First đọc Tiếng Anh là gì

Cập nhật ngày 25/03/2023 bởi mychi

Bài viết First đọc Tiếng Anh là gì thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu First đọc Tiếng Anh là gì trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “First đọc Tiếng Anh là gì” Bài viết First đọc Tiếng Anh là gì thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu First đọc Tiếng Anh là gì trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “First đọc Tiếng Anh là gì”

Đánh giá về First đọc Tiếng Anh là gì

First đọc Tiếng Anh là gì

Thông tin thuật ngữ first tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

First đọc Tiếng Anh là gì first(phát âm có thể chưa chuẩn)

✅ Mọi người cũng xem : sinh 9 gen là gì

Hình ảnh cho thuật ngữ first

Nội dung chính Nội dung chính

 • Thông tin thuật ngữ first tiếng Anh
 • Từ điển Anh Việt
 • Định nghĩa – Khái niệm
 • first tiếng Anh?
 • Thuật ngữ liên quan tới first
 • Tóm lại nội dung ý nghĩa của first trong tiếng Anh
 • Cùng học tiếng Anh
 • Từ điển Việt Anh
 • Video liên quan
Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

✅ Mọi người cũng xem : 100g cơm bao nhiêu calo

first tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ first trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ first tiếng Anh nghĩa là gì. Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ first trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ first tiếng Anh nghĩa là gì.

first /fə:st/

* danh từ– thứ nhất- đầu tiên; quan trọng nhất; cơ bản=first principles+ nguyên tắc cơ bản!at first hand- trực tiếp!at first sight- từ ban đầu, từ cái nhìn ban đầu=love at first sight+ tình yêu từ buổi đầu gặp nhau- thoạt nhìn ((cũng) at first view)!at first view- thoạt nhìn=at first view, the problem seems easy+ thoạt nhìn vấn đề như để giải quyết!at the first blush- (xem) blush!at the first go-off- mới đầu!to climb in first speed- sang số 1!to do something first thing- (thông tục) làm việc gì trước tiên!to fall head first- ngã lộn đầu xuống * danh từ- thứ nhất- đầu tiên; quan trọng nhất; cơ bản=first principles+ nguyên tắc cơ bản!at first hand- trực tiếp!at first sight- từ ban đầu, từ cái nhìn ban đầu=love at first sight+ tình yêu từ buổi đầu gặp nhau- thoạt nhìn ((cũng) at first view)!at first view- thoạt nhìn=at first view, the problem seems easy+ thoạt nhìn vấn đề như để giải quyết!at the first blush- (xem) blush!at the first go-off- mới đầu!to climb in first speed- sang số 1!to do something first thing- (thông tục) làm việc gì trước tiên!to fall head first- ngã lộn đầu xuống

* phó từ- trước tiên, trước hết- trước=must get this done first+ phải làm việc này trước- đầu tiên, lần đầu=where did you see him first?+ lần đầu anh gặp cậu ấy ở đâu?- thà=he’d die first before betraying his cause+ anh ấy thà chết chứ không thể phản lại sự nghiệp của mình!first and foremost- đầu tiên và trước hết!first and last- nói chung!first come first served- (xem) come!first of all- trước hết!first off- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trước hết!first or last- chẳng chóng thì chày * phó từ- trước tiên, trước hết- trước=must get this done first+ phải làm việc này trước- đầu tiên, lần đầu=where did you see him first?+ lần đầu anh gặp cậu ấy ở đâu?- thà=he’d die first before betraying his cause+ anh ấy thà chết chứ không thể phản lại sự nghiệp của mình!first and foremost- đầu tiên và trước hết!first and last- nói chung!first come first served- (xem) come!first of all- trước hết!first off- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trước hết!first or last- chẳng chóng thì chày

* danh từ- người đầu tiên, người thứ nhất; vật đầu tiên, vật thứ nhất=the first in arrive was Mr X+ người đến đầu tiên là ông X- ngày mùng một=the first of January+ ngày mùng một tháng Giêng- buổi đầu, lúc đầu=at first+ đầu tiên, trước hết=from the first+ từ lúc ban đầu=from first to lasi+ từ đầu đến cuối- (số nhiều) hàng loại đặc biệt (bơ, bột)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (kỹ thuật) số một (máy nổ…)!the First- ngày mồng một tháng chín (mở đầu mùa săn gà gô) * danh từ- người đầu tiên, người thứ nhất; vật đầu tiên, vật thứ nhất=the first in arrive was Mr X+ người đến đầu tiên là ông X- ngày mùng một=the first of January+ ngày mùng một tháng Giêng- buổi đầu, lúc đầu=at first+ đầu tiên, trước hết=from the first+ từ lúc ban đầu=from first to lasi+ từ đầu đến cuối- (số nhiều) hàng loại đặc biệt (bơ, bột)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (kỹ thuật) số một (máy nổ…)!the First- ngày mồng một tháng chín (mở đầu mùa săn gà gô)

first- thứ nhất, đầu tiên- at f. từ đầu, đầu tiên- from the f. ngay từ đầu- f. of all trước hết first- thứ nhất, đầu tiên- at f. từ đầu, đầu tiên- from the f. ngay từ đầu- f. of all trước hết

Thuật ngữ liên quan tới first

 • clinicist tiếng Anh là gì?
 • fearfulness tiếng Anh là gì?
 • miscasting tiếng Anh là gì?
 • telling tiếng Anh là gì?
 • testier tiếng Anh là gì?
 • morning star tiếng Anh là gì?
 • esterification tiếng Anh là gì?
 • wellington boot tiếng Anh là gì?
 • orphrey tiếng Anh là gì?
 • bitching tiếng Anh là gì?
 • lingel tiếng Anh là gì?
 • missilery tiếng Anh là gì?
 • one-ideaed tiếng Anh là gì?
 • perinea tiếng Anh là gì?
 • warning-gun tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của first trong tiếng Anh

first có nghĩa là: first /fə:st/* danh từ- thứ nhất- đầu tiên; quan trọng nhất; cơ bản=first principles+ nguyên tắc cơ bản!at first hand- trực tiếp!at first sight- từ ban đầu, từ cái nhìn ban đầu=love at first sight+ tình yêu từ buổi đầu gặp nhau- thoạt nhìn ((cũng) at first view)!at first view- thoạt nhìn=at first view, the problem seems easy+ thoạt nhìn vấn đề như để giải quyết!at the first blush- (xem) blush!at the first go-off- mới đầu!to climb in first speed- sang số 1!to do something first thing- (thông tục) làm việc gì trước tiên!to fall head first- ngã lộn đầu xuống* phó từ- trước tiên, trước hết- trước=must get this done first+ phải làm việc này trước- đầu tiên, lần đầu=where did you see him first?+ lần đầu anh gặp cậu ấy ở đâu?- thà=he’d die first before betraying his cause+ anh ấy thà chết chứ không thể phản lại sự nghiệp của mình!first and foremost- đầu tiên và trước hết!first and last- nói chung!first come first served- (xem) come!first of all- trước hết!first off- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trước hết!first or last- chẳng chóng thì chày* danh từ- người đầu tiên, người thứ nhất; vật đầu tiên, vật thứ nhất=the first in arrive was Mr X+ người đến đầu tiên là ông X- ngày mùng một=the first of January+ ngày mùng một tháng Giêng- buổi đầu, lúc đầu=at first+ đầu tiên, trước hết=from the first+ từ lúc ban đầu=from first to lasi+ từ đầu đến cuối- (số nhiều) hàng loại đặc biệt (bơ, bột)- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (kỹ thuật) số một (máy nổ…)!the First- ngày mồng một tháng chín (mở đầu mùa săn gà gô)first- thứ nhất, đầu tiên- at f. từ đầu, đầu tiên- from the f. ngay từ đầu- f. of all trước hết

Đây là cách dùng first tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021. Đây là cách dùng first tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ first tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới. Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ first tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu lẩu mắm cá linh ngon

Từ điển Việt Anh

first /fə:st/* danh từ- thứ nhất- đầu tiên tiếng Anh là gì?quan trọng nhất tiếng Anh là gì?cơ bản=first principles+ nguyên tắc cơ bản!at first hand- trực tiếp!at first sight- từ ban đầu tiếng Anh là gì?từ cái nhìn ban đầu=love at first sight+ tình yêu từ buổi đầu gặp nhau- thoạt nhìn ((cũng) at first view)!at first view- thoạt nhìn=at first view tiếng Anh là gì?the problem seems easy+ thoạt nhìn vấn đề như để giải quyết!at the first blush- (xem) blush!at the first go-off- mới đầu!to climb in first speed- sang số 1!to do something first thing- (thông tục) làm việc gì trước tiên!to fall head first- ngã lộn đầu xuống* phó từ- trước tiên tiếng Anh là gì?trước hết- trước=must get this done first+ phải làm việc này trước- đầu tiên tiếng Anh là gì?lần đầu=where did you see him first?+ lần đầu anh gặp cậu ấy ở đâu?- thà=he’d die first before betraying his cause+ anh ấy thà chết chứ không thể phản lại sự nghiệp của mình!first and foremost- đầu tiên và trước hết!first and last- nói chung!first come first served- (xem) come!first of all- trước hết!first off- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?nghĩa Mỹ) trước hết!first or last- chẳng chóng thì chày* danh từ- người đầu tiên tiếng Anh là gì?người thứ nhất tiếng Anh là gì?vật đầu tiên tiếng Anh là gì?vật thứ nhất=the first in arrive was Mr X+ người đến đầu tiên là ông X- ngày mùng một=the first of January+ ngày mùng một tháng Giêng- buổi đầu tiếng Anh là gì?lúc đầu=at first+ đầu tiên tiếng Anh là gì?trước hết=from the first+ từ lúc ban đầu=from first to lasi+ từ đầu đến cuối- (số nhiều) hàng loại đặc biệt (bơ tiếng Anh là gì?bột)- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?nghĩa Mỹ) tiếng Anh là gì?(kỹ thuật) số một (máy nổ…)!the First- ngày mồng một tháng chín (mở đầu mùa săn gà gô)first- thứ nhất tiếng Anh là gì?đầu tiên- at f. từ đầu tiếng Anh là gì?đầu tiên- from the f. ngay từ đầu- f. of all trước hết
]]>

Các câu hỏi về first đọc là gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê first đọc là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết first đọc là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết first đọc là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết first đọc là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về first đọc là gì

Các hình ảnh về first đọc là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm kiến thức về first đọc là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thêm thông tin về first đọc là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại ???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/ ???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment