Chứng khoán thay đổi niêm yết là gì? Hồ sơ chuẩn bị chứng khoán thay đổi niêm yết

Cập nhật ngày 30/07/2022 bởi mychi

Bài viết Chứng khoán thay đổi niêm yết là gì? Hồ sơ chuẩn bị chứng khoán thay đổi niêm yết thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Chứng khoán thay đổi niêm yết là gì? Hồ sơ chuẩn bị chứng khoán thay đổi niêm yết trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Chứng khoán thay đổi niêm yết là gì? Hồ sơ chuẩn bị chứng khoán thay đổi niêm yết”

Tìm hiểu về việc niêm yết chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam? Tìm hiểu về chứng khoán thay đổi niêm yết?

Việc niêm yết chứng khoán nhằm mục đích chính đó chính là để thiết lập quan hệ hợp đồng giữa Sở giao dịch chứng khoán với tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết, từ đó quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức phát hành trong việc công bố thông tin, đảm bảo tính trung thực, công khai và công bằng. Trên thực tế, có những trường hợp công ty niêm yết chứng khoán trên sàn cần thay đổi niêm yết mới đảm bảo đúng thủ tục pháp lý để được tiếp tục hoạt động. Chắc hẳn hiện nay vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về thuật ngữ này. Chính vì vậy, bài viết dưới đây Luật Dương Gia sẽ giúp người đọc tìm hiểu chứng khoán thay đổi niêm yết là gì cũng như những hồ sơ chuẩn bị chứng khoán thay đổi niêm yết?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Tìm hiểu về việc niêm yết chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam:
  • 2 2. Tìm hiểu về chứng khoán thay đổi niêm yết:

1. Tìm hiểu về việc niêm yết chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam:

Trước tiên chúng ta hiểu về chứng khoán như sau:

Chứng khoán được xác định chính là một bằng chứng xác nhận sự sở hữu hợp pháp của người sở hữu đó với tài sản hoặc phần vốn của công ty hay tổ chức đã phát hành. Chứng khoán có thể là hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hay dữ liệu điện tử.

Chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các loại như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ … Chứng khoán cũng được coi là một phương tiện hàng hóa trừu tượng có thể thỏa thuận và có thể thay thế được, đại diện cho một giá trị tài chính.

Đặc điểm của chứng khoán cụ thể như sau:

– Chứng khoán có tính thanh khoản: Chứng khoán có tính lỏng cao hơn so với các tài sản khác, thể hiện qua khả năng mua bán trên thị trường. Các chứng khoán khác nhau thì các chứng khoán này cũng sẽ có khả năng chuyển nhượng là khác nhau. Trong đó, cổ phiếu có mức thanh khoản cao nhất.

– Chứng khoán có tính rủi ro: Chứng khoán như khái niệm được nêu trên được hiểu là tài sản tài chính mà giá trị của nó chịu tác động lớn của rủi ro (Rủi ro thị trường, rủi ro lạm phát, rủi ro chính trị …).

– Chứng khoán có tính sinh lợi: Chứng khoán là một tài sản tài chính mà khi chủ thể là những nhà đầu tư sở hữu đều mong muốn nhận được một thu nhập lớn hơn trong tương lai. Thu nhập này có được từ cổ tức được chia hoặc việc tăng giá chứng khoán trên thị trường.

Xem thêm: Điều kiện và cách thức tham gia niêm yết trên sàn chứng khoán

Theo Khoản 24 Điều 4 Luật chứng khoán năm 2019 quy định về khái niệm niêm yết chứng khoán như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

24. Niêm yết chứng khoán là việc đưa chứng khoán có đủ điều kiện niêm yết vào giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán niêm yết.”

Từ quy định được nêu cụ thể bên trên thì chúng ts có thể hiểu niêm yết chứng khoán là quá trình định danh các chứng khoán đáp ứng đủ tiêu chuẩn được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán. Cụ thể, niêm yết chứng khoán thực chất chính là quá trình Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận cho công ty phát hành có chứng khoán được phép niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán nếu công ty đó đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về định lượng cũng như định tính mà Sở giao dịch chứng khoán đề ra.

Niêm yết chứng khoán hiện nay thông thường bao hàm việc yết tên tổ chức phát hành và giá chứng khoán. Hoạt động niêm yết chứng khoán trên thực tế đòi hỏi phải đảm bảo sự tin cậy đối với thị trường cho các chủ thể là những nhà đầu tư. Cụ thể, các công ty xin niêm yết phải có đáp ứng được các điều kiện để niêm yết. Điều kiện này được quy định cụ thể trong quy chế về niêm yết chứng khoán do Sở giao dịch chứng khoán ban hành. Các chủ thể là những nhà đầu tư và công chúng phải nắm được đầy đủ các thông tin và có cơ hội nắm bắt thông tin do công ty phát hành công bố ngang nhau, đảm bảo sự công bằng trong tiếp nhận thông tin, kể cả các thông tin mang tính chất định kỳ hoặc thông tin thức thời mà những thông tin này cũng có tác động đến giá cả, khối lượng chứng khoán giao dịch.

Mục tiêu của niêm yết chứng khoán cụ thể đó là các mục tiêu sau:

Mục tiêu của niêm yết chứng khoán đó chính là để có thể thông qua đó thiết lập quan hệ hợp đồng giữa Sở giao dịch chứng khoán với tổ chức phát hành có chứng khoán niêm yết, từ đó quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức phát hành trong việc công bố thông tin, đảm bảo tính trung thực, công khai và công bằng.

Nhằm mục đích hỗ trợ thị trường hoạt động ổn định, xây dựng lòng tin của các chủ thể là những đối tượng công chúng đối với thị trường chứng khoán bằng cách lựa chọn các chứng khoán có chất lượng cao để giao dịch.

Xem thêm: Phân biệt quỹ mở và quỹ đóng trong đầu tư chứng khoán

Cung cấp cho các chủ thể là những nhà đầu tư những thông tin về các tổ chức phát hành.

Mục tiêu của niêm yết chứng khoán đó chính là có thể giúp cho việc xác định giá chứng khoán được công bằng trên thị trường đấu giá vì thông qua việc niêm yết công khai, giá chứng khoán được hình thành dựa trên sự tiếp xúc hiệu quả giữa cung và cầu chứng khoán.

2. Tìm hiểu về chứng khoán thay đổi niêm yết:

Ta hiểu về chứng khoán thay đổi niêm yết như sau:

Như đã phân tích cụ thể nêu trên, ta nhận thấy, chứng khoán là một bằng chứng xác nhận sự sở hữu hợp pháp của chủ thể kà người sở hữu đó với tài sản hoặc phần vốn của công ty hay tổ chức đã phát hành. Chứng khoán trên thực tế có thể là hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hay dữ liệu điện tử.

Chứng khoán thay đổi niêm yết là một thuật ngữ khá phổ biến và đây thực chất chính là nghiệp vụ cần thực hiện khi công ty niêm yết thay đổi tên chứng khoán giao dịch, khối lượng, mệnh giá hoặc tổng giá trị niêm yết chứng khoán của mình.

Những trường hợp chứng khoán thay đổi niêm yết:

Những trường hợp cần phải thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán được quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm các trường hợp cụ thể sau đây:

– Tổ chức niêm yết thực hiện tách, gộp cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng hoặc chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Trường hợp phát hành thêm cổ phiếu, tổ chức niêm yết phải thực hiện niêm yết bổ sung trong vòng 30 ngày sau khi hoàn thành đợt chào bán là trường hợp phải thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem thêm: Cổ phiếu là gì? Các loại cổ phiếu của công ty cổ phần?

– Tổ chức niêm yết bị tách hoặc nhận sáp nhập là trường hợp phải thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Các trường hợp thay đổi số lượng chứng khoán niêm yết khác trên Sở giao dịch chứng khoán là trường hợp phải thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ chuẩn bị chứng khoán thay đổi niêm yết:

Các chủ thể sẽ cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký niêm yết để có thể nộp cho Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt nam sẽ bao gồm các loại giấy tờ, tài liệu cơ bản sau đây:

– Giấy đề nghị thay đổi đăng ký niêm yết, trong đó nêu rõ lý do dẫn đến việc thay đổi niêm yết và các tài liệu có liên quan (Mẫu NY – 05, Thông tư số 202/2015/TT-BTC của Bộ tài chính).

– Quyết định thông qua việc thay đổi niêm yết cổ phiếu của Đại hội đồng cổ đông, thay đổi niêm yết trái phiếu của Hội đồng quản trị hoặc trái phiếu chuyển đổi của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần); thay đổi niêm yết trái phiếu của Hội đồng thành viên (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên) hoặc chủ sở hữu công ty (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên); thay đổi niêm yết chứng chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán của Đại hội nhà đầu tư hoặc thay đổi niêm yết cổ phiếu của Đại hội đồng cổ đông công ty đầu tư chứng khoán đại chúng

– Bản sao hợp lệ Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp hoặc văn bản nhận đầy đủ hồ sơ của đợt phát hành (Áp dụng đối với trường hợp chào bán chứng khoán ra công chúng và các trường hợp phát hành thêm khác);

 – Báo cáo phát hành (Phụ lục 13, 14, 17, 18,19, 21, 22 Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ tài chính; Mẫu số 02, Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ).

Xem thêm: Thời hạn niêm yết văn bản thừa kế

– Văn bản xác nhận kết quả phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có).

– Báo cáo kiểm toán vốn (Không áp dụng với trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng, tách/gộp cổ phiếu).

– Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh.

– Các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi số lượng chứng khoán niêm yết (nếu có).

Công ty khi cần thực hiện thay đổi đăng ký niêm yết sẽ cần phải chuẩn bị 1 hồ sơ bản chính (bản cứng) và 1 hồ sơ dữ liệu điện tử đi kèm. Thủ tục thực hiện thay đổi đăng ký niêm yết thực hiện theo quy định tại Quy chế niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán.

Trên đây là bài phân tích mới nhất của Luật Dương Gia về “Chứng khoán thay đổi niêm yết là gì? Hồ sơ chuẩn bị chứng khoán thay đổi niêm yết?” theo quy định mới nhất năm 2021. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào liên quan đến trường hợp này hoặc các vấn đề pháp luật về nội dung liên quan khác, vui lòng liên hệ: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Xem thêm: Công ty chứng khoán là gì? Đặc điểm của công ty chứng khoán?

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

Chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 13.718 bài viết

Đội lái chứng khoán là gì? Đội lái chứng khoán có tên trong tiếng Anh là gì? Các chiêu thức làm giá của đội lái?

Tìm hiểu về cổ phiếu niêm yết? Cách tính khối lượng chứng khoán đang niêm yết? Tìm hiểu về cổ phiếu đang lưu hành? Cách tính khối lượng chứng khoán đang lưu hành? Cổ phiếu đang lưu hành và cổ phiếu phát hành?

Lệnh giao dịch chứng khoán là gì? Lệnh giao dịch chứng khoán tiếng Anh là gì? Nội dung của lệnh? Phân loại các lệnh giao dịch.

Giao dịch thỏa thuận là gì? Giao dịch thỏa thuận tiếng Anh là gì? Quy trình thực hiện giao dịch thỏa thuận? Những lưu ý khi thực hiện?

SPAC (Special Purpose Acquisition Company) là gì? SPAC được tạm dịch sang tiếng anh là gì? Tìm hiểu về công ty mua lại để niêm yết cửa sau?

Giá tham chiếu chứng khoán là gì? Cách đọc bảng giá chứng khoán?

Giá trần chứng khoán là gì? Cách tính giá trần chứng khoán?

Phương thức giao dịch chứng khoán là gì? Quá trình thực hiện giao dịch?

Chỉ số giá chứng khoán là gì? Cách xác định chỉ số giá chứng khoán?

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) là gì? Lịch sử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch?

Khái quát về hóa đơn bá lẻ? Hóa đơn bán lẻ dưới 200 nghìn đó được tính chi phí không? Các mặt hàng được phép lập bảng kê mà không cần phải có hóa đơn?

Báo cáo tổng kết năm của chi bộ nông thôn là gì? Báo cáo tổng kết năm của chi bộ nông thôn để làm gì? Mẫu báo cáo tổng kết năm của chi bộ nông thôn mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo mẫu báo cáo tổng kết năm của chi bộ nông thôn?

Ô tô chạy quá tốc độ phạt bao nhiêu? Xe máy chạy quá tốc độ phạt bao nhiêu tiền? Mức phạt áp dụng đối với người điều khiển ô tô và xe máy chạy quá tốc độ quy định?

Quy định về giới hạn tốc độ đôi với phương tiện giao thông? Thế nào là chạy quá tốc độ? Mức xử phạt khi vi phạm lỗi tốc độ? Mức xử phạt đối với ô tô và xe máy khi vượt quá tốc độ? Các trường hợp phải giảm tốc độ?

Ngân hàng điện tử là gì? Ngân hàng điện tử được dịch với tên gọi trong tiếng Anh là gì? Ưu điểm của dịch vụ ngân hàng 4.0? Cách hoạt động của ngân hàng điện tử?

Vùng nông nghiệp công nghệ cao là gì? Vùng nông nghiệp công nghệ cao có tên trong tiếng Anh là gì? Đặc điểm của vùng nông nghiệp công nghệ cao? Hạn chế của vùng nông nghiệp công nghệ cao?

Xe đạp điện, xe máy điện có quy định tốc độ tối đa không? Quy định về tốc độ tối đa của xe máy điện và xe đạp điện. Quy định về mức xử phạt đối với hành vi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện chạy quá tốc độ tối đa cho phép?

Phí bảo trì là bao nhiêu? Phí bảo trì chung cư được dùng khi nào? Nghĩa vụ nộp phí bào trì nhà chung cư? Mức đóng kinh phí bảo trì.

Phí bảo trì chung cư là gì? Bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu? Cách tính kinh phí bảo trì chung cư? Sử dụng quỹ bảo trì chung cư như thế nào là đúng pháp luật?

Xin cấp sổ đỏ lần đầu: Điều kiện, hồ sơ và thủ tục như thế nào? Nhiệm vụ của ủy ban nhân dân xã khi cấp sổ đỏ lần đầu? Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu do sử dụng đất ổn định lâu dài? Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu?

Mẫu đơn ly hôn mới nhất năm 2022. Mẫu đơn xin ly hôn theo mẫu viết sẵn của Tòa án. Hướng dẫn cách viết đơn ly hôn theo đúng quy định mới nhất của Tòa án?

Sổ kế toán là gì? Phân loại các loại sổ kế toán? Các nội dung cơ bản của sổ kế toán? Vai trò của sổ kế toán? Quy định về mở, ghi sổ và khóa sổ kế toán?

Tổ chức đánh bạc là gì? Hướng dẫn tội tổ chức đánh bạc theo Bộ luật hình sự? Dấu hiệu pháp lý và khung hình phạt đối với tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017?

Các quy định của pháp luật về thừa kế? Bộ luật thừa kế mới nhất năm 2022? Luật thừa kế mới nhất 2022? Trích quy định về thừa kế trong Bộ luật dân sự? Cách gọi nào đúng? Bản chất thừa kế chỉ là 1 phần quy định trong Bộ luật dân sự năm 2015!

Độc quyền là gì? Nguyên nhân dẫn đến độc quyền? Biện pháp để duy trì cạnh tranh lành mạnh và kiểm soát độc quyền?

Định mức lao động là gì? Nguyên tắc xây dựng định mức lao động? Các phương pháp định mức lao động? Vai trò của định mức lao động?

Quy định về nộp thuế xây dựng? Xây nhà có phải đóng thuế không? Mức nộp thế nào? Thuế xây dựng được tính bao nhiêu 1m2?

Lập pháp là gì? Cơ quan lập pháp là gì? Các cơ quan có thẩm quyền lập pháp? Cơ quan lập pháp chính là cơ quan thực hiện chức năng lập pháp của một quốc gia?

Sổ hồng là gì? Sổ hồng và sổ đỏ sổ nào có giá trị hơn? Trường hợp nào cấp sổ đỏ, trường hợp nào cấp sổ hồng? Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Mẫu đơn xin xóa án tích? Khi nào được xóa án tích? Cách viết đơn xin xóa án tích? Nguồn thông tin lý lịch tư pháp về án tích? Đã từng có án tích thì có được thi vào ngành công an không? Đã từng có án tích có được ra nước ngoài du lịch không?Các câu hỏi về ngày thay đổi niêm yết là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ngày thay đổi niêm yết là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ngày thay đổi niêm yết là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ngày thay đổi niêm yết là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ngày thay đổi niêm yết là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ngày thay đổi niêm yết là gì


Các hình ảnh về ngày thay đổi niêm yết là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thông tin về ngày thay đổi niêm yết là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thêm thông tin chi tiết về ngày thay đổi niêm yết là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment