Chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong cơ sở giáo dục, nghiệp đoàn trong cơ sở giáo dục được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

Cập nhật ngày 11/09/2022 bởi mychi

Bài viết Chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong cơ sở giáo dục, nghiệp đoàn trong cơ sở giáo dục được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong cơ sở giáo dục, nghiệp đoàn trong cơ sở giáo dục được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong cơ sở giáo dục, nghiệp đoàn trong cơ sở giáo dục được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?”

Đánh giá về Chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong cơ sở giáo dục, nghiệp đoàn trong cơ sở giáo dục được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?


Xem nhanh

Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực liên quan đến công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở. Tôi muốn hỏi là: Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở quy định số lượng bao nhiêu người lao động trở lên? Về cách thức tổ chức công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở thì được quy định ra sao? Các nhiệm vụ, quyền hạn của cả 2 cơ sở này phải đáp ứng những gì? Giải đáp thắc mắc giúp tôi. xin cảm ơn.
  • Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở quy định số lượng bao nhiêu người lao động trở lên?
  • cách thức tổ chức công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở ra sao?
  • Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở là gì?
  • Nhiệm vụ, quyền hạn của nghiệp đoàn cơ sở là gì?

Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở quy định số lượng bao nhiêu người lao động trở lên?

Căn cứ khoản 1 Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) ban hành kèm theo quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về định nghĩa Công đoàn cơ sở như sau: 

“1.Công đoàn cơ sở là tổ chức cơ sở của Công đoàn Việt Nam, được thành lập ở một hoặc một số đơn vị sử dụng lao động vận hành hợp pháp, khi có từ 05 đoàn viên hoặc 05 người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.”

Căn cứ theo khoản 2 Điều 13 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) ban hành kèm theo quyết liệt 174/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định, nghiệp đoàn cơ sở tập hợp những người lao động tự do hợp pháp cùng ngành, nghề, theo địa bàn hoặc theo đơn vị sử dụng lao động, được thành lập khi có từ 05 đoàn viên công đoàn hoặc 05 người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Như vậy theo quy định trên, Công đoàn, nghiệp đoàn trong cơ sở giáo dục được hiểu là công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở và được thành lập khi có từ 05 đoàn viên công đoàn hoặc 05 người lao động trở lên, có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong cơ sở giáo dục, nghiệp đoàn trong cơ sở giáo dục

Chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong cơ sở giáo dục, nghiệp đoàn trong cơ sở giáo dục

✅ Mọi người cũng xem : key performance indicator là gì

hình thức tổ chức công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở ra sao?

và cạnh đó, tại khoản 3 Điều này cũng có nêu cách thức tổ chức công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở như sau:

– Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở không có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn, công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận, công đoàn cơ sở thành viên.

– Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở có tổ công đoàn, tổ nghiệp đoàn.

– Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở có công đoàn bộ phận, nghiệp đoàn bộ phận.

– Công đoàn cơ sở có công đoàn cơ sở thành viên.

Như vậy, trên đây là các quy định về hình thức tổ chức công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở.

✅ Mọi người cũng xem : văn bản của đảng là gì

Nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn cơ sở là gì?

Theo Điều 15 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) bạn hành kèm theo quyết liệt 174/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định nhiệm vụ quyền hạn của công đoàn cơ sở như sau:

– Tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ của công dân; các chủ trương, nghị quyết của Công đoàn.

– Đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật Nhà nước.

– Giám sát hoặc tham gia giám sát thực hiện chính sách, pháp luật, nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với đơn vị sử dụng lao động xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo cuộc sống vật chất, tinh thần, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, cải thiện khó khăn làm việc và chăm sóc thể trạng cho người lao động; tổ chức phong trào thi đua, vận hành văn hóa, xã hội.

– Tổ chức thực hiện nghị quyết của công đoàn các cấp, chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đoàn viên và cán bộ công đoàn; quản lý, dùng tài chính, của cải/tài sản của công đoàn theo đúng quy định; thực hiện công tác phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại nơi làm việc; xây dựng cơ quan, đơn vị, công ty phát triển bền vững; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh.

– Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hướng dẫn chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn đối với từng loại hình công đoàn cơ sở.

✅ Mọi người cũng xem : nho bao nhiêu calo

Nhiệm vụ, quyền hạn của nghiệp đoàn cơ sở là gì?

Theo Điều 16 Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII) bạn hành kèm theo quyết định 174/QĐ-TLĐ năm 2020 quy định nhiệm vụ quyền hạn của nghiệp đoàn cơ sở như sau:

– Đại diện cho đoàn viên quan hệ với chính quyền địa phương và các bộ phận chức năng, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tập hợp ý kiến, nguyện vọng của đoàn viên để tìm giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ hoặc phản ánh, kiến nghị, đề nghị người có thẩm quyền giải quyết.

– Tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; hướng dẫn việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến cuộc sống và điều kiện hành nghề của người lao động.

– Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước; vận động đoàn viên và người lao động tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, giúp đỡ nhéu trong nghề nghiệp, đời sống, đấu tranh phòng ngừa các tệ nạn xã hội.

– Phát triển, quản lý đoàn viên; xây dựng nghiệp đoàn cơ sở vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân trong sạch, vững mạnh.

– Quản lý, dùng tài chính, tài sản của công đoàn theo quy định của pháp luật Nhà nước.

Theo đó, cần tuân theo các quy định về nhiệm vụ quyền hạn của công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở để thực hiện cho đúng với pháp luật.Các câu hỏi về chức năng của tổ chức công đoàn là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chức năng của tổ chức công đoàn là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment