Chức vụ đoàn thể là gì?

Cập nhật ngày 11/09/2022 bởi mychi

Bài viết Chức vụ đoàn thể là gì? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Chức vụ đoàn thể là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Chức vụ đoàn thể là gì?”

Đánh giá về Chức vụ đoàn thể là gì?Mục lục bài viết

Đoàn thể là một trong những khái niệm rất dễ gây ra nên những nhầm lẫn trong đời sống. do đó, không có nhiều người định nghĩa đúng được các khái niệm hay những nội dung liên quan đến đoàn thể.

chính vì vậy, trong bài viết hôm nay Chúng Tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một vài nội dung để giải đáp câu hỏi: cấp bậc đoàn thể là gì?

cấp bậc đoàn thể là gì?

chức vụ là sự đảm nhiệm một vai trò, vị thế xã hội nào đó trong một tổ chức, một tập thể. Ví như: chủ tịch, thủ tướng, … đối với một tập thể là đất nước. Giám đốc, phó giám đốc … với một tổ chức buôn bán.

cấp bậc chính quyền là tên gọi dành cho cá nhân được giữ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do được bổ nhiệm hoặc được tập thể bầu để giữ chức vụ đó, thường thì người giữ chức danh nào thì cũng gắn liền với chức vụ đó hoặc một chức danh gắn liền với nhiều cấp bậc.

Ngoài việc giải đáp chức vụ đoàn thể là gì? công ty chúng tôi còn chia sẻ thêm các thông tin hữu ích, do đó, Quý độc giả đừng bỏ qua nội dung tiếp theo của bài viết.

✅ Mọi người cũng xem : chuyển vùng trong nước mobifone là gì

cách thức hình thành cấp bậc chính quyền địa phương

Thứ nhất: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã

– Căn cứ quy định tại khoản 3 – Điều 33 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân xã có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

– Căn cứ tại Điều 88 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân  lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân. và cạnh đó, khoản 7 – Điều 82 Luật này cũng quy định kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê chuẩn.

Thứ hai: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

– bên cạnh đó, quy định tại điểm d – khoản 1 – Điều 26 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Căn cứ quy định tại Điều 88 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân giữ cấp bậc Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

– Quy định tại khoản 7 – Điều 83 – Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: Kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Thứ ba: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

– Theo quy định tại điểm a – khoản 2 – Điều 19 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân tỉnh có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Theo quy định tại khoản – Điều 93 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, kết quả bầu Chủ tịch Ủy bản nhân dân cấp tỉnh phải được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

– Căn cứ quy định tại Điều 88 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân giữ cấp bậc Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

Thứ tư: Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã

– Quy định tại Điều 88 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân giữ cấp bậc Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

– Theo khoản 3 điều 33 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: Hội đồng nhân dân xã có quyền Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

✅ Mọi người cũng xem : năng lượng chuyển hóa cơ bản là gì

Thứ năm: Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện

– Quy định tại Điều 88 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

– Theo quy định tại khoản 2 – Điều 26 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: Hội đồng nhân dân cấp huyện có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện.

Thứ sáu: Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

– Theo quy định tại Điều 88 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với cá nhân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

– và cạnh đó, quy định tại điểm a – khoản 2 – Điều 19 – Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: Hội đồng nhân dân tỉnh có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân. cấp bậc Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh bầu ra.

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu lẩu bắp bò mồng tơi

Quyền và nghĩa vụ của một vài Đoàn thể hiện nay

Thứ nhất: Quyền và nghĩa vụ của công đồng dân cư

– Đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có quyền bắt buộc cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan cung cấp kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý đối với cơ sở.

– Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản phẩm phải thực hiện các yêu cầu của đại diện cộng đồng dân cư theo quy định tại Điều này.

– Đại diện cộng đồng dân cư trên địa bàn chịu tác động môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, sản phẩm có quyền bắt buộc chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường thông qua đối thoại trực tiếp hoặc bằng văn bản; tổ chức tìm hiểu thực tế về công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, buôn bán, dịch vụ; thu thập, cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin cấp.

Thứ hai: Trách nhiệm và quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia vận hành bảo vệ môi trường.

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tư vấn, phản diện, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý Nhà nước các cấp có trách nhiệm tạo khó khăn để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường.

Như vậy, cấp bậc đoàn thể là gì? Đã được Chúng Tôi trả lời chi tiết trong mục đầu tiên của bài viết hôm nay. và cạnh đó, công ty chúng tôi cũng đã trình bày cụ thể về quyền và nghĩa vụ của một số đoàn thể.Các câu hỏi về đoàn thể là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đoàn thể là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment