Quy định về định mức xây dựng và quản lý định mức xây dựng

Cập nhật ngày 16/08/2022 bởi mychi

Bài viết Quy định về định mức xây dựng và quản lý định mức xây dựng thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Quy định về định mức xây dựng và quản lý định mức xây dựng trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Quy định về định mức xây dựng và quản lý định mức xây dựng”

Đánh giá về Quy định về định mức xây dựng và quản lý định mức xây dựngQuy định về định mức xây dựng? Quy định về quản lý định mức xây dựng?

Định mức xây dựng là một trong số những nội dung trọng tâm khi thống kê về pháp luật xây dựng, đây là cơ sở pháp lý nhằm đảm bảo tính hiệu quả, tính an toàn tương đương tiết kiệm chi phí thi công trong vận hành xây dựng. Chính vì ý nghĩa đó mà Luật Xây dựng, Nghị định của Chính phủ hay Thông tư của Bộ xây dựng cũng đều đặn ghi nhận về định mức xây dựng và quản lý định mức xây dựng, làm nền tảng vững chắc và được coi là “quy chuẩn” để chủ thể quản lý dự án, nhà đầu tư có những điều chỉnh “ngân sách” phù hợp và cân đối chi phí.

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

Cơ sở pháp lý:

– Văn bản hợp nhất 02/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật Xây dựng do Văn phòng Quốc hội ban hành.

– Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.

1. Quy định về định mức xây dựng?

Thực tiễn quy định pháp luật cho thấy, định mức lao động không được giải thích trong bất kỳ văn bản pháp luật nào, điều này dẫn đến những khó khăn trong việc nhận diện và nắm bắt được cơ bản nội dung về định mức xây dựng.

Theo cách hiểu thông thường, định mức là lượng lao động sống và lao động quá khứ biểu hiện bằng thời gian lao động, bằng giá trị hoặc hiện vật được phép sử dụng để sản xuất một đơn vị sản phẩm (hoặc thực hiện một khối lượng công việc) theo tiêu chuẩn, chất lượng quy định và theo quy trình công nghệ hợp lý, trong những điều kiện trang thiết bị kỹ thuật, tổ chức sản xuất và trình quản lý của thời kỳ kế hoạch.

Định mức là tiêu chuẩn do Nhà nước, địa phương, hoặc xí nghiệp, công trường quy định: nó phản ánh trình độ sản xuất của các ngành nghề trong một thời kỳ nhất định, sử dụng để khống chế việc dùng tiền vốn, vật tư, thiết bị máy móc, nhân lực một cách hợp lý.

Xem thêm: Định mức dự toán là gì? Đặc điểm và phân loại các định mức dự toán

Trong xây dựng, định mức xây dựng là mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc xây dựng. Chẳng hạn: Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán khảo sát xây dựng) là mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định. (Phần I, Phụ lục 1, kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD).

Quy định về định mức xây dựng khá chặt chẽ và chi tiết, thể hiện dưới những khía cạnh sau:

Thứ nhất, về hệ thống định mức xây dựng.

Theo Khoản 1, Điều 136 Luật Xây dựng: “Hệ thống định mức xây dựng gồm định mức kinh tế – kỹ thuật và định mức chi phí. “, cùng lúc ấy, Khoản 1, Điều 20 Nghị định 10/2021/NĐ-CP cũng một lần nữa ghi nhận: “Hệ thống định mức xây dựng gồm định mức kinh tế-kỹ thuật và định mức chi phí. “. Trong đó:

– Định mức kinh tế- kỹ thuật là tiêu chuẩn biểu thị mối quan hệ giữa sự tiêu sử dụng bình thường về nhân lực, vật lực (sức lao động, máy móc, vật liệu, động lực v.v..) với số lượng sản phẩm có chất lượng hợp quy cách trong khó khăn tổ chức thi công hợp lý (tức là dùng phương thức tổ chức lao động chính xác phù hợp với phương pháp thi công ở trình độ Hiện tại và thiết bị, máy móc công cụ lao động hiện có).

Định mức kỹ thuật có tác dụng rất quan trọng đối với việc nâng cao trình độ thi công và hạ thấp giá thành công trình, là một bộ phận không thể thiếu được trong công tác quản lý dựng cơ bản; nó cho phép áp dụng những biện pháp tổ chức lao động tiên tiến và cao tiềm lực sản xuất.

Định mức kinh tế – kỹ thuật gồm định mức cơ sở và định mức dự toán.

– Định mức chi phí là phần dự kiến các khoản chi phí để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc xây dựng. Định mức chi phí gồm định mức tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) và định mức tính bằng tổng giá trị.

Xem thêm: Định mức nguyên vật liệu (BOM) là gì? Công thức tính?

Định mức chi phí có vai trò quan trọng, là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình, dự toán chi phí của một vài loại công việc, chi phí trong đầu tư xây dựng như chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và một vài nội dung chi phí khác. (Khoản 4, Điều 20 Nghị định 10/2021/NĐ-CP).

Thứ hai, các định mức xây dựng được Bộ Xây dựng ban hành.

Đây là định mức xây dựng được áp dụng chung trong cả nước, là một phần cơ sở để ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của chuyên ngành, của địa phương. Định mức xây dựng được Bộ xây dựng ban hành theo Thông tư 12/2021/T-BXD, theo đó có 8 loại định mức chi tiết:

(1) Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình.

(2) Định mức dự toán xây dựng công trình.

(3) Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình.

(4) Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ.

(5) Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

(6) Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

(7) Định mức sử dụng vật liệu xây dựng.

(8) Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Thực tế, khi nếu nhìn nhận định mức xây dựng đơn thuần dưới góc độ pháp lý thì đâu đó vẫn sẽ có những vướng mắc, Vì vậy, việc tiếp cận nó dưới các góc độ chuyên ngành về kinh tế, lao động hay xây dựng sẽ là phương pháp tốt nhất để người đọc có khả năng nắm bắt được trọn vẹn ý nghĩa và hiểu sâu sắc hơn về định mức xây dựng.

2. Quy định về quản lý định mức xây dựng?

có khả năng nhận thấy rằng, quy định về quản lý định mức xây dựng không thực sự rõ ràng, quản lý định mức xây dựng không được ghi nhận một cách thống nhất tại một điều luật hay tại một chương chi tiết nào đó trong các văn bản pháp luật mà được quy định lẻ tẻ và rời rạc. Điều này cũng kéo theo những khó khăn trong quá trình tìm kiểm và nắm bắt được quy định mà pháp luật muốn truyền đạt.

Thực tế, khi nhắc đến quản lý nói chung và quản lý định mức xây dựng nói riêng, thì việc xác định chủ thể quản lý là rất quan trọng. Theo đó, đối với quản lý định mức xây dựng thì vai trò của Bộ Xây dựng rất được đề cao, chi tiết:

– Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng, ban hành định mức xây dựng sử dụng chung trong phạm vi cả nước.(Khoản 6, Điều 20 Nghị định 10/2021/NĐ-CP). Đây là cách thức quản lý thống nhất nhất, hiệu quả nhất và đơn giản kiểm soát nhất. Định mức ban hành phải được thực hiện một cách khách quan, dựa trên nhiều yếu tố, đảm bảo sự ra đời của định mức phải phù hợp, hợp lí và có khả năng thực hiện được.

– Các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, tổ chức xây dựng và ban hành các định mức xây dựng cho các công tác xây dựng đặc thù của chuyên ngành; định kỳ rà soát hệ thống định mức xây dựng do mình ban hành và gửi những định mức xây dựng mới, định mức điều chỉnh về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý theo quy định. (Khoản 1, 3, Điều 43, Nghị định 10/2021/NĐ-CP). Việc ban hành định mức xây dựng của chủ thể này phải dựa trên định mức chung do Bộ xây dựng ban hành, để đảm bảo tính đồng bộ, cũng như tính phù hợp, quy chuẩn chung của định mức xây dựng, việc cho chủ động xây dựng định mức nhằm tạo sự linh động cũng như chủ động giúp cho các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành được dự toán các nội dung thích hợp nhất, tuy nhiên, việc ban hành định mức này không làm mất đi tính quản lý của Bộ xây dựng so với các định mức do bộ quản lý công trình này ban hành.

Trên cơ sở đã ban hành “Hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành phải được rà soát, cập nhật định kỳ 03 năm một lần kể từ ngày định mức được ban hành hoặc sớm hơn khi rất cần thiết.” (Khoản 2, Điều 22 Nghị định 10/2021/NĐ-CP).

Một cách thức quản lý định mức lao động hiệu quả đó là thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức xây dựng- đây là là một bộ phận của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo Luật Xây dựng. Việc quản lý thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu là cực kỳ tiến bộ, phù hợp với sự phát triển trong quản lý nhà nước nói chung, là hình thức quản lý nhénh chóng, đơn giản, hiệu quả và dễ truy xuất thông tin.

Nhìn chung, các quy định của pháp luật về định mức xây dựng và định mức xây dựng được ghi nhận trong các văn bản pháp luật khá đầy đủ. mặc khác, định mức lao động là dự trù mang tính tương đối mà đôi khi các giá trị thực tế có thể sẽ vượt quá điều đó, do đó, việc ban hành định mức xây dựng thực sự phải được xem xét một cách kỹ lưỡng và phải được đánh giá, căn cứ vào thường xuyên yếu tố khác nhau để đưa đến một định mức hợp lý, khả năng ứng dụng cao. và cạnh đó, các chủ thể có thẩm quyền cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả để phục vụ được công tác quản lý định mức xây dựng tối ưu nhất.

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.627 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Định mức nguyên vật liệu là gì? những loại BOM thường nhật trong quản lý sản xuất? Những thành phần bên trong BOM?

tìm hiểu về định mức xây dựng? tìm hiểu về định mức dự toán?

Giá đất là gì? Bảng giá đất là gì? Bảng giá đất được sử dụng để làm gì? Bảng giá đất không tăng thì người dân được hưởng lợi hay hại gì? Trình tự, hồ sơ xây dựng khung giá đất?

Chứng thực là gì? Quy định của pháp luật về chứng thực? tổng giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản đã được chứng thực? Được phép sử dụng văn bản chứng thực khi nào? Cơ quan có thẩm quyền chứng thực giấy tờ? Địa điểm và thời gian chứng thực?

Quy định của pháp luật về tham gia giao thông đường bộ? Quy định của pháp luật về vạch kẻ kiểu mắt võng? Quy định về cách thức xử lý vi phạm hành chính khi đi sai vào vạch kẻ kiểu mắt võng?

Quy định của pháp luật về làn đường và việc sử dụng làn đường? Quy định của pháp luật về làn đường BRT? cách thức xử phạt khi đi vào đường BRT?

Phiếu lý lịch tư pháp là gì? Quy định về nội dung Phiếu lý lịch tư pháp? Quy định về thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp? giấy tờ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật? Quy định về thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

Tranh chấp lao động là gì? Các phương thức giải quyết tranh chấp lao động? Có nhất thiết phải thông qua hòa giải để giải quyết tranh chấp?

Đất trồng cây lâu năm là gì? Có được phép xây nhà ở trên đất trồng cây lâu năm không? Mức xử phạt đối với hành vi xây nhà trên đất trồng cây lâu năm? Làm thế nào để có thể xây nhà ở trên đất trồng cây lâu năm được một cách hợp pháp?

Phụ cấp ăn trưa là gì? Quy định của pháp luật về phụ cấp ăn trưa?

Phụ cấp độc hại là gì? Cách tính mức phụ cấp độc hại cho người lao động?

Hộ chiếu là gì? Trên Passport bao gồm những thông tin gì? Hộ chiếu có bao nhiêu loại? Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Passport? Thành phần của hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông và các bước tiến hành? Các bước tiến hành giấy tờ xin phép cấp hộ chiếu phổ thông? Thời hạn của hộ chiếu Việt Nam?

Thuế môn bài là gì? Các đối tượng phải nộp thuế môn bài? Các bậc thuế môn bài? Địa điểm kê khai và thời hạn nộp thuế môn bài? Thuế môn bài khi tăng vốn điều lệ? Không kê khai thuế môn bài có bị xử phạt không?

Trái phiếu Doanh nghiệp là gì? Đặc điểm của trái phiếu công ty? Tại sao Doanh nghiệp lại phát hành trái phiếu? Điều kiện phát hành trái phiếu công ty? một số rủi ro khi tham gia đầu tư trái phiếu của các cá nhân?

Nơi cư trú là gì? Nơi thường trú là gì? Nơi tạm trú là gì? Điều kiện và giấy tờ đăng ký thường trú và tạm trú?

Phiếu lý lịch tư pháp là gì? những loại phiếu lý lịch tư pháp? Phân biệt phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2? Quyền ủy quyền cho cá nhân khác xin phép cấp phiếu lý lịch tư pháp? Thủ tục xin phép cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2?

Rác thải sinh hoạt là gì? Phân loại rác thải sinh hoạt? Tác hại của rác thải sinh hoạt? quy trình xử lý rác thải sinh hoạt và các phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt? Quy định về phân loại rác thải sinh hoạt? Mức xử phạt đối với hành vi vứt rác thải bừa bãi?

Quảng cáo là gì? Các cách thức quảng cáo? Các hành vi bị cấm trong quảng cáo? Mức xử phạt đối với hành vi quảng cáo gian dối?

Trình độ văn hóa là gì? Hướng dẫn cách khai cụ thể đối với Sơ yếu lý lịch và giấy tờ xin việc?

Sổ hộ khẩu là gì? Điều kiện làm sổ hộ khẩu? Trình tự giấy tờ làm sổ hộ khẩu?

CMND là gì? Thông tin trên CMND gồm những gì? Thời hạn sử dụng của chứng minh nhân dân là bao lâu kể từ ngày cấp? chứng minh nhân dân sẽ được thay thế bằng thẻ Căn cước công dân?

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì? Quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự? giấy tờ hợp pháp hóa lãnh sự? Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự? một số lưu ý khi hợp pháp hóa lãnh sự?Các câu hỏi về định mức xây dựng là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê định mức xây dựng là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết định mức xây dựng là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết định mức xây dựng là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết định mức xây dựng là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về định mức xây dựng là gì


Các hình ảnh về định mức xây dựng là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu báo cáo về định mức xây dựng là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu nội dung chi tiết về định mức xây dựng là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment