Cụm danh từ Noun Phrase trong tiếng Anh

Cập nhật ngày 23/03/2023 bởi mychi

Bài viết Cụm danh từ Noun Phrase trong tiếng Anh thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Cụm danh từ Noun Phrase trong tiếng Anh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Cụm danh từ Noun Phrase trong tiếng Anh” Bài viết Cụm danh từ Noun Phrase trong tiếng Anh thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Cụm danh từ Noun Phrase trong tiếng Anh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Cụm danh từ Noun Phrase trong tiếng Anh”

Đánh giá về Cụm danh từ Noun Phrase trong tiếng Anh

Xem nhanh
Video sẽ cho các em phần nào câu trả lời về:
Cụm danh từ là gì?
Hạn định từ là gì?
Trật tự tính từ như thế nào?...
Và từ đó, cụm danh từ giúp em nói Tiếng Anh hay hơn, cụ thể hơn. Nắm chắc cụm danh từ sau cũng sẽ giúp các em làm bài tập từ loại tốt hơn.
Chúc các em thành công!

Danh mục

Rất nhiều học sinh gặp khó khăn khi làm các bài IELTS Reading vì cùng một lí do là không hiểu được các câu văn dài do sự rắc rối của các cụm danh từ. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số trong bài Reading mà còn gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng diễn đạt câu văn trong Writing và Speaking. Rất nhiều học sinh gặp khó khăn khi làm các bài IELTS Reading vì cùng một lí do là không hiểu được các câu văn dài do sự rắc rối của các cụm danh từ. Điều này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số trong bài Reading mà còn gián tiếp ảnh hưởng đến khả năng diễn đạt câu văn trong Writing và Speaking.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cụm danh từ trong tiếng Anh nhé. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các cụm danh từ trong tiếng Anh nhé.

Cụm danh từ (noun phrase) là gì?

Một cụm Danh từ (Noun Phrase) được hình thành bởi Danh từ chính (Noun) và các thành phần bổ nghĩa phía trước và bổ nghĩa phía sau của cụm danh từ đó. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng liệt kê và phân tích các ví dụ về những thành phần bổ nghĩa phía trước và phía sau của cụm danh từ. Một cụm Danh từ (Noun Phrase) được hình thành bởi Danh từ chính (Noun) và các thành phần bổ nghĩa phía trước và bổ nghĩa phía sau của cụm danh từ đó. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng liệt kê và phân tích các ví dụ về những thành phần bổ nghĩa phía trước và phía sau của cụm danh từ.

1. Cấu trúc một cụm danh từ

Determiner (Định ngữ) + Pre-modifier (Bổ ngữ phía trước) + Noun (Danh từ chính) + Post-modifier (Bổ ngữ phía sau) Determiner (Định ngữ) + Pre-modifier (Bổ ngữ phía trước) + Noun (Danh từ chính) + Post-modifier (Bổ ngữ phía sau)

# Determiner (Định ngữ) bao gồm:

– Quantifier (Lượng từ): one of, all of, a half of, many of, some, a few, a little v.v

– Article (Mạo từ): A, An, The, hoặc không có Mạo từ

– Demonstrative (Từ chỉ định): This, That, These, Those – Demonstrative (Từ chỉ định): This, That, These, Those

– Possessive (Định ngữ sở hữu): my, your, his, her, our, their, its, sở hữu cách – Possessive (Định ngữ sở hữu): my, your, his, her, our, their, its, sở hữu cách

– Numeral (Số từ): one, two, three, etc (số đếm), the first, second, third, etc (số thứ tự)

Lưu ý: Article (Mạo từ), Demonstrative (Từ chỉ định, và Possessive (Định ngữ sở hữu) thường KHÔNG CÙNG NHAU XUẤT HIỆN, tức là trong một cụm danh từ sẽ chỉ có 1 trong 3 loại định ngữ này xuất hiện Lưu ý: Article (Mạo từ), Demonstrative (Từ chỉ định, và Possessive (Định ngữ sở hữu) thường KHÔNG CÙNG NHAU XUẤT HIỆN, tức là trong một cụm danh từ sẽ chỉ có 1 trong 3 loại định ngữ này xuất hiện

Ví dụ: Ví dụ:

– One of his four brothers (Một trong bốn người anh em của anh ấy) – One of his four brothers (Một trong bốn người anh em của anh ấy)

Ta có: “One of” = Quantifier; “his” = Possessive; “four” = Numeral; và brothers là danh từ chính

– Some of those 40 students (Một vài người trong số 40 bạn học sinh ấy) – Some of those 40 students (Một vài người trong số 40 bạn học sinh ấy)

Ta có: “Some of” = Quantifier; “those” = Demonstrative; “40” = Numeral; và students là danh từ chính

# Pre-modifier (Bổ ngữ phía trước) bao gồm:

– Adj (tính từ), phía trước tính từ còn có thể có Adv (trạng từ) để bổ nghĩa cho tính từ

– Noun (danh từ): có thể dùng một danh từ phụ đứng trước danh từ chính

– Ving/Vpt2: Vpt2 đc coi như tính từ, Ving dc coi như danh từ, cũng có thể đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ chính – Ving/Vpt2: Vpt2 đc coi như tính từ, Ving dc coi như danh từ, cũng có thể đứng trước và bổ nghĩa cho danh từ chính

Ví dụ: Ví dụ:

– A beautifully decorated dining room (Một cái phòng ăn đã dc trang trí rất đẹp) – A beautifully decorated dining room (Một cái phòng ăn đã dc trang trí rất đẹp)

Ta có: “A” = Article; “beautifully” = Adv bổ nghĩa cho tính từ; “decorated” = Vpt2, coi như Adj; “dining” = Ving, coi như danh từ phụ; “room” là danh từ chính

– My extremely expensive sports outfit (Bộ trang phục thể thao cực kỳ đắt tiền của tôi) – My extremely expensive sports outfit (Bộ trang phục thể thao cực kỳ đắt tiền của tôi)

Ta có “My” = Possessive; “extremely” = Adv bổ nghĩa cho tính từ “expensive”; “sports” = danh từ phụ, bổ nghĩa cho danh từ chính là “outfit”.

# Post-modifier (Bổ ngữ phía sau) bao gồm:

– Prepositional phrase (Cụm giới từ): in, on, at, by, with v.v – Prepositional phrase (Cụm giới từ): in, on, at, by, with v.v

– Relative clause (Mệnh đề quan hệ) – Relative clause (Mệnh đề quan hệ)

Ví dụ: Ví dụ:

– One of the young girls whom I met last night. (Một trong số các cô gái trẻ mà tôi gặp tối qua) – One of the young girls whom I met last night. (Một trong số các cô gái trẻ mà tôi gặp tối qua)

Ta có: “One of” = Quantifier; “the” = Article; “young” = Adj; danh từ chính là “girls”; “whom I met last night” = Relative clause Ta có: “One of” = Quantifier; “the” = Article; “young” = Adj; danh từ chính là “girls”; “whom I met last night” = Relative clause

– All of the water in the bottle. (Toàn bộ lượng nước trong bình)

Ta có: “All of” = Quantifier; “the” = Article; “water” là danh từ chính; “in the bottle” = Prepositional phrase Ta có: “All of” = Quantifier; “the” = Article; “water” là danh từ chính; “in the bottle” = Prepositional phrase

– Half of the people who have been to this place in the last 2 weeks (Một nửa số người mà đã đến nơi này trong 2 tuần vừa qua)

Ta có: “Half of” = Quantifier; “the” = Article; “people” là danh từ chính; “who have been to this place in the last 2 weeks” = Relative clause Ta có: “Half of” = Quantifier; “the” = Article; “people” là danh từ chính; “who have been to this place in the last 2 weeks” = Relative clause

Như vậy, các bạn đã thấy những cụm từ trông thì rất dài nhưng chỉ là cụm danh từ chứ chưa thể tạo thành một câu văn hay mệnh đề hoàn chỉnh. Như vậy, các bạn đã thấy những cụm từ trông thì rất dài nhưng chỉ là cụm danh từ chứ chưa thể tạo thành một câu văn hay mệnh đề hoàn chỉnh.

2. Vai trò cụm danh từ trong một câu văn

Khi hiểu được vấn đề này, trong quá trình đọc và dịch khi làm bài IELTS Reading, các bạn cần đặc biệt chú ý xem phía sau hoặc phía trước những cụm danh từ này có động từ chính của câu văn hay không nhé. Ngoài ra các bạn cũng nên nhớ, một cụm danh từ có thể đóng rất nhiều vai trò khác nhau trong một câu văn. Khi hiểu được vấn đề này, trong quá trình đọc và dịch khi làm bài IELTS Reading, các bạn cần đặc biệt chú ý xem phía sau hoặc phía trước những cụm danh từ này có động từ chính của câu văn hay không nhé. Ngoài ra các bạn cũng nên nhớ, một cụm danh từ có thể đóng rất nhiều vai trò khác nhau trong một câu văn.

Ví dụ: Ví dụ:

One of his four brothers was arrested by the police yesterday. (Một trong bốn người anh em của anh ấy đã bị cảnh sát bắt hôm qua.) => Cụm danh từ làm chủ ngữ (Subject) – One of his four brothers was arrested by the police yesterday. (Một trong bốn người anh em của anh ấy đã bị cảnh sát bắt hôm qua.) => Cụm danh từ làm chủ ngữ (Subject)

– I know some of those 40 students. (Tôi quen biết một vài người trong số 40 bạn học sinh ấy) => Cụm danh từ làm tân ngữ (Object) theo sau ngoại động từ “know” – I know some of those 40 students. (Tôi quen biết một vài người trong số 40 bạn học sinh ấy) => Cụm danh từ làm tân ngữ (Object) theo sau ngoại động từ “know”

– The party was held in a beautifully decorated dining room (Bữa tiệc được tổ chức trong một cái phòng ăn đã dc trang trí rất đẹp.) => Cụm danh từ làm trạng ngữ chỉ địa điểm – The party was held in a beautifully decorated dining room (Bữa tiệc được tổ chức trong một cái phòng ăn đã dc trang trí rất đẹp.) => Cụm danh từ làm trạng ngữ chỉ địa điểm

– I had to wash my extremely expensive sports outfit by my hand. (Tôi đã phải giặt bộ trang phục thể thao cực kỳ đắt tiền của tôi bằng tay.) => Cụm danh từ làm tân ngữ (Object) theo sau ngoại động từ “wash” – I had to wash my extremely expensive sports outfit by my hand. (Tôi đã phải giặt bộ trang phục thể thao cực kỳ đắt tiền của tôi bằng tay.) => Cụm danh từ làm tân ngữ (Object) theo sau ngoại động từ “wash”

One of the young girls whom I met last night is my best friend’s sister. (Một trong số các cô gái trẻ mà tôi gặp tối qua là em gái của người bạn thân nhất của tôi.) => Cụm danh từ làm chủ ngữ (Subject) – One of the young girls whom I met last night is my best friend’s sister. (Một trong số các cô gái trẻ mà tôi gặp tối qua là em gái của người bạn thân nhất của tôi.) => Cụm danh từ làm chủ ngữ (Subject)

– He drank all of the water in the bottle. (Anh ta đã uống toàn bộ lượng nước trong bình.)

=> Cụm danh từ làm tân ngữ (Object) theo sau ngoại động từ “drank” => Cụm danh từ làm tân ngữ (Object) theo sau ngoại động từ “drank”

Half of the people who have been to this place in the last 2 weeks are foreign visitors. (Một nửa số người mà đã đến nơi này trong 2 tuần vừa qua là du khách nước ngoài.) – Half of the people who have been to this place in the last 2 weeks are foreign visitors. (Một nửa số người mà đã đến nơi này trong 2 tuần vừa qua là du khách nước ngoài.)

✅ Mọi người cũng xem : nhược cơ mí mắt là gì

Tư duy cụm danh từ trong Writing – Speaking

Tiếp theo chúng ta sẽ cùng phân tích tầm ảnh hưởng của tư duy cụm danh từ trong Writing và Speaking nhé! Tiếp theo chúng ta sẽ cùng phân tích tầm ảnh hưởng của tư duy cụm danh từ trong Writing và Speaking nhé!

Chúng ta đã thấy một vài ví dụ của các cụm danh từ dài trong tiếng Anh và phân tích rõ thành phần của chúng. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng phân tích tầm quan trọng và một vài ví dụ cụ thể của tư duy cụm danh từ danh trong IELTS Speaking nhé. Chúng ta đã thấy một vài ví dụ của các cụm danh từ dài trong tiếng Anh và phân tích rõ thành phần của chúng. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng phân tích tầm quan trọng và một vài ví dụ cụ thể của tư duy cụm danh từ danh trong IELTS Speaking nhé.

Ví dụ: IELTS Speaking part 2: Describe an item that you bought and felt pleased about. Ví dụ: IELTS Speaking part 2: Describe an item that you bought and felt pleased about.

– Answer 1: “When it comes to this question, the first item that I think of is my Samsung A50 smart phone. This device has black colour and a 5.5-inch screen which is about the size of my hand. About 4 years ago, my previous phone was broken, so I bought this phone at a store near my house whose owner is my mother’s friend…” (62 words) – Answer 1: “When it comes to this question, the first item that I think of is my Samsung A50 smart phone. This device has black colour and a 5.5-inch screen which is about the size of my hand. About 4 years ago, my previous phone was broken, so I bought this phone at a store near my house whose owner is my mother’s friend…” (62 words)

– Answer 2: “When it comes to this question, I immediately think of my smart phone. It is a Samsung A50 and it is a product of Samsung. It has black colour. The screen is 5.5 inches which is about the size of my hand. About 4 years ago, my previous phone was broken, so I bought this phone at a store. The store was near my house and the owner is my mother’s friend…” (72 words) – Answer 2: “When it comes to this question, I immediately think of my smart phone. It is a Samsung A50 and it is a product of Samsung. It has black colour. The screen is 5.5 inches which is about the size of my hand. About 4 years ago, my previous phone was broken, so I bought this phone at a store. The store was near my house and the owner is my mother’s friend…” (72 words)

Phân tích: trong Answer 1, chúng ta thấy khá nhiều các cụm danh từ dài còn tương ứng với chúng trong Answer 2 lại là các câu văn và mệnh đề. Việc sử dụng nhiều các câu đơn (simple sentence) liên tiếp nhau trong Answer 2 khiến cho câu trả lời có cảm giác ngắn và các ý tưởng không được diễn đạt một cách liền mạch, trong khi đó lại tiêu tốn nhiều thời gian và số lượng câu chữ hơn. Ngược lại, Answer 1 rõ ràng thể hiện một trình độ tư duy ngôn ngữ cao hơn khi trong một số lượng câu chữ ngắn hơn, vẫn có thể truyền đạt đầy đủ lượng thông tin và mạch văn được liền mạch hơn. Phân tích: trong Answer 1, chúng ta thấy khá nhiều các cụm danh từ dài còn tương ứng với chúng trong Answer 2 lại là các câu văn và mệnh đề. Việc sử dụng nhiều các câu đơn (simple sentence) liên tiếp nhau trong Answer 2 khiến cho câu trả lời có cảm giác ngắn và các ý tưởng không được diễn đạt một cách liền mạch, trong khi đó lại tiêu tốn nhiều thời gian và số lượng câu chữ hơn. Ngược lại, Answer 1 rõ ràng thể hiện một trình độ tư duy ngôn ngữ cao hơn khi trong một số lượng câu chữ ngắn hơn, vẫn có thể truyền đạt đầy đủ lượng thông tin và mạch văn được liền mạch hơn.

Ứng dụng tư duy này, chúng ta sẽ có một vài câu hỏi luyện tập như sau. Ứng dụng tư duy này, chúng ta sẽ có một vài câu hỏi luyện tập như sau.

Ở đây có một loạt các câu đơn (simple sentence), còn các hãy tìm cách giảm số lượng câu văn và tạo thành các cụm danh từ dài hơn nhé. Ở đây có một loạt các câu đơn (simple sentence), còn các hãy tìm cách giảm số lượng câu văn và tạo thành các cụm danh từ dài hơn nhé.

–  My mom is 46 years old. She is an accountant. She likes gardening. –  My mom is 46 years old. She is an accountant. She likes gardening.

– My dream is to see the Northern Lights with my own eyes. I have had this dream since my childhood. It is a natural phenomenon and it is beautiful.

– My computer is old. It works slowly. I want to replace it with another one. The new computer must be better. – My computer is old. It works slowly. I want to replace it with another one. The new computer must be better.

– I usually have free time at weekends. In my free time, I enjoy reading books. The kinds of books I like are novels and comics.

– Climate change is a serious problem. It has impact on the entire world. Countries in the world must cooperate to find a solution. – Climate change is a serious problem. It has impact on the entire world. Countries in the world must cooperate to find a solution.

Sau một hồi suy nghĩ, nếu các bạn vẫn chưa tìm ra cách paraphrase hợp lí nhất thì hãy tham khảo những câu sau đây của thầy nhé:

– My mom is a 46-year-old accountant who enjoys gardening.

My childhood dream is to witness a beautiful natural phenomenon called the Northern Lights with my own eyes.

– I want to replace my old and slow computer with a new and better one.

– At weekends when I usually have free time, I enjoy reading some kinds of books such as novels and comics.

– Finding a solution for climate change, which is a serious global problem, requires the cooperation of many countries.

Trong các câu đáp án trên highlight-la-gi/” target=”_blank”>highlight-la-gi/” target=”_blank”>highlight các cụm danh từ để các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Như vậy, các bạn đã thấy tư duy cụm danh từ sẽ giúp chúng ta diễn đạt hay hơn như thế nào rồi phải không? Hãy chăm chỉ luyện tập viết và nói tiếng Anh theo cách tư duy này và chúc các bạn thành công. Trong các câu đáp án trên highlight các cụm danh từ để các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Như vậy, các bạn đã thấy tư duy cụm danh từ sẽ giúp chúng ta diễn đạt hay hơn như thế nào rồi phải không? Hãy chăm chỉ luyện tập viết và nói tiếng Anh theo cách tư duy này và chúc các bạn thành công.

Các câu hỏi về cụm danh từ là gì tiếng anh

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê cụm danh từ là gì tiếng anh hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết cụm danh từ là gì tiếng anh ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết cụm danh từ là gì tiếng anh Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết cụm danh từ là gì tiếng anh rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về cụm danh từ là gì tiếng anh

Các hình ảnh về cụm danh từ là gì tiếng anh đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm kiến thức về cụm danh từ là gì tiếng anh tại WikiPedia

Bạn hãy xem thông tin về cụm danh từ là gì tiếng anh từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại ???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/ ???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment