First Bank – Ngân hàng First Commercial Bank

Cập nhật ngày 04/08/2022 bởi mychi

Bài viết First Bank – Ngân hàng First Commercial Bank thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu First Bank – Ngân hàng First Commercial Bank trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “First Bank – Ngân hàng First Commercial Bank”

Đánh giá về First Bank – Ngân hàng First Commercial Bank


Xem nhanh
Interview with Le Thi My Dung, Deputy Director of Consumer Banking, Asia Commercial Bank

]]>

‘; else var title = ‘Mã đăng nhập OTP đã được gửi vào địa chỉ email ‘ + data_response[1] + ‘‘; if(is_page_login) var data_btn = ‘btnSignIn’; else var data_btn = ‘btn_login’; $(‘.box_info_verify’).html(title + ‘. Mã OTP sẽ hết hạn sau giây hoặc yêu cầu gửi mã OTP qua ‘ + (( data[‘otp’] == ’email’) ? ‘số điện thoại’ : ’email’) + ”); } else if( res.indexOf(“verify_otp_failed”) >= 0 ) $(‘.btn_verify_otp’).removeClass(‘disabled’); $(‘.loading_check_otp’).addClass(‘hide’); $(‘input[name=”LoginForm_OTPs”][data-toggle=”tooltip”].input_active’).attr(‘title’,’Mã OTP không đúng hoặc đã hết hạn’).attr(‘data-original-title’,’Mã OTP không đúng hoặc đã hết hạn’).tooltip(‘show’).data(‘bs.tooltip’).tip().addClass(‘tooltip-login’); setTimeout(function() $(‘input[name=”LoginForm_OTPs”][data-toggle=”tooltip”].input_active’).attr(‘title’,”).attr(‘data-original-title’,”); ,1500); return; } var arr = $.parseJSON(res); if( typeof arr[‘error’] != ‘undefined’ && !arr[‘error’]) if(getCookie(‘info_vip’)) var cookie = readCookie(‘info_vip’); var par_cookie = $.parseJSON(cookie); console.log(cookie); console.log(par_cookie[‘id_package’]); if(par_cookie != ”) var id_package = par_cookie[‘id_package’]; var price = par_cookie[‘price’]; var name_package = par_cookie[‘name_package’]; var time_out = par_cookie[‘time_out’]; var partner = par_cookie[‘partner’]; var order_id = par_cookie[‘order_id’]; var title_package = par_cookie[‘title_package’]; var id_user = arr[‘user’][‘id’]; var phone_user = arr[‘user’][‘phone’]; var email_user = arr[‘user’][‘user_email’]; $(“#ib_price”).val(price); $(‘.order_email’).val(email_user); $(‘.order_mobile’).val(phone_user); $(‘.order_desc’).val( id_user + ‘ mua goi tai khoan vip’); if(id_user != 0) $.ajax( url: ‘/thebankv3/ajax/saveInfoAccountVip’, type: ‘POST’, data: id_package:id_package,price:price,name_package:name_package,time_out:time_out,order_id:order_id,partner:partner,email_user:email_user,phone_user:phone_user,id_user:id_user,title_package:title_package, success:function(res) if (res == 1) deleteCookie(‘info_vip’,’/’); $(‘#ib_payment’).submit(); else alert(‘Có lỗi xin vui lòng thử lại!’) ); else window.location.reload(); if(getCookie(‘acc_type’)) window.location = ‘/supplier.html’; // window.location.reload(); if(getCookie(‘price_service’)) window.location = ‘/bang-gia-phi-thanh-vien.html’; $(‘.loading_check_otp’).attr(‘class’,’fa fa-check’); $(‘.sp_view_phone’).remove(); if( $(‘#redirects’).val() == ‘qa’ ) location.reload(); else if($(‘#redirects’).val() == ” && arr[‘user’][‘type’] == 2 && $(‘.page_login’).hasClass(‘popup_login’)) $(‘.close_popup_tb’).trigger(‘click’); $(‘.index_login_register .index_register,.li_guest’).remove(); $(‘.index_login_register .index_login’).attr(‘href’, arr[‘user’][‘link’]).html(‘Hi, ‘ + arr[‘user’][‘name’]); $(‘.index_btn_login’).removeAttr(‘onclick’); $(‘.avatar.avt_user.current,.div_u_need .body_request > img’).attr(‘src’, arr[‘user’][‘avatar’] ); $(‘.avt_buyer .buyer_name’).html( arr[‘user’][‘name’] ); $(‘.check_login,.favourite_supplier,.favourite_product,.btn-chat’).removeClass(‘nlg’); $(‘.notification .notifi_child’).addClass(‘load’); $(‘.bread_crumbs span.home:first-child a,.link_home’).attr(‘href’, arr[‘user’][‘link’]); $(‘.btn_ct_supp’).addClass(‘btn-contact’); if( $(‘.QAcenter_top_right’).length 0 ) second -= 1; else clearInterval(interval); $(‘.time_count_down’).parent().addClass(‘hide’); if($(‘.sp_expired_otp’).length 0 ) time_continues_click_resend_otp -= 1; else clearInterval(interval_time_click_resend_otp); ,1000); ; jQuery(document).ready(function($)3d8else alert(‘Có lỗi xin vui lòng thử lại!’); }); } }); $(‘.ic_close_regis’).click(function() $(‘.popup_regis_now’).hide(); $(‘.black_overlay_modal’).hide(); ); $(‘.rdr_register’).click(function() $(this).removeAttr(‘target’); $(‘#modal-login’).hide(); $(‘.black_overlay_modal’).show(); $(‘.popup_regis_now’).show(); ); $(‘.span_error_regis, .p_login_popup’).click(function() $(‘.popup_regis_now’).hide(); $(‘#modal-login’).show(); ); // $(‘#gSignIn’).removeAttr(‘target’); }); // su kien login khi nguoi dung nhan enter $(document).on(‘keydown’,function(e) if ($(‘#modal-login’).hasClass(‘show’)) e.keyCode == 13) $(‘#btnSignIns’).trigger(‘click’); ); function getCookie(name) var value = “; ” + document.cookie; var parts = value.split(“; ” + name + “=”); if (parts.length == 2) return parts.pop().split(“;”).shift(); function validateEmail($email) var emailReg = /^([w-.][email protected]([w-]+.)+[w-]2,4)?$/; return emailReg.test( $email ); //]]>Các câu hỏi về first commercial bank là ngân hàng gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê first commercial bank là ngân hàng gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết first commercial bank là ngân hàng gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết first commercial bank là ngân hàng gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết first commercial bank là ngân hàng gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về first commercial bank là ngân hàng gì


Các hình ảnh về first commercial bank là ngân hàng gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm thông tin về first commercial bank là ngân hàng gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thông tin chi tiết về first commercial bank là ngân hàng gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment