Điều kiện, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Cập nhật ngày 19/08/2022 bởi mychi

Bài viết Điều kiện, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Điều kiện, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Điều kiện, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp”

Đánh giá về Điều kiện, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp


Xem nhanh
Chuyển đổi đất vườn trong khu dân cư sang đất ở được không?
Làm thế nào để có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất vườn, đất trồng cây lâu năm, nằm trong khu dân cư sang đất thổ cư, đất ở,

Theo điều 52 khoản 2, điều 57 luật đất đai năm 2013, Căn cứ để cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn chuyển mục đích sử dụng đất,

Khi chuyển đổi mục đích sr dụng đất thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật,, Chế độ sử dụng đất và nghĩa vụ của người sử dụng đất áp dụng theo loại đất sau khi chuyển đổi mục đích

Về thủ tục: Căn cứ điều 69 Nghị định 43/2014 ngày 15/5/2014 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai 2013,
Người sử dụng đất phải làm đơn xin chuyển đổi mục đích sr dụng đất kèm theo giấy chứng nhận đến cơ uan tài nguyên môi trường, Cơ quan tài nguyên môi trường có trách nhiệm, thẩm tra hồ sơ , xác định thực địa, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính, và trình UBND cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất,

Mức phí phải nộp theo điểm a, khoản 2, điều 5, nghị định 45/2014 ngày 15/5/2014 chính phủ thu tiền sử dụng đất, Chuyển từ vườn, ao, trong cùng thử đất có nhà ở thuộc khu dân cư, không được công nhận là đất ở, theo quy định tại khoản 6 ddieuf 103, luật đất đai,
Diện tích còn lại được chuyển đỏi mục đích sang đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất, bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở, với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan có thẩm quyền,
#phamvannam, #batdongsan, #datvuonsangdato

***********************************
Kết nối với PHẠM VĂN NAM
Blog: http://phamvannam.net/
FACEBOOK: http://bit.ly/2mWqcAZ
FANPAGE:http://bit.ly/2mVkaAs
INTAGRAM: http://bit.ly/2mWp2p7
THAM GIA VÀO GROUP NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN THÔNG MINH: http://bit.ly/2mVlK5m
Bấm đăng kí kênh, và chuông thông báo để nhận video mới nhất từ Phạm Văn Nam

Điều kiện, Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Điều kiện, hồ sơ chuyển đổi quyền dùng đất nông nghiệp (Ảnh minh họa)

1. Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Hộ gia đình, cá nhân được chuyển đổi quyền dùng đất nông nghiệp khi phục vụ đủ các khó khăn sau:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013;

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn dùng đất.

– sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền dùng đất hợp pháp từ người khác.

– Chuyển đổi quyền dùng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

(Khoản 1 Điều 168, khoản 1 Điều 188, Điều 190 Luật Đất đai 2013)

✅ Mọi người cũng xem : chế độ tòng quân là gì

2. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp có phải nộp thuế không?

Theo quy định tại Điều 190 Luật Đất đai 2013, thì khi hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi quyền dùng đất nông nghiệp sẽ không phải nộp thuế mức thu nhập từ việc chuyển đổi quyền dùng đất và lệ phí trước bạ.

✅ Mọi người cũng xem : trợ lý văn phòng là gì

3. Thủ tục chuyển đổi quyền dùng đất nông nghiệp

3.1. Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện “dồn điền đổi thửa”

* giấy tờ:

– Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04đ/ĐK của từng hộ gia đình, cá nhân;

imageMẫu số 04đ/ĐK

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao y hợp đồng thế chấp quyền dùng đất đối với trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng;

– Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền dùng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

– Phương án chuyển đổi quyền dùng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt;

– Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “dồn điền đổi thửa” (nếu có).

* Nơi nộp giấy tờ:

Người sử dụng đất có khả năng nộp giấy tờ tại các nơi sau đây:

– Nộp tại UBND cấp xã nếu có mong muốn;

– Nộp tại bộ phận một cửa nếu địa phương đã thành lập bộ phận một cửa;

– Nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nếu địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai;

– Nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nếu địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai.

✅ Mọi người cũng xem : ý thức xã hội là gì

3.2. hồ sơ chuyển đổi quyền dùng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”

* giấy tờ:

– Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.

imageMẫu số 09/ĐK

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì phải thể hiện tổng diện tích nhận chuyển quyền tại điểm 4 Mục I của Mẫu số 09/ĐK (Lý do biến động) như sau:

+ “Nhận … (ghi cách thức chuyển quyền dùng đất) …m2 đất (ghi diện tích đất nhận chuyển quyền);

+ Tổng diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng do nhận chuyển quyền và đã đăng ký chuyển quyền sử dụng đất từ ngày 01/7/2007 đến trước ngày 01/7/2014 là … m2 và từ ngày 01/7/2014 đến nay là … m2 (ghi chi tiết diện tích nhận chuyển quyền theo từng loại đất, từng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)”;

– Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu của cải/tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu của cải/tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền dùng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền dùng đất, quyền sở hữu của cải/tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

– Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

– Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền dùng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư;

– Văn bản của người dùng đất đồng ý cho chủ sở hữu của cải/tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu của cải/tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người dùng đất.

* Nơi nộp hồ sơ:

Người dùng đất có thể nộp giấy tờ tại các nơi sau đây:

– Nộp tại UBND cấp xã nếu có mong muốn;

– Nộp tại bộ phận một cửa nếu địa phương đã thành lập bộ phận một cửa;

– Nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai/Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai;

– Nộp tại văn phòng đăng ký quyền dùng đất nếu địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai.

(Khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, khoản 19 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP)

>>> Xem thêm: Trường hợp nào được phép chuyển mục đích sử dụng đất? giấy tờ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm những gì theo quy định của Luật đất đai?

Đất thổ cư là gì? Chuyển mục đích dùng từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư có tốn tiền không? Thẩm quyền chuyển đất thổ cư thuộc về ai?

Chuyển mục đích dùng đất giữa các loại đất khác nhóm đất có phải xin cơ quan nhà nước có thẩm quyền hay không? Có phải cá nhân, tổ chức dùng đất xây dựng buôn bán nhà ở đều đặn được giao đất có thu tiền dùng đất?

Tổng hợp bản án chuyển nhượng QSD đất bằng giấy viết tay được Tòa án tuyên có hiệu lực

Diễm My

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của Chúng Tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email [email protected]Các câu hỏi về đất chuyển đổi là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đất chuyển đổi là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết đất chuyển đổi là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đất chuyển đổi là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đất chuyển đổi là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về đất chuyển đổi là gì


Các hình ảnh về đất chuyển đổi là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm thông tin về đất chuyển đổi là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thông tin về đất chuyển đổi là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment