Diện tích hình thang vuông, chu vi hình thang vuông chuẩn 100%

Cập nhật ngày 23/03/2023 bởi mychi

Bài viết Diện tích hình thang vuông, chu vi hình thang vuông chuẩn 100% thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Diện tích hình thang vuông, chu vi hình thang vuông chuẩn 100% trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Diện tích hình thang vuông, chu vi hình thang vuông chuẩn 100%”

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ kiến thức về định nghĩa hình thang vuông là gì, dấu hiệu nhận biết, tính chất hình thang vuông, công thức tính chu vi hình thang vuông, đường chéo hình thang vuông diện tích hình thang vuông giúp bạn củng cố được kiến thức của mình để vận dụng giải các bài tập liên quan đến hình thang vuông từ cơ bản đến nâng cao dễ dàng nhé Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ kiến thức về định nghĩa hình thang vuông là gì, dấu hiệu nhận biết, tính chất hình thang vuông, công thức tính chu vi hình thang vuông, đường chéo hình thang vuông và diện tích hình thang vuông giúp bạn củng cố được kiến thức của mình để vận dụng giải các bài tập liên quan đến hình thang vuông từ cơ bản đến nâng cao dễ dàng nhé

Nội dung bài viết Nội dung bài viết

hình thang vuông là gì?

Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Nói cách khác hình thang vuông là một trường hợp đặc biệt của hình thang. Hình thang vuông là hình thang có một góc vuông. Nói cách khác hình thang vuông là một trường hợp đặc biệt của hình thang.

hinh-thang-vuong

Tính chất hình thang vuông

  • Hình thang vuông có hai cạnh đáy song song và vuông góc với hai đáy, tạo nên góc 90 độ.

Dấu hiệu nhận biết

  • Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông

Tham khảo thêm:

Công thức tính chu vi hình thang vuông

Chu vi hình thang vuông tương tự với cách tính chu vi hình thang thường, đó là tổng các cạnh bên và cạnh đáy Chu vi hình thang vuông tương tự với cách tính chu vi hình thang thường, đó là tổng các cạnh bên và cạnh đáy

P = a + b + c + d.

Trong đó:

  • P: Chu vi hình thang.
  • a,b: Lần lượt là độ dài 2 cạnh đáy.
  • c,d: Lần lượt là đội dài 2 cạnh bên.

Công thức tính diện tích hình thang vuông

Diện tích hình thang vuông tương tự như hình thang thường đó là trung bình cộng 2 cạnh đáy nhân với chiều cao giữa 2 đáy, tuy nhiên chiều cao ở đây chính là cạnh bên vuông góc với cả 2 đáy Diện tích hình thang vuông tương tự như hình thang thường đó là trung bình cộng 2 cạnh đáy nhân với chiều cao giữa 2 đáy, tuy nhiên chiều cao ở đây chính là cạnh bên vuông góc với cả 2 đáy

Diện tích hình thang vuông bằng một nửa tích của tổng 2 đáy và chiều cao ứng với 2 cạnh đáy hoặc bằng tích của đường cao và trung bình cộng của 2 đáy Diện tích hình thang vuông bằng một nửa tích của tổng 2 đáy và chiều cao ứng với 2 cạnh đáy hoặc bằng tích của đường cao và trung bình cộng của 2 đáy

S = h x ((a + b)/2)

Trong đó:

  • S là diện tích hình thang.
  • a và b là độ dài 2 cạnh đáy.
  • h là độ dài cạnh bên vuông góc với 2 đáy.

Các dạng bài tập liên quan đến hình thang vuông

Ví dụ 1: Hình thang ABCD (AB//CD) có AB = 4cm, CD = 8cm, và AD = 5cm. Tính diện tích hình thang ABCD. Ví dụ 1: Hình thang ABCD (AB//CD) có AB = 4cm, CD = 8cm, và AD = 5cm. Tính diện tích hình thang ABCD.

hinh-thang-vuong

Lời giải: Lời giải:

Hình thang ABCD có AB//CD nên hai đáy là AB, CD. Hình thang ABCD có AB//CD nên hai đáy là AB, CD.

AD ⊥ DC

suy ra AD là chiều cao của hình thang. suy ra AD là chiều cao của hình thang.

Vậy diện tích của hình thang ABCD là  S = ½ h.(a + b) = ½ .5.( 4 + 8) = 30 cm2 Vậy diện tích của hình thang ABCD là  S = ½ h.(a + b) = ½ .5.( 4 + 8) = 30 cm2

Ví dụ 2: Cho một hình thang cân có đường chéo vuông góc với cạnh bên. Biết đáy nhỏ dài 14 cm; đáy lớn dài 50 cm. Tính diện tích hình thang đó. Ví dụ 2: Cho một hình thang cân có đường chéo vuông góc với cạnh bên. Biết đáy nhỏ dài 14 cm; đáy lớn dài 50 cm. Tính diện tích hình thang đó.

hinh-thang-vuong-1

Lời giải: Lời giải:

Giả sử ABCD là hình thang cân thỏa mãn theo yêu cầu đề bài. Hạ đường cao AH, BK xuống BC Giả sử ABCD là hình thang cân thỏa mãn theo yêu cầu đề bài. Hạ đường cao AH, BK xuống BC

Ta tính được DH = (CD – AB) / 2 = 18 cm

HC = CD – DH = 32 cm

Xét tam giác vông ADC ta thấy có : Xét tam giác vông ADC ta thấy có :

AH2 = DH. HC = 576 => AH = 24 cm AH2 = DH. HC = 576 => AH = 24 cm

Như vậy thì diện tích hình thang ABCD là Như vậy thì diện tích hình thang ABCD là

SABCD = 768 cm2

Ví dụ 3: Cho hình thang vuông ABCD có AD = 6 cm ; DC = 12 cm ; AB = 2/3DC Ví dụ 3: Cho hình thang vuông ABCD có AD = 6 cm ; DC = 12 cm ; AB = 2/3DC

a) Tính diện tích hình thang ABCD a) Tính diện tích hình thang ABCD

b) Khi kéo dài cạnh bên AD và CB thì 2 cạnh bên này cắt nhau tại M. Tính độ dài cạnh AM

hinh-thang-vuong-2

Lời giải: Lời giải:

a) Độ dài cạnh AB là:

AB = 2/3 DC = 12 . (2/3) = 8 cm

Diện tích ABCD : (8 + 12) / 2 . 6 = 60 cm Diện tích ABCD : (8 + 12) / 2 . 6 = 60 cm

b) Xét tam giác ABC đáy AB và DBC đáy CD có chiều cao bằng nhau và bằng 6 cm, đáy AB = 2/3 CD => SABC = 2/3SDBC b) Xét tam giác ABC đáy AB và DBC đáy CD có chiều cao bằng nhau và bằng 6 cm, đáy AB = 2/3 CD => SABC = 2/3SDBC

Xét tiếp hai tam giác ABC và DBC đáy BC vì SABC = 2/3SDBC => chiều cao AK = 2/3 DH Xét tiếp hai tam giác ABC và DBC đáy BC vì SABC = 2/3SDBC => chiều cao AK = 2/3 DH

Xét tiếp tam giác AMC và tam giác DMC chung đáy MC mà chiều cao AK = 2/3 DH => SAMC = 2/3SDMC. SDMC lớn hơn SAMC (12. 6) / 2 = 36 cm2 Xét tiếp tam giác AMC và tam giác DMC chung đáy MC mà chiều cao AK = 2/3 DH => SAMC = 2/3SDMC. SDMC lớn hơn SAMC (12. 6) / 2 = 36 cm2

SAMC = 36 / (3-2). 2 = 72 cm2

Xét tam giác AMC đáy AM, chiều cao CD => AM = 72 . 2 / 12 = 12 cm Xét tam giác AMC đáy AM, chiều cao CD => AM = 72 . 2 / 12 = 12 cm

Ví dụ 4: Mảnh đất hình hang có đáy lớn là 38m và đáy bé là 28m. Mở rộng hai đáy về bên phải của mảnh đất với đáy lớn thêm 9m và đáy bé thêm 8m thu được mảnh đất hình thang mới có diện tích lớn hơn diện tích mảnh đất hình thang ban đầu là 107,2 m2. Hãy tính diện tích mảnh đất hình thang ban đầu Ví dụ 4: Mảnh đất hình hang có đáy lớn là 38m và đáy bé là 28m. Mở rộng hai đáy về bên phải của mảnh đất với đáy lớn thêm 9m và đáy bé thêm 8m thu được mảnh đất hình thang mới có diện tích lớn hơn diện tích mảnh đất hình thang ban đầu là 107,2 m2. Hãy tính diện tích mảnh đất hình thang ban đầu

Lời giải: Lời giải:

Phần diện tích tăng thêm chính là diện tích của hình thang có đáy lớn bằng 9m và đáy bé là 8m, chiều cao bằng với chiều cao hình thang ban đầu. Phần diện tích tăng thêm chính là diện tích của hình thang có đáy lớn bằng 9m và đáy bé là 8m, chiều cao bằng với chiều cao hình thang ban đầu.

Vậy chiều cao mảnh đất này sẽ là:

h = (107,1 x 2) / (9 + 8) = 12,6m

Diện tích mảnh đất hình thang ban đầu là: Diện tích mảnh đất hình thang ban đầu là:

S = ((38 + 28) / 2 ) x 12,6 = 415,8 m2 S = ((38 + 28) / 2 ) x 12,6 = 415,8 m2

Hy vọng với những kiến thức về hình thang vuông mà chúng tôi đã trình bày chi tiết ở phía trên có thể giúp các bạn nắm vững được kiến thức của mình nhé Hy vọng với những kiến thức về hình thang vuông mà chúng tôi đã trình bày chi tiết ở phía trên có thể giúp các bạn nắm vững được kiến thức của mình nhé

Các câu hỏi về hình thang vuông là gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hình thang vuông là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hình thang vuông là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hình thang vuông là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hình thang vuông là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hình thang vuông là gì

Các hình ảnh về hình thang vuông là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu kiến thức về hình thang vuông là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem thông tin chi tiết về hình thang vuông là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại ???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/ ???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment