Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS

Cập nhật ngày 08/08/2022 bởi mychi

Bài viết Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS”


Hướng dẫn cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước; Cách ghi giấy nộp tiền thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế nhà thầu… Tất cả các loại thuế mà DN phải nộp cho cơ quan thuế.

– Có 2 hình thức nộp giấy nộp tiền vào ngân sách đó là nộp trực tiếp tại địa điểm thu ngân sách hoặc nộp qua mạng:
    + Nộp trực tiếp tại địa điểm thu ngân sách: Là các bạn ra Ngân hàng mà nơi đó được Cơ quan thuế ủy nhiệm thu ngân sách.
    -> Nếu bạn nào chưa có mẫu thì tải về tại đây:

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mẫu C1- 02/NS


    +Nộp qua mạng:Là các bạn nộp tiền thuế điện tử qua website của Tổng cục thuế như: thuedientu.gdt.gov.vn
cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước C1-02ns

Dưới đây Kế toán Thiên Ưng xin hướng cụ thể theo từng cách:


———————————————————————————————–


1. Cách viết giấy nộp tiền thuế khi nộp trực tiếp:

– Cách này các bạn sẽ phải tải Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bên trên về -> Sau đó ghi thông tin, ký tên, đóng dấu -> Mang ra địa điểm thu ngân sách để nộp + Tiền thuế.
 

 Mẫu số: C1-02/NS
(Ban hành kèm theo Thông tư số
84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính)
Không ghi vào khu vực nàyGIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Tiền mặt □       Chuyển khoản □
Loại tiền:          VND □       USD □          Khác: …………
Mã hiệu: ………
Số: ……………

 – Các bạn lựa chọn hình thức nhé: Tiền mặt, chuyển khoản, loại tiền …

Số tham chiếu(1):…………………


Người nộp thuế: Ghi tên Công ty…Mã số thuế:  … Ghi mã số thuế Cty
Địa chỉ: ………………Ghi địa chỉ Công ty
Quận, Huyện: …………….Tỉnh, TP: ………

Người nộp thay: …Trường hợp nộp thay thì viết vào đây Mã số thuế: …
Địa chỉ: ……………………………
Huyện: ………………………Tỉnh, TP: ……………

Đề nghị NH (KBNN): Ngân hàng mà DN bạn mở tài khoản trích TK số: Số tài khoản ngân hàng của DN bạn (hoặc) thu tiền mặt để Nộp vào NSNN theo: 
TK thu NSNN □      TK tạm thu □        TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

– Chọn ô “TK thu NSNN” đối với trường hợp nộp các khoản tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc các khoản nộp khác vào ngân sách nhà nước.

– Chọn ô “TK thu hồi hoàn thuế GTGT” đối với trường hợp nộp trả lại ngân sách nhà nước số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc người nộp thuế tự phát hiện đã được hoàn sai so với quy định; không bao gồm nộp trả lại số tiền thuế giá trị gia tăng đã được hoàn theo trường hợp nộp nhầm, nộp thừa.

vào tài khoản của KBNN : Kho bạc nhà nước nơi Cty đăng ký kinh doanh tỉnh, TP: 
Thông tin tài khoản Kho bạc Nhà nước: Chọn tên cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận khoản thu trên danh mục cơ quan kho bạc nhà nước; đồng thời chọn tên ngân hàng ủy nhiệm thu tương ứng với cơ quan kho bạc nhà nước đã được chọn trên danh mục do hệ thống cung cấp.

Mở tại NHTM ủy nhiệm thu: Ngân hàng mà cơ quan thuế ủy nhiệm thu (Địa điểm thu ngân sách).

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:
                              Kiểm toán nhà nước □     Thanh tra tài chính □
                              Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thẩm quyền khác □

Nếu nộp thuế theo Quyết định của các Cơ quan thì chọn một trong các ô tương ứng với cơ quan ban hành là “Kiểm toán nhà nước”, “Thanh tra Chính phủ”, “Thanh tra Tài chính”, “Cơ quan có thẩm quyền khác”.

– Trường hợp thực hiện nộp thuế theo quyết định của cơ quan thuế các cấp thì chọn ô “Cơ quan có thẩm quyền khác”.
 

Tên cơ quan quản lý thu: Chi cục thuế quản lý DN bạn.
Phần dành cho người nộp thuế ghiPhần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi
STTSố tờ khai/ Số quyết định / Số thông báoKỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báoNội dung các khoản nộp NSNNSố nguyên tệSố tiền VNDMã chươngMã tiểu mục
 Ví dụ Nộp tiền thuế TNDNQ4/2020

Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh

Ghi chú: Nộp thuế TNDN tạm tính quý 4.2020. 

 4.000.000 754 1052
Ví dụ
Nộp Thuế môn bài
 00/CN/2021

Lệ phí môn bài (bậc 2).

Ghi chú: Nộp lệ phí môn bài năm 2021

 2.000.000 754 2863
Tổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ (2):Ghi số tiền bằng chữ.
– Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND;
– Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.


Cách ghi Mã Chương, Mã tiểu mục xem tại đây:

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:
                Mã CQ thu:.Không ghi phần này.    Nợ TK: ……………..
               Mã ĐBHC: ……………….                    Có TK: ……………..

NGƯỜI NỘP TIỀN
Ngày… tháng… năm…
NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày… tháng… năm…
Người nộp tiềnKế toán trưởngThủ trưởng đơn vịThủ quỹKế toánKế toán trưởng
(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

——————————————————————————————————
 


Cách ghi giấy nộp tiền thuế nhà thầu:

Người nộp thuế: Ghi tên Công ty mà Cty bạn nộp thay – Mã số thuế: Ghi mã số thuế nhà thầu
Người nộp thay: Ghi tên Công ty bạn – Mã số thuế: Ghi mã số thuế Cty Bạn.


Cách ghi Mã Chương thuế nhà thầu:

– Nếu DN thuộc cấp Trung ưng quản lý
        161         Nhà thầu chính ngoài nước
162         Nhà thầu phụ ngoài nước

– Nếu DN thuộc cấp Cục thuế quản lý
561         Nhà thầu chính ngoài nước
562         Nhà thầu phụ ngoài nước

– Nếu DN bạn thuộc cấp Chi cục thuế quản lý
754         Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh

Cách ghi Mã Tiểu mục thuế nhà thầu:

Chú ý: – Mã tiểu mục vẫn là mà tiểu mục của loại thuế mà DN bạn phải nộp nhé (Hoặc là Mã tiểu mục trên Thông báo của Cơ quan thuế khi các bạn đăng ký Mã số thuế nhà Thầu), việc này tùy từng Chi cục hướng dẫn

VD: Mã tiểu mục Thuế GTGT là: 1701 – Hoặc có chi cục hướng dẫn là 433

Tóm lại: Mã Chương và Mã Tiểu: Các bạn ghi theo Thông báo của cơ quan thuế khi các bạn đăng ký MST nhà thầu Hoặc xác định như trên.
 

———————————————————————————————–

2. Cách lập giấy nộp tiền thuế qua mạng điện tử:

– Tức là DN sẽ đăng ký nộp tiền thuế điện tử qua trang thuedientu.gdt.gov.vn

=> Chi tiết cách đăng ký nộp thuế điện tửCách lập giấy nộp tiền thuế điện tử -> Các bạn xem chi tiết tại đây nhé:

Cách đăng ký nộp tiền thuế điện tử


Lưu ý:Nếu muốn nộp tiền thuế điện tử qua mạng thì DN bạn phải có Chữ ký số (Token) nhé.

Dưới đây là 1 Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước hoàn chỉnh và được nộp điện tử thành công:

hướng dẫn ghi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước


—————————————————————————————————-

Các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về kế toán thuế, tự mình có thể lập báo cáo quyết toán thuế năm, có thể tham gia: Lớp học kế toán thuế thực hành

——————————————————————————————-Các câu hỏi về mã đbhc trong giấy nộp tiền là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê mã đbhc trong giấy nộp tiền là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết mã đbhc trong giấy nộp tiền là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết mã đbhc trong giấy nộp tiền là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết mã đbhc trong giấy nộp tiền là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về mã đbhc trong giấy nộp tiền là gì


Các hình ảnh về mã đbhc trong giấy nộp tiền là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm thông tin về mã đbhc trong giấy nộp tiền là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm nội dung chi tiết về mã đbhc trong giấy nộp tiền là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment