Hồ sơ thanh lý và cách hạch toán thanh lý TSCĐ MỚI NHẤT 2020

Cập nhật ngày 17/08/2022 bởi mychi

Bài viết Hồ sơ thanh lý và cách hạch toán thanh lý TSCĐ MỚI NHẤT 2020 thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Hồ sơ thanh lý và cách hạch toán thanh lý TSCĐ MỚI NHẤT 2020 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Hồ sơ thanh lý và cách hạch toán thanh lý TSCĐ MỚI NHẤT 2020”

Đánh giá về Hồ sơ thanh lý và cách hạch toán thanh lý TSCĐ MỚI NHẤT 2020


Xem nhanh
#taisancodinh #ketoanleanh #ceoleanh
Video này Ceo Lê Ánh hướng dẫn các bạn về quy định chứng từ định khoản tài sản cố định.

🔴 SUBSCRIBE #KETOANLEANH để theo dõi những Video hữu ích khác:
https://www.youtube.com/channel/UC5WisImT515ct6yxjk4LNoQ?sub_confirmation=1

🔗 Bạn có thể xem thêm các Video liên quan tại đây:
⦿ 30 Phút thành thạo định khoản kế toán:
https://www.youtube.com/watch?v=KnxkONStT4M
⦿ Học kế toán: Chia sẻ tâm huyết về lộ trình học kế toán cho người mới bắt đầu
https://www.youtube.com/watch?v=Qdu_Z9Nm09Uu0026t=422s

▶ Thông tin thêm về Kế Toán Lê Ánh:
Website: https://ketoanleanh.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/diachihocketoantonghoptotnhat
Group hỗ trợ nghiệp vụ: https://www.facebook.com/groups/2734017073277247

▶ Thông tin thêm về Kế Toán Lê Ánh:
https://twitter.com/ketoanleanh
https://ketoanleanh.tumblr.com/
https://www.instagram.com/daotaoketoanleanh/

Hãy đăng kí kênh #ketoanleanh để nhận các video chia sẻ nghiệp vụ kế toán hàng tuần nhé!

#taisancodinh #khauhaotaisancodinh #ketoanleanh #ceoleanh

Tag: Kế toán Lê Ánh, Ceo Lê Ánh, học kế toán online, tự học kế toán, Học kế toán tổng hợp online miễn phí, học kế toán thuế, học kế toán cho người mới bắt đầu, học kế toán trên phần mềm misa, khóa học kế toán online, học kế toán trưởng online, học kế toán misa, học kế toán ở đâu tốt nhất, khóa học kế toán tổng hợp, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học nguyên lý kế toán
tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định, tài sản cố định là gì, thanh lý tài sản cố định, hạch toán tài sản cố định, kế toán tài sản cố định, tài sản cố định vô hình, khấu hao tài sản cố định là gì, định khoản tài sản cố định, tài sản cố định hữu hình và vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản cố định trên misa,

Thanh lí tài sản cố định bao gồm những giấy tờ gì và được hạch toán ra sao? Sau đây, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL xin phép trân trọng chia sẻ tới bạn đọc bài viết về hồ sơ thanh lý và cách hạch toán thanh lý TSCĐ năm 2020.

  • Cách tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng
  • Cách xác định nguyên giá và định khoản TSCĐ nhập khẩu
  • Hạch toán kế toán đối với tài sản cố định đã qua dùng MỚI NHẤT

Mục lục

  • #1. Quy định về việc thanh lý TSCĐ
  • #2. hồ sơ thanh lý tài sản cố định
  • #3. Hạch toán thanh lý tài sản cố định
  • #4. Phá dỡ TSCĐ cũng được xử lý như thanh lý TSCĐ
  • #5. một vài câu hỏi liên quan

Dưới đây là nội dung cụ thể của bài viết, các bạn theo dõi có gì thắc mắc thì đặt câu hỏi theo hướng dẫn ở cuối bài nhé!

Thanh lí tài sản cố định
Thanh lí tài sản cố định

hồ sơ thanh lý và cách hạch toán thanh lý TSCĐ MỚI NHẤT 2020

#1. Quy định về việc thanh lý TSCĐ

Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC và khoản 1 điều 31 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định:

“3 Trường hợp thanh lý TSCĐ: TSCĐ thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được, những TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật hoặc không phù hợp với bắt buộc sản xuất, buôn bán.

– Khi có TSCĐ thanh lý: công ty phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, giấy tờ quy định trong chế độ quản lý tài chính và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định.-> Biên bản được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, dùng TSCĐ.

=> Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,… kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ.”

Theo khoản 1 điều 38 Thông tư 200/2014/TT-BTC và khoản 1 điều 32 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định:

đ) Đối với các TSCĐ đã khấu hao hết (đã thu hồi đủ vốn), nhưng vẫn còn dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì không được tiếp tục trích khấu hao.Các TSCĐ chưa tính đủ khấu hao (chưa thu hồi đủ vốn) mà đã hư hỏng, cần thanh lý, thì phải xác định tác nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý bồi thường và phần tổng giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi, không được bồi thường phải được bù đắp bằng số thu do thanh lý của chính TSCĐ đó, số tiền bồi thường do lãnh đạo Doanh nghiệp quyết định.- Nếu số thu thanh lý và số thu bồi thường không đủ bù đắp phần giá trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi, hoặc tổng giá trị TSCĐ bị mất thì chênh lệch còn lại được coi là lỗ về thanh lý TSCĐ và kế toán vào chi phí khác.

Lưu ý:- Đối với những TSCĐ không cần sử dụng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, công ty phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC.

#2. hồ sơ thanh lý tài sản cố định

– Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.

– quyết định Thanh lý TSCĐ.

– Biên bản kiêm kê tài sản cố định

– Biên bản đánh giá lại TSCĐ

– Biên bản thanh lý TSCĐ

– Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý.

– Hóa đơn bán TSCĐ

– Biên bản giao nhận TSCĐ

– Biên bản hủy tài sản cố định

– Thanh lý hợp đồng kinh tế bán TSCĐ.

Chú ý: Khi thanh lý của cải/tài sản cố định thì các bạn phải xuất hóa đơn nhé.

#3. Hạch toán thanh lý của cải/tài sản cố định

Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ. . . Các bạn hạch toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ như sau:

a. Căn cứ Biên bản giao nhận TSCĐ để ghi Giảm TSCĐ đã nhượng bán, thanh lý (Xóa bỏ TSCĐ):

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (giá trị đã hao mòn)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

b. Khi bán tài sản – Phản ánh doanh thu:

– Nếu Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . Tổng giá thanh toán

Có TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311)

Có TK 711 – mức thu nhập khác (Giá bán chưa có thuế GTGT).

– Nếu công ty kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . Tổng giá thanh toán

Có TK 711 – mức lương khác (Tổng giá thanh toán).

c. Phản ánh toàn bộ chi phí liên quan đến thanh lý.

– Các chi phí sinh ra liên quan đến nhượng bán, thanh lý TSCĐ:

Nợ TK 811 – Chi phí khác

Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, sản phẩm

Có TK 1111,1121,331

#4. Phá dỡ TSCĐ cũng được xử lý như thanh lý TSCĐ

Theo khoản 1 điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC

“Trường hợp sau khi mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền dùng đất, công ty dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ để xây dựng mới thì tổng giá trị quyền dùng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này; nguyên giá của TSCĐ xây dựng mới được xác định là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. Những tài sản dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ được xử lý hạch toán theo quy định hiện hành đối với thanh lý của cải/tài sản cố định.”

Cách hạch toán khi phá dỡ TSCĐ, ghi:

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (tổng giá trị hao mòn)Nợ TK 811 – Chi phí khác (tổng giá trị còn lại)Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

#5. một vài câu hỏi liên quan

Hỏi: của cải/tài sản cố định thanh lý là gì?

Trả lời: TSCĐ thanh lý là những của cải/tài sản đã thu hồi đủ vốn đầu tư, hết thời gian trích khấu hao của cải/tài sản cố định, hoặc hư hỏng nặng, lạc hậu, lỗi thời hoặc vì một lý do nào đó Doanh nghiệp muốn bán của cải/tài sản đó đi để thay thế bằng một tài sản mới, hoặc xử lý để thu hồi vốn.

Hỏi: Hạch toán thanh lý của cải/tài sản cố định như thế nào?

Trả lời: Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL đã chia sẻ tới bạn đọc bài viết về hạch toán thanh lí TSCĐ tại đây nhé.

Hỏi: Khi thanh lí của cải/tài sản cố định có cần phải xuất hóa đơn hay không?

Trả lời: Khi thanh lý tài sản cố định thì các bạn phải xuất hóa đơn nha.

Hỏi: của cải/tài sản cố định phá dỡ thì xử lí như nào?

Trả lời: Xử lí của cải/tài sản cố định phá dỡ đã được ES-GLOCAL chia sẻ trong bài viết, mời các bạn theo dõi.

Trên đây, Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL vừa chia sẻ cho các bạn những thông tin liên quan đến giấy tờ thanh lý và cách hạch toán thanh lý TSCĐ. Nếu có câu hỏi hay vướng mắc gì trong quá trình thực hiện các bạn vui lòng đặt câu hỏi theo đường dẫn: https://es-glocal.com/hoi-dap/ hoặc để lại bình luận bên dưới bài viết. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công!Các câu hỏi về chi phí thanh lý tài sản cố định là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chi phí thanh lý tài sản cố định là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chi phí thanh lý tài sản cố định là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chi phí thanh lý tài sản cố định là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chi phí thanh lý tài sản cố định là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chi phí thanh lý tài sản cố định là gì


Các hình ảnh về chi phí thanh lý tài sản cố định là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm báo cáo về chi phí thanh lý tài sản cố định là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm nội dung chi tiết về chi phí thanh lý tài sản cố định là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment