Đặc điểm chung của các đột biến là gì?

Cập nhật ngày 18/08/2022 bởi mychi

Bài viết Đặc điểm chung của các đột biến là gì? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Đặc điểm chung của các đột biến là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Đặc điểm chung của các đột biến là gì?”

Đánh giá về Đặc điểm chung của các đột biến là gì?


Xem nhanh
#lopsinhthayCong #sinh12 #sinhLTDH
-------------------------------------------------------------------------------------
Facebook: https://www.facebook.com/thaycongdaysinh
Lớp học online: https://lopsinhthaycong.com/hoc

Trắc nghiệm: Đặc điểm chung của các đột biến là gì ?

A. Đồng loạt định hướng và di truyền được. 

B. Có tính chất cá thể và ngẫu nhiên. 

C. Ở từng cá thể hoạch định và di truyền được. 

D. Có tính chất có khả năng định hướng và không di truyền được.o

Trả lời: 

Đáp án đúng là : B. Có tính chất chung và tính chất cá thể.

Đặc điểm chung của đột biến là có tính chất chung và tính chất cá thể.

Cùng Top lời giải tìm hiểu thông tin về Đột biến các em nha!

1. Đột biến là gì?

– Đột biến là quá trình xảy ra đột ngột, riêng rẽ, ngẫu nhiên, không hoạch định ở cơ thể sống trong điều kiện một cách tự nhiên. Đa số là đột biến gen là đột biến lặn và có hại, một số ít có lợi và có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình tiến hóa và chọn giống. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện trên kiểu hình của cơ thể gọi là thể đột biến.

Đặc điểm chung của các đột biến là gì?

2. tác nhân

– Do tác nhân của môi trường ngoài cơ thể (thường là do tác động của con người) như:

+ tác nhân vật lý: tia phóng xạ, tia cực tím, sốc nhiệt,…

+ nguyên nhân hóa học: tác động của thường xuyên chất hóa học như nicotine, cosinsin, dioxin phépe (chất độc da cam),…

+ tác nhân sinh học: vi-rút, vi khuẩn,….

– Do nguyên nhân bên trong cơ thể: Những biến đổi bất thường trong sinh lý, sinh hóa trong tế bào (xuất hiện một cách tự nhiên).

✅ Mọi người cũng xem : train là gì

3. Phân loại Đột biến gen

– Căn cứ vào tính chất xuất hiện đột biến, có thể phân chia thành các dạng như sau:

+  Đột biến gen (là những biến đổi trong cấu trúc của gen gồm các dạng như mất, thêm, thay thế cặp nucleotide). Nếu đột biến liên quan đến 1 cặp nucleotide thì gọi là đột biến điểm.

+ Đột biến nhiễm sắc thể, gồm: đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn) và đột biến số lượng nhiễm sắc thể (thể dị bội, đa bội).

4. Đặc điểm của Đột biến gen

a. Đột biến gen

– Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen xảy ra ở cấp độ phân tử tại một điểm nào đó trên phân tử DNA và có liên quan đến sự thay đổi ngay về số lượng, thành phần, trật tự các cặp nucleotide trong gen.

– Cơ chế nảy sinh đột biến gen là do bắt cặp không đúng trong nhân đôi DNA (không theo nguyên tắc bổ sung), hay nguyên nhân xen vào mạch khuôn hoặc mạch đang được tổng hợp phải trải qua quy trình tiền đột biến mới xuất hiện đột biến.

– Sự biến đổi cấu trúc phân tử của gen có thể kéo theo biến đổi cấu trúc của loại protêin mà nó mã hóa, cuối cùng có khả năng kéo theo biến đổi ở kiểu hình. Các đột biến gen biểu hiện ra kiểu hình ở từng cá thể riêng lẻ, không tương ứng với khó khăn sống, thường là đột biến lặn và có hại cho bản thân sinh vật vì chúng đã phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc một cách tự nhiên và duy trì lâu đời trong khó khăn tự nhiên, gây ra ra những rối loạn trong quá trình tổng hợp prôtêin.

– Đa số đột biến gen tạo ra các gen lặn và có hại, một vài trung tính, một số có lợi, ngoài ra gen đột biến còn có khả năng gây ra chết. Những gen lặn chỉ biều hiện ra kiểu hình khi ở thể đồng hợp và trong điều kiên môi trường thích hợp. Qua giao phối, nếu gặp tổ hợp gen thích hợp, một đột biến vốn là có hại có khả năng trở thành có lợi

– Đột biến gen gây ra ra những thay đổi trong nucléotide dẫn đến biến đổi mRNA và quá trình tổng hơp protéine nên thường gây ra ra hệ lụy có hại, làm hạn chế có khả năng sống của sinh vật. Ví dụ: Bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm (hồng huyết cầu lưỡi liềm) ở người do đột biến thay thế cặp nucléotide thứ sáu của chuỗi polipeptide Beta trong phân tử Hb làm acid glutamique bị thay thế bởi valin gây ra thiếu máu, hạn chế có khả năng vận chuyển dưỡng khí.

b. Đột biến nhiễm sắc thể

– Đột biến nhiễm sắc thể là sự biến đổi về cấu trúc, hình thái hoặc số lượng nhiễm sắc thể. Đột biến có thể xảy ra ở một cặp nhiễm sắc thể nào đó hoặc ở toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể. Loại đột biến này nảy sinh có khả năng là do các nguyên nhân mạnh trong ngoại cảnh (tia phóng xạ, hóa chất, sự biến đổi đột ngột của nhiệt độ) hoặc những rối loạn trong quá trình trao đổi chất nội bào, dẫn đến sự phân li không bình thường của các cặp nhiễm sắc thể.

– Đột biến số lượng nhiễm sắc thể: 

+ Thể dị bội: Là hiện tượng số lượng nhiễm sắc thể của một hay một vài cặp nhiễm sắc thể tương đồng nào đó bị thay đổi hoặc thêm giảm bớt một số nhiễm sắc thể và có tên gọi là thể 3 nhiễm, thể đa nhiễm hay thể khuyết nhiễm. Được hình thành trong quá trình phát sinh giao tử, một cặp nhiễm sắc thể nào đó không phân li sẽ tạo giao tử có hai nhiễm sắc thể cùng cặp, qua thụ tinh sẽ hình thành hợp tử có 3 nhiễm sắc thể. Những biến đổi kiểu này thường gây hại cho cơ thể.

+ Thể đa bội: Là hiện tượng làm tăng số lượng toàn thể bộ nhiễm sắc thể của tế bào thành đa bội chẵn (4n, 6n…) hoặc đa bội lẻ (3n, 5n…). Hình thành trong quy trình nguyên phân thoi vô sắc không hình thành, tất cả các cặp nhiễm sắc thể không phân li sẽ tạo thành tế bào 4n. Trường hợp bộ nhiễm sắc thể trong tế bào xôma tăng lên thành một bội số của n (nhiều hơn 2n) được gọi chung là thể đa bội. Tế bào đa bội có lượng DNA tăng gấp bội, quy trình tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ, do đó kích thước tế bào lớn hơn. Cơ thể đa bội thường có cơ quan sinh dưỡng to, phát triển khỏe, chống chịu tốt. Hiện tượng đa bội khá thường nhật ở thực vật, hiếm gặp ở động vật và đã được ứng dụng có hiệu quả trong chọn giống cây trồng.

– Cấu trúc: 

+ Mất đoạn:  là nhiễm sắc thể bị mất một đoạn (đoạn đó không chứa tâm động) do đứt, gãy nhiễm sắc thể hoặc trao đổi chéo không đều. Làm hạn chế số lượng gen trên nhiễm sắc thể, thường gây chết hoặc Giảm sức sống và Xác định vị trí gen trên nhiễm sắc thể, loại bỏ các gen gây ra hại.

+ Thêm đoạn: Một đoạn nào đó của nhiễm sắc thể được lặp lại một vài lần xen vào nhiễm sắc thể tương đồng, hay do sự trao đổi chéo giữa các cromatit không bình thường. Việc làm tăng hoặc hạn chế số lượng gen trên nhiễm sắc thể kéo theo tăng cường hoặc bớt mức biểu hiện của tính trạng.

+ Đảo đoạn: Một đoạn nhiễm sắc thể nào đó bị đứt rồi quay ngược 180 độ và nối lại vào nhiễm sắc thể (có khả năng chứa tâm động hoặc không) làm thay đổi trật tự phân bố gen. Loại đột biến này ít gây ảnh hưởng đến sức sống của cá thể, góp phần tăng cường sự sai khác giữa các nhiễm sắc thể tương đồng giữa các nòi thuộc một loài vì vật chất di truyền không bị mất.

+ Chuyển đoạn: Một đoạn nhiễm sắc thể được chuyển dịch trên cùng một nhiễm sắc thể hay giữa hai nhiễm sắc thể khác nhéu. Cả hai nhiễm sắc thể cùng cho và nhận một đoạn (chuyển đoạn tương hỗ) hay một bên cho, một bên nhận (chuyển đoạn không tương hỗ), làm thay đổi ngay các nhóm gen liên kết. Đột biến chuyển đoạn thường gây chết, hạn chế hoặc mất có khả năng sinh sản. Trong thiên nhiên đã phát hiện được nhiều chuyển đoạn nhỏ (các nhóm đậu lúa, chuối) đã vận dụng chèn gen cố định nitơ của vi khuẩn vào hệ gen của hướng dương tạo hàm lượng nitơ cao trong dầu hướng dương. Ở người, chuyển đoạn không cân giữa nhiễm sắc thể 22 với nhiễm sắc thể 9 tạo ra nhiễm sắc thể 22 ngắn hơn bình thường gây bệnh ung thư bạch cầu.

✅ Mọi người cũng xem : nghĩa là gì

5. Kết Luận

– Đột biến là quá trình xảy ra đột ngột, riêng rẽ, ngẫu nhiên, không hoạch định ở cơ thể sống trong khó khăn tự nhiên. Đa số là đột biến gen là đột biến lặn và có hại, một vài ít có lợi và có ý nghĩa rất lớn đối với quy trình tiến hóa và chọn giống. Những cá thể mang đột biến đã biểu hiện trên kiểu hình của cơ thể gọi là thể đột biếnCác câu hỏi về đặc điểm chung của các đột biến là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đặc điểm chung của các đột biến là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết đặc điểm chung của các đột biến là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đặc điểm chung của các đột biến là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đặc điểm chung của các đột biến là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về đặc điểm chung của các đột biến là gì


Các hình ảnh về đặc điểm chung của các đột biến là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm báo cáo về đặc điểm chung của các đột biến là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thông tin về đặc điểm chung của các đột biến là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment