Quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất – Công ty Luật Quốc tế DSP

Cập nhật ngày 19/08/2022 bởi mychi

Bài viết Quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất – Công ty Luật Quốc tế DSP thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất – Công ty Luật Quốc tế DSP trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất – Công ty Luật Quốc tế DSP”

Đánh giá về Quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất – Công ty Luật Quốc tế DSPDù ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào, thì các vấn đề về đất đai luôn được mọi người dân quan tâm. Việc chuyển mục đích sử dụng đất cũng là một trong số những vấn đề mà người dân băn khoăn. Vì khi loại đất ban đầu không phục vụ được nhu cầu sử dụng đất của họ nữa thì họ muốn chuyển đổi sang loại đất khác phù hợp hơn. Vậy, trong trường hợp này cần làm như thế nào để có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật? Để giải đáp thắc mắc trên, công ty Luật Quốc tế DSP sẽ giải đáp cho Quý bạn đọc thông qua bài viết sau:

MỤC LỤC NỘI DUNG BÀI VIẾT:

1. Chuyển mục đích dùng đất là gì?

Chuyển mục đích dùng đất là gì? – Hình minh họa

Về khái niệm chuyển mục đích dùng đất, Luật Đất đai 2013 không có một quy định chi tiết nào mà chỉ nói đến căn cứ chuyển mục đích dùng đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép và không cần phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó có thể đưa ra khái niệm như sau: Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết liệt hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất 

Theo quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013 thì việc cho phép chuyển mục đích dùng đất trên cơ sở các căn cứ sau đây:

– Kế hoạch dùng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin phép giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

Theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 59 Luật Đất đai 2013 thì thẩm quyền cho phép chuyển mục đích dùng đất cụ thể như sau:

Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết liệt giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích dùng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết liệt giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích dùng đất trong các trường hợp sau đây:

a) Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp cho hộ gia đình, cá nhân thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để dùng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết liệt;

Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức.

Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để dùng vào mục đích thương mại, sản phẩm với diện tích từ 0,5 hec ta trở lên thì phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết liệt.

✅ Mọi người cũng xem : database là gì

4. Các trường hợp chuyển mục đích dùng đất phải xin 

Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

– Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới cách thức ao, hồ, đầm;

– Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

– Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền dùng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

– Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

– Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất dùng vào mục đích công cộng có mục đích buôn bán, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, sản phẩm sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, sản phẩm, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Đồng thời, khi chuyển mục đích sử dụng đất theo các trường hợp trên thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.

✅ Mọi người cũng xem : kẻ mạo danh tiếng anh là gì

5. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 5 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một vài điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai:

Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

– Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và những loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

– Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

– Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

– Chuyển đất thương mại, sản phẩm sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, sản phẩm, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Đối với các trường hợp trên, khi chuyển mục đích dùng đất, người sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước nhưng phải thực hiện việc đăng ký biến động.

✅ Mọi người cũng xem : sùi mào gà là gì

6. Điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư 

Điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư – Hình minh họa

Theo quy định tại Điều 58 Luật Đất đai 2013 được hướng dẫn bởi Điều 13 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai về các điều kiện cho phép chuyển mục đích dùng đất để thực hiện dự án đầu tư như sau:

1. Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết liệt, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết liệt cho phép chuyển mục đích dùng đất khi có một trong các văn bản sau đây:

– Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;

– Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

2. Đối với dự án sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết liệt cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi được sự chấp thuận bằng văn bản của các bộ, ngành có liên quan.

Đối với dự án có vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới, ven biển không thuộc trường hợp Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư thì trước khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản xin phép ý kiến của các Bộ theo quy định sau đây:

– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đối với khu đất sử dụng tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới;

– Bộ Quốc phòng đối với khu đất dùng tại xã, phường, thị trấn ven biển liền kề với khu đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, trừ trường hợp đã xác định khu vực cấm theo quy định;

– Bộ Công an đối với khu đất sử dụng tại xã, phường, thị trấn ven biển liền kề với khu đất sử dụng vào mục đích an ninh.

Trong thời hạn trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp dự án này có dùng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thì việc xin ý kiến các Bộ được thực hiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích dùng đất để thực hiện dự án đầu tư phải có các khó khăn sau đây:

– Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;

– Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

– Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

Theo quy định của pháp luật về chuyển mục đích dùng đất thì có hai trường hợp đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất là phải xin và không phải xin phép Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì phải có căn cứ được quy định theo pháp luật và cần xác định đúng thẩm quyền để có khả năng thực hiện việc chuyển đổi mục đích dùng đất được nhanh chóng hơn. Trên đây là bài viết giúp bạn đọc có khả năng hiểu rõ hơn quy định về chuyển mục đích dùng đất.

✅ Mọi người cũng xem : bình chân không là gì

7. Căn cứ pháp lý

– Luật Đất đai 2013;

– Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

– Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một vài điều của các Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Trên đây là bài viết của Doanh nghiệp Luật Quốc tế DSP. Nếu còn những vướng mắc, bạn đọc vui lòng trao đổi trực tiếp với Chúng Tôi qua Hotline: 089.661.6767 / 089.661.7728 hoặc gửi về Email: [email protected] để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ kịp thời.

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng LH với công ty Luật Quốc tế DSP công ty chúng tôi theo:

Điện thoại: 0236 222 55 88

Hotline: 089 661 6767 hoặc 089 661 7728

Email: [email protected]

Fanpage: facebook.com/dsplawfirm.vn

Miền Trung: 87 Phạm Tứ, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam 

Miền Nam: Tầng 2, Tòa nhà GP Bank, 83 Đinh Tiên Hoàng, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Hoa Kỳ: 9869 Coronado Lake Drive, Boynton Beach City, Florida 33437, USACác câu hỏi về chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì


Các hình ảnh về chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm kiến thức về chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thêm thông tin về chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment