đa vũ trụ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh – Trang Giới Thiệu Tốp Hàng Đầu Việt Nam

Cập nhật ngày 11/09/2022 bởi mychi

Bài viết đa vũ trụ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh – Trang Giới Thiệu Tốp Hàng Đầu Việt Nam thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu đa vũ trụ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh – Trang Giới Thiệu Tốp Hàng Đầu Việt Nam trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “đa vũ trụ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh – Trang Giới Thiệu Tốp Hàng Đầu Việt Nam”

Đánh giá về đa vũ trụ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh – Trang Giới Thiệu Tốp Hàng Đầu Việt NamCâu chuyện về đa vũ trụ có 3 phần.

I’m going to tell the story of the multiverse in three parts.

ted2019

Điều này có khả năng làm việc nếu vũ trụ thực sự là một đa vũ trụ vô hạn.

This could work if the universe is really an infinite multiverse.

QED

Không ai biết chính xác phương thức mà ông đã tạo nên đa vũ trụ của Forgotten Realms.

These are major characters from the various novels and stories that make up Alastair Reynolds’ Revelation Space universe.

WikiMatrix

Và điều tương tự có khả năng xảy ra đối với khối lượng hạt Higgs trong đa vũ trụ.

And something similar could happen for the Higgs boson mass in the multiverse.

ted2019

Tin tức Cổ Nhất đã qua đời sẽ lan truyền khắp Đa vũ trụ.

Word of the ancient one’s death will spread through the multiverse.

OpenSubtitles2018. v3

Nó cho phép chúng ta di chuyển qua Đa vũ trụ.

They allow us to travel throughout the multiverse.

OpenSubtitles2018. v3

Một tập vô hạn của vũ trụ trong đa vũ trụ này.

An infinite set of universes in this multiverse.

QED

MWI là một trong thường xuyên giải thuyết đa vũ trụ trong vật lý và triết học.

MWI is one of many multiverse hypotheses in physics and philosophy.

WikiMatrix

Điều đó không có nghĩa là đa vũ trụ không tồn tại.

That doesn’t mean the multiverse doesn’t exist.

ted2019

Nhưng những người khác lật ngược vấn đề, đưa ra khả năng tồn tại đa vũ trụ.

But others turned this issue on its head, taking us to the possibility of a multiverse.

ted2019

nặng hơn, chúng ta không thể kiểm chứng được ý tưởng về đa vũ trụ.

Even worse, we can’t test the idea of the multiverse.

ted2019

Học về Đa vũ trụ vô hạn cũng gồm học về vô hạn nguy hiểm.

Learning of an infinite multiverse includes learning of infinite dangers.

OpenSubtitles2018. v3

Ý tưởng về đa vũ trụ khá kì lạ.

Now the idea of a multiverse is a strange one.

ted2019

Chúng ta đang sống ở một nơi trong đa vũ trụ mà hai số đó có giá trị đúng.

We live in one of the places in the multiverse where the two numbers are just right.

ted2019

Phiên bản quan trọng của lí thuyết dây dự đoán một đa vũ trụ tạo nên bởi 10 đến 500 vũ trụ.

The leading version of string theory predicts a multiverse made up of 10 to the 500 universes.

ted2019

Thì chìa khóa giải mã bí ẩn có thể nằm trong các thuộc tính nghiên cứu của đa vũ trụ.

Then the key to the mystery could lie in the statistical properties of the multiverse.

ted2019

Trong số cuối cùng của 52, một Đa vũ trụ mới được tiết lộ, ban đầu bao gồm 52 thực tại giống hệt nhau.

In the final issue of 52, a new Multiverse is revealed, originally consisting of 52 identical realities.

WikiMatrix

Và phiên bản đầu tiên của lý thuyết dây dự đoán 1 đa vũ trụ được tạo nên từ 10 tới 500 vũ trụ khác.

And the leading version of string theory predicts a multiverse made of up to 10 to the 500 universes.

QED

Nó dựa trên thuyết Dây, và đây là lúc ý tưởng về đa vũ trụ bắt đầu có trong câu chuyện.

It’s based on an approach called string theory, and that’s where the idea of the multiverse will come into the story.

ted2019

Vài người nghi ngờ các thuyết đa vũ trụ có thể cuối cùng sẽ hợp nhất, hoặc bị thay thế bởi một lí thuyết khác.

Some suspect these differing multiverse hypotheses may eventually coalesce into a common description, or be replaced by something else.

ted2019

Một đa vũ trụ của vũ trụ, mỗi một popping vào sự tồn tại… popping trong sự tồn tại, có khả năng va chạm với nhau.

A multiverse of universes, each one popping into existence… popping out of existence, perhaps colliding with each other.

QED

Tất cả chúng ta sẽ tin rằng vũ trụ bé nhỏ của chúng ta chỉ là một phần nhỏ của đa vũ trụ lớn hơn thường xuyên.

We will all believe that our little universe is just a small part of a much larger multiverse.

ted2019

Đây là danh sách ‘các phiên bản khác của Robin trong truyện tranh, bao gồm cả DC Comics, đa vũ trụ DC, Elseworlds, và các nguồn khác.

This page is a list of the alternative versions of Robin in comic books, including DC Comics, the multiverse, Elseworlds, and other sources.

WikiMatrixCác câu hỏi về đa vũ trụ tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đa vũ trụ tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment