Chào hàng là gì? Chào hàng và chấp nhận chào hàng trong thương mại quốc tế?

Cập nhật ngày 17/08/2022 bởi mychi

Bài viết Chào hàng là gì? Chào hàng và chấp nhận chào hàng trong thương mại quốc tế? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Viết Văn tìm hiểu Chào hàng là gì? Chào hàng và chấp nhận chào hàng trong thương mại quốc tế? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Chào hàng là gì? Chào hàng và chấp nhận chào hàng trong thương mại quốc tế?”

Đánh giá về Chào hàng là gì? Chào hàng và chấp nhận chào hàng trong thương mại quốc tế?


Xem nhanh

Chào hàng là gìì? Chào hàng và chấp nhận chào hàng trong thương mại quốc tế?

Trong cuộc sống kinh tế toàn cầu ngày càng rộng mở và không ngừng phát triển, các vận hành thương mại quốc tế đang tùng bước chuyển mình và phong phú hóa để góp phần thay đổi ngay diện mạo nền kinh tế của các quốc gia, các khu vực trên thế giới. Các giao dịch  trong lĩnh vực thương mại hàng hóa chủ yếu thông qua hợp đồng – luôn là vị trí trung tâm trong các giao dịch thương mại quốc tế. Về trình tự ký kết hợp đồng, Công ước Viên 1980 đã nói đến trình tự ký kết hợp đồng giữa các bên vắng mặt, trong đó có các quy định về chào hàng và chấp nhận chào hàng trong thương mại quốc tế.

Căn cứ pháp lý:

– Công ước Viên 1980.

Tổng đài Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6568

Khái niệm và chấp nhận chào hàng trong thương mại quốc tế

  • 1 1. Chào hàng là gì?
  • 2 2. Chào hàng và chấp nhận chào hàng trong thương mại quốc tế:
    • 2.1 2.1. Chào hàng trong thương mại quốc tế:
    • 2.2 2.2. Chấp nhận chào hàng trong thương mại quốc tế:
    • 2.3 2.3. Thời điểm hợp đồng được kí kết:

✅ Mọi người cũng xem : bán duyên là gì

1. Chào hàng là gì?

– Khái niệm về chào hàng  được quy định tại Điều 14 Công ước Viên 1980, theo đó: Chào hàng là đề nghị rõ ràng về việc kí hợp đồng của một người gửi cho một hay nhiều người xác định để bày tỏ ý định muốn bán hoặc muốn mua hàng hóa theo những điều kiện chi tiết mà việc chấp nhận đề nghị này của bên được đề nghị sẽ hình thành quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa. Trong đó, người đề nghị bày tỏ ý chí sẽ bị ràng buộc bởi lời đề nghị của mình nếu có sự chấp nhận đề nghị đó.

Chào hàng tên tiếng Anh là: “Offer”.

2. Chào hàng và chấp nhận chào hàng trong thương mại quốc tế:

2.1. Chào hàng trong thương mại quốc tế:

Ðiều 14:

1. Một đề nghị ký kết hợp đồng gửi cho một hay nhiều người xác định được coi là một chào hàng nếu có đủ chính xác và nếu nó chỉ rõ ý chí của người chào hàng muốn tự ràng buộc mình trong trường hợp có sự chấp nhận chào hàng đó. Một đề nghị là đủ chính xác khi nó nêu rõ hàng hóa và ấn định số lượng về giá cả một cách trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc quy định thể thức xác định những yếu tố này.

2. Một đề nghị gửi cho những người không xác định chỉ được coi là một lời mời làm chào hàng, trừ phi người đề nghị đã phát biểu rõ ràng điều trái lại”

Tính rõ ràng về nội dung của hợp đồng được Công ước quy định tại khoản 1 Điều 14 theo đó, đề nghị được coi là rõ ràng nếu trong đó đã xác định rõ hàng hóa, số lượng hàng hóa và giá cả của hàng hóa hoặc các cơ sở để xác định những vấn đề trên. Như vậy, một đề nghị chỉ có khả năng được coi là cơ sở hợp pháp làm phát sinh quan hệ hợp đồng khi nội dung của nó thể hiện được: tên của hàng hóa, số lượng của hàng hóa và giá cả của hàng hóa, đồng thời để nghị này phải được gửi cho một hoặc nhiều người được xác định. Bởi vì, một đề nghị gửi cho một hoặc thường xuyên người không xác định sẽ được coi là một lời mời chào hàng (khoản 2 Điều 14).

Xem thêm: Chào hàng cạnh tranh là gì? quy trình chào hàng cạnh tranh thông thường?

– tổng giá trị pháp lí của chào hàng 

 tổng giá trị pháp lí của chào hàng được quy định tại Điều 15 Công ước Viên 1980

Về mặt pháp lí, người chào hàng sẽ bị ràng buộc nghĩa vụ của mình bởi những điều cam kết của mình trong chào hàng đối với người được chào hàng. mặc khác, chào hàng sẽ không có tổng giá trị pháp lí ràng buộc người chào hàng trong các trường hợp sau:

+ Chào hàng không tới tay người được chào hàng. Như vậy, vì lí do nào đó như sai địa chỉ của người được chào hàng mà chào hàng không tới được tay người được chào hàng thì chào hàng đó sẽ không có tổng giá trị ràng buộc người chào hàng.

+ Người chào hàng nhận được thông báo việc từ chối chào hàng của người được chào hàng được quy định tại Điều 17 Công ước Viên 1980:  ” Chào hàng, dù là loại không hủy ngang, sẽ mất hiệu lực khi người chào hàng nhận được thông báo về việc từ chối chào hàng.”

+ Thông báo hủy chào hàng đến tay người được chào hàng trước hoặc cùng một lúc với chào hàng  quy định tại Khoản 2 Điều 15: ”  Chào hàng dù là loại chào hàng không hủy ngang vẫn có thể bị hủy nếu như thông báo về việc hủy chào hàng đến người được chào hàng trước hoặc cùng lúc với chào hàng.” Quy định này áp dụng cho loại chào hàng không thể bị hủy bỏ.

Theo quy định của Công ước thì chỉ trong trường hợp thông báo hủy chào hàng tới tay người được chào hàng trước hoặc cùng một lúc với chào hàng thì người chào hàng mới không bị ràng buộc bởi các điều mà mình đã cam kết trong chào hàng. do đó, nếu người chào hàng muốn thoát khỏi nghĩa vụ của mình ghi trong chào hàng bằng cách thông báo hủy chào hàng thì người chào hàng phải gửi thông báo hủy chào hàng cho người được chào hàng bằng các phương tiện thông tin nhanh hơn so với phương tiện thông tin mà họ đã dùng để gửi chào hàng trước đó, sao cho thông báo hủy chào hàng có thể đến tay người được chào hàng trước hoặc cùng một lúc với chào hàng.

+ Thông báo việc hủy chào hàng tới tay người được chào hàng trước khi người này gửi chấp nhận chào hàng  quy định tại khoản 1 Điều 16: ” Cho tới khi hợp đồng được giao kết, người chào hàng vẫn có khả năng hủy ngang chào hàng, nếu người được chào hàng nhận được thông báo về việc hủy ngang trước khi người này gửi thông báo chấp nhận chào hàng.”

Xem thêm: Điều kiện và quy trình chào hàng cạnh tranh rút gọn mới nhất năm 2022

 Đây là quy định áp dụng cho loại chào hàng có khả năng bị hủy bỏ. Điều này chỉ xảy ra trong trường hợp nếu thông báo hủy chào hàng của người chào hàng được gửi đến tay người được chào hàng trước khi người này gửi chấp nhận chào hàng cho người chào hàng.

Về mặt pháp lí, trong trường hợp mặc dù bên được chào hàng đã nhận được chào hàng nhưng chưa bày tỏ ý kiến của mình thì hợp đồng coi như chưa được kí kết. Như vậy, đối với chào hàng có khả năng bị huỷ bỏ, nếu trước khi gửi được chấp nhận chào hàng để xác lập hợp đồng, bên được chào hàng nhận được thông báo hủy chào hàng của bên chào hàng thì chào hàng này sẽ không còn giá trị ràng buộc nghĩa vụ của bên chào hàng.

– Các trường hợp chào hàng không thể bị hủy bỏ 

Các trường hợp chào hàng không thể bị hủy bỏ quy định tại Khoản 2 Điều 16 Công ước Viên 1980

+ Nếu chào hàng quy định một thời gian nhất định cho việc chấp nhận chào hàng hoặc chào hàng có quy định chào hàng sẽ không thể bị hủy bỏ. Nhằm tạo điểu kiện thuận lợi cho người được chào hàng xem xét đề nghị của mình, thông thường người chào hàng quy định trong chào hàng rằng sẽ dành một khoảng thời gian nhất định để người được chào hàng chấp nhận chào hàng.

Như vậy, nếu trong thời gian này chào hàng được người được chào hàng chấp nhận vô khó khăn thì hợp đồng coi như đã được kí kết. Việc dành một khoảng thời gian cho bên được chào hàng xem xét đề nghị của mình, người chào hàng đã tuyên bố ràng buộc nghĩa vụ đã cam kết của mình đối với người được chào hàng trong thời gian đó. Điều này có nghĩa là chào hàng sẽ không thể bị hủy bỏ trong thời gian đã được quy định trong chào hàng.

+ Nếu trong trường hợp người chào hàng quy định trong chào hàng rằng chào hàng sẽ không thể bị hủy bỏ thì người chào hàng không thể viện vào bất cứ lí do gì để thoát khỏi trách nhiệm của mình đối với nội dung chào hàng.

+ Nếu người được chào hàng đã coi chào hàng là loại chào hàng không thể bị hủy bỏ là hợp lí và người được chào  hàng đã hành động một cách hợp lí. Trong trường hợp, mặc dù người chào hàng không quy định một cách rõ ràng là chào hàng không thể bị hủy bỏ nhưng do nội dung của chào hàng hoặc vì lí do khách quan nào đó mà người được chào hàng đã coi chào hàng là chào hàng không thể bị hủy bỏ và người được chào hàng đã hành động một cách hợp lý.

Xem thêm: Mẫu giấy tờ bắt buộc chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa

Trong trường hợp, mặc dù người chào hàng không quy định một cách rõ ràng là chào hàng không thể bị hủy bỏ nhưng do nội dung của chào hàng hoặc vì lí do khách quan nào đó mà người được chào hàng đã coi chào hàng là chào hàng không thể bị hủy bỏ và người được chào hàng đã hành động theo chiều hướng đó thì chào hàng này cũng được coi là chào hàng không thể bị hủy bỏ.

– Hoàn giá chào 

Hoàn giá chào  được quy định tại Điều 19 Công ước Viên 1980

Hoàn giá chào là việc người được chào hàng trả lời người chào hàng với mục đích chấp nhận chào hàng nhưng đưa ra điều kiện sửa đổi, bổ sung nội dung của chào hàng.

Về mặt pháp lí thì hoàn giá chào được coi như chào hàng mới của người được chào hàng đối với người chào hàng ban đầu. mặc khác, theo quy định của Công ước Viên thì không phải tất cả những trả lời chào hàng có chiều hướng chấp nhận chào hàng nhưng có sửa đổi, bổ sung nội dung chào hàng đều đặn bị coi là hoàn giá chào. Chào hàng chỉ bị coi là hoàn giá chào trong các trường hợp các đề nghị sửa đổi bổ sung đã làm biến đổi một cách cơ bản nội dung của chào hàng.

2.2. Chấp nhận chào hàng trong thương mại quốc tế:

– Khái niệm

Khái niệm về chấp nhận chào hàng được quy định tại Khoản 1 Điều 18 Công ước Viên, theo đó: Chấp nhận chào hàng là sự thể hiện ý chí đồng ý của người được chào hàng với những đề nghị của người chào hàng.

Về mặt pháp lý, một sự chấp nhận chỉ có giá trị làm nảy sinh quan hệ hợp đồng khi người chào hàng nhận biết được sự chấp nhận của người được chào hàng. Theo quy định của Công ước Viên năm 1980 thì sự chấp nhận chào hàng của người được chào hàng chỉ có tổng giá trị pháp lí khi nó được thể hiện bằng lời tuyên bố hoặc bằng hành vi, biểu thị sự đồng ý của mình đối với nội dung của chào hàng. Như vậy, theo quy định của Công ước thì sự im lặng hoặc không hành động của người được chào hàng sẽ không mặc nhiên được hiểu là chấp nhận.

Xem thêm: Mẫu hợp đồng thương mại quốc tế, mua bán hàng hoá quốc tế mới nhất năm 2022

– Hiệu lực của chấp nhận

 Hiệu lực chấp nhận được quy định tại Khoản 2 Điều 18 Công ước Viên 1980:

” Chấp nhận chào hàng có hiệu lực từ khi người chào hàng nhận được chấp nhận. Chấp thuận chào hàng không phát sinh hiệu lực nếu sự chấp nhận ấy không được gửi tới người chào hàng trong thời hạn mà người này đã quy định trong chào hàng, hoặc nếu thời hạn đó không được quy định như vậy, thì trong một thời hạn hợp lý, xét theo các tình tiết của sự giao dịch, trong đó có xét đến tốc độ của các phương thuận tiện LH do người chào hàng dùng. Một chào hàng bằng miệng phải được chấp nhận ngay trừ phi các tình tiết yêu cầu ngược lại.”

Về mặt pháp lí, chấp nhận chào hàng chỉ có tổng giá trị pháp lí khi nó được gửi tới tay người chào hàng. tuy nhiên, một chấp nhận chỉ sinh ra hiệu lực pháp lí khi tới tay người chào hàng nếu nó thỏa mãn các bắt buộc sau: Theo quy định của Công ước, trong một số trường hợp + Chấp nhận phải vô điều kiện. mặc dù người được chào hàng không chấp nhận toàn bộ chào hàng mà đưa ra một số khó khăn mới thì việc chấp nhận này cũng có giá trị như chấp nhận vô điều kiện, nếu những điều kiện mới do người được chào hàng đưa ra không làm thay đổi ngay nội dung chủ yếu của chào hàng (khoản 2 Điều 19).

+ Chấp nhận phải được gửi cho người chào hàng trong thời hạn đã ghi trong chào hàng hoặc trong thời gian hợp lí quy định tại Khoản 2 Điều 18 Công ước Viên 1980 .

Tính hợp lí về mặt thời gian để cho chấp nhận có giá trị pháp lí được xác định là: Nếu chào hàng bằng miệng thì phải được chấp nhận ngay (trừ các trường hợp đặc biệt);

Nếu chào hàng bằng các phương tiện thông tin khác thì thời gian chấp nhận được coi là hợp lí là thời gian có tính đến các tình tiết của giao dịch như tốc độ của các phương tiện thông tin mà người chào hàng đã dùng.

– Hủy bỏ chấp nhận 

Xem thêm: giá trị gói thầu áp dụng, cách áp dụng cách thức chào hàng cạnh trạnh

 Hủy bỏ chấp nhận  quy định tại  Điều 22 Công ước Viên 1980

Chấp nhận chào hàng có thể bị hủy bỏ nếu thông báo không chấp nhận chào hàng tới người chào hàng trước hoặc cùng một lúc với chấp nhận. Quy định này được áp dụng trong trường hợp mà trước đó người được chào hàng đã chấp nhận chào hàng và bày tỏ quan điểm đó thông qua một thông báo chính thức đối với người chào hàng nhưng ngay sau đó họ đã thay đổi ngay ý kiến của mình là không chấp nhận chào hàng và gửi thông báo hủy cho người chào hàng.

2.3. Thời điểm hợp đồng được kí kết:

Thời điểm hợp đồng được kí kết quy định tại Điều 23 Công ước Viên 1980

Thông thường, thời điểm kí kết kí kết hợp đồng giữa các bên có mặt là thời điểm mà các bên cùng kí vào hợp đồng. Trong trường hợp kí kết hợp đồng giữa các bên vắng mặt thì thời điểm kí kết là thời điểm chấp nhận chào hàng có hiệu lực. Theo quy định của Công ước Viên năm 1980 thì thời điểm hợp đồng được ký kết là thời điểm người chào hàng nhận được sự chấp nhận vô khó khăn của người được chào hàng.

Xem thêm: Mẫu hồ sơ đề xuất chào hàng cạnh tranh mới nhất năm 2022

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.211 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là gì? Chào hàng cạnh tranh rút gọn tiếng Anh là gì? Các trường hợp đấu thầu qua mạng? Mẫu giấy tờ gồm những gì?

Điều kiện trào hàng cạnh tranh rút gọn? ngôn từ tiếng Anh? Báo cáo đánh giá chào hàng cạnh tranh rút gọn qua mạng? quá trình chào hàng?

Bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn là gì? Bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn để làm gì? Bản bắt buộc báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn? Hướng dẫn soạn thảo bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn là gì?

Kinh tế quốc tế là gì? tìm hiểu về ngành kinh tế quốc tế? Phân biệt kinh tế quốc tế và buôn bán quốc tế? Kỹ năng của sinh viên ngành kinh tế quốc tế? Cơ hội nghề nghiệp đối với ngành kinh tế quốc tế?

Quan hệ kinh tế quốc tế là gì? Vai trò của quan hệ kinh tế quốc tế? Sự tăng trưởng kinh tế quốc tế theo chiều rộng? Sự phát triển quan hệ kinh tế quốc tế theo chiều sâu?

Vay ưu đãi là gì? So sanh vay ưu đãi và vay thương mại quốc tế?

cách thức chào hàng cạnh tranh là gì? Qui trình chào hàng cạnh tranh?

Vai trò của vận hành thương mại quốc tế? Nhân tố tác động đến hoạt động thương mại quốc tế?

Định nghĩa và nội dung về tài trợ thương mại? Định nghĩa và nội dung về tài trợ thương mại quốc tế?

Tài trợ thương mại quốc tế trực tiếp là gì? Đặc trưng và ví dụ về tài trợ thương mại quốc tế trực tiếp?

Giá đất là gì? Bảng giá đất là gì? Bảng giá đất được dùng để làm gì? Bảng giá đất không tăng thì người dân được hưởng lợi hay hại gì? Trình tự, giấy tờ xây dựng khung giá đất?

Chứng thực là gì? Quy định của pháp luật về chứng thực? giá trị pháp lý của hồ sơ, văn bản đã được chứng thực? Được phép sử dụng văn bản chứng thực khi nào? Cơ quan có thẩm quyền chứng thực hồ sơ? Địa điểm và thời gian chứng thực?

Quy định của pháp luật về tham gia giao thông đường bộ? Quy định của pháp luật về vạch kẻ kiểu mắt võng? Quy định về hình thức xử lý vi phạm hành chính khi đi sai vào vạch kẻ kiểu mắt võng?

Quy định của pháp luật về làn đường và việc sử dụng làn đường? Quy định của pháp luật về làn đường BRT? hình thức xử phạt khi đi vào đường BRT?

Phiếu lý lịch tư pháp là gì? Quy định về nội dung Phiếu lý lịch tư pháp? Quy định về thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp? hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật? Quy định về thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp?

Tranh chấp lao động là gì? Các phương thức giải quyết tranh chấp lao động? Có nhất thiết phải thông qua hòa giải để giải quyết tranh chấp?

Đất trồng cây lâu năm là gì? Có được phép xây nhà ở trên đất trồng cây lâu năm không? Mức xử phạt đối với hành vi xây nhà trên đất trồng cây lâu năm? Làm thế nào để có thể xây nhà ở trên đất trồng cây lâu năm được một cách hợp pháp?

Phụ cấp ăn trưa là gì? Quy định của pháp luật về phụ cấp ăn trưa?

Phụ cấp độc hại là gì? Cách tính mức phụ cấp độc hại cho người lao động?

Hộ chiếu là gì? Trên Passport bao gồm những thông tin gì? Hộ chiếu có bao nhiêu loại? Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Passport? Thành phần của hồ sơ xin phép cấp hộ chiếu phổ thông và các bước tiến hành? Các bước tiến hành giấy tờ xin phép cấp hộ chiếu phổ thông? Thời hạn của hộ chiếu Việt Nam?

Thuế môn bài là gì? Các đối tượng phải nộp thuế môn bài? Các bậc thuế môn bài? Địa điểm kê khai và thời hạn nộp thuế môn bài? Thuế môn bài khi tăng vốn điều lệ? Không kê khai thuế môn bài có bị xử phạt không?

Trái phiếu Doanh nghiệp là gì? Đặc điểm của trái phiếu Doanh nghiệp? Tại sao công ty lại phát hành trái phiếu? Điều kiện phát hành trái phiếu Doanh nghiệp? một số rủi ro khi tham gia đầu tư trái phiếu của các cá nhân?

Nơi cư trú là gì? Nơi thường trú là gì? Nơi tạm trú là gì? Điều kiện và hồ sơ đăng ký thường trú và tạm trú?

Phiếu lý lịch tư pháp là gì? những loại phiếu lý lịch tư pháp? Phân biệt phiếu lý lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2? Quyền ủy quyền cho cá nhân khác xin phép cấp phiếu lý lịch tư pháp? Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2?

Rác thải sinh hoạt là gì? Phân loại rác thải sinh hoạt? Tác hại của rác thải sinh hoạt? quy trình xử lý rác thải sinh hoạt và các phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt? Quy định về phân loại rác thải sinh hoạt? Mức xử phạt đối với hành vi vứt rác thải bừa bãi?

Quảng cáo là gì? Các cách thức quảng cáo? Các hành vi bị cấm trong quảng cáo? Mức xử phạt đối với hành vi quảng cáo gian dối?

Trình độ văn hóa là gì? Hướng dẫn cách khai cụ thể đối với Sơ yếu lý lịch và hồ sơ xin việc?

Sổ H.K là gì? Điều kiện làm sổ hộ khẩu? Trình tự hồ sơ làm sổ H.K?

chứng minh nhân dân là gì? Thông tin trên CMND gồm những gì? Thời hạn sử dụng của chứng minh nhân dân là bao lâu kể từ ngày cấp? chứng minh nhân dân sẽ được thay thế bằng thẻ Căn cước công dân?

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì? Quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự? giấy tờ hợp pháp hóa lãnh sự? giấy tờ hợp pháp hóa lãnh sự? một số lưu ý khi hợp pháp hóa lãnh sự?Các câu hỏi về chào hàng cố định là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chào hàng cố định là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chào hàng cố định là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chào hàng cố định là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chào hàng cố định là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chào hàng cố định là gì


Các hình ảnh về chào hàng cố định là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm báo cáo về chào hàng cố định là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thông tin về chào hàng cố định là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment