Chế độ làm việc và hình thức hoạt động của Chính phủ

Cập nhật ngày 13/09/2022 bởi mychi

Bài viết Chế độ làm việc và hình thức hoạt động của Chính phủ thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Chế độ làm việc và hình thức hoạt động của Chính phủ trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Chế độ làm việc và hình thức hoạt động của Chính phủ”

Đánh giá về Chế độ làm việc và hình thức hoạt động của Chính phủChế độ làm việc của Chính phủ? hình thức vận hành của Chính phủ?

Như chúng ta đã biết thì Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp và là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Vậy Chế độ làm việc của Chính phủ là gì? cách thức hoạt động của Chính phủ được pháp luật quy định như thế nào? Tại bài viết dưới đây Doanh nghiệp Luật Dương Gia công ty chúng tôi xin cung cấp thông tin cụ thể về nội dung này.

Cơ sở pháp lý: Luật tổ chức chính phủ 2015

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

1. Chế độ làm việc của Chính phủ

Căn cứ theo điều 43. Chế độ làm việc của Chính phủ và từng thành viên Chính phủ Luật tổ chức chính phủ 2015 quy định chi tiết:

” Chế độ làm việc của Chính phủ và từng thành viên Chính phủ được thực hiện kết hợp giữa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể Chính phủ với quyền hạn, trách nhiệm cá nhân của Thủ tướng Chính phủ và cá nhân từng thành viên Chính phủ.

Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết liệt theo đa số.

Chính phủ ban hành quy chế làm việc của Chính phủ.”

Như vậy chúng ta có thể thấy pháp luật đã đưa ra chế độ làm việc của chính phủ và từng thành viên chính phủ. Theo đó chúng ta hiểu chế độ làm việc của chính phủ đươc thể hiện mối tương quan trong việc thực hiện quyền hành giữa Thủ tướng  là người đứng đầu Chính phủ với các Bộ trưởng thành viên, và trách nhiệm của từng thành viên Chính phủ theo quy định của pháp luật mà họ phải thực hiện. Tại quy định trên cúng có nêu Chính phủ tổ chức và hoạt động theo chế độ tập thể, quyết liệt theo đa số. Trên thực tế chúng ta cũng có khả năng thấy dược vận hành nà biểu hiện chi tiết ở hiệu quả hoạt động của Chính phủ được bảo đảm bằng hiệu quả hoạt động của tập thể Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và từng thành viên Chính phủ. Mọi hoạt động của Chính phủ, thành viên Chính phủ phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Như trên chúng ta nhận ra rằng Chính phủ đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu và theo đó mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một người chủ trì và chịu trách nhiệm. Ví dụ như một nhiệm vụ giao cho bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm về hoạt động được giao.

Xem thêm: Cách tính tiền lương tăng ca, thêm giờ, lương ngày nghỉ và ngày lễ

Các thành viên của Chính phủ có trách nhiệm thực hiện công việc một cách chủ động để giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền được phân công, đúng trình tự, hồ sơ theo quy định của pháp luật đã đề ra và quan trọng hơn nữa đó là đúng quy chế làm việc của Chính phủ. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi vận hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên.

Trong cơ quan Chính phủ được tổ chức thực hiện theo cách thức phân cấp, ủy quyền hợp lý cho chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật để có khả năng bảo đảm sự quản lý thống nhất và bên cạnh đó cũng sẽ phát huy tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của chính quyền địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước. Theo đó nhưng vận hành của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan hành chính nhà nước các cấp phải được công khai, minh bạch theo đúng quy định và  thực hiện nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, dân chủ, hiện đại, liêm chính, phục vụ Nhân dân và chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân theo đúng những giá trị của Nhà nước là của dân do dân và vì dân.

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu lẩu hải sản thập cẩm

2. cách thức hoạt động của Chính phủ

Căn cứ theo điều 44. hình thức hoạt động của Chính phủ Luật tổ chức chính phủ 2015 quy định cụ thể:

1. Chính phủ họp thường kỳ hàng tháng một phiên hoặc họp bất thường theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, theo yêu cầu của Chủ tịch nước hoặc của ít nhất một phần ba tổng số thành viên Chính phủ.

2. Trong trường hợp Chính phủ không họp, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt gửi lấy ý kiến các thành viên Chính phủ bằng văn bản.

3. Chính phủ họp theo yêu cầu của Chủ tịch nước để bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước.

Căn cứ theo quy định như trên pháp luật đã nêu về hình thức hoạt động của Chính phủ để hiểu rõ hơn công ty chúng tôi xin đưa ra cách hiểu theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ như tại mục 1 như trên công ty chúng tôi có nêu về quy định: “Hiệu quả hoạt động của Chính phủ được bảo đảm bằng hiệu quả hoạt động của tập thể Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ và từng thành viên Chính phủ” Theo đó nên hiệu quả hoạt động thực tế của Chính phủ phải được thể hiện qua 3 cách thức sau:

+ Thông qua phiên họp Chính phủ

Xem thêm: thời gian làm việc của người lao động mới nhất năm 2022

+ Thông qua hoạt động của Thủ tướng Chính phủ

+ Thông qua vận hành của Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Thứ nhất, thông qua phiên họp Chính phủ căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 95 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số”.

hình thức vận hành của tập thể Chính phủ là phiên họp của Chính phủ. Theo quy định của pháp luật đề ra thì tại phiên họp, Chính phủ thảo luận và quyết liệt những vấn đề quan trọng thuộc nhiệm vụ, quyền hạn như những vấn đề liên quan tới chương trình hoạt động hàng năm của Chính phủ và liên quan đến các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trình Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ Quốc hội, ngoài ra còn có những  dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ngắn hạn và dài hạn, các công trình quan trọng, dự toán ngân sách nhà nước và cả những chính sách cụ thể phát triển kinh tế và xã hội, tài chính, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Tóm lại là về các lĩnh vực trong xã hội, các đề án trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, quyết định cơ cấu các bộ phận thuộc Chính phủ, các báo cáo trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước. Trong phiên họp thì nội dung được đưa ra của Chính phủ do Thủ tướng đề nghị và thông báo đến các thành viên Chính phủ theo quy định.

Thứ hai, Thông qua hoạt động của Thủ tướng Chính phủ căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 95 Hiến pháp năm 2013 quy định: “Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước Quốc hội về vận hành của Chính phủ và những nhiệm vụ được giao; báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.”

Theo quy định này chúng ta thấy để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ căn cứ dựa trên quy định của Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, văn bản của Chính phủ, ban hành văn bản pháp luật để thực hiện theo đúng quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và kiểm tra việc thực hiện văn bản đó trên thực tế để có những hướng thay đổi ngay tích cực nhất.

Thứ ba, Thông qua vận hành của Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, căn cứ theo khoản 1 Điều 99 Hiến pháp năm 2013 quy định chi tiết như sau : “Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi khắp cả nước.”

Theo quy định đưa ra thì đối với nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được quy định tại Chương IV Luật tổ chức Chính phủ năm 2015. Như vậy chúng ta thấy cơ quan như Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có hai tư cách, một là tư cách thành viên Chính phủ, hai là với tư cách người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ.

Xem thêm: Chính phủ điện tử là gì? Khái niệm, vai trò và mục tiêu của Chính phủ điện tử?

Kết luận: Qua những điều Chúng Tôi đã phân tích như trên có khả năng thấy đối với sự thành công của Chính phủ không những thể hiện ở cơ cấu tổ chức mà sự thành công còn phụ thuộc ở cả phương thức hoạt động phù hợp với tình hình và nhiệm vụ. Bởi chúng ta có khả năng thấy phương thức hoạt động của Chính phủ tương đương các cơ quan nhà nước khác được thể hiện thông qua những hình thức tổ chức để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình khi thực hiện công việc chi tiết nào đó. Trong trường hợp của Chính phủ, phương thức hoạt động không nhưng chỉ là hình thức vận hành, mà còn là mức độ thể hiện mối tương quan trách nhiệm giữa Thủ tướng người đứng đầu Chính phủ với các thành viên của Chính phủ, trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ.

Trên đây là thông tin do công ty Luật Dương Gia công ty chúng tôi cung cấp về nội dung ” Chế độ làm việc và hình thức hoạt động của Chính phủ” và các thông tin pháp lý dựa trên quy định của pháp luật hiện hành. Hi vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích đối với bạn đọc.

Xem thêm: thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi của người lao động

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu lẩu kim chi bạch tuộc

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
image

cấp bậc: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 12.638 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Giao dịch chính phủ điện tử trong thương mại điện tử là gì? Mục đích của giao dịch chính phủ điện tử?

Chế độ ca kíp là gì? những loại hình làm việc theo ca? Mặt tích cực của chế độ ca kíp đối với công ty? Hiệu ứng bất lợi của làm việc theo chế độ ca kíp?

Chính phủ điện tử là gì? Mục tiêu của Chính phủ điện tử? Ưu điểm và nhược điểm của chính phủ điện tử? Vai trò của Chính phủ điện tử với phát triển kinh tế số ở Việt Nam?

Chế độ làm việc tập thể (Collective working regime) là gì? Chế độ làm việc tập thể tiếng Anh là gì? Nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách? Mối quan hệ giữa lãnh đạo tập thể và trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong công tác cán bộ ở đơn vị hành chính các cấp.

Giáo viên đang nuôi con nhỏ có phải trực tuần không? Trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm.

Chế độ làm việc trong bệnh viện. Chế độ đối với người lao động tham gia thường trực.

Làm việc ngày lễ tết thì được hưởng những quyền lợi gì? Tính lương làm thêm vào ban đêm ngày lễ tết? Tính tiền lương tăng ca trực của nhân viên? Tính tiền lương tăng ca ban đêm?

Giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú có phải trực đêm không? Quy định về chế độ đối với giáo viên trực quản sinh ở trường trung học nội trú.

Thông tư liên tịch 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về sản phẩm khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ ban hành.

Chế độ với người bị tạm giữ, tạm giam là phụ nữ có thai? Tạm giam có thể được áp dụng với phụ nữ có thai không? Áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ?

Hợp đồng cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh trường học? Mẫu hợp đồng cung cấp sản phẩm dọn vệ sinh trường học? Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng cung cấp dịch vụ dọn vệ sinh trường học?

Áp lực học tập là gì? Dấu hiệu, thực trạng, tác nhân, hậu quả của áp lực học tập. Cách hạn chế stress trong quá trình học tập.

Điều kiện ứng cử trưởng thôn, trưởng ấp, tổ trưởng tổ dân phố? quá trình bầu cử trưởng thôn? Mẫu phiếu bầu cử trưởng thôn.

Đề tài thống kê khoa học là gì? Lợi ích và các bước của quá trình thống kê khoa học. Ví dụ về một số đề tài thống kê khoa học.

Biên bản là gì? các loại biên bản thường gặp? Những trường hợp cần lập biên bản và phương pháp ghi biên bản?

Mẫu cụ thể thanh toán với người mua, người bán là gì? Mẫu số S04-DNSN: chi tiết thanh toán với người mua, người bán chi tiết nhất? Hướng dấn soạn thảo mẫu cụ thể thanh toán với người mua, người bán chi tiết nhất? một vài quy định về chi tiết thanh toán với người mua, người bán?

Mẫu văn bản cam kết hỗ trợ đầu tư là gì? Mẫu văn bản cam kết hỗ trợ đầu tư? Hướng dẫn viết văn bản cam kết hỗ trợ đầu tư chi tiết nhất? một số quy định về cam kết hỗ trợ đầu tư?

Hợp đồng vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ là gì? Hợp đồng vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ? Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ? một số quy định về vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ?

Mẫu đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp là gì? Mẫu đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp? Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp? một số quy định pháp luật liên quan?

Sàm sỡ là gì? Trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự và xử phạt hành chính hành vi sàm sỡ người khác theo quy định pháp luật.

Mẫu quyết liệt chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân là gì? Mẫu quyết liệt chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân? Hướng dẫn lập mẫu quyết liệt chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân? một số quy định liên quan?

Hành vi vượt đèn đỏ là gì? Mức phạt khi ô tô, xe máy vượt đèn đỏ? hệ lụy kéo theo khi các phương thuận tiện cố tình vượt đèn đỏ?

dùng chích điện tự vệ có vi phạm pháp luật không dùng chích điện tự vệ có vi phạm pháp luật không? Mức xử phạt với hành vi mua bán dùng chích điện bất hợp pháp? Những trường hợp mua bán dùng chích điện hợp pháp?

Mẫu quyết định kê biên của cải/tài sản của pháp nhân là gì? Mẫu quyết liệt kê biên tài sản của pháp nhân? Hướng dẫn mẫu quyết định kê biên tài sản của pháp nhân? Quy định pháp luật?

Mẫu quyết liệt hồi phục điều tra bị can đối với pháp nhân là gì? Mẫu quyết liệt phục hồi điều tra bị can đối với pháp nhân? Hướng dẫn lập mẫu quyết định phục hồi điều tra bị can đối với pháp nhân? một vài quy định pháp luật liên quan?

Mẫu đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng là gì? Mẫu đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng? Hướng dẫn lập mẫu đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng? một số quy định pháp luật liên quan?

Mẫu báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn là gì? Mẫu báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn? Hướng dẫn lập báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn? một số quy định pháp luật liên quan?

Thuế là gì? những loại thuế? Hướng dẫn tra cứu nợ thuế tất cả các loại thuế và hải quan?

Hộ kinh doanh là gì? Các đặc điểm của hộ kinh doanh. Hướng dẫn Thủ tục thành lập hộ kinh doanh qua mạng (online).Các câu hỏi về chế độ làm việc là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chế độ làm việc là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment