Thuật ngữ Business name

✅ Xem thêm : kols là gì

business name là gì? Đây là một thuật ngữ Kinh tế tài chính

Business name là Tên doanh nghiệp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Business name – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

1. Tiêu đề, theo đó một duy nhất-sở hữu (nhà kinh doanh duy nhất) hoặc một sự hợp tác mang về kinh doanh của mình.

✅ Xem thêm : list friend tiếng viết là gì trên facebook

Thuật ngữ Business name

  • business name là gì? Đây là một thuật ngữ Kinh tế tài chính có nghĩa là Business name là Tên doanh nghiệp. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Business name – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.1. Tiêu đề, theo đó một duy nhất-sở hữu (nhà kinh doanh duy nhất) hoặc một sự hợp tác mang về kinh doanh của mình.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Đây là thông tin Thuật ngữ Business name theo chủ đề được cập nhập mới nhất năm 2022.

✅ Xem thêm : danh từ của poor là gì

Thuật ngữ Business name

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về Thuật ngữ Business name. Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập.