Lý thuyết GDCD 11 Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế

Cập nhật ngày 21/09/2022 bởi hoangngoc

Bài viết Lý thuyết GDCD 11 Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế thuộc chủ đề về Thắc Mắc thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !!

Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Lý thuyết GDCD 11 Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Lý thuyết GDCD 11 Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế

Lý thuyết GDCD 11 Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế

Xem nhanh
GDCD 11: Bài 6 Công Nhiệp hóa hiện đại hóa.

Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế

1. Sản xuất của cải vật chất

Sản xuất của cải vật chất

Sản xuất của cải vật chất

a. Thế nào là sản xuất củacải vật chất?

Sản xuất của cải vật chất là sự ảnh hưởng của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các danh mục phù hợp với mong muốn của con người.

b. Vai trò của sản xuất của cải vật chất
Vai trò của sản xuất của cải vật chất

Vai trò của sản xuất của cải vật chất

– Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội

+ Con người luôn cần ăn, mặc, ở, đi lại,… do đó cần sản xuất để đáp ứng các mong muốn đó.

+ Xã hội sẽ không tồn tại nếu ngừng sản xuất ra của cải vật chất.

– Sản xuất của cải vật chất quyết liệt mọi hoạt động của xã hội.

+ Là tiền đề, là cơ sở đẩy nhanh việc mở rộng các hoạt động khác của xã hội.

+ Giúp con người ngày càng hoàn thiện và phát triển toàn diện.

=> Sản xuất vật chất giữ vai trò là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của xã hội, xét đến cùng quyết định toan bộ sự vận động của đời sống xã hội.

Video tham khảo: GDCD 11 – BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ (TIẾT 1)
Xem thêm: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất

Mọi quy trình sản xuất đều đặn là sự kết hợp của ba yếu tố cơ bản: sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động.

Lý thuyết GDCD 11: Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế - chi tiết, hay nhất

Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất

a. Sức lao động

– Sức lao động là toàn bộ những tiềm lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quy trình sản xuất.

– Sức lao động là có khả năng của lao động, còn lao động là sự tiêu dung sức lao động trong hiện thực.

– Lao động là vận hành có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của một cách tự nhiên cho phù hợp với mong muốn của con người.

b. Đối tượng lao động

– Đối tượng lao động là những yếu tố của một cách tự nhiên mà lao động của con người ảnh hưởng vào nhắm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người.

– Đối tượng lao động có hai loại:

+ Loại có sẵn trong tự nhiên, khai thác là dùng được => đối tượng của ngành công nghiệp khai thác (đất, tôm cá,…)

+ Loại đã trải qua tác động của lao động, được cải biến gọi là nguyên liệu à đối tượng của các ngành công nghiệp chế biến (sợi để dệt vải, sắt thép để chế tạo máy,…)

– Đối tượng lao động ngày càng phong phú, phong phú, con người ngày càng tạo ra nhiều nguyên vật liệu nhân tạo có tính năng, tác dụng theo ý muốn.

c. Tư liệu lao động
Tư liệu lao động chia làm ba loại

Tư liệu lao động chia làm ba loại

– Tư liệu lao động là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự ảnh hưởng của con người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thỏa mãn mong muốn của con người.

– Tư liệu lao động chia làm ba loại:

+ Công cụ lao động => yếu tố quan trọng nhất, “là căn cứ cơ bản để phân biệt các thời đại kinh tế”.

+ Hệ thống bình chứa.

+ Kết cấu hạ tầng => phải đi trước một bước so với sản xuất trực tiếp.

– Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành tư liệu sản xuất. quy trình lao động sản xuất là sự kết hợp giữa sức lao động với tư liệu sản xuất.

– Sức lao động với tính sáng tạo, giữ vai trò quan trọng và quyết liệt nhất. Trình độ phát triển của tư liệu sản xuất là sự phản ánh sức lao động sáng tạo của con người.

=> Trách nhiệm của mỗi công dân: thường xuyên rèn luyện, học tập để nâng cao hiệu quả lao động, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, mỗi trường.

Video tham khảo: BÀI 1: CÔNG DÂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, GDCD 11
Xem thêm:  Chuyển đổi số trong nông nghiệp để phát triển “kinh tế nông nghiệp”

3. Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với  cá nhân, gia đình và xã hội

a. Phát triển kinh tế 

– Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và ông bằng xã hội.

– Phát triển kinh tế gồm 3 nội dung:

+ Sự tăng trưởng kinh tế: sự tăng lên về số lượng, chất lượng danh mục và các yếu tố của quy trình sản xuất ra nó trong một thời kì nhất định.

+ Quy mô tăng trưởng kinh tế.

+ Tốc độ tăng trưởng kinh tế.

– Cơ sở của tăng trưởng kinh tế: cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ để đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững.

b. Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình, xã hội
Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình, xã hội

Ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân, gia đình, xã hội

– Đối với cá nhân: giúp có việc làm và mức thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển toàn diện bản thân.

– Đối với gia đình: là tiền đề, cơ sở quan trọng để thực hiện tốt các chức năng của gia đinh.

– Đối với xã hội:

+ Tăng mức lương quốc dân và phúc lợi xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống cộng đồng, bớt tình trạng đói nghèo…

+ Giải quyết việc làm, Giảm thất nghiệp, Giảm tệ nạn xã hội.

+ Là tiền đề vật chất để phát triển văn hóa, giáo dục, y tế,..; đảm bảo ổn định kinh tế, chính trị, xã hội.

+ Tạo điều kiện củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững chế độ chính trị, tang hiệu lực quản lí của Nhà nước, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

+ Là khó khăn tên quyết để khắc phục sự tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước tiên tiến trên thế giới; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, mở rộng quan hệ quốc tế, định hướng xã hội chủ nghĩa.

=> Tích cực tham gia phát triển kinh tế vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của công dân, góp phần thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Video tham khảo: Công dân với sự phát triển kinh tế 
Xem thêm: Bảo tồn di sản văn hóa và phát triển kinh tế – xã hội

Các câu hỏi liên quan đến lý thuyết GDCD 11 Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế

Phát triển kinh tế có ý nghĩa nào sau đây đối với cá nhân?

A. Thực hiện dân giàu, nước mạnhB. Cơ sở thực hiện và xây dựng hạnh phúcC. Tạo điều kiện cho mọi người có việc làmD. Phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.

Chọn đáp án C

  • Theo SGK GDCD 11 trang 10 thì phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm và thu nhập ổn định, cuộc sống ấm no, có điều kiện chăm sóc sức khỏe…vậy đáp án đúng là tạo điều kiện cho mọi người có việc làm và thu nhập.

Phát triển kinh tế có ý nghĩa như thế nào đối với xã hội?

A. Tạo điều kiện cho mọi người có việc là và thu nhập.B. Cơ sở thực hiện và xây dựng hạnh phúc.C. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.D. Thực hiện dân giàu, nước mạnh; xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.Đáp án đúng D.
  • Phát triển kinh tế có ý nghĩa đối với xã hội là thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, phát triển kinh tế tạo điều kiện giải quyết công ăn việc làm, giảm thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội.
Nếu có bất kỳ câu hỏi thắc mắc nào về Lý thuyết GDCD 11 Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế hãy cho chúng mình biết nhé, mọi thắc mắc hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3Bài viết Lý thuyết GDCD 11 Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Lý thuyết GDCD 11 Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Lý thuyết GDCD 11 Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế chưa hay hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các hình ảnh về lý thuyết GDCD 11 Bài 1. Công dân với sự phát triển kinh tế

Các hình ảnh về cơ cấu kinh tế là gì gdcd 11 đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm báo cáo về cơ cấu kinh tế là gì gdcd 11 tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thông tin về cơ cấu kinh tế là gì gdcd 11 từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/KEY: gdcd 11 bài 1, lý thuyết gdcd 11 bài 1, lý thuyết công dân 11 bài 1, công dân 11 bài 1 lý thuyết, bài 1 gdcd 11 lý thuyết, lí thuyết gdcd 11 bài 1, gdcd 11 bài 1 lý thuyết, lý thuyết bài 1 gdcd 11, phát triển kinh tế là gì gdcd 11, công dân với sự phát triển kinh tế, lý thuyết gdcd 11, công dân và sự phát triển kinh tế, công dân 11 bài 1, bài 1 gdcd 11, cơ cấu kinh tế là gì gdcd 11, bài 1 công dân với sự phát triển kinh tế, giáo dục công dân 11 bài 2, gdcd 11 bài 3, công dân với kinh tế, lý thuyết công dân 11,gdcd 11 lý thuyết, bài 1 công dân 11, lí 11 bài 4

Related Posts

About The Author

Add Comment