Thành thạo câu điều kiện (Conditional sentences) trong 10 phút

Cập nhật ngày 04/08/2022 bởi mychi

Bài viết Thành thạo câu điều kiện (Conditional sentences) trong 10 phút thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Thành thạo câu điều kiện (Conditional sentences) trong 10 phút trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Thành thạo câu điều kiện (Conditional sentences) trong 10 phút”

Đánh giá về Thành thạo câu điều kiện (Conditional sentences) trong 10 phút


Xem nhanh
Thành thạo 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết với bộ sách tự học có 1-0-2: https://bit.ly/3iu6cPb

Luyện tập thêm các bài tập về câu điều kiện có giảng viên chữa tại đây: https://elight.edu.vn/khoa-toan-dien-3-trong-1/

• Học tại trung tâm: http://tienganh.elight.edu.vn/

--- Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề ---

Học tiếng Anh đơn giản và dễ hiều cùng Elight với với playlist tiếng Anh. Xem ngay tại đây tại đây:
1. Lộ trình học tiếng Anh người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id
2. Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ: https://goo.gl/O94uHk
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCL
4. Tiếng Anhh giao tiếp cơ bản cho người mới bắt đầu: https://goo.gl/FpFvXW
5. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: https://goo.gl/mRwVd4
6. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/q92BZh
Mỗi ngày xem 3-5 video học tiếng anh của elight, kết hợp với khóa học tiếng Anh toàn diện của Elight, tiếng Anh của bạn sẽ cải thiện nhanh chóng.
------------------------------------------------------
--- Subscribe để nhận thông báo video mới ---

Để không bỏ lỡ các video bài học thú vị. Subscribe elight ngay tại link này nhé https://www.youtube.com/channel/UCjsIuhbtDQny5lv4B2b2VOg?sub_confirmation=1

--- Câu điều kiện LOẠI 1---
https://youtu.be/sXjd9Uy4qDY
Sau nhiều bài học về ngữ pháp với Elight các bạn đã thấy khả năng ngữ pháp của mình có hiệu quả nên không nhỉ. Hãy dành chút thời gian để theo dõi cập nhập những bài học mới nhất của Elight nhé
Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ nói đến Câu điều kiện LOẠI 1. Các bạn đã sẵn sàng để học chưa nào ! Chúng ta bắt đầu học nhé
Câu điều kiện LOẠI 1 là một phần kiến thức rất quan trọng trong đề thi tốt nghiệp THPT, cùng ôn lại với Elight nhé:

Câu điều kiện LOẠI 1 :
1/ Cách dùng
- Câu điều kiệ loại 1 diễn tả hành động, sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
2/ Cấu trúc
If + S + V( s,es ) , S + Will/Call/ Shall… + V
( Mệnh đề If được chia ở thì HTĐ ,mệnh đề chính được chia ở thì TLĐ )
Vd: - If you put your heart into learning English, you will love it
( Nếu bạn đặt cả trái tim vào việc học tiếng anh, bạn sẽ yêu nó )
- You can go if she agrees ( Bạn có thể đi nếu cô ấy đồng ý )
- If you speak English very well, you can get a better job
( nếu bạn có thể nói tiếng anh tốt hơn, thì bạn có thể có 1 công việc tốt hơn )
3/ Luyện tập
Chọn đáp án đúng A, B, C, D điền vào chỗ trống
1. If it … , she will go to school by bus .
A. Rains
B. Will rain
C. Rained
D. Rain
2. If I pass the exam, I … a vacation in Da Nang
A. Would have
B. Will have
C. Having
D. Would have had
3. If tomorrow … fine, he will hang out with his friends.
A. is
B. Would fine
C. Will be
D. Was
4. If the train … on time, they will arrive at 6 pm
A. Leave
B. Leaves
C. Left
D. Would leave
5. If she … the exam, she will have a vacation in Hue
A. Pass
B. Had passed
C. Passed
D. Passes
----- ĐÁP ÁN ĐÃ CÓ TRONG VIDEO
--- Kết nối với Elight ---

Youtube ELight - Vip members Group: https://www.facebook.com/groups/1820362404886076/

Website: http://elight.edu.vn/?utm_source=Youtubeu0026utm_medium=descriptionu0026utm_campaign=cau-dieu-kien-loai-1

Facebook: https://www.facebook.com/Elight.LearningEnglish/

Page cộng đồng tiếng Anh: https://www.facebook.com/HocTiengAnhMoiNgayElight/

- Link FB cá nhân cô Kiều Trang: https://www.facebook.com/kieu.trang.1042
#hoctienganh #tienganh #tienganhgiaotiep #nguphaptienganh

 Câu điều kiện ( Conditional sentences )là gì?

 Conditional sentences are statements discussing known factors or hypothetical situations and their consequences. Complete conditional sentences contain a conditional clause (often referred to as the if-clause) and the consequence. 
Câu điều kiện là câu thảo luận về các yếu tố đã biết hoặc các tình huống giả định và hậu quả của chúng. Các câu điều kiện hoàn chỉnh chứa một mệnh đề điều kiện (thường được gọi là mệnh đề if) và hệ quả. 
 • Mệnh đề chính hay gọi là mệnh đề kết quả.
 • Mệnh đề chứa “if” là mệnh đề phụ hay mệnh đề điều kiện, nó nêu lên điều kiện để mệnh đề chính thành sự thật.

Thông thường mệnh đề chính sẽ đứng trước mệnh đề phụ đứng sau. Tuy nhiên chúng ta có thể đảo mệnh đề phụ lên trước câu và thêm dấu phẩy vào sau mệnh đề phụ để ngăn cách giữa mệnh đề phụ và mệnh đề chính.

Ví dụ:

 • If the weather is nice, I will go to Cat Ba tomorrow. (Nếu thời tiết đẹp, tôi sẽ đi Cát Bà vào ngày mai.)
 • If I were you, I would buy that laptop. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ mua chiếc máy tính đó.)
 • I would have got better marks if I had learned hard. (Tôi sẽ đạt điểm cao hơn nếu tôi đã học hành chăm chỉ.)

✅ Xem thêm : nơron có hai chức năng cơ bản đó là gì

Các loại câu điều kiện trong tiếng Anh

There are four different types of conditional sentences in English. Each expresses a different degree of probability that a situation will occur or would have occurred under certain circumstances.

Câu điều kiện (Conditional sentences)

Câu điều kiện (Conditional sentences)

Có bốn loại câu điều kiện khác nhau trong tiếng Anh. Mỗi loại biểu thị một mức độ xác suất khác nhau rằng một tình huống sẽ xảy ra hoặc sẽ xảy ra trong một số trường hợp nhất định.

 • Zero Conditional Sentences: câu điều kiện loại 0
 • First Conditional Sentences: câu điều kiện loại 1
 • Second Conditional Sentences: câu điều kiện loại 2
 • Third Conditional Sentences: câu điều kiện loại 3

✅ Xem thêm : the first geniture cell essential source là gì

Câu điều kiện loại 0 (zero conditional)

✅ Xem thêm : in-office là gì

Cấu trúc

Mệnh đề phụ       Mệnh đề chính

If + S+ V               S + V

(Hiện tại đơn)       (Hiện tại đơn)

✅ Xem thêm : rối loạn dung nạp đường là gì

Cách dùng

Zero conditional sentences express general truths—situations in which one thing always causes another. When you use a zero conditional, you’re talking about a general truth rather than a specific instance of something. 

Câu điều kiện loại 0 được sử dụng để diễn giải thích tình huống những tình huống được coi là chân lý, thường là những sự thật trong cuộc sống, ví dụ như khoa học. Khi bạn sử dụng điều kiện bằng 0, bạn đang nói về một sự thật chung chung chứ không phải là một ví dụ cụ thể của điều gì đó.

If you don’t brush your teeth, you get cavities. (Nếu bạn không đánh răng, bạn sẽ bị sâu răng.)

If you don’t brush your teeth, you get cavities. (Nếu bạn không đánh răng, bạn sẽ bị sâu răng.)

When people smoke cigarettes, their health suffers. (Khi mọi người hút thuốc lá, sức khỏe của họ bị ảnh hưởng.)

There are a couple of things to take note of in the above sentences in which the zero conditional is used. First, when using the zero conditional, the correct tense to use in both clauses is the simple present tense. A common mistake is to use the simple future tense.

Có một số điều cần lưu ý trong các câu trên, trong đó điều kiện số 0 được sử dụng. Đầu tiên, khi sử dụng điều kiện số 0, thì đúng để sử dụng trong cả hai mệnh đề là thì hiện tại đơn. Một sai lầm phổ biến là sử dụng thì tương lai đơn.

When people smoke cigarettes, their health will suffer .

Secondly, notice that the words if and when can be used interchangeably in these zero conditional sentences. This is because the outcome will always be the same, so it doesn’t matter “if” or “when” it happens.

Thứ hai, lưu ý rằng các từ if và when có thể được sử dụng thay thế cho nhau trong các câu điều kiện bằng không này. Điều này là do kết quả sẽ luôn giống nhau, vì vậy “nếu” hoặc “khi nào” nó xảy ra không quan trọng.

Ngoài ra câu điều kiện loại 0 còn được sử dụng để đưa ra những lời chỉ dẫn, lời đề nghị.

Ví dụ:

 • If Bill phones, tell him to meet me at the cinema.

(Nếu Bill gọi, bảo anh ấy gặp tôi ở rạp chiếu phim.)

 • Ask Pete if you’re not sure what to do.

(Hãy hỏi Pete nếu bạn không rõ phải làm gì.)

 • If you want to come, call me before 5:00.

(Nếu bạn muốn tới, hãy gọi tôi trước 5 giờ.)

Trong câu điều kiện loại 0, chúng ta có thể thay thế “if” bằng “when” mà không làm thay đổi ý nghĩa của câu nói:

 • If you heat ice, it melts.

(Nếu bạn làm nóng đá, nó tan chảy)

 • Ice melts if you heat it.

(Đá tan chảy nếu bạn làm nóng nó.)

 • When you heat ice, it melts.

(Khi bạn làm nóng đá, nó tan chảy.)

 • Ice melts when you heat it.

(Đá tan chảy khi bạn làm nóng nó.)

✅ Xem thêm : khái niệm danh từ là gì

Câu điều kiện loại 1Các câu hỏi về first conditional là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê first conditional là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết first conditional là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết first conditional là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết first conditional là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về first conditional là gì


Các hình ảnh về first conditional là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm dữ liệu, về first conditional là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thêm thông tin chi tiết về first conditional là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment