Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế TNDN giữa các quý/năm

Cập nhật ngày 19/08/2022 bởi mychi

Bài viết Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế TNDN giữa các quý/năm thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế TNDN giữa các quý/năm trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế TNDN giữa các quý/năm”

Đánh giá về Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ thuế TNDN giữa các quý/nămLãi hay lỗ đó là kết quả vận hành sản xuất kinh doanh trong kỳ (kỳ ở đây có khả năng là quý – năm) và để biết được kết quả hoạt động sản xuất buôn bán thì kế toán cần phải tính ra được mức lương trong kỳ.

1. Cách xác định lãi – lỗ:

Việc xác định lãi lỗ được dựa trên mức thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang. 

Xem thêm: Cách tính thuế mức lương Doanh nghiệp

Mà khi tính thuế TNDN chúng ta có cách xác định mức lương tính thuế như sau:

– Tại khoản 1 điều 9 của TT 78/2014/TT-BTC có hướng dẫn:

1. Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về mức thu nhập tính thuế chưa bao gồm các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước chuyển sang.”

Kết hợp với các công thức tính thuế bên trên chúng ta có cách xác định lãi – lỗ trong kỳ như sau:

Đặt: Doanh Thu – Chi phí được trừ + mức lương khác – mức lương miễn thuế = A.

+ Nếu A < 0 => Kết quả kinh doanh trong kỳ là Lỗ => công ty không phải nộp thuế

+ Nếu A > 0 => Kết quả kinh doanh trong kỳ là Lãi.

Lãi nhưng chưa chắc công ty đã phải nộp thuế TNDN vì chúng ta còn có thể có các khoản lỗ của kỳ trước. Khi kết quả buôn bán là Lãi thì chúng ta được quyền chuyển lỗ (Nếu có)

Chú ý: Đối với các công ty không phát sinh thu nhập miễn thuế thì việc xác định lãi hay lỗ được dựa trên mức thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế, thông qua: doanh thu, chi phí được trừ và mức thu nhập khác

+ Nếu (doanh thu + mức lương khác) > Chi phí được trừ: Lãi

+ Nếu (doanh thu + mức lương khác) < Chi phí được trừ: Lỗ

✅ Mọi người cũng xem : thiết kế quảng cáo là gì

2. Cách chuyển lỗ:

– Nguyên tắc chuyển lỗ: 

+ Chỉ chuyển lỗ khi xác định được kết quả buôn bán trong kỳ là lãi.

+ Số lỗ được chuyển phải toàn bộ và liên tục. Nhưng không được lớn hơn số lãi.

+ Thời gian chuyển lỗ tính liên tục trong vòng 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm nảy sinh lỗ.

Lưu ý: Số lỗ sau khi quyết toán thuế TNDN được chuyển toàn bộ và liên tục vào thu nhập của những năm tiếp theo. trường hợp công ty có khoản lỗ nảy sinh khi quyết toán thuế TNDN năm trước nhưng không kê khai chuyển lỗ khi quyết toán thuế TNDN năm sau thì không đảm bảo nguyên tắc chuyển lỗ liên tục theo quy định trên và phải khai bổ sung. (Theo Công văn số 8859/CT-TTHT ngày 20/8/2019 của Cục Thuế TP. HCM về việc chuyển lỗ khi tính thuế TNDN)

– Hướng dẫn chuyển lỗ:

1. Chuyển lỗ giữa các Qúy:

Ví dụ 1: Năm 2021 Kế Toán Thiên Ưng có kết quả như sau:

+ Qúy 1/2021: Lỗ 10 triệu ( Vì lỗ nên Thiên Ưng không phải nộp thuế và không được chuyển lỗ).

+ Qúy 2/2021: Lãi  15 triệu => Vì lãi nên Thiên Ưng được chuyển lỗ, Thiên Ưng sẽ chuyển toàn bộ số lỗ 10tr của quý 1 vào quý 2. Sau khi chuyển thì thu nhập tính thuế chỉ còn 5 triệu. Thiên Ưng tính thuế TNDN tạm tính quý 2 trên 5tr đó theo mức thuế suất mà Thiên Ưng áp dụng.

Ví dụ 2:

+ Qúy 1/2021: Lỗ 20 triệu.

+ Qúy 2/2021: Lãi 12 triệu. => Thiên Ưng sẽ chuyển lỗ từ quý 1 sang quý 2. 

Nhưng số lỗ được chuyển tối đa chỉ bằng số lãi tức là chuyển 12tr. Sau khi chuyển lỗ thì thu nhập tính thuế bằng 0 => Thiên Ưng không phải nộp thuế.

Qúy 1 lỗ 20tr đã chuyển 12tr vào quý 2 vậy còn 8tr tiền lỗ Thiên Ưng sẽ theo dõi và chuyển vào các quý sau khi quý đó lãi. Cách chuyển lỗ

Ví dụ 3: công ty ABC có số liệu  tạm tính các quý như sau:

Qúy 1/2020: Lãi 6 triệu mà Năm 2017 lãi -> không có số lỗ để chuyển => Cty ABC tính và nộp thuế trên 6tr theo mức thuế suất áp dụng.

Qúy 2/2020: Lãi 8 triệu => nộp thuế.

Qúy 3/2020: Lỗ 11 triệu.

Qúy 4/2020: Lỗ 6 triệu.

Nhưng khi quyết toán thuế TNDN NĂM 2021 số lỗ được tính ra là 9 triệu (C4=-9tr) (Tức là năm 2020 Doanh nghiệp ABC lỗ 9tr).

Đến năm 2021:

Qúy 1/2021: lãi 10 triệu => Vì lãi nên cty ABC được chuyển lỗ từ năm 2020 sang. Nhưng số lỗ được chuyển kế toán không được lấy ở số lỗ đã tạm tính các quý năm 2020:

( Qúy 3 + quý 4 = 11 + 6 = 17tr). (đây chỉ là tạm tính).

Mà phải lấy số lỗ khi quyết toán thuế TNDN -> Tức là chỉ được chuyển lỗ 9 triệu

-> Qúy 1/2021 lãi 10 tr, chuyển lỗ 9tr từ năm 2020 sang => Quý 1 Cty ABC tính thuế trên 1 triệu theo mức thuế suất mà cty ABC áp dụng.

2. Cách chuyển lỗ giữa các năm:

– Doanh nghiệp tạm thời chuyển lỗ vào mức lương của các quý của năm sau khi lập tờ khai tạm nộp quý và chuyển chính thức vào năm sau khi lập tờ khai quyết toán thuế năm.

– công ty sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào mức lương (mức lương chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục trong vòng 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm nảy sinh lỗ.

Kế Toán Thiên Ưng ví dụ 1: Năm 2020 DN A có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng, năm 2021 DN A có nảy sinh lãi là 12 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ sinh ra năm 2020 là 10 tỷ đồng, DN A phải chuyển toàn bộ vào mức lương năm 2021.

Ví dụ thứ 2: Năm 2020 DN B có phát sinh lỗ là 20 tỷ đồng, năm 2021 DN B có phát sinh lãi là 15 tỷ đồng thì:

+ DN B phải chỉ tối đã 15 tỷ đồng (trong số lỗ 20 tỷ) của năm 2020 vào năm 2021

(Thực hiện đúng nguyên tắc chỉ chuyển tối đa bằng số lãi)

+ Số lỗ còn lại 5 tỷ đồng, DN B phải theo dõi và chuyển vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm sinh ra lỗ. 

Ví dụ 3: Doanh nghiệp Thiên Ưng có các số liệu về 

+ Năm 2015: Lỗ 100 triệu

+ Năm 2016: Lỗ 10 triệu – Vì đã lỗ nên không chuyển lỗ

+ Năm 2017: Lãi 20 triệu -> Vì lãi mà các năm trước có lỗ nên thực hiện chuyển lỗ -> Chuyển 20 triệu (trong 100 triệu) tiền lỗ của năm 2015 vào năm 2017 -> mức thu nhập tính thuế của năm 2017 = 0 -> Không phải nộp thuế

+ Năm 2018: Lỗ 5 triệu – Vì đã lỗ nên không chuyển lỗ

+ Năm 2019: Lãi 30 triệu -> Vì lãi mà các năm trước có lỗ nên thực hiện chuyển lỗ -> Chuyển 30 triệu (trong 80 triệu còn lại) tiền lỗ của năm 2015 vào năm 2019 -> mức lương tính thuế của năm 2019 = 0 -> Không phải nộp thuế

+ Năm 2020: Lãi 40 triệu -> Vì lãi mà các năm trước có lỗ nên thực hiện chuyển lỗ -> Chuyển 40 triệu (trong 50 triệu còn lại) tiền lỗ của năm 2015 vào năm 2020 -> mức thu nhập tính thuế của năm 2020 = 0 -> Không phải nộp thuế

+ Năm 2021: Lãi 60 triệu -> Vì lãi mà các năm trước có lỗ nên thực hiện chuyển lỗ 

Việc chuyển lỗ của năm 2021 được xác định như sau:

Vì chỉ được chuyển trong vòng 5 năm nên:

Số lỗ của năm 2015 còn lại là: 100 triệu – 20 triệu (đã chuyển vào 2017) – 30 triệu (đã chuyển vào năm 2019) – 40 triệu (đã chuyển vào năm 2020) = 10 triệu SẼ KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN LỖ VÀO NĂM 2020 (vì đã quá 5 năm)

Các năm được chuyển lỗ vào năm 2021 là: từ năm 2016 đến 2020 

+ Tổng số lỗ được chuyển vào năm 2021 = 10 triệu (số lỗ của năm 2016) + 5 triệu (số lỗ của năm 2018) = 15 triệu

+ thu nhập tính thuế của năm 2021 = 60 triệu (số lãi) – 15 triệu (chuyển lỗ) = 45 triệu

=> Năm 2021 Doanh nghiệp Thiên Ưng tính thuế trên số tiền 45 triệu = 45 triệu X 20% = 9 triệu (tiền thuế TNDN phải nộp)

Xem thêm: Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Khi làm tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN. 

Nếu chỉ tiêu C4 – thu nhập tính thuế có nảy sinh dương (lãi) mà các năm trước (không quá 5 năm) có số lỗ chưa chuyển hết thì kế toán thực hiện việc chuyển lỗ trên phụ lục 03-2A/TNDN để phần mềm tự động cập nhật số liệu về chỉ tiêu C3 – lỗ từ các năm trước chuyển sang.

Xem thêm: Cách hạch toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm


Các câu hỏi về chuyển lỗ là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chuyển lỗ là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chuyển lỗ là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chuyển lỗ là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chuyển lỗ là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chuyển lỗ là gì


Các hình ảnh về chuyển lỗ là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm tin tức về chuyển lỗ là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thông tin chi tiết về chuyển lỗ là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment