Khái niệm chế độ kinh tế là gì? – Dân Kinh Tế

Cập nhật ngày 13/09/2022 bởi mychi

Bài viết Khái niệm chế độ kinh tế là gì? – Dân Kinh Tế thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Khái niệm chế độ kinh tế là gì? – Dân Kinh Tế trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Khái niệm chế độ kinh tế là gì? – Dân Kinh Tế”

Đánh giá về Khái niệm chế độ kinh tế là gì? – Dân Kinh Tế            Chế độ kinh tế là một bộ phận hợp thành của chế độ xã hội của mỗi quốc gia. Nó bao gồm một tổng thể các qui định pháp luật ghi nhận những quan hệ kinh tế phù hợp với bản chất của nhà nước, truyền thống lịch sử và hoàn cảnh lịch sử cụ thể khác. Các quan hệ này vừa là yếu tố quyết liệt tính chất nhà nước, vừa là cơ sở pháp lý – kinh tế cho sự tồn tại và phát triển của nhà nước. Dưới góc độ đó, chế độ kinh tế là một chế định quan trọng của luật Hiến pháp.

Chế độ kinh tế bao gồm trước hết là chính sách phát triển nền kinh tế. Chúng hoạch định cho sự phát triển kinh tế phù hợp với khó khăn của đất nước. Quan hệ nền tảng quyết liệt tính chất của chế độ kinh tế là quan hệ sở hữu đối với tư liệu sản xuất. Nhà nước phải xác định các loại hình sở hữu thích hợp, quy định chế độ pháp lý đối với từng cách thức sở hữu đó. Chính sách về lao động sản xuất, phân phối và tiêu dùng thể hiện quan hệ kinh tế trong quy trình tái sản xuất. Chúng cũng là một yếu tố của chế độ kinh tế. Cuối cùng là những quan hệ về những quan hệ quản lý kinh tế. Quan hệ sản xuất là cơ sở của hệ thống quản lý kinh tế. Hệ thống quản lý kinh tế là cách thức cụ thể thể hiện quan hệ sản xuất kinh tế trên thực tế.

Trong xã hội tư bản, chế độ kinh tế dựa trên chế độ tư hữu những tư liệu sản xuất. Hiến pháp tư bản luôn luôn khẳng định long trọng quyền tư hữu là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Tuy có một số ràng buộc thể hiện vai trò điều tiết của nhà nước như sở hữu phải phục vụ xã hội và chế độ tư hữu là yếu tố quyết định tính chất quan hệ sản xuất các nước tư bản. do đó chế độ kinh tế của bất kỳ xã hội tư bản nào đều chứa đựng sự bất bình đẳng xã hội, sự bóc lột và tính cạnh tranh tự phát trong nền kinh tế.

Chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa về cơ bản dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu. Theo quan điểm Mác – Lênin, đó là khó khăn tiên quyết  để xoá bỏ chế độ người bóc lột người; xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. tuy nhiên quy trình này phải tiến hành qua thường xuyên cấp độ, nhiều hình thức khác nhau, tránh nóng vội, duy ý chí, đốt cháy giai đoạn.

Chế độ kinh tế của nước ta được xác định là chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa. Trong quy trình phát triển, xây dựng và hoàn thiện đã trải qua thường xuyên giai đoạn những nét đặc thù:

Theo Hiến pháp 1946 giai đoạn (1945 – 1954) chế độ kinh tế nước ta còn là một cách tự nhiên, tự do với nền kinh tế nhiều thành phần, đúng với mục tiêu cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Hiến pháp quy định quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm.

Hiến pháp 1959 giai đoạn (1954 – 1995) đã xác lập một chế độ kinh tế theo chủ nghĩa xã hội, biến nền kinh tế lạc hậu thành một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiện đại, khoa học và kỹ thuật tiên tiến. Thời kỳ này Hiến pháp còn thừa nhận tồn tại bốn loại hình cơ bản về tư liệu sản xuất, sở hữu nhà nước, sở hữu tập thể, sở hữu của người lao động riêng lẻ và sở hữu của nhà tư sản dân tộc. Song nhà nước chủ trương đẩy mạnh công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, nhénh chóng xoá bỏ các cách thức sở hữu phi xã hội chủ nghĩa, tăng cường sự lãnh đạo tập trung thống nhất của nhà nước đối với nền kinh tế.

Hiến pháp 1980 (giai đoạn 1975 – 1985) quy định một chế độ kinh tế thuần tuý chế độ xã hội chủ nghĩa với một nền kinh tế chủ yếu có hai thành phần: kinh tế quốc dân và kinh tế tập thể với hai cách thức sở hữu tương ứng: sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể. Thực hiện một chế độ quản lý kinh tế theo kế hoạch tập trung thống nhất kết hợp quản lý theo ngành, theo địa phương và vùng lãnh thổ.

Hiến pháp 1992 mở ra một giai đoạn mới. Chế độ kinh tế được qui định là kinh tế nhiều thành phần theo hoạch định xã hội chủ nghĩa. Nhận thức này rút ra từ bài học của sai lầm, nóng vội, duy ý chí trong quá khứ. Hiến pháp đã quy định những nội dung mới về chế độ kinh tế như chính sách kinh tế, cách thức sở hữu, chế độ lao động sản xuất, phân phối và tiêu dùng và chế độ quản lý kinh tế.

Các từ khóa trọng tâm hoặc các thuật ngữ liên quan đến bài viết trên:


Các câu hỏi về chế độ kinh tế là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chế độ kinh tế là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment