PDF

Cập nhật ngày 19/08/2022 bởi mychi

Bài viết PDF thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu PDF trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “PDF”

Đánh giá về PDF75
1. Dẫn nhập Ngày nay, trong quá trình hội nhập với
thế giới, tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ
biến nhất trong các giao dịch quốc tế. Đối với
Việt Nam mấy chục năm qua, cùng với thường xuyên
ngoại ngữ khác, tiếng Anh đã và đang được sử
dụng vào thường xuyên mục đích khác nhéu, trong đó
có mục đích học tập, giảng dạy và thống kê,
tiếp cận tri thức khoa học công nghệ tiên tiến,
hiện đại trên thế giới trong công cuộc đổi mới,
phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Một
điều không thể tránh khỏi là khi sử dụng tiếng
Anh như một ngoại ngữ, người Việt, tương đương
nhiều cộng đồng phi bản ngữ khác, đã sử dụng
tiếng Anh để thể hiện tư tưởng, ý kiến, văn
hóa, v.v. của mình khi giao tiếp với người
nước ngoài. Điều đó có nghĩa là cách sử dụng
* ĐT.: 84-1669058523, Email: [email protected]
tiếng Anh của người phi bản ngữ, trong đó có
người Việt, chắc chắn có những khác biệt với
tiếng Anh của người bản ngữ. Những khác
biệt đó là gì là vấn đề cần được thống kê.
Ý nghĩa số là phạm trù dùng để phân biệt
số lượng khác nhéu của sự vật hay hiện tượng
nhằm các mục đích kết hợp từ. Trong thực tế
khách quan, các sự vật hay hiện tượng có thể
tồn tại đơn lẻ hoặc ở trong một tập hợp gồm
thường xuyên sự vật, hiện tượng cùng loại. Để biểu thị
tính chất đơn lẻ hay tính chất tập hợp đó, các
ngôn ngữ có thể sử dụng những phương thuận tiện
khác nhau. Tiếng Việt là loại hình ngôn ngữ
đơn lập, nên chắc chắn sẽ có những khác biệt
lớn so với tiếng Anh vốn hay dùng sự biến đổi
hình thái của từ để biểu đạt ý nghĩa số.
Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn
trên, trong phạm vi nghiên cứu của bài báo
NGHIÊN CỨU SỰ CHUYỂN DI TIÊU CỰC VỀ PHẠM TRÙ SỐ TRONG DANH TỪ TỪ TIẾNG VIệT SANG TIẾNG ANH
Phan Thị Ngọc Lệ *
Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, đại họcQGHN,
Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam Nhận bài ngày 24 tháng 2 năm 2016
Chỉnh sửa ngày 20 tháng 3 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 22 tháng 3 năm 2017
Tóm tắt: Bài viết trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của công ty chúng tôi về sự chuyển di tiêu cực trong
cách biểu đạt ý nghĩa số của danh từ từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Chúng Tôi thu thập 146 luận văn viết bằng
tiếng Anh của học viên Việt Nam. Trước tiên, Chúng Tôi tiến hành đối chiếu để xác định được những điểm
khác biệt về ý nghĩa số của danh từ trong hai hệ thống ngôn ngữ. Dựa trên những điểm khác biệt đấy, nghiên
cứu tập trung khảo sát, phân tích những ảnh hưởng tiêu cực tới cách biểu đạt ý nghĩa số của danh từ tiếng
Anh. Kết quả cho thấy rằng học viên có khuynh hướng cá thể hóa danh từ khi biểu đạt ý nghĩa số trong tiếng Anh
do những ảnh hưởng tiêu cực từ tiếng Việt. công ty chúng tôi hi vọng thống kê này có thể giúp cho học viên Việt
Nam nhận ra được những khác biệt về phạm trù số trong danh từ giữa tiếng mẹ đẻ và ngôn ngữ đích, từ đó
Giảm thiểu được những trở ngại gây ra ra từ tiếng mẹ đẻ trong quy trình học tiếng Anh.
Từ khóa: chuyển di ngôn ngữ, phân tích lỗi, ý nghĩa số trong danh từ tiếng Anh và tiếng Việt
P.T.N. Lệ / Tạp chí nghiên cứu Nước ngoài, Tập 33, Số 2 (2017) 75-89

76
này, chúng tôi tập trung vào phân tích những
ảnh hưởng tiêu cực của khác biệt ngữ pháp
giữa tiếng Việt và tiếng Anh đến cách biểu đạt
ý nghĩa số của danh từ trong tiếng Anh của
người Việt. công ty chúng tôi hi vọng kết quả nghiên
cứu sẽ giúp cho việc nắm bắt, nhận thức, giảng
dạy/học tập và sử dụng ngôn ngữ đích tốt hơn,
từ đó sẽ có một đóng góp tích cực cho sự phát
triển của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 nói
riêng và cho sự tiến bộ của ngành giáo dục
Việt Nam nói chung.
2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Chuyển di ngôn ngữ Chuyển di ngôn ngữ là yếu tố chủ đạo
trong quá trình hình thành ngôn ngữ trung
gian bởi vì người học cần sử dụng những tài
nguyên ngôn ngữ có sẵn để tạo lập ngôn ngữ
trung gian, và những nguồn tài nguyên đó đều
xuất phát từ ngôn ngữ mẹ đẻ. do đó, chuyển
di ngôn ngữ đóng một vai trò rất quan trọng
trong việc tiếp nhận ngôn ngữ thứ hai. Tuy
có khá nhiều công trình đề cập tới khái niệm
chuyển di ngôn ngữ, nhưng Chúng Tôi xin phép đưa
ra một vài quan niệm chính như sau.
Thứ nhất, nhóm tác giả Dulay, Burt và
Krashen (1982) đưa ra hai cách để định nghĩa
về chuyển di ngôn ngữ. Một là nhìn từ khía
cạnh tâm lý học, đó là sự ảnh hưởng của những
tập tính cũ khi một người bắt đầu học những
ngôn ngữ mới. Quan điểm thứ hai từ khía cạnh
ngôn ngữ học xã hội cho rằng những tác động
ngôn ngữ xảy ra khi hai ngôn ngữ tiếp xúc với
nhau, với ba ví dụ là: sự vay mượn, sự chuyển
mã và cố tật (hay hoá thạch (fossilization) –
một lỗi nào đó lặp đi lặp lại, lâu dần trở thành
tật và không thể khắc phục được).
Thứ hai, Odlin (1989) định nghĩa chuyển
di ngôn ngữ là “sự ảnh hưởng tích cực và tiêu cực do sự giống và khác nhéu giữa ngôn ngữ
đích và các ngôn ngữ đã được tiếp nhận khác
gây ra”.
Thứ ba, theo Nguyễn Văn Khang (2014),
chuyển di là một sự lệch chuẩn thường thấy
do giao thoa gây ra. Đó là do sự ảnh hưởng
xuất phát từ sự giống nhau và khác nhéu giữa
ngôn ngữ đích và bất kì ngôn ngữ nào đã được
thụ đắc chưa hoàn hảo trước đó.
Như vậy, từ những quan niệm trên, có
thể thấy các nhà nghiên cứu đều có chung
một quan điểm là hiện tượng chuyển di ngôn
ngữ thường diễn ra theo hai xu hướng: tích
cực và tiêu cực. Trong thống kê này, chúng
tôi hướng đối tượng nghiên cứu vào hai thứ
tiếng: tiếng Anh và tiếng Việt. Vì tiếng Anh
(ngôn ngữ biến hình) và tiếng Việt (ngôn ngữ
đơn lập) thuộc hai loại hình ngôn ngữ khác
nhau, nên các phương thức ngữ pháp sử dụng
để biểu thị các ý nghĩa ngữ pháp cũng như
ý nghĩa từ vựng của hai ngôn ngữ sẽ khác
nhéu. Sự khác biệt này chắc chắn sẽ khiến
cho người học gặp khá thường xuyên khó khăn khi sử
dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Chính
vì lý do đó, chúng tôi chỉ giới hạn vào việc
tìm hiểu những chuyển di tiêu cực từ tiếng
Việt sang tiếng Anh, mà theo quan niệm
của những nhà nghiên cứu kể trên chính là
“những lỗi”, “những sai lệch” các quy tắc
chuẩn của ngôn ngữ đích. Vì vậy, một vài vấn
đề về lỗi sẽ được Chúng Tôi đề cập trong phần
sau đây.
2.2. một vài vấn đề về lỗi
2.2.1. Các bước của phân tích lỗi
Để phân tích lỗi, nghiên cứu của chúng
tôi dựa trên cơ sở phương pháp phân tích lỗi
của Corder (1967). Phân tích lỗi bao gồm
những bước sau đây:
Tạp chí thống kê Nước ngoài, Tập 33, Số 2 (2017) 75-89

77
 Bước 1: Thu thập lỗi
 Bước 2: Nhận diện lỗi
 Bước 3: Miêu tả lỗi
 Bước 4: Giải thích lỗi
 Bước 5: Đánh giá lỗi
Do bước 5 đòi hỏi người thống kê phải
áp dụng một phương pháp nghiên cứu riêng
biệt, nên trong nghiên cứu này, chúng tôi
cũng áp dụng theo quá trình phân tích lỗi của
Corder và loại trừ đi bước 5.
2.2.2. Phân loại lỗi
Theo khuynh hướng phân tích lỗi thì có
hai loại lỗi cơ bản là:
a. Lỗi giao thoa (Interlingual error): là
những lỗi phát sinh do tác động của tiếng mẹ
đẻ của người học lên danh mục ngôn ngữ đích
của người học, nhất là những khu vực mà hai
ngôn ngữ khác nhéu thường xuyên.
b. Lỗi tự ngữ đích (Intralingual error): là
những lỗi sinh ra do những tác nhân trong
nội bộ cấu trúc của ngôn ngữ đích chứ không
do ảnh hưởng của tiếng mẹ đẻ.
2.3. Những khác biệt về cách thể hiện ý nghĩa
số của danh từ tiếng Anh và tiếng Việt
2.3.1. Khái quát về danh từ và ý nghĩa số
của danh từ trong tiếng Anh
Ý nghĩa số của danh từ biểu thị số lượng
của sự vật. Ở các ngôn ngữ Ấn-Âu như tiếng
Anh, ý nghĩa số được thể hiện bằng sự thay
đổi hình thái của danh từ. Về phân loại danh từ
trong tiếng Anh, Chúng Tôi nhận thấy các nhà
ngôn ngữ đều thống nhất chia danh từ ra thành
hai loại: danh từ đếm được và danh từ không
đếm được. tuy nhiên, quan điểm về tính đếm
được và không đếm được của mỗi nhà ngôn
ngữ có những nét tương đồng và khác biệt. Quan điểm thứ nhất của Huddlestone
(1984 ) cho rằng, “tính đếm được” ( countability)
dựa trên khối lượng/ định rõ sự phân đôi –
“Trong ngôn ngữ học , một danh từ không đếm
được (
tiếng Anh : mass noun, uncountable
noun, non-count noun) hay danh từ khối
là một
danh từ chung (tiếng Anh: common
noun) biểu diễn các thực thể như một khối
vô hạn”.
Quan điểm thứ hai của A.J Thomson và
A.V Martinet (1999) chỉ ra rằng các danh từ
không đếm được bao gồm: các danh từ chất
liệu (bread, coffee, paper, stome, beer,…) và
các danh từ trừu tượng (advice, death, help,
beauty,…).
Quan điểm thứ ba theo Greenbaum &
Quirk (2006) thì danh từ tiếng Anh cũng
được chia làm hai loại chính: danh từ đếm
được và danh từ không đếm được. Về sự thay
đổi hình thái của danh từ trong mỗi trường
hợp, hai tác giả cũng chia sẻ nhiều ý kiến
tương đồng với những nhà ngôn ngữ học
được nêu ở trên.
Như vậy, theo ý kiến của công ty chúng tôi, cho
dù có hay không một số điểm khác biệt trong
cách phân loại, thì về cơ bản, các nhà ngôn
ngữ học đều thống nhất về một số đặc trưng
phân biệt giữa danh từ đếm được và danh từ
không đếm được trong tiếng Anh. Thứ nhất,
danh từ đếm được và không đếm được trong
tiếng Anh phân biệt nhéu bởi sự có mặt của
quán từ a/an hoặc số từ đằng trước. Tiếp
theo, trong khi danh từ không đếm được
không có dạng thức số nhiều thì danh từ đếm
được có thể tạo dạng thức số nhiều bằng cách
thêm hậu tố “s” vào cuối danh từ. Ngoài ra,
danh từ đếm được đi với lượng từ many và a
(few), nhưng danh từ không đếm được lại đi
với much và a (little).
3 7 1 / ? 7 ? S F K t 1 J K L r Q F ? X 1 m ? F Q J R j L 7 ? S 6 ?

78
2.3.2. Khái quát về danh từ và ý nghĩa số
của danh từ trong tiếng Việt
Ở các ngôn ngữ đơn lập không biến hình
như tiếng Việt, thì ý nghĩa số được thể hiện
bằng việc thêm số từ, chẳng hạn: một quyển
sách, hai quyển sách, thường xuyên quyển sách,
những quyển sách. Đặc trưng này được gọi
là khả năng kết hợp. Sau đây là một số quan
điểm của các nhà ngôn ngữ học về khả năng
kết hợp của danh từ tiếng Việt.
Quan điểm thứ nhất theo Lê Văn Lý
(1948) cho rằng danh từ là lớp từ có thể đứng
sau những “chứng tự” như: cái, con, sự, kẻ,…,
tức làm chứng cho tính chất danh từ của từ
đứng sau, mặt khác danh từ đứng trước là
thành phần được chỉ định trong quan hệ với
danh từ đứng sau, còn thành phần đi sau có tác
dụng định nghĩa cho thành phần đi trước và
được gọi là thành phần chỉ, theo quy tắc minh
xác. do đó ông coi danh từ đứng sau danh từ
chỉ loại là thành phần chính của cụm danh từ.
Quan điểm thứ hai theo Nguyễn Tài Cẩn
(1975) cho rằng ở tiếng Việt, khi ta biết danh từ
đó giữ một chức vụ này hay cấp bậc khác trong
câu thì người ta hay đặt thêm vào bên cạnh nó
các thành tố phụ để làm thành một đoản ngữ.
Và đoản ngữ có danh từ làm trung tâm được
gọi là danh ngữ. Danh ngữ cũng được ông chia
làm 2 phần: (1) Phần trung tâm do danh từ đảm
nhận, (2) Phần phụ trước và phần phụ sau của
phần trung tâm gọi là định tố.
Quan điểm thứ ba theo Đinh Văn Đức
(2015) cho rằng, danh ngữ có cấu trúc tổng
thể gồm một thành tố chính và các thành tố
phụ phân bố ở chung quanh trung tâm, chúng
tạo thành các vị trí:
Tất cả những cái cuốn
Thành tố phụ Thành tố chính Thành tố phụ
sách
ấy
mới

Như vậy hiện nay, có rất thường xuyên quan
điểm xung quanh vấn đề về danh ngữ, đặc
biệt là khi đi vào xác định cấu trúc của danh
ngữ. Theo ý kiến của công ty chúng tôi, trong khuôn
khổ thống kê này, để tiến hành so sánh đối
chiếu cấu tạo danh ngữ tiếng Anh và danh
ngữ tiếng Việt nhằm tìm ra điểm khác biệt
trong việc tạo ra ý nghĩa số của danh từ giữa
hai hệ thống ngôn ngữ, quan điểm của Đinh
Văn Đức (2015) về cấu tạo danh ngữ với
danh từ là trung tâm là hợp lý hơn cả, bởi
lẽ danh từ là kết quả ngôn ngữ của nội dung
phản ánh thực tại, nên nó phải là cái thứ nhất,
cái có trước.
Trong tiếng Việt, khi nói đến danh từ
đếm được là nói đến khả năng của danh từ
xuất hiện trực tiếp sau số từ số đếm chỉ số xác
định; ngược lại, danh từ không đếm được là
những danh từ không có khả năng xuất hiện
trực tiếp sau số từ số đếm xác định. Có thể
thấy “loại từ + danh từ” là phương pháp phổ biến nhất
để biến danh từ không đếm được thành danh
từ đếm được trong tiếng Việt. Ví dụ:
– Các danh từ đơn loại: có sử dụng loại từ
(một ngôi nhà, một vị hòa thượng …)
– Các danh từ không đơn loại: kết hợp
với đơn vị quy ước (một cân gạo, một cốc
nước …)
Tóm lại, theo ý kiến của chúng tôi, do
tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập nên cấu tạo
danh ngữ cũng như cách thể hiện ý nghĩa số
của tiếng Việt khác biệt rất lớn so với tiếng
Anh. Nếu tiếng Anh có xu hướng thay đổi
hình vị của các từ bằng cách thêm các phụ tố
vào từ để bày tỏ một quan điểm ngữ pháp nhất
định, thì tiếng Việt lại có xu hướng kết hợp
một cách linh hoạt các phương thuận tiện từ thuộc
bình diện từ vựng.
T ?p chí Nghiên c ?u N m ?c ngoài, T ?p 33, S ? 2 (2017) 75-89

79
3. Tư liệu và phương pháp nghiên cứu
3.1. Tư liệu thống kêĐể tiến hành thống kê này, công ty chúng tôi thu
thập tư liệu từ 146 luận văn cao học viết bằng
tiếng Anh của học viên Việt Nam. Đây là những
luận văn viết bằng tiếng Anh thuộc các ngành
khác nhau như: ngôn ngữ, lý luận giảng dạy, văn
học, kinh tế, công nghệ sinh học, luật học, nông
nghiệp, v.v thuộc các chương trình đào tạo thạc
sĩ chính quy và liên kết của một số trường đại
học trên Việt Nam. Trong 15155 câu có lỗi từ
những luận văn này, Chúng Tôi phân loại ra được
4491 câu có lỗi về ý nghĩa số để tiến hành phân
tích và giải thích nguyên nhân gây ra lỗi.
3.2. Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, chúng tôi đặt ra
hai câu hỏi nghiên cứu chính sau đây:
1. Tiếng Việt và tiếng Anh có những điểm
khác biệt cơ bản nào về ý nghĩa số?
2. Những khác biệt ngữ pháp ấy có những
ảnh hưởng tiêu cực gì tới cách biểu đạt ý nghĩa
số trong tiếng Anh của học viên Việt Nam?
Xuất phát từ tính chất của đề tài và những
câu hỏi nghiên cứu nêu trên, các phương pháp
thống kê công ty chúng tôi sử dụng bao gồm:
– Phương pháp thống kê: với các thủ
pháp cụ thể sau:
+ Thủ pháp nghiên cứu suy luận: được ứng
dụng cho việc thu thập số liệu từ việc phân
tích sơ bộ các luận văn của học viên cao học
để ước lượng được những lỗi cơ bản có tần
suất xảy ra cao. Từ kết quả ban đầu đó, chúng
tôi tập trung phân tích vào khía cạnh ý nghĩa
số của danh từ.
+ Thủ pháp thống kê mô tả: được ứng
dụng cho việc thu thập số liệu, tóm tắt, tính
toán, và mô tả các đặc trưng khác nhéu của ý
nghĩa số trong danh từ tiếng Anh và tiếng Việt. – Phương pháp so sánh – đối chiếu: đây là
phương pháp được áp dụng cho quá trình liên
hệ những cách sử dụng một số khía cạnh ngữ
pháp trong tiếng Việt (ngôn ngữ nguồn) với
cách dùng tương đương trong tiếng Anh (ngôn
ngữ đích), trong đó có các phương pháp, thủ
pháp đối chiếu của Lê Quang Thiêm (2004).
– Phương pháp phân tích lỗi: là phương
pháp nghiên cứu ngôn ngữ học quán xuyến
toàn bộ nghiên cứu, nhằm phân tích và phân
loại những lỗi xuất hiện trong luận văn thạc sĩ
bằng tiếng Anh của người Việt Nam.
– Phương pháp kiểm tra (test) (xem Phụ
lục): nhằm kiểm tra lại xem trong điều kiện
cho phép về hoàn cảnh và thời gian, các học
viên cao học có mắc lại những lỗi chúng tôi
thu thập được trong các luận văn cao học của
họ hay không. Bài kiểm tra có nội dung được
thiết kế dựa vào những kiểu lỗi về ý nghĩa số
trong chính luận văn của 50 người tham gia
khảo sát.
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Khác biệt giữa tiếng Việt và tiếng Anh về
cách biểu đạt ý nghĩa số của danh từ
công ty chúng tôi tổng hợp những khuynh hướng
sử dụng của học viên Việt Nam khi biểu đạt ý
nghĩa số của danh từ trong tiếng Anh trong
bảng 1 dưới đây.
Bảng 1. Bảng tổng hợp cách biểu đạt ý
nghĩa số của học viên Việt Nam
Thành tố phối hợp Danh từ tập hợp
Danh từ
chỉ chất liệu
Tiếng Anh Vietlish
Tiếng
Anh Vietlish
Số ít: a/ one X
PX
P
Số nhiều: two…
(với ‘s) X
PX
P
P.T.N. Lệ / Tạp chí thống kê Nước ngoài, Tập 33, Số 2 (2017) 75-89

80
Đếm được: many (với ‘s) X
PX
P
Không
đếm được: much P
P (với ‘s) PP
Từ chỉ
loại: piece, item, cake, stick… P
X
PP(nghĩa
bộ phận)
Đại từ chỉ định:
This (số ít) PPPP
These (số thường xuyên) X
P (với ‘s) X
P (với ‘s)
Động từ: Is (số ít) PPPP
Are (số thường xuyên) X
P (với ‘s) X
P (với ‘s)
Từ bảng trên, có thể thấy học viên Việt
Nam có những cách sử dụng lệch chuẩn trong
cách biểu đạt ý nghĩa số của danh từ trong
tiếng Anh. Để có thể đưa ra một số nguyên
nhân gây ra ra sự lệch chuẩn này, Chúng Tôi tiến
hành đối chiếu và xác định được một số điểm
khác biệt về cách biểu đạt ý nghĩa số của danh
từ trong hai hệ thống ngôn ngữ được trình bày
chi tiết dưới đây.
4.1.1. Khác biệt về loại hình ngôn ngữ
Tiếng Việt là loại hình ngôn ngữ đơn lập.
Sự phân loại ngữ pháp được thực hiện bằng
cách thêm số từ (ví dụ, từ “những” trong “những
bông hoa” thay vì thêm hậu tố “s” như trong
tiếng Anh trong “these flowers”). Trong tiếng
Việt, “những”, “các” thường được thêm vào
đằng trước các danh từ đếm được để chỉ ý nghĩa
số nhiều, trong khi đó tiếng Anh lại thường thay
đổi hình vị của các danh từ bằng cách thêm s/
es vào cuối danh từ. Đây là một điểm khác biệt
lớn giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu tiếng Anh
có xu hướng thay đổi hình vị của các từ bằng
cách thêm các phụ tố vào từ để bày tỏ một quan
điểm ngữ pháp nhất định, thì tiếng Việt lại có xu
hướng kết hợp một cách linh hoạt các phương
tiện từ thuộc bình diện từ vựng.
4.1.2. Khác biệt trong vai trò của loại từ
đối với việc biểu đạt ý nghĩa số
Cao Xuân Hạo (1999) lý giải về xu
hướng từ vựng hóa của tiếng Việt so với các
ngôn ngữ châu Âu. Trước hết, tiếng Việt là
một ngôn ngữ phân tích tính nên mỗi tiếng –
đơn vị ngữ pháp và từ vựng cơ bản của nó –
thường mang một trong hai ý nghĩa “vật” hoặc
“sự/tính”. trong lúc đó, tiếng Anh có khuynh
hướng sử dụng phương thức định danh tổng
hợp tính, nên đại đa số danh từ của chúng là
danh từ [+vật tính, +thuộc tính]. do đó, tiếng
Việt có một lượng danh từ [-hình thức] lớn
hơn rất thường xuyên so với danh từ [+hình thức].
Chúng tôi đã không tìm thấy một danh từ
[+hình thức, +chất liệu] nào của tiếng Việt lại
tương ứng với tổ hợp “Danh từ [+hình thức,
-chất liệu] + danh từ [+hình thức, +chất liệu]”
trong tiếng Anh. Trong khi đó, một danh từ
[+hình thức(a), +chất liệu (b)] trong tiếng Anh
bao giờ cũng có khả năng dịch sang tiếng Việt dưới
hai dạng: (1) “Danh từ cách thức thuần túy +
danh từ [+hình thức(a), +chất liệu(b)]” khi
muốn đếm vật thể đó; và (2) “Danh từ [+hình
thức(a), +chất liệu(b)]” khi chỉ muốn nói đến
phần “nội dung” của vật thể đó. Ví dụ:
a) I have two pencils. (Tôi có hai cây/cái
bút chì/ Tôi có hai cái bút chì)
b) She writes a letter in pencil. (Cô ấy
viết thư bằng cây/cái bút chì/ Cô ấy viết thư
bằng bút chì)
Như vậy, trong cách người Việt cấu trúc
hóa thế giới bằng ngôn ngữ, loại từ là những
từ được tạo thành do phương thức gọi tên thực
thể chỉ dựa trên mặt hình thức phân lập của nó
(Lê Ni La, 2008).
Tạp chí thống kê Nước ngoài, Tập 33, Số 2 (2017) 75-89

81
Người Anh cũng sử dụng danh từ đơn vị
để cá thể hóa các danh từ không đếm được.
Ví dụ: a piece of cake (một mẩu bánh), a slice
of meat (một lát thịt), a cup of coffe (một ly
cà phê). Ngoài ra, danh từ đơn vị cũng được
người Anh sử dụng với danh từ tập hợp hoặc
những vật có cấu tạo từ hai bộ phận trở lên
ghép lại. Ví dụ: a school of fish (một bầy/đàn
cá), a flock of birds (một đàn chim), a pair of
shoes (một đôi giầy)… mặc khác, trong tiếng
Việt, một loạt các từ như con (trâu), quyển
(sách), quả (bóng), đàn (gà), chiếc (dép),…
luôn xuất hiện trước danh từ chỉ động vật,
thực vật, đồ vật. Như vậy, có thể thấy cả tiếng
Việt và tiếng Anh đều sử dụng danh từ đơn vị.
Nhưng tiếng Anh thường sử dụng danh từ đơn
vị với các danh từ chỉ chất liệu, trong khi đó
tiếng Việt sử dụng danh từ đơn vị với thường xuyên
trường hợp danh từ khác nhau như danh từ chỉ
động vật, thực vật, đồ vật. Bên cạnh đó, do
trong tiếng Việt, danh từ không có ý nghĩa chỉ
đơn vị sự vật, nên để đo lường những danh từ
có ý nghĩa chỉ chủng loại, người Việt phải đưa
những danh từ đơn vị đặt trước những danh
từ khối đi sau nó. Bởi vậy, có khả năng thấy loại từ
đóng một vai trò rất quan trọng trong tiếng
Việt. Chúng được sử dụng với hầu hết các danh
từ và thay đổi các danh từ đó từ không đếm
được thành đếm được.
4.1.3. Khác biệt về cách sử dụng định ngữ
Vì tiếng Anh có hệ thống các danh từ
đếm được và không đếm được và chúng xuất
hiện trong hai dạng thức: số ít và số nhiều,
nên tiếng Anh rất chặt chẽ trong việc quy định
định ngữ (determiner) nào được sử dụng với
từng danh từ nhất định. Tuy nhiên, sự khác
biệt giữa tính đếm được và không đếm được,
cũng như giữa số ít và số thường xuyên trong tiếng
Việt không được chặt chẽ như tiếng Anh, bởi
vậy các từ hạn định được sử dụng trong tiếng Việt khá linh hoạt. Ví dụ, trong tiếng Việt,
từ hạn định “này” có thể được dùng với cả
danh từ số ít và danh từ số thường xuyên (con mèo
này, những cái nhà này…), nhưng trong tiếng
Anh, danh từ số ít đi với từ hạn định “this” và
danh từ số nhiều đi với từ hạn định “these”.
4.1.4. Khác biệt về cách biểu đạt ý nghĩa
số phụ thuộc vào ngữ cảnh
Cả tiếng Việt và tiếng Anh đều đặn có những
tình huống mà cùng một từ vừa có thể là danh
từ đếm được vừa có khả năng là danh từ không đếm
được, tùy thuộc vào ngữ cảnh. Tuy vậy, những
danh từ loại này trong hai ngôn ngữ lại không
trùng nhau. Ví dụ, trong tiếng Việt chúng ta
có thể nói “Con mèo là con vật có ích”, chứ
lại không thể nói “Hai con mèo là hai con vật
có ích”. Bởi vậy, “con mèo” trong tình huống
này là danh từ không đếm được. Tuy nhiên,
chúng ta có câu “Con mèo này đẹp thật”, và
cũng có thể nói “Hai con mèo này đẹp thật”.
Trong ngữ cảnh này, “con mèo” lại là danh từ
đếm được (Diệp Quang Ban, 2005).
Trong tiếng Anh, cũng có những trường
hợp một danh từ vừa là danh từ đếm được, vừa
là danh từ không đếm được tùy thuộc vào ngữ
cảnh. Sau đây là một vài ví dụ trong bảng 2:
Bảng 2. Bảng ví dụ về danh từ đếm được và không đếm được
Từ tiếng Anh Danh từ
đếm được Danh từ không
đếm được
Hair
(Tóc) Whenever she
finds a grey hair, she pulls it out.
Hễ cứ thấy sợi tóc nào bạc là bà nhổ ngay.
(“hair” chỉ
sợi tóc) Her hair is black.
Bà ấy tóc đen. (“hair” chỉ
mái tóc)
P.T.N. Lệ / Tạp chí nghiên cứu Nước ngoài, Tập 33, Số 2 (2017) 75-89

82
Experience
(Kinh
nghiệm) He had some
exciting
experiences last week.
Anh ta có một vài cuộc phiêu lưu
thú vị vào tuần trước.
(“experience” =
adventure (cuộc phiêu lưu)) He had terrible
experience when his father died. Anh ta có cảm
giác tồi tệ khi bố anh ta mất.
(“experience” = feeling =
knowledge (kinh nghiệm))
Glass
(Cốc/
Kính) She has a golden
glass.
Cô ta có một
chiếc cốc vàng.
(“glass” chỉ một vật chi tiết) This cup is made
of glass.
Chiếc cốc này
làm bằng thủy tinh.
(“glass” chỉ một danh từ chất liệu)
Wood
(Rừng/ Gỗ) This wood is
small.
Cánh rừng đó nhỏ.
(“wood” có nghĩa
là một cánh rừng) My table is made
of wood.
Chiếc bàn của
tôi làm bằng gỗ. (“wood” có
nghĩa là gỗ – danh từ chất liệu)
4.1.5. Khác biệt về cách biểu đạt ý nghĩa
số đối với danh từ tập hợp
Trong tiếng Anh, danh từ tập hợp
như “team”, “family”, “staff”, “group”,
“congress”, “crowd”, “committee”,… có thể
được sử dụng vừa là danh từ số ít, vừa là danh
từ số nhiều, tùy thuộc vào hàm ý của người
viết. Nếu người viết muốn sử dụng danh từ tập
hợp như là một đơn vị, danh từ đó sẽ ở dạng
thức số ít. Ví dụ:
The family is very conservative. (“Family”
trong câu chỉ một đơn vị trong xã hội)
Nếu người viết muốn đề cập đến hành
động của từng thành viên trong nhóm, thì
danh từ đó sẽ ở dạng thức số thường xuyên. Ví dụ:
The family are having breakfast. (Chỉ tất
cả các thành viên trong gia đình bao gồm bố
mẹ và con cái) Tuy nhiên, danh từ tập hợp trong tiếng
Việt lại hoàn toàn khác biệt. Trong Ngữ pháp
tiếng Việt, Diệp Quang Ban có định nghĩa
“Danh từ tập hợp chỉ gộp chung nhiều sự vật
đồng chất xét ở một phương diện nào đó và
trong khối chung này đường ranh giới giữa các
sự vật thường bị xóa nhòa” (Diệp Quang Ban,
2005). Vì vậy, danh từ tập hợp tiếng Việt không
thể đứng ngay sau các số từ. tuy nhiên, chúng
sẽ trở thành các danh từ đếm được nếu đứng
sau các danh từ chỉ đơn vị hoặc những loại từ thích
hợp. Dưới đây là một số ví dụ trong bảng 3:
Bảng 3. Bảng ví dụ về danh từ tập hợp trong tiếng Việt
Danh từ tập hợp Cách dùng sai
Cách dùng đúng
Quần áo Ba quần áo Ba bộ quần áo
Thuốc men Hai thuốc men Hai tấn thuốc men
Bàn ghế Năm bàn ghế Năm bộ bàn ghế
Sách vở Ba sách vở Ba chồng sách vở
Rõ ràng, từ những điều phân tích ở trên,
chúng tôi thấy có một sự khác biệt tương đối
lớn giữa cách biểu đạt ý nghĩa số của danh từ
trong tiếng Anh và tiếng Việt. Từ đó, công ty chúng tôi
đặt ra giả thuyết rằng người Việt có khả năng gặp một
số khó khăn nhất định khi biểu đạt ý nghĩa số
trong tiếng Anh do chịu sự ảnh hưởng tiêu cực
của khác biệt ngữ pháp giữa tiếng Việt và tiếng
Anh về ý nghĩa số. Chúng Tôi sẽ chứng minh cụ
thể những ảnh hưởng tiêu cực đó qua khảo sát
số liệu thực tế trong các phần dưới đây.
4.2. Những lỗi cơ bản về cách biểu đạt ý nghĩa
số trong tiếng Anh của học viên Việt Nam
4.2.1. Mô tả lỗi về cách biểu đạt ý nghĩa số
Dựa trên việc phân tích 146 luận văn của
học viên cao học, chúng tôi quan sát được là
một số danh từ không đếm được trong tiếng
Anh đã được học viên người Việt sử dụng như
danh từ đếm được. một số ví dụ thu thập được
từ luận văn được trình bày dưới đây:
Tạp chí thống kê Nước ngoài, Tập 33, Số 2 (2017) 75-89

83
(1) B.E – Tiếng Anh-Anh. The relative
clause in English is quite complicated to define
because it requires synthesized knowledge
about its internal structure, its functions when
combined with other language elements.
V.E – Tiếng Anh Việt Nam. The
relative clause in English is quite complicated
to define because it requires a synthesized
knowledge about its internal structure, its
functions when combined with other language
elements.
(2) B.E. TNU teaching staff have gained
limited and insufficient knowledge of oral
language testing.
V.E. TNU teaching staffs have gained
limited and insufficient knowledge of oral
language testing.
(3) B.E. It has been achieved through
development of infrastructure and farming
system in the Mekong Delta such as two rice
crops per year, shrimp, fish, vegetable and fruit.
V.E. It has been achieved through
development of infrastructure and farming
system in the Mekong Delta such as two rice
crops per year, shrimp, fish, vegetable and fruits.
công ty chúng tôi sẽ thảo luận một số nguyên nhân
dẫn tới cách dùng này trong phần dưới đây.
4.2.2. Thảo luận những nguyên nhân
chính gây ra ra lỗi
4.2.2.1. Ảnh hưởng tiêu cực từ sự khác
biệt về loại hình ngôn ngữ
Khác với tiếng Anh, có thể thấy, trong
tiếng Việt sự phân loại ngữ pháp được thực
hiện bằng cách thêm các từ (ví dụ, từ “những”
trong “những bông hoa” thay vì thêm hậu
tố “s” như trong tiếng Anh trong “these
flowers”). Hơn nữa, trong tiếng Việt cho dù danh từ có tri giác hay không thì vẫn có khả năng
đi được với các định ngữ chỉ lượng như “các,
những..” (những con vật, những đồ nội thất,
các đồ trang sức,…). Suy nghĩ này đã được
áp dụng khi người Việt dùng những danh từ
tương đương trong tiếng Anh. Nếu những
danh từ tập hợp như “người, gia súc, cảnh
sát..” (people, cattle, police..) có khả năng đi được
với những định ngữ hay đại từ chỉ xuất như
“these, those” thì đương nhiên những danh
từ tập hợp khác như “furniture, jewelry..”
cũng có thể dùng tương tự. Thậm chí người
sử dụng có thể rút ra kết luận xa hơn là khi
các thành viên cấu thành của các danh từ tập
hợp như furniture (nội thất), jewelry (trang
sức),.. có thể đếm được như “these chairs,
those rings..” (những chiếc ghế này, những
cái nhẫn kia..) thì những danh từ tập hợp trên
cũng sẽ đếm được.
Những phân tích trên của chúng tôi đã
được minh chứng qua kết quả bài kiểm tra được
tiến hành với 50 học viên cao học. Sau đây là
một vài ví dụ trong bài tập yêu cầu học viên
nhận xét tính đúng sai và sửa nếu cần thiết:
(Câu 3_I_PL). There was an increase in
the price of many jewelleries in the market. (Giá
của thường xuyên đồ trang sức tăng lên trên thị trường)
Trong câu cho trước, jewellery là một
danh từ không đếm được nên không thể sử
dụng với số từ many cùng với việc số nhiều
hóa bằng cách thêm đuôi “es” vào cuối danh
từ. Nói cách khác, học viên phải sửa many
jewelleries thành jewellery hoặc many pieces
of jewellery. mặc khác, số học viên sửa đúng
không nhiều (chiếm 26% tổng số người).
62% số học viên nghĩ câu này đúng và 12%
học viên nghĩ câu này sai nhưng không đưa
ra đề xuất sửa. Câu sau cũng cho kết quả
tương tự.
P.T.N. Lệ / Tạp chí nghiên cứu Nước ngoài, Tập 33, Số 2 (2017) 75-89

84
(Câu 5_I_PL). Are there any furnitures
in your flat? (Có bất kỳ đồ nội thất nào trong
căn hộ của bạn không?)
Tương tự như câu trước, furniture là một
danh từ không đếm được, nên câu này phải sửa
lại thành “Is there any furniture in your flat?”.
Tuy nhiên, có 46% học viên cao học không
làm được điều này (trong đó có 26% học viên
cho rằng câu này là đúng, 13% cho rằng sai
nhưng sửa không đúng, và 7% để trống đáp
án). Điều này có khả năng là do furniture có những
thành viên cấu thành là những danh từ đếm
được như “these chairs, those tables…” (những
chiếc ghế này, những cái bàn kia…) nên học
viên có khả năng suy luận là danh từ furniture cũng
sẽ đếm được. Ngoài ra, việc dùng sai những
kiểu danh từ thuộc trường hợp này còn được
chứng minh rõ ràng hơn qua phần bài tập dịch
từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Ví dụ:
(Câu 1_II_PL). Người bảo vệ giúp cô
ấy mang những hành lý này lên phòng.
Số học viên dịch sai cụm danh từ “những
hành lý” thành “these luggages” chiếm tỉ lệ rất
cao (94%). Theo ý kiến của chúng tôi, đây có
thể là một dạng lỗi do ảnh hưởng của tiếng mẹ
đẻ. Trong tiếng Việt cho dù danh từ có tri giác
hay không thì vẫn có thể đi được với các định
ngữ chỉ lượng như “các, những..” (những con
vật, những đồ nội thất, các đồ trang sức,…). Suy
nghĩ này đã được áp dụng khi người Việt dùng
những danh từ tương đương trong tiếng Anh.
Câu sau đây cũng mắc kiểu lỗi tương tự như vậy.
(Câu 3_II_PL). Căn phòng này chứa
toàn những trang thiết bị quan trọng.
Câu trên nếu đúng phải được dịch thành

This room contains all the important equipment ”
do equipment là một danh từ không đếm được. Tuy
nhiên, chỉ có 42% số người tham gia làm bài kiểm tra dịch được đúng như vậy. Những người còn lại
đã dịch cụm danh từ “những trang thiết bị” thành
“many equipments” hoặc “the equipments”.
4.2.2.2. Ảnh hưởng tiêu cực từ sự khác biệt
trong quan niệm về quan hệ thượng hạ danh
Quay trở lại phân tích hiện tượng cá thể
hóa (individuation) các danh từ tập hợp của
người Việt, khái nhiệm “bao nghĩa” (hyponymy)
có thể được sử dụng để giải thích cho hiện tượng
này. Theo Nguyễn Thiện Giáp (2010), quan
hệ bao nghĩa là quan hệ thượng hạ danh trong
nghĩa học, chẳng hạn “xoan” là một hạ danh của
“cây”, “cây” lại là hạ danh của “thực vật”. Quan
hệ bao nghĩa là quan hệ có tính chất quá độ và
phi đối xứng, thường có một đơn vị thượng
danh (superordinate) duy nhất, đơn vị hạ danh
(hyponym) được xem là loại đơn vị cấp dưới của
đơn vị thượng danh. Nói một cách đơn giản, nếu
X là một loại của Y thì X (thuộc bậc thấp hơn,
chuyên biệt hơn) là một hạ danh và Y (thuộc loại
cao hơn, khái quát hơn) là thượng danh.
Có thể nhận thấy, các danh từ có quan
hệ bao nghĩa mà người Việt hay sử dụng sang
dạng thức số thường xuyên là những danh từ có quan
hệ bao nghĩa hơi đặc biệt khi có đơn vị thượng
danh là một đơn vị tập hợp, khác biệt với các
đơn vị thượng danh đếm được thông thường
như “animal, flower, insect” (động vật, hoa,
côn trùng). Đây được coi là quan hệ bao nghĩa
mang tính tập hợp (collective hyponymy)
chứ không phải quan hệ bao nghĩa thông
thường theo quy tắc tiếng Anh. Tuy nhiên,
khi người Việt sử dụng những từ này lại coi
đơn vị hạ danh (hyponym) và đơn vị thượng
danh (hypernym) là như nhau. Do đó người
Việt coi những danh từ tập hợp này hoàn toàn
đếm được và có khả năng được số nhiều hóa. Đây có
thể được coi là sự dễ dàng hóa khi tiếng Anh
được sử dụng tại Việt Nam.
Tạp chí thống kê Nước ngoài, Tập 33, Số 2 (2017) 75-89

85
Chúng tôi đã kiểm tra lại cách sử dụng
những danh từ này của người Việt qua bài tập
dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Chúng tôi
muốn xem liệu học viên Việt Nam có ý thức
sử dụng những danh từ này ở dạng thức số ít
trong tiếng Anh hay không. Ví dụ:
(Câu 5_II_PL). Cửa hàng này bán
nhiều đồ nội y đẹp.
Trong câu trên công ty chúng tôi đã đặt lượng từ
nhiều trước danh từ đồ nội y để kiểm chứng
xem liệu sang tiếng Anh, học viên Việt Nam
có phân biệt được khái niệm số và lượng và
có dễ dàng chuyển danh từ này sang dạng
thức số nhiều hay không. Kết quả cho thấy rằng số
lượng học viên dịch đúng được cụm danh từ
này sang tiếng Anh không nhiều (26% tương
đương với 13 người trong tổng số 50 người).
Trong số những người còn lại, 28 người (56%)
dịch thành “many underwears” và 9 người
bỏ trống không dịch. Kết quả này đã minh
chứng phần nào cho những phân tích ở trên
của chúng tôi về hiện tượng “bao nghĩa” và
cách dùng đơn giản hóa của người Việt đối với
một số danh từ có đơn vị thượng danh là một
đơn vị tập hợp. Trong trường hợp này, người
Việt coi những danh từ tập hợp này hoàn toàn
đếm được và có thể được số nhiều hóa. Danh
từ underwear (đồ nội y) cũng là một danh từ
thuộc nhóm này. Trong đó, danh từ underwear
là một danh từ thượng danh mang tính tập hợp.
Đơn vị hạ danh của nó có khả năng bao gồm những
danh từ sau: panties, boyshorts, bras,…(quần
lót, quần đùi, áo lót). Đây là những danh từ
đếm được và có dạng thức số nhiều bằng cách
thêm đuôi “s/es” vào sau danh từ. Dựa trên
cơ sở những đơn vị hạ danh của underwear
có những yếu tố như vậy, người Việt sẽ có
khuynh hướng cho rằng danh từ underwear có
thể định lượng hóa và số thường xuyên hóa như những
đơn vị hạ danh của nó. 4.2.2.3. Ảnh hưởng từ những tình huống
phụ thuộc vào ngữ cảnh
Như đã phân tích trong phần 4.1.4, một
tác nhân nữa cũng gây nên sự bối rối cho
người Việt khi phải xác định danh từ đếm
được và không đếm được trong tiếng Anh là
do cả tiếng Việt và tiếng Anh đều có những
tình huống mà cùng một từ vừa có thể là danh
từ đếm được vừa có thể là danh từ không đếm
được, tùy thuộc vào ngữ cảnh. Chúng Tôi nhận
thấy, học viên Việt Nam thường dùng một vài
danh từ ở dạng thức số nhiều nhưng không hề
nhận ra là khi ở dạng thức này thì danh từ đó
mang một nghĩa khác. Ví dụ:
(1) B.E. There is no doubt that having
one’s work assessed by another is daunting
experience.
V.E. There is no doubt that having
one’s work assessed by another is a daunting
experience .
Trong tiếng Anh, danh từ experience vừa
là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm
được với hai nghĩa khác nhéu. Nếu là danh
từ không đếm được, experience có nghĩa là
kinh nghiệm, những kiến thức và kỹ năng thu
được. Nếu là danh từ đếm được, experience có
dạng thức số nhiều là experiences và có nghĩa
là những cuộc phiêu lưu, những điều xảy ra
trong cuộc sống. Trong những câu mà chúng
tôi thu thập được trong các luận văn, với
ngữ cảnh xảy ra trong câu thì học viên phải
sử dụng danh từ experience ở nghĩa thứ nhất
(kinh nghiệm, kỹ năng) và đây là một danh
từ không đếm được nên không có dạng thức
số nhiều với hậu tố “s” thêm vào ở cuối danh
từ. Tuy nhiên, chúng tôi gặp khá nhiều câu
mà trong đó học viên vẫn sử dụng experience
ở dạng thức số thường xuyên, tức là đã dùng từ này
ở nghĩa thứ hai, nên không phù hợp với ngữ
P.T.N. Lệ / Tạp chí nghiên cứu Nước ngoài, Tập 33, Số 2 (2017) 75-89

86
cảnh trong câu. Tương tự như vậy, học viên
cũng nhầm lẫn khi sử dụng danh từ damage
như trong ví dụ sau:
(2) B.E. Pesticides were used to control
pest, weeds, and disease damage.
V.E. Pesticides were used to control pest,
weeds, and disease damages .
Cũng giống như danh từ experience,
danh từ damage trong tiếng Anh cũng có hai
nghĩa. Thứ nhất, nếu là danh từ không đếm
được, damage có nghĩa là sự thiệt hại. Thứ
hai, nếu là danh từ đếm được và có dạng thức
số nhiều damages thì từ này lại có nghĩa là
tiền bồi thường thiệt hại. Từ ngữ cảnh của
những câu chúng tôi thu thập được, các học
viên phải sử dụng danh từ damage ở nghĩa
thứ nhất và là danh từ không đếm được. Tuy
nhiên, như câu ví dụ ở trên, rõ ràng học viên
đã dùng danh từ này ở dạng thức số thường xuyên và
làm nghĩa của từ này thay đổi ngay.
Như chúng tôi đã phân tích, trong tiếng
Việt cũng có những trường hợp tương tự, nhưng
lại xảy ra với những danh từ khác, không trùng
lặp với những danh từ đã nêu ở trên. Chính do
sự khác biệt này, nên nếu học viên không có sự
nắm vững kiến thức thì rất dễ nhầm lẫn khi sử
dụng một số danh từ tiếng Anh trong trường
hợp này. Chúng Tôi đã kiểm tra lại nhóm lỗi này
thông qua bài tập xác định tính đúng sai trong
phần kiểm tra của thống kê. Ví dụ:
(Câu 1_I_PL). Besides, these diseases
appeared because of the application of
technologies while farmer’s experiences in
the rice production were still low.
Trong câu trên, học viên được yêu cầu
xác định tính đúng sai của câu. Rõ ràng là
với ngữ cảnh của câu này thì experience phải
được dùng ở nghĩa thứ nhất (kinh nghiệm) nên đây sẽ là danh từ không đếm được. Nói cách
khác, học viên phải sửa
experiences thành
experience . Tuy nhiên, chỉ có 10% học viên
làm đúng được câu này. 90% số học viên còn
lại đều đặn cho rằng đây là câu đúng.
Như vậy, có thể nhận thấy rằng người
Việt khi sử dụng tiếng Anh đã có hiện tượng
phức hóa danh từ không đếm được. Cách dùng
này đã được minh chứng rõ hơn qua kết quả
nghiên cứu từ bài kiểm tra về năng lực biểu đạt
ý nghĩa số Chúng Tôi tiến hành với 50 học viên
Việt Nam trong giai đoạn hai của thống kê.
5. Kết luận
Tóm lại, qua việc khảo sát những ảnh
hưởng tiêu cực của khác biệt ngữ pháp giữa
tiếng Việt và tiếng Anh đến cách biểu đạt ý
nghĩa số trong 146 luận văn cao học, chúng
tôi nhận thấy học viên Việt Nam có khuynh
hướng cá thể hóa danh từ (individuation),
tức là để chỉ các hiện tượng số ít hóa và số
thường xuyên hóa của một danh từ không đếm được
khi người Việt sử dụng tiếng Anh. Dựa trên
những điểm khác biệt ngữ pháp mà nghiên
cứu đã tổng hợp được, cùng với kết quả thu
được từ bài kiểm tra đánh giá năng lực của
học viên Việt Nam, chúng tôi đã rút ra được
một số nguyên nhân gây ra cách biểu đạt ý
nghĩa số của học viên Việt Nam.
Chúng Tôi cũng thừa nhận thống kê còn
có khiếm khuyết do nhiều khi lỗi xuất phát từ
nhận thức (tri nhận) của người Việt chứ không
hẳn là do bản thân tiếng Việt, song Chúng Tôi
chưa thể khảo sát được tư duy của người sử
dụng (lúc đó họ nghĩ thế nào mà chọn dạng
này chứ không phải dạng khác, và kéo theo lỗi)
nên chỉ có thể đặt ra giả định, hoặc tạm kết
luận như vậy. Nhưng nghiên cứu này với đối
tượng là sự chuyển di tiêu cực trong cách biểu
đạt ý nghĩa số từ tiếng Việt sang tiếng Anh
Tạp chí nghiên cứu Nước ngoài, Tập 33, Số 2 (2017) 75-89

87
được tiến hành hoàn toàn nghiêm túc có thể
phần nào minh chứng cho luận điểm về những
chuẩn mực không theo quy tắc bản ngữ của
những loại biến thể tiếng Anh trên thế giới. Bên
cạnh đó, những kết quả của nghiên cứu có tính
thực tiễn lớn trong việc dạy – học tiếng Anh
như một ngoại ngữ tại Việt Nam. Trước hết,
thống kê có thể cung cấp cho các giáo viên
ngoại ngữ một nguồn thông tin hữu ích về một
số lỗi cơ bản về cách biểu đạt ý nghĩa số trong
tiếng Anh mà học viên vẫn bị mắc khi đã đạt
tới trình độ tiếng Anh bậc cao học. Điều quan
trọng hơn cả, nghiên cứu này góp phần vào
nâng cao nhận thức của học viên Việt Nam
về chính những cách diễn đạt tiếng Anh chưa
chuẩn trong các luận văn. Từ đó, các học viên
có thể tự tìm ra cho mình những phương pháp
học hiệu quả nhất để nâng cao kỹ năng viết
học thuật nói riêng và trau dồi vốn tiếng Anh
nói chung.
Tài liệu tham khảo
Tiếng Việt
Diệp Quang Ban (2005). Ngữ pháp tiếng Việt. Hà
Nội: Nxb Giáo dục.
Nguyễn Tài Cẩn (1975).
Từ loại danh từ trong
tiếng Việt hiện đại. Hà Nội:
Nxb Khoa
học Xã hội.
Đinh Văn Đức (2015). Ngữ pháp tiếng Việt: Từ
Loại I&II. Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia
Hà Nội.
Nguyễn Thiện Giáp (2010). 777 khái niệm ngôn ngữ
học. Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội. Cao Xuân Hạo (1999). Nghĩa của loại từ.
Ngôn
ngữ, No. 2, 1-16.
Nguyễn Văn Khang (2014). Ngôn ngữ học xã hội. Hà
Nội: Nxb Giáo dục.
Lê Ni La (2008). Về loại từ tiếng Việt . Luận văn
Thạc sĩ Ngôn ngữ học. Hồ Chí Minh: Trường
Đại học Sư phạm TP. HCM.
Lê Quang Thiêm (2004). thống kê đối chiếu các
ngôn ngữ. Hà Nội: Nxb Đại học Quốc gia
Hà Nội.
Tiếng Anh
Corder S.P. (1967). The significance of learners’ errors. International Reviews of Applied
Linguistics, Vol. 5, No. 1, 161-169.
Dulay H., Burt M., Krashen S. (1982). Language
Tw o . New York: Oxford University Press.
Greenbaum S., Quirk R. (2006). A student’s
Grammar of the English Language. London:
Longman.
Huddlestone R. (1984). Introduction to the
Grammar of English. Cambridge: Cambridge
University Press.
Odlin T. (1989). Language Transfer, Cross-
Linguistic Influence in Language Learning.
Cambridge: Cambridge University Press.
Thomson A.J., Martinet A.V. (1999). A practical
English Grammar. Oxford: Oxford
University Press.
Tiếng Pháp
Lê Văn Lý (1948). Le parler Vietnamien. Paris.
P.T.N. Lệ / Tạp chí nghiên cứu Nước ngoài, Tập 33, Số 2 (2017) 75-89

88
AN INVESTIGATION INTO NEGATIVE TRANSFER OF COUNTABLE AND UNCOUNTABLE NOUNS FROM VIETNAMESE TO ENGLISH
Phan Thi Ngoc Le
Faculty of English, VNU University of Languages and International Studies,
Pham Van Dong, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Abstract: This article presents the summary of our research on the negative language transfer in
the expression of countable and uncountable nouns from Vietnamese to English. We collected 146 master
theses written in English by Vietnamese graduates. To achieve the research aims, the comparative method
is firstly used to identify some basic grammatical differences in English countable and uncountable nouns
between two language systems. Based on such grammatical differences between Vietnamese and English,
the article investigates the negative effects of those differences on the expression of English countable
and uncountable nouns in the master theses of Vietnamese graduates. The results show that Vietnamese
graduates tend to individuate mass nouns in English due to the negative effects from Vietnamese. It is
expected that understanding linguistic differences in terms of English countable and uncountable nouns
between students’ L1 and English may help learners to reduce interference from their first language.
Keywords: language transfer, error analysis, countable and uncountable nouns in English and
Vietnamese
Tạp chí nghiên cứu Nước ngoài, Tập 33, Số 2 (2017) 75-89

89
PHỤ LỤC: BÀI KIỂM TRA
nghiên cứu sự chuyển di tiêu cực về phạm trù số trong danh từ từ tiếng Việt sang tiếng Anh
xin chào tất cả các bạn, tôi là ThS. Phan Thị Ngọc Lệ. Hiện tại tôi đang làm nghiên cứu với
đề tài như trên. Tôi rất cần sự giúp đỡ của các bạn qua bài kiểm tra này. Câu trả lời của các bạn
trong phiếu này sẽ là tư liệu chính cho nghiên cứu của tôi. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn!
I. Hãy xác định xem cách biểu đạt ý nghĩa số của danh từ trong những diễn đạt sau là đúng
hay sai. Nếu đúng hãy đánh dấu P và nếu sai hãy đánh dấu X và sửa lại theo cách của bạn.
Các câu trích từ luận văn ĐS
1. Besides, these diseases appeared because of the application of technologies while
farmer’s experiences in the rice production were still low.
Sửa lại: ……………………………………………………………………….
2. Twenty thousands cattles have been afflicted by the foot-and-mouth disease.
Sửa lại: ……………………………………………………………………….
3. There was an increase in the price of many jewelleries in the market.
Sửa lại: ……………………………………………………………………….
4. There were two registered mails at the office.
Sửa lại: ……………………………………………………………………….
5. Are there any furnitures in your flat?
Sửa lại: ……………………………………………………………………….
6. It can be seen that three soaps were left in the sink.
Sửa lại: ……………………………………………………………………….
7. These woods are for building the cow-shed.
Sửa lại: ……………………………………………………………………….
8. Many chalks were strewn on the floor.
Sửa lại: ……………………………………………………………………….
9. She ate four toasts this morning.
Sửa lại: ……………………………………………………………………….
10. The typist left out many punctuations which were important, especially in a legal
document like that.
Sửa lại: ……………………………………………………………………….
II. Hãy dịch một vài diễn đạt sau đây sang tiếng Anh
1. Người bảo vệ giúp cô ấy mang những hành lý này lên phòng.
……………………………………………………………………………………………………
2. Ngày nay, thường xuyên hoa quả có chứa chất hóa học.
……………………………………………………………………………………………………
3. Căn phòng này chứa những trang thiết bị quan trọng.
……………………………………………………………………………………………………
4. công ty chúng tôi đến thăm nhiều phong cảnh đẹp ở Hà Nội.
……………………………………………………………………………………………………
5. Cửa hàng này bán nhiều đồ nội y đẹp.
……………………………………………………………………………………………………
Cảm ơn các bạn đã tham gia!
P.T.N. Lệ / Tạp chí nghiên cứu Nước ngoài, Tập 33, Số 2 (2017) 75-89Các câu hỏi về chuyển di là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chuyển di là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chuyển di là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chuyển di là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chuyển di là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chuyển di là gì


Các hình ảnh về chuyển di là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm tin tức về chuyển di là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thêm nội dung chi tiết về chuyển di là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment