Ban Chấp hành chi đoàn là gì? Gồm những ai? Nhiệm vụ là gì?

Cập nhật ngày 11/09/2022 bởi mychi

Bài viết Ban Chấp hành chi đoàn là gì? Gồm những ai? Nhiệm vụ là gì? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Ban Chấp hành chi đoàn là gì? Gồm những ai? Nhiệm vụ là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Ban Chấp hành chi đoàn là gì? Gồm những ai? Nhiệm vụ là gì?”

Đánh giá về Ban Chấp hành chi đoàn là gì? Gồm những ai? Nhiệm vụ là gì?Ban Chấp hành chi đoàn là gì? Ban Chấp hành chi đoàn tiếng Anh là gì? Ban chấp hành chi đoàn gồm những ai? Nhiệm vụ của ban chấp hành chi đoàn là gì?

Trong tổ chức đoàn, có một bộ phận hết sức quan trọng để chủ trì công tác đáng giá công việc của tháng trước và kế hoạch công việc của tháng tiếp theo đó chính là ban chấp hành chi đoàn. Vậy để biết ban Chấp hành chi đoàn là gì? Gồm những ai? Nhiệm vụ là gì? Hãy theo dõi ngay dưới đây để biết thêm cụ thể về nội dung này nhé.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Ban Chấp hành chi đoàn là gì?
  • 2 2. Ban Chấp hành chi đoàn tiếng Anh là gì?
  • 3 3. Ban chấp hành chi đoàn gồm những ai?
  • 4 4. Nhiệm vụ của ban chấp hành chi đoàn là gì?

1. Ban Chấp hành chi đoàn là gì?

Ban Chấp hành Chi đoàn là cơ quan gồm có các thành phần như bí thư, phó bí thư và các ủy viên, mỗi tháng họp một lần (trước thời gian họp Chi đoàn) nhằm đánh giá công việc của tháng trước và xây dựng kế hoạch công tác của tháng tiếp theo. Thời gian họp tùy thuộc vào điều kiện lao động, học tập, công tác của địa phương, đơn vị.

Đoàn cơ sở làm việc với Chi bộ và Ban Chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi Đoàn, trao đổi, phân tích về các nội dung: tình hình đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên; tình hình hoạt động của chi Đoàn; sự quan tâm của cấp ủy đối với công tác cán bộ của chi Đoàn; đánh giá mặt mạnh, yếu, những điều kiện, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và định hướng các công việc chi tiết mà Ban Chấp hành (hoặc Bí thư, Phó Bí thư) chi Đoàn cần thực hiện.

Đối với ban chấp hành nào cũng đều phải có nhiệm kỳ hoạt đọng chi tiết và với Ban Chấp hành Đoàn các cấp thì đây là thời gian giữa hai kỳ đại hội của từng cấp và ban Chấp hành do đại hội bầu ra phải được Đoàn cấp trên trực tiếp xét quyết liệt công nhận. Ban Chấp hành Đoàn khóa mới và người được bầu vào các chức danh điều hành công việc ngay sau khi được đại hội, hội nghị bầu và được công nhận chính thức khi có quyết định công nhận của Ban Chấp hành Đoàn cấp trên trực tiếp.

Ủy viên Ban Chấp hành xin rút khỏi Ban Chấp hành, do Ban Chấp hành cấp đó quyết định. Ủy viên Ban Chấp hành chuyển khỏi công tác Đoàn thì đương nhiên thôi tham gia Ban Chấp hành các cấp. Việc rút khỏi Ban Chấp hành khi Ủy viên Ban Chấp hành các cấp chuyển công tác trong hệ thống Đoàn do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp tỉnh trở xuống khi khuyết thì do Ban Chấp hành cấp đó thảo luận, thống nhất bầu bổ sung và đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cấp trên ra quyết liệt công nhận. Số lượng bổ sung trong cả nhiệm kỳ trong vòng số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do đại hội quyết liệt. Khi rất cần thiết, Đoàn cấp trên trực tiếp có quyền chỉ định tăng thêm một vài Ủy viên Ban chấp hành.

Chấp hành cấp dưới nhưng số lượng không vượt quá 15% số lượng Ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội Đoàn cấp dưới thông qua. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khi khuyết thì hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu bổ sung nhưng không quá số lượng Ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội đại biểu khắp cả nước quyết định.

Trường hợp tiến hành bầu ban chấp hành chi đoàn nếu khuyết Bí thư,thì thay vào đó Phó Bí thư thì sau khi có ý kiến thống nhất của cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên trực tiếp, hội nghị Ban Chấp hành bầu trong số Ủy viên Ban Thường vụ hoặc Ủy viên Ban Chấp hành (nếu không có Ban Thường vụ) và Đoàn cấp trên trực tiếp công nhận. Trường hợp cần thiết, Đoàn cấp trên có quyền chỉ định bổ sung sau khi có ý kiến thống nhất của cấp ủy cùng cấp.

Trong cùng một kỳ họp, các Ủy viên Ban Chấp hành vừa được Ban Chấp hành đồng ý cho rút khỏi Ban Chấp hành vẫn có quyền bầu cử, biểu quyết hoặc chủ trì phiên họp bầu bổ sung Ban Chấp hành, các chức danh.

Ủy viên Ban Chấp hành không tham gia họp Ban Chấp hành 3 kỳ liên tục trong nhiệm kỳ mà không có lý do chính đáng thì xóa tên trong Ban Chấp hành. Việc xóa tên do Ban Chấp hành cùng cấp xem xét quyết định và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp.

✅ Mọi người cũng xem : đảo chuyển container tiếng anh là gì

2. Ban Chấp hành chi đoàn tiếng Anh là gì?

Ban chấp hành chi đoàn tiếng Anh là “Executive Committee of the Branch”.

3. Ban chấp hành chi đoàn gồm những ai?

 Bí thư Chi đoàn

– Là người chịu trách nhiệm chính trước Chi bộ về công tác Đoàn, Hội, Đội ở đơn vị, địa bàn mình phụ trách.

– Bí thư Chi đoàn phụ trách chung công việc của Ban Chấp hành, quán xuyến các mặt công tác của Chi đoàn, trực tiếp phụ trách công tác tư tưởng và tổ chức cán bộ.

– Bí thư Chi đoàn thường xuyên tham mưu với Chi bộ về công tác thanh thiếu nhi trên địa bàn, đơn vị và quan hệ trực tiếp với các ban ngành, đoàn thể khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Chi đoàn.

Phó Bí thư Chi đoàn

– Là người giúp việc cho Bí thư, thay mặt cho Bí thư điều hành công việc trong Ban Chấp hành khi Bí thư vắng mặt.

– Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, đoàn vụ cùng với Bí thư quan hệ với các lực lượng xã hội khác trên địa bàn.

Các Ủy viên Ban Chấp hành

– Được tập thể Ban Chấp hành phân công phụ trách từng mặt công tác cụ thể (thanh niên, thiếu nhi, văn hóa, thể thao, kinh phí …).

– Thực hiện các nhiệm vụ do Bí thư hay Phó Bí thư phân công.

4. Nhiệm vụ của ban chấp hành chi đoàn là gì?

– nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc cải thiện chất lượng chi Đoàn; tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và vận hành của các chi Đoàn; phát huy vai trò của Đoàn cơ sở trong hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt Chi đoàn.

– Xây dựng chi Đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên.

– Một giải pháp cũng rất thiết thưc đó là cần tiến hành xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch vận hành của chi Đoàn, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Nội dung vận hành cần hài hòa giữa phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, vừa tăng cường chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích, chính đáng của đoàn viên, thanh niên (học tập, cải thiện kiến thức; nghề nghiệp và việc làm; tình bạn, tình yêu, hôn nhân và gia đình; vui chơi giải trí; tự khẳng định mình…).

– Thực hiện phân công, giao nhiệm vụ cho từng đoàn viên; thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đoàn viên theo hoạt động, theo các kỳ sinh hoạt và hằng năm.

– Không ngừng đổi mới nội dung, cách thức, phương thức vận hành của chi Đoàn. Đăng ký đảm nhận và tổ chức thực hiện các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với lĩnh vực, địa bàn và đối tượng đoàn viên, thanh niên.

– Ban Chấp hành Chi đoàn hàng tháng họp một lần (trước thời gian họp Chi đoàn) nhằm đánh giá công việc của tháng trước và xây dựng kế hoạch công tác của tháng tiếp theo. Thời gian họp tùy thuộc vào điều kiện lao động, học tập, công tác của địa phương, đơn vị.

– Ngoài họp thường kỳ, khi có công việc đột xuất Ban Chấp hành có thể họp bất thường trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt, nghiệp vụ, tổ chức giao lưu Chi đoàn bạn …

– Đối với mọi công việc, Ban Chấp hành thảo luận tập thể dân chủ. Bí thư hay Phó Bí thư là người quyết định phương án thực hiện. Ủy viên Ban Chấp hành có quyền bảo lưu ý kiến riêng (thuộc về thiểu số), song phải thực hiện quyết định của tập thể Ban Chấp hành.

– Mỗi Ủy viên Ban Chấp hành phải chuẩn bị báo cáo trước Ban Chấp hành và trước Chi đoàn về nhiệm vụ được tập thể Ban Chấp hành phân công phụ trách.

– Bí thư hay Phó Bí thư Chi đoàn có nhiệm vụ tổng hợp ý kiến, ký và báo lên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở và Chi bộ.

Như vậy, trong những năm tiếp theo, bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, các đoàn viên thanh niên Chi đoàn cần có quyết tâm rèn luyện, phấn đấu, đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ; xung kích, hăng hái phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động, phong trào; thực hiện “phần việc thanh niên”, “công trình thanh niên” tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong khuôn viên phát huy tính tiền phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; để Chi đoàn là môi trường để thanh niênphấn đấu, rèn luyện; xứng đáng là lực lượng hậu bị của Đảng, là nòng cốt trong các phong trào xung kích, tình nguyện tại cơ quan, tương đương trong thực hiện nhiệm vụ cấp ủy Chi bộ và Lãnh đạo Sở giao, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước ta.

Trên đây là các thông tin hữu ích Chúng Tôi cung cấp về nội dung ” Ban Chấp hành chi đoàn là gì? Gồm những ai? Nhiệm vụ là gì” và các thông tin khác có liên quan và hi vọng các thông tin trên đây sẽ hữu ích nhất đối với bạn đọc. Đừng quên the dõi các bài viết tiếp theo của Chúng Tôi nhé.

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
vận hành Đảng Đoàn

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

chức vụ: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 12.636 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Tội phạm nghiêm trọng là gì? Tội phạm nghiêm trọng theo Bộ luật hình sự năm 2015? Quy định về tội phạm nghiêm trọng?

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là gì? Quy định về tội phạm đặc biệt nghiêm trọng?

Tội phạm ít nghiêm trọng là gì? Tội phạm ít nghiêm trọng theo Bộ luật hình sự năm 2015? Quy định về tội phạm ít nghiêm trọng?

Quy định mới về mã số công ty? Cách tra cứu mà số Doanh nghiệp? Quy định mới về cấp, dùng và tra cứu mã số Doanh nghiệp?

Tra cứu vốn điều lệ Doanh nghiệp? Tra cứu trên cổng thông tin đăng ký Doanh nghiệp? Tra cứu vốn điều lệ tại Sở kế hoạch và đầu tư? liên hệ trực tiếp Doanh nghiệp, Doanh nghiệp cần tra cứu?

Tra cứu giấy phép buôn bán để làm gì? Tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp? Tra cứu thông tin Doanh nghiệp trên website của Tổng cục thuế?

Số đăng ký kinh doanh là gì? Hướng dẫn tra cứu số đăng ký kinh doanh? Tra cứu thông tin công ty trên mạng quốc gia?

Đảng viên có hành vi ngoại tình, có quan hệ bất chính có bị khai trừ Đảng không? Xử lý kỷ luật đối với Đảng viên vi phạm hôn nhân và gia đình? Đảng viên ngoại tình bị kỷ luật thế nào?

Các mức tiền dùng đất có thể phải nộp khi làm giấy tờ cấp sổ đỏ? Cấp sổ đỏ lần đầu phải đóng bao nhiêu tiền? Quy định về tiền xin phép cấp sổ đỏ lần đầu?

Điều kiện, trình tự hồ sơ, giấy tờ xin phép cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại Việt Nam. Quy định về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam?

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là gì? Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài kèm hướng dẫn? một vài quy định về gia hạn giấy phép lao động?

Thuế giá trị gia tăng của Doanh nghiệp đào tạo ngoại ngữ mới nhất. Trung tâm ngoại ngữ có phải đóng thuế giá trị gia tăng không?

Điều kiện để thành lập và vận hành trung tâm ngoại ngữ? Trình tự Thủ tục, giấy tờ xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ? Tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của trung tâm ngoại ngữ, tin học?

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh vận tải xe ô tô. hồ sơ, khó khăn cấp giấy phép kinh doanh vận tải? Thủ tục cấp giấy phép vận tải bằng ô tô?

Mẫu quyết định chấm dứt tạm dừng đăng ký, dùng tài sản là gì, để làm gì? Mẫu quyết định chấm dứt tạm dừng đăng ký, dùng tài sản? Hướng dẫn lập quyết liệt chấm dứt tạm dừng đăng ký, sử dụng của cải/tài sản? Quy định của pháp luật về tạm dừng đăng ký, dùng tài sản? Các thông tin liên quan khác?

Mẫu quyết định về việc giải tỏa kê biên tài sản là gì, để làm gì? Mẫu quyết liệt về việc giải tỏa kê biên tài sản? Hướng dẫn lập Mẫu quyết liệt về việc giải tỏa kê biên tài sản? Quy định pháp luật có liên quan?

Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng là gì, để làm gì? Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng? Hướng dẫn lập Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng? quá trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng?

Mẫu văn bản đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế là gì, để làm gì? Mẫu văn bản đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế? Hướng dẫn lập Mẫu văn bản đề nghị cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế? Quy định của pháp luật liên quan đến cấp mới số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế?

quyết liệt sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm là gì và để làm gì? quyết liệt sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm? Hướng dẫn lập quyết định sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm? Quy định liên quan?

quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án là gì, để làm gì? quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án? Hướng dẫn lập quyết liệt công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án? Quy định của pháp luật liên quan đến công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án?Các câu hỏi về chi đoàn là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chi đoàn là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment