Chế độ bầu cử là gì? Quy trình bầu cử đại biểu quốc hội tại Việt Nam?

Cập nhật ngày 15/09/2022 bởi mychi

Bài viết Chế độ bầu cử là gì? Quy trình bầu cử đại biểu quốc hội tại Việt Nam? thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Chế độ bầu cử là gì? Quy trình bầu cử đại biểu quốc hội tại Việt Nam? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Chế độ bầu cử là gì? Quy trình bầu cử đại biểu quốc hội tại Việt Nam?”

Đánh giá về Chế độ bầu cử là gì? Quy trình bầu cử đại biểu quốc hội tại Việt Nam?


Xem nhanh

chế độ bầu cử là gì? Vai trò của chế độ bầu cử? quá trình bầu cử đại biểu quốc hội tại Việt Nam?

Đời sống bầu cử chế độ cùng với sự thành lập chính quyền nhân dân và pháp luật về cuộc bầu cử chế độ một hoàn thiện hơn. Show nay, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân 2015 quy định những nội dung cụ thể về cuộc bầu cử chế độ. Dưới đây, Luật Dương Gia giới thiệu về cuộc bầu cử chế độ và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hiện nay.

*Cơ sở pháp lý

– Hiến pháp

– Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân 2015.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Mục lục bài viết

 • 1 1. chế độ bầu cử là gì?
 • 2 2. Vai trò của chế độ bầu cử:
 • 3 3. quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội tại Việt Nam:
  • 3.1 3.1 Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu:
  • 3.2 3.2 Lập danh sách cử tri và quyền bầu cử:
  • 3.3 3.4 Lập danh sách ứng cử viên và quyền ứng cử:
  • 3.4 3.5 Vận động bầu cử:
  • 3.5 3.6 Bỏ phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả và thẩm tra tư cách đại biểu trúng cử:

1. chế độ bầu cử là gì?

– Nếu như bầu cử việc lựa chọn người nắm giữ cấp bậc trong bộ máy nhà nước, để việc bầu cử diễn ra theo đúng trình tự, quy tắc, đảm bảo những nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo thì cần phải có trình tự, hồ sơ trong quy trình bầu cử. Những quy định về nguyên tắc bầu cử, các quy định về quyền bầu cử, quyền ứng cử, vận động tranh cử, đơn vị bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử, việc quản lý bầu cử, hình thức, trình tự tiến hành bầu cử, các biện pháp bảo đảm trật tự bầu cử, điều chỉnh các quan hệ xã hội trong quá trình bầu cử được gọi chung là chế độ bầu cử.

– Chế độ bầu cử trong tiếng Anh là “Electoral regime“

✅ Mọi người cũng xem :

2. Vai trò của chế độ bầu cử:

– Chế độ bầu cử đóng vai trò đảm bảo sự công bằng, khách quan trong quá trình bầu cử, cùng lúc ấy đảm bảo sự tham gia của người dân theo những nguyên tắc bầu cử. Từ cuộc bầu cử công bằng, thể hiện dân chủ sẽ chọn được những đại diện cho nhân dân đủ tiềm lực, trình độ thay mặt nhân dân dùng quyền lực nhà nước. Đó chính là yếu tố quan trọng xây dựng nên chính quyền vững mạnh, chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

✅ Mọi người cũng xem : anime máu s là gì

3. quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội tại Việt Nam:

✅ Mọi người cũng xem : nhiệt kế là thiết bị dùng để làm gì

3.1 Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu:

* Các tổ chức phụ trách bầu cử Đại biểu Quốc hội gồm:

– Hội đồng bầu cử quốc gia là tổ chức phụ trách bầu cử ở trung ương, do Quốc hội thành lập. Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có nhiệm vụ quán xuyến toàn bộ quy trình tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội; Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử; Chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử; Quy định mẫu giấy tờ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác dùng trong công tác bầu cử.

Xem thêm: hoạt động giám sát của Quốc hội

Hội đồng bầu cử quốc gia có từ 15 đến 21 thành viên

– Ủy ban bầu cử  bao gồm Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn. Nhiệm vụ của Ủy ban bầu cử là chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. (Điều 23 Luật Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015)

Ủy ban bầu cử ở tỉnh có từ hai mươi mốt đến ba mươi mốt thành viên

– Ban bầu cử là tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội ở các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội , cũng do UBND cấp tỉnh thành lập sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp . Nhiệm vụ chính của Ban bầu cử là kiểm tra, đôn đốc, quán xuyến công tác tổ chức bầu cử trong phạm vi đơn vị bầu cử . (Khoản 3 Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015)

– Tổ bầu cử là tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội ở các đơn vị hành chính – lãnh thổ cấp xã, tức là cấp cơ sở . Đây là tổ chức trực tiếp bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất để người dân trực tiếp đi bầu. Ở mỗi đơn vị cấp xã chỉ có một Tổ bầu cử được UBND cấp xã thành lập sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Tổ bầu cử này tiến hành tổ chức để người dân đi bỏ phiếu bầu cả đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên địa bàn.

* Xác định đơn vị bầu cử

– Đơn vị bầu cử chính là đơn vị lãnh thổ với một số lượng dân cư nhất định được phân định nhằm mục đích bầu đại biểu. Đơn vị bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND không giống nhau.

– Quốc hội xác định số lượng đơn vị bầu cử , về thực chất là phân chia lãnh thổ Việt Nam thành các đơn vị bầu cử để bầu đại biểu Quốc hội . Việc xác định đơn vị bầu cử luôn được thực hiện trước mỗi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và chỉ phục vụ cho cuộc bầu cử đó . 

Xem thêm: Mối quan hệ giữa Quốc hội với các bộ phận nhà nước ở trung ương theo Hiến pháp năm 2013

*Khu vực bỏ phiếu

– Khu vực bỏ phiếu là đơn vị lãnh thổ được khoanh định để cử tri đi bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu được hình thành để tạo sự thuận tiện cho người dân khi đi bỏ phiếu . Mỗi khu vực bỏ phiếu thường có 1 điểm bỏ phiếu để mọi người đến viết phiếu và bỏ lá phiếu vào thùng phiếu . Mỗi đơn vị cấp xã có nhiều khu vực bỏ phiếu do UBND cấp xã xác định với dân số từ khoảng 300 đến 4000 cử tri . ngoài ra , trong lực lượng vũ trang , bệnh viện , nhà hộ sinh , nhà an dưỡng , cơ sở cai nghiện … có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng không theo địa bàn dân cư .

✅ Mọi người cũng xem : cao độ san nền là gì

3.2 Lập danh sách cử tri và quyền bầu cử:

Khi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên và không rơi vào các trường hợp pháp luật mà pháp luật tước quyền bầu cử( Đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết  định đã có hiệu lực của tòa án; Bị kết án tử hình đang trong thời gian thi hành án; Đang chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo; Mất tiềm lực hành vi dân sự- Khoản 1 Điều 30  Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015) được ghi tên vào danh sách cử tri, được phát thẻ cử tri. 

Danh sách cử tri do UBND cấp xã nơi cử tri thường trú hoặc tạm trú lập và áp dụng cho cả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu lẩu vịt chua cay ngon

3.4 Lập danh sách ứng cử viên và quyền ứng cử:

– Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định  quy định về những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND gồm:

– Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết liệt của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

– Người đang bị khởi tố bị can.

– Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.

Xem thêm: Nghị viện là gì? So sánh các điểm giống và khác nhéu giữa Quốc hội và Nghị viện?

– Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích.

– Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện yêu cầu hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Công dân Việt Nam từ đủ 21 tuổi trở lên và đáp ứng các khó khăn trên có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội.

Danh sách ứng cử viên đại biểu quốc hội gồm các ứng cử viên được đề cử và các ứng cử viên tự ứng cử. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì quá trình Hiệp thương để thành lập danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội. quy trình hiệp thương gồm 3 bước, gọi là ba lần hội nghị hiệp thương. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức ở cấp trung ương và cấp tỉnh; biên bản hiệp thương của hội nghị hiệp thương được gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cơ Ủy ban tiến hành điều chỉnh. Trong thời gian này là thời gian các cơ quan tiến hành đề cử người ứng cử đại biểu Quốc hội và các cá nhân nộp hồ sơ  tự ứng cử.

Các giấy tờ này được gửi tới Mặt trận tổ quốc ở trung ương và cấp tỉnh để tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ hai. Tại hội nghị lần hai, sẽ thành lập danh sách sơ bộ những ứng cử viên đại biểu Quốc hội, và gửi tới những cơ quan luật định và gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội để lấy ý kiến, điều chỉnh lần thứ hai. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba được tổ chức để chốt danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội. Danh sách này sau đó được chuyển đến Hội đồng bầu cử quốc gia để lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

3.5 Vận động bầu cử:

Giai đoạn vận động bầu cử kéo dài từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội do tới trước thời điểm bỏ phiếu 24h, kéo dài khoảng hơn 20 ngày. Có hai vận hành tranh cử mà ứng cử viên được tiến hành, bao gồm:

– Tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri do Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chủ trì tổ chức

– Trả lời trên các phương tiện thông tin đại chúng khi được phỏng vấn, nội dung trả lời phỏng vấn cũng xoay quanh chương trình hành động của ứng cử viên.

Xem thêm: Đảng viên bị xử lý kỷ luật có được đề cử vào danh sách ứng cử

✅ Mọi người cũng xem : định nghĩa rủi ro là gì

3.6 Bỏ phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả và thẩm tra tư cách đại biểu trúng cử:

Thời gian bỏ phiếu được quy định tại Điều 71 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, theo đó, “Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá chín giờ tối cùng ngày.”

Việc kiểm phiếu được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Đầu tiên, Tổ bầu cử sẽ loại các phiếu không hợp lệ sau đó kiểm phiếu trên cơ sở các phiếu không hợp lệ. Kết quả kiểm phiếu được chuyển tới Ban bầu cử  của đơn vị tương ứng để tập hợp và xác định kết quả bầu cử. Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ tập hợp kết quả bầu cử tại tất cả các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội trên cả nước, công bố, thẩm tra và xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội. Sau đó sẽ cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội khóa mới cho người trúng cử.

Xem thêm: Phân tích Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : 4 điểm không đồng phẳng nghĩa là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

cấp bậc: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.142 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Đại biểu quốc hội chuyên trách là gì? Quyền chất vấn của Đại biểu Quốc Hội?

Đại biểu quốc hội không chuyên trách là gì? Cơ cấu đại biểu kiêm nhiệm, không chuyên trách? một số quy định liên quan đến Đại biểu quốc hội?

Đại biểu quốc hội là gì? Đại biểu Quốc hội có những quyền cơ bản nào?

Khái quát về Uỷ ban đối ngoại? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban đối ngoại?

Quy định về lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội? Quy định về bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội?

Tổng thư ký Quốc hội là ai? Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng thư ký Quốc hội? Vị trí pháp lý và vai trò của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội?

Ủy ban văn hóa, giáo dục là gì? Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban văn hóa, giáo dục?

Ủy ban xã hội là gì? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban xã hội?

Quy định chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội?

Các vấn đề nào Quốc hội xem xét, quyết liệt trưng cầu ý dân?

Hiệu lực của giấy vay tiền viết tay? Giấy vay tiền viết tay có tổng giá trị trong bao lâu? Những lưu ý khi vay tiền bằng hồ sơ viết tay.

Sổ cái là gì? Đặc điểm, ý nghĩa và phân loại sổ cái. Sổ cụ thể các tài khoản là gì? Phân biệt sổ cái và sổ cụ thể các tài khoản.

Hai sổ kế toán là gì? Tác hại của việc dùng hai sổ kế toán. Phương pháp hạn chế việc dùng hai sổ kế toán.

Nội chính là gì? Cơ quan nội chính là gì? Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của ban nội chính tỉnh uỷ.  

Sàm sỡ là gì? Hành vi sàm sỡ người khác bị xử lý như thế nào?

Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án là gì? Mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án? Hướng dẫn làm mẫu báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án? một số quy định của pháp luật về chủ trương đầu tư dự án?

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương là gì? Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương? Hướng dẫn làm mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương?

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng là gì? Mẫu báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng? Hướng dẫn làm mẫu báo cáo thành tích đề nghị phong tặng danh hiệu anh hùng?

Mẫu quy ước thôn, bản, khu phố, tổ dân phố văn hóa là gì? Mẫu quy ước thôn, bản, khu phố, tổ dân phố văn hóa? Hướng dẫn làm Mẫu quy ước thôn, bản, khu phố, tổ dân phố văn hóa?

Mẫu báo cáo kết quả thẩm định đề cương và dự toán là gì? Mẫu báo cáo kết quả thẩm định đề cương và dự toán? Hướng dẫn làm Mẫu báo cáo kết quả thẩm định đề cương và dự toán? một vài quy định của pháp luật về thẩm định đề cương và dự toán?

Mẫu đơn xin đám cưới của bộ đội là gì? Mẫu đơn xin kết hôn của bộ đội? Hướng dẫn làm Mẫu đơn xin đám cưới của bộ đội? Thông tin pháp lý liên quan về kết hôn với Bộ đội?

Mẫu đơn xin xác nhận rơi hồ sơ là gì? Mẫu đơn xin xác nhận rơi hồ sơ? Hướng dẫn làm Mẫu đơn xin xác nhận rơi hồ sơ? Thông tin pháp lý liên quan về mất hồ sơ?

Mẫu đơn đề nghị tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá là gì? Mẫu đơn đề nghị tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá? Hướng dẫn làm Mẫu đơn đề nghị tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ đăng kiểm viên tàu cá? Thông tin pháp lý liên quan?

Mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng ký túc xá là gì? Mẫu đơn xin phép chấm dứt hợp đồng ký túc xá? Hướng dẫn làm Mẫu đơn xin chấm dứt hợp đồng ký túc xá? Tham khảo quy định quản lý ký túc xá trên địa bàn Đà Nẵng?

Mẫu đơn xin xác nhận đã tiêm phòng là gì? Mẫu đơn xin phép xác nhận đã tiêm phòng? Hướng dẫn làm Mẫu đơn xin xác nhận đã tiêm phòng? Thông tin liên quan?

Mẫu dự thảo điều lệ công ty TNHH một thành viên là gì? Mẫu dự thảo điều lệ Doanh nghiệp TNHH một thành viên? Hướng dẫn làm Mẫu dự thảo điều lệ công ty TNHH một thành viên?

 Mẫu giấy ủy quyền cho phép sử dụng tên thuốc, dược liệu đã đăng ký nhãn hiệu là gì? Mẫu giấy ủy quyền cho phép sử dụng tên thuốc, dược liệu đã đăng ký nhãn hiệu? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về đăng ký thuốc?

 Mẫu giấy đề nghị tạm ứng công tác phí là gì? Mẫu giấy đề nghị tạm ứng công tác phí? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về công tác phí?

Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật lắp ráp là gì? Mẫu biên bản nghiệm thu kỹ thuật lắp ráp? Hướng dẫn soạn thảo? Quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn xây dựng

Mẫu dự thảo điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên và các lưu ý khi xây dựng điều lệ là gì? Mẫu dự thảo điều lệ Doanh nghiệp TNHH hai thành viên trở lên và các lưu ý khi xây dựng điều lệ để làm gì? Mẫu dự thảo điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên? Hướng dẫn soạn thảo? Những lưu ý khi xây dựng điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên?Các câu hỏi về chế độ bầu cử là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chế độ bầu cử là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

About The Author

Add Comment