Sự khác biệt giữa sự phong phú về loài và sự đa dạng về loài (Khoa học & Tự nhiên)

Cập nhật ngày 12/09/2022 bởi mychi

Bài viết Sự khác biệt giữa sự phong phú về loài và sự đa dạng về loài (Khoa học & Tự nhiên) thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Sự khác biệt giữa sự phong phú về loài và sự đa dạng về loài (Khoa học & Tự nhiên) trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Sự khác biệt giữa sự phong phú về loài và sự đa dạng về loài (Khoa học & Tự nhiên)”

Đánh giá về Sự khác biệt giữa sự phong phú về loài và sự đa dạng về loài (Khoa học & Tự nhiên)


Xem nhanh
#TheschoolbagVietnam

Video đầu tiên trong chuyên mục “Thế giới động vật” trong chuỗi video học liệu của The Schoolbag Vietnam đã ra mắt! Trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự đa dạng và phong phú của thế giới động vật nhé!

00:00 Mở đầu
00:18 Giới thiệu chung về sự đa dạng và phong phú của thế giới động vật
00:28 Đa dạng về kích thước
01:06 Đa dạng về môi trường sống
02:11 Sự tiến hóa của các loài động vật
03:57 Lời kết

The Schoolbag VietNam là dự án góp phần cải thiện điều kiện học tập của các em thông qua các chuyến phân phát đồ dùng học tập và hoạt động gây quỹ.

Dự án The Schoolbag VietNam được thực hiện từ tháng 9/2013 do đội tuyển Enactus ĐH Kinh Tế Quốc Dân và Enactus Griffith, Australia.
Sứ mệnh hoạt động: Cải thiện điều kiện học tập của trẻ em vùng khó khăn thông qua các chuyến phân phát đồ dùng học tập và hoạt động gây quỹ.
Nhiệm vụ: Dự án sẽ thực hiện 1 chuyến phân phát cho một nhóm đối tượng hàng năm (300 – 350 học sinh) và tổ chức 2-3 hoạt động gây quỹ bên lề nhằm thu hút nguồn tài trợ đến với nhóm đối tượng đó.

Mọi đóng góp, ủng hộ cho dự án, xin liên hệ:
Dự án The Schoolbag VietNam, Đội tuyển Enactus ĐH Kinh Tế Quốc Dân.

► SUBSCRIBE kênh YouTube chính thức của The Schoolbag VietNam:
https://www.youtube.com/c/TheSchoolbagVietnam

[Follow Dự án The Schoolbag VietNam]:
► Facebook: https://www.facebook.com/theschoolbagvn
► Instagram: https://www.instagram.com/theschoolbag.vietnam/
► Email: [email protected]

image

Sự khác biệt chính – Sự đa dạng về loài và sự phong phú về loài  

thuật ngữ phong phú sinh học bắt nguồn từ các từ ‘sinh học’ và ‘đa dạng’. Nó đề cập đến sự đa dạng của đời sống và bao gồm tất cả các sinh vật sống như thực vật, động vật và vi sinh vật và các đặc điểm độc đáo của chúng. Một hệ sinh thái với mức độ đa dạng sinh học cao có thể chống lại sự thay đổi môi trường cao hơn và các hệ sinh thái như vậy rất phong phú trong nhiều loại sinh vật sống. Đa dạng sinh học được đo bằng các chỉ số phong phú sinh học. Sự phong phú về loài và đa dạng loài là hai chỉ số đa dạng sinh học khác nhau, chúng tác động và hỗ trợ sự ổn định của một hệ sinh thái. Sự đa dạng về loài được định nghĩa là số lượng các loài khác nhau có mặt trong một khu vực, khu vực nhất định hoặc trong một hệ sinh thái chi tiết. Sự đa dạng về loài được định nghĩa là sự phong phú của các loài trong một khu vực, khu vực hoặc một hệ sinh thái chi tiết. Sự khác biệt chính giữa sự đa dạng loài và đa dạng loài là đa dạng loài có hai thành phần là sự đa dạng loài và sự đồng đều loài trong khi sự phong phú về loài là một phần của sự đa dạng loài. Loài đồng đều đặn đo lường mức độ đồng đều đặn của các loài trong khu vực.

NỘI DUNG1. Tổng quan và sự khác biệt chính2. Sự đa dạng của loài là gì3. Đa dạng loài là gì4. Hiểu sự khác biệt giữa sự phong phú của loài và sự đa dạng về loài5. So sánh cạnh nhéu – Sự phong phú về loài và sự phong phú về loài6. Tóm tắt

Sự phong phú về loài là gì?

Sự phong phú về loài là số lượng các loài khác nhéu được tìm thấy trong một hệ sinh thái, khu vực hoặc một khu vực cụ thể. Sự phong phú về loài là loại chỉ số đa dạng sinh học thường nhật nhất. Nó chỉ dễ dàng là đếm số lượng những loại khác nhau có mặt trong một khu vực chi tiết hoặc khu vực lấy mẫu. Kích thước của mẫu phải được quyết định chính xác theo hướng dẫn lấy mẫu và phải đại diện cho một khu vực lớn hoặc dân số lớn. Khi số lượng loài ở một vị trí cụ thể cao, điều này có nghĩa là mẫu có độ phong phú loài cao hơn. Khi số lượng loài được đếm thấp, nó cho thấy mức độ đa dạng của loài thấp. Số lượng cá thể của mỗi loài không được đưa vào sự đa dạng của loài. Nó cũng không tính đến sự đa dạng của các loài hoặc phân phối sự đa dạng tương đối của chúng

Sự phong phú về loài là một chỉ số quan trọng khi suy nghĩ về bảo tồn môi trường sống nhất định để quyết định mức độ nào cần thực hiện các biện pháp bảo tồn.

image

Hình 01: Các loài khác nhau ở một vị trí cụ thể

Đa dạng loài là gì?

Trái đất có sự đa dạng to lớn của các loài. Đây là ngôi nhà của tất cả các loài sống. Sự tiến hóa là cơ chế chính tạo ra sự đa dạng sinh học, trong đó mỗi loài đóng vai trò chính trong hệ sinh thái. Một lượng lớn các loài có mặt trong một hệ sinh thái. Sự phong phú về loài được định nghĩa là số lượng loài và sự đa dạng của từng loài sống trong một khu vực cụ thể. Sự phong phú về loài và sự đồng đều đặn loài là thành phần của sự đa dạng loài. Số lượng các loài sống trong một khu vực cụ thể được gọi là sự đa dạng của loài. Loài đồng đều đề cập đến sự phong phú tương đối của từng loài trong một khu vực chi tiết và nó là thước đo xem một hệ sinh thái cụ thể có bị chi phối bởi một loài hay được đại diện bởi một số loài tương tự. Sự đồng đều các loài so sánh số lượng cá thể giữa các loài để tạo ra sự đa dạng tương đối của mỗi loài.

Nói cách khác, sự đa dạng loài có thể được định nghĩa là sự đa dạng của loài trong một hệ sinh thái nhất định. Sự phong phú về loài cho biết phần lớn các cá thể trong cộng đồng có thuộc về một loài hay không và hình thức phân bố của loài. Sự đa dạng về loài là một phần thiết yếu của hệ sinh thái vì mỗi loài hoàn thành vai trò của hệ sinh thái.

Một cộng đồng bị chi phối bởi một hoặc hai loài được coi là ít phong phú hơn một cộng đồng khác trong đó một vài loài khác nhéu có sự phong phú tương tự. Khi sự phong phú và đồng đều đặn của loài, sự phong phú loài cũng tăng lên trong khu vực đó.

Hiểu sự khác biệt giữa sự đa dạng của loài và sự đa dạng về loài

Hãy xem xét các dữ liệu sau thu được từ hai cộng đồng sinh học A và B khác nhéu.image

Bằng cách xem xét dữ liệu của hai cộng đồng, sự phong phú về loài và sự phong phú có khả năng được giải thích như sau. Sự đa dạng về loài của hai cộng đồng là bằng nhéu và tổng giá trị là 6. Loài A thống trị số lượng cộng đồng A. Trong cộng đồng B, tất cả các loài được thể hiện đồng đều đặn. Vì vậy, có khả năng kết luận rằng mặc dù sự đa dạng về loài và tổng số cá thể trong cả hai cộng đồng là như nhau, cộng đồng B đa dạng hơn cộng đồng A. do đó, cần phải tính đến sự đa dạng tương đối của mỗi loài khi xem xét loài. phong phú.

image

Hình 02: Rừng mưa nhiệt đới – Hệ sinh thái đa dạng nhất

Sự khác biệt giữa sự phong phú về loài và sự phong phú về loài?

Loài đa dạng vs Loài phong phú

Sự đa dạng về loài là số lượng các loài khác nhéu có mặt ở một địa điểm hoặc khu vực chi tiết.Sự phong phú về loài là số lượng loài và sự phong phú tương đối của chúng trong một khu vực chi tiết hoặc một địa điểm.
Các thành phần
Sự phong phú về loài không có thành phần.Sự phong phú về loài và sự đồng đều loài là hai thành phần của sự đa dạng loài.
Số lượng cá thể trong một loài
Sự phong phú về loài không đo lường số lượng cá thể trong mỗi loàiĐa dạng loài so sánh số lượng cá thể giữa các loài.

Tóm tắt – Sự đa dạng về loài và sự phong phú về loài

Sự đa dạng về loài và phong phú loài là hai biện pháp quan trọng trong một khu vực chi tiết tạo ra sự suy luận rõ ràng về đa dạng sinh học của khu vực đó. Số lượng các loài khác nhéu trong một khu vực cụ thể được gọi là sự phong phú loài. Nó không nhìn vào số lượng cá thể trong mỗi loài. Sự phong phú về loài là thước đo số lượng các loài khác nhau có trong một khu vực chi tiết và sự phong phú của chúng. Sự phong phú về loài tính số lượng loài, số lượng cá thể trong mỗi loài và so sánh chúng để đo lường sự phong phú tương đối của từng loài. Đây là sự khác biệt giữa sự đa dạng về loài và sự phong phú loài.

Tài liệu tham khảo:1. Bock, C. E., Z. F. Jones và J. H. Bock. Mối quan hệ giữa sự đa dạng của loài, sự đồng đều đặn và sự phong phú ở vùng thảo nguyên phía tây nam. Sinh thái học. Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ, tháng 5 năm 2007 Web. 25 tháng 5 năm 20172. Sự phong phú về loài. Wikipedia. Wikimedia Foundation, ngày 11 tháng 5 năm 2017. Web. 25 tháng 5 năm 2017.

Hình ảnh lịch sự:1. Rừng mưa Rừng Daintree Úc Giá của Thomas Schoch – Thomas Schoch tại (CC BY-SA 2.5) qua Commons Wikimedia2. Chế độ xem từ Bukit Terisek Cảnh bởi Sze Ning từ Malaysia – Flickr.com – (CC BY 2.0) qua Commons Wikimedia

Khoa học & tự nhiênCác câu hỏi về đa dạng và phong phú là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đa dạng và phong phú là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment