Thuật ngữ Executive director

✅ Xem thêm : vị ngữ chủ ngữ là gì

executive director là gì? Đây là một thuật ngữ Kinh tế tài chính

Executive director là Giám đốc điều hành. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Executive director – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Một giám đốc làm việc của một tổ chức người thường cũng nhân viên toàn thời gian của mình, và có một quyết định cụ thể làm cho vai trò là giám đốc tài chính, tiếp thị, hoạt động, vv, trên một on-đi basis.T danh hiệu của mình thường được sử dụng cho hơn các tổ chức phi lợi nhuận hơn cho các doanh nghiệp thương mại. Các tiêu chuẩn về chăm sóc yêu cầu từ giám đốc điều hành cao hơn rất nhiều so với yêu cầu từ giám đốc không điều hành, nhưng cả hai loại giám đốc là như nhau chịu trách nhiệm theo pháp luật về thuế. Còn được gọi là giám đốc hoặc Giám đốc bên nội.

✅ Xem thêm : chả bao nhiêu calo

Thuật ngữ Executive director

  • executive director là gì? Đây là một thuật ngữ Kinh tế tài chính có nghĩa là Executive director là Giám đốc điều hành. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Executive director – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.Một giám đốc làm việc của một tổ chức người thường cũng nhân viên toàn thời gian của mình, và có một quyết định cụ thể làm cho vai trò là giám đốc tài chính, tiếp thị, hoạt động, vv, trên một on-đi basis.T danh hiệu của mình thường được sử dụng cho hơn các tổ chức phi lợi nhuận hơn cho các doanh nghiệp thương mại. Các tiêu chuẩn về chăm sóc yêu cầu từ giám đốc điều hành cao hơn rất nhiều so với yêu cầu từ giám đốc không điều hành, nhưng cả hai loại giám đốc là như nhau chịu trách nhiệm theo pháp luật về thuế. Còn được gọi là giám đốc hoặc Giám đốc bên nội.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Đây là thông tin Thuật ngữ Executive director theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2022.

✅ Xem thêm : tình yêu quá đẹp gọi là gì

Thuật ngữ Executive director

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về Thuật ngữ Executive director. Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập.