Report an error Let’s continue this discussion first thing tomorrow morning. Hãy tiếp tục cuộc thảo luận này vào sáng mai. Copy Report an error What’s the first thing you did when you woke up this morning ? “I went back to sleep.” Điều đầu tiên bạn làm khi thức dậy sáng nay là gì? “Tôi ngủ lại đây.” Copy Report an error I’ll have Tom at your office first thing in the morning. Tôi sẽ gặp Tom tại văn phòng của bạn vào buổi sáng. Copy Report an error Your appetite’s voracious from first thing in the morning , isn’t it! Sự thèm ăn của bạn đã trở nên phàm ăn ngay từ điều đầu tiên vào buổi sáng, phải không! Copy Report an error Tom wasn’t the first one to get up this morning. Tom không phải là người đầu tiên dậy sáng nay. Copy Report an error There are chores to do first thing in the morning. Có những công việc phải làm đầu tiên vào buổi sáng. Copy Report an error Tom wasn’t the first one to arrive this morning. Tom không phải là người đầu tiên đến sáng nay. Copy Report an error Tom is going to do that first thing in the morning. Tom sẽ làm điều đó đầu tiên vào buổi sáng. Copy Report an error Yesterday was the first time in a long time that I really worked out, so all the muscles in my body ached when I woke up this morning. Hôm qua là lần đầu tiên sau một thời gian dài tôi tập luyện thực sự, vì vậy tất cả các cơ trên cơ thể tôi đều đau nhức khi tôi thức dậy vào sáng nay. Copy Report an error If it is in the morning , the first thing you will say is good morning. Nếu là vào buổi sáng, điều đầu tiên bạn sẽ nói là chào buổi sáng. Copy Report an error Put those files on my desk, and I’ll look at them first thing in the morning. Đặt những tập tài liệu đó trên bàn của tôi, và tôi sẽ xem xét chúng đầu tiên vào buổi sáng. Copy Report an error At half – past seven next morning , in the first glimmer of daylight, I found him standing by my bedside in his dressing – gown. Bảy giờ rưỡi sáng hôm sau, trong tia sáng đầu tiên của ánh sáng ban ngày, tôi thấy anh ấy đang đứng bên giường tôi trong chiếc áo choàng. Copy Report an error We call in the whip, and the Justice Department becomes fodder for Sunday Morning talk shows, and, cher, that is not how I plan to make my first appearance on Meet the Press. Chúng tôi kêu gọi roi vọt, và Bộ Tư pháp trở thành thức ăn cho các chương trình trò chuyện Buổi sáng Chủ nhật, và đó không phải là cách tôi dự định xuất hiện lần đầu trên Meet the Press. Copy Report an error Ok, well, I’ll do the first appearance in the morning. Được rồi, tôi sẽ xuất hiện đầu tiên vào sáng mai. Copy Report an error I remember, the first time that I did this, the young woman, when she opened the door in the morning , appeared greatly astonished on seeing a great pile of wood on the outside. Tôi nhớ, lần đầu tiên tôi làm điều này, một phụ nữ trẻ, khi cô ấy mở cửa vào buổi sáng, đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một đống gỗ lớn ở bên ngoài. Copy Report an error At first , I’ll stay home and wash the blouses, then I’ll iron them, and in the morning I’ll mop the floor and tidy up. Đầu tiên, tôi sẽ ở nhà và giặt áo cánh, sau đó tôi sẽ ủi chúng, và buổi sáng tôi sẽ lau sàn và dọn dẹp. Copy Report an error first thing in the morning – trong Tiếng Ả Rập first thing in the morning – trong Ba Lan first thing in the morning – trong Tiếng Bồ Đào Nha first thing in the morning – trong Tiếng Bulgaria first thing in the morning – trong Tiếng Do Thái first thing in the morning – trong Tiếng Đức first thing in the morning – trong Tiếng Hindi first thing in the morning – trong Tiếng Na Uy first thing in the morning – trong Tiếng Nga, bản dịch first thing in the morning – trong Tiếng Pháp first thing in the morning – trong Tiếng Tây Ban Nha first thing in the morning – trong Thổ Nhĩ Kỳ first thing in the morning – trong Tiếng Ý first thing in the morning – trong Tiếng Hà Lan first thing in the morning – trong Hy Lạp Error message sent successfully! Các câu hỏi về first thing in the morning là thì gì Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê first thing in the morning là thì gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment