Bộ vi xử lý Intel 8088 – Tài liệu text

Cập nhật ngày 04/08/2022 bởi mychi

Bài viết Bộ vi xử lý Intel 8088 – Tài liệu text thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng VietVan tìm hiểu Bộ vi xử lý Intel 8088 – Tài liệu text trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Bộ vi xử lý Intel 8088 – Tài liệu text”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (260.21 KB, 52 trang )

Trang : 1
CHƯƠNG 3
BỘ VI XỬ LÝ INTEL 8088
Sau khi đã tìm hiểu qua về cấu trúc của hệ vi xử lý. Trong chương này ta
sẽ đi sâu tìm hiểu mọt bộvi xử lý cụ thể và rất điển hình: bộ vi xử lý của Intel.
Trước hết cần nói rỏ lý do tại sao ở đâyta lại chọn đích danh bộ vi zử láy
8088 để tìm hiểu mà không phải là bộ vi xử lý nào khác ( điều mà nhiều người
khác phải làm ). Thứ nhất, đây là bộ vi xử lý nổi tiếng một thời thuộc họ 80×86
của Intel, nó được sử dụng trong nhiều lónh vực khác nhau, nhất là trong các máy
IBM PC /XT. Các bộ vi xử lý thuộc họ này sẽ còn được sủ dụng rộng rãi trong
hàng chục năm nữa, và vi tính kế thừa của các sản phẩm trong họ 80×86., các
chương trình viết cho8088 vẫn có thể chạy trên các hệ thống tiên tiến sau này. Thứ
hai, về góc độ sư phạm thì đây là bộ vi xử lý khá đơn giản và vì việc dạy hiểu nó
là tương đối dể đối với những người mới bắt đầu thâm nhập vào lónh vực này. Thứ
ba, các họvi xử lý tuy có khác nhau nhưng xét cho cùng cũng có khá nhiều điểm
chủ yếu rất giống nhau. Do đó một khi đã nắm được các vấn đề kỷ thuật của8088,
ta sẽ có cơ sở để nắm bắt các kỷ thuật của các bộ vi xử lý khác cùng trong họ Intel
80×86 hoặc của các họ khác.
1. Giới thiệu cấu trúc bên trong vàhoạt động của bộ vi xử lý
8088.
Trước khi giới thiệu tập lệnh và cách thức lập trình cho bộvi xử lý8088
hoạt động ta cần phải tìm hiểu kỹ cấu trúc bên trong của nó.
Trên hình 3.1 là sơ đồ khối cấu trúc bên trong cảu bộ vi xử lý Intel 8088:
1.1.BIU Và EU
theo sơ đồ khối trên hình 3.1 ta thấy bên trong CPU 8088 có 2 khối
chính:
khối phối ghép (
bus interface unit, BIU )
vàkhối thực hiện lệnh
( execution
unit, EU ). Việc chia CPU ra thành 2 phần làm việc đồng thời có liên hệ với nhau


qua đệm lệnh làm tăng đáng kể tốc độ xử lý của CPU. Các bus bên trong CPU có
nhiệm vụ chuyển tải tín hiệu của các khối khác. Trong số các bus đó có bus dữ
liệu 16 bit của ALU, bus các tín hiệu điều khiển ở EU và bus trong của hệ thống ở
BIU. Trước khi đi ra bus ngoài hoặc đivào bus trong của bộ vi xử l, các tín hiệu
truyền trên bus thường được cho đi qua các bộ đệm để nâng cao tính tương thích
cho nối ghép hoặc nâng cao phối ghép.
BIU đưa ra đòa chỉ, đọc mã lệnh từ bộ nhớ, đọc / ghi dữ liệu từ vào cổng
hoặc bộ nhớ. Nói cách khác BIU chòu trách nhiệm đưa đòa chỉ ra bus và trao đổi dữ
liệu với bus.
Trong EU ta thấy có một
khối điều khiển
( control unit, CU ). Chính tại
bên trong khối điều khiển này có
mạch giải mã lệnh.
Mã lệnh đọc vào từ bộ nhớ
được đưa đến đầu vào của bộ giải mã, các thông tin thu được từ đầu ra của nó sẽ
được đưa đến mạch tạo xung điều khiển, kết quả là tu thu được các dãy xung khác
nhau ( tuỳ theo mã lệnh ) để điều khiển hoạt động của các bộ phận bên trong và
bên ngoài CPU. Trong khối EU còn có
khối số học và lôgic
( arithmetic anh logic
unit. ALU ) dùng để thực hiện các thao tác khác nhau với các toán hạng của lệnh.
Trang : 2
Tóm lại, khi CPU hoạt động EU sẽ cung cấp thông tin về đòa chỉ cho BIU để khối
này đọc lệnh và dữ liệu, còn bản thân nó thì đọc lệnh và giải mã lệnh.
Trong BIU còn có một
bộ nhớ đệm lệnh
với dung lượng 4 byte dùng để
chứa các mã lệnh đọc được nằm sẵn để chờ EU xử lý ( trong tài liệu của Intel bộ
đệm lệnh này còn được gọi là
hàng đợi lệnh ).
Đây là một cấu trúc mới được cấy
vào bộ vi xử lý 8086×88 do việc Intel đưa cơ chế
xử lý xen kẻ liên tục, dòng mã
lệnh
( instruction pipelining ) vào ứng dụng trong các bộ vi xử lý thế hệ mới.
Pipeline là một cơ chế đã được ứng dụng từ những năm 60 từ các máy lớn. Nhân
đây ta sẽ giới thiệu sơ qua một chút về cơ chế này.
Trong các bộ vi xử lý ở các thế hệ trước ( như ở 8085 chẳng hạn ), thông
thường hoạt động của CPU gồm 3 giai đoạn: đọc mã lệnh ( ôpcde fetch ), giải mã
lệnh ( đecode ) và thực hiện lệnh ( execution ). Trong một thời điểm nhất đònh,
CPU thế hệ này chỉ có thể thực hiện một trong ba công việc nói trên và vì vậy tuỳ
theo từng giai đoạn sẽ có những bộ phận nhất đònh của CPU ở trạng thái nhàn rỗi.
Chẳng hạn, khi CPU giải mã lệnh hoặc khi nó đang thực hiện những lệnh không
liên quan đến bus ( thao tác nội bộ ) thì các bus không được dùng vào việc gì dẫn
đến tình trạng lãng phí khả năng của chúng ( hình 3.2 ). Trong khi đó từ bộ vi xử lý
8086/88, Intel sử dụng cơ chế xử lý xen kẻ liên tục dòng mã lệnh thì CPU được
chia thành 2 khối và có sự phân chia công việc cho từng khối: việc đọc mã lệnh là
do khối BIU thực hiện, việc giải mã lệnh và thực hiện lệnh là do khối EU đảm
nhiệm. Các khối chức năng này có khả năng làm việc đồng thời và các bus sẽ liên
tục sử dụng: trong khi EU lấy mã lệnh từ bộ đệm 4 byte để giải mã hoặc thực hiện
các thao tác nội bộ thì BIU vẫn có thể đọc mã lệnh từ bộ nhớ chính rồi đặt chúng
vào bộ nhớ đệm lệnh đã nói. Bộ đệm lệnh này làm việc theo kiểu “
vào trước – ra
trước “
(first in-first out, FIFO ), nghóa là byte nào được cất vào đệm trước sẽ được
lấy ra xử lý trước. Nếu có sự vào/ra liên tục của dòng mã lệnh trong bộ đệm này
thì có nghóa là có sự phối hợp hoạt động hiệu quả giữa hai khối EU và BIU theo cơ
chế xử lý xen kẻ liên tục dòng mã lệnh để làm tăng tốc độ xử lý tổng thể. Kỹ
thuật xử lý xen kẻ liên tục dòng mã lệnh sẽ không còn tác dụng tăng tốc độ xử lý
chung của CPU nữa nếu như trong đệm lệnh có chứa các mã lệnh của các lệnh
CALL ( gọi chương trình con ) hoăc JMP ( nhảy ), bởi vì lúc các lệnh này nội dung
của bộ đệm sẽ bò xoá và thay thế vào đó là nội dung mới được nạp bởi các mã
lệnh mới do lệnh nhảy hoặc gọi quyết đònh. Việc này tiêu tốn nhiều thời gian hơn
so với trường hợp trong đệm chỉ có mã lệnh của các lệnh tuần tự
F1 D1 E1 F2 D2 E2 F3 D3 E3
Không có pipelining
D1F1 E1
D1F1 E1
F1 D1 E1
Có pipelining
(F : Đọc lệnh , D :Giải mả lệnh, E : Thực hiện lệnh)
Hình 3.2 : Dòng lệnh thường và dòng lệnh xen kẽ liên tục
Trang : 3
Trong bộ vi xử lý 8088 ta còn thắy có các thanh ghi 16 bit nằm trong cả
hai khối BIU và EU, ngoài ra cũng có một số thanh ghi 8 hoặc 16 bit tại EU. Ta sẽ
lần lượt giới thiệu các thanh ghi nói trên cùng chức năng chính của chúng.
*các thanh ghi đoạn
Khối BIU đưa ra trên bus đòa chỉ 20 bit đòa chỉ, như vậy 8088 có khả năng
phân biệt ra được 2
20
= 1.048.576 = 1M ô nhớ hay 1Mbyte, vì các bộ nhớ nói chung
tổ chức theo byte. Nói cách khác: không gian đòa chỉ của 8088 là 1Mbyte. Trong
không gian 1Mbyte bộ nhớ cần được chia thành các vùng khác nhau ( điều này rất
có lợi khi làm việc ở chế độ nhiều người sử dụng hoặc đa nhiệm ) dành riêng để:
 Chứa mã chương trình.
 Chứa dữ liệu và kết quả không gian của chương trình.
 Tạo ra một vùng nhớ đặc biệt gọi là ngăn xếp ( stack ) dùng vào
việc quản lý các thông số của bộ vi xử lý khi gọi chương trình con
hoặc trở về từ chương trình con.
Trong thực tế bộ vi xử lý 8088 có các thanh ghi 16 bit liên quan đến đòa
chỉ đầu của các vùng ( các đoạn ) kể trên và chúng được gọi là các thanh ghi đoạn
( Segment Registers ). Đó là thanh ghi đoạn mã CS ( Code-Segment ), thanh ghi
đoạn dữ liệu DS ( Data sement ). Thanh ghi đoạn ngăn xếp SS ( Stack segment )
và thanh ghi đoạn dữ liệu phụ ES ( Extra segment ). Các thanh ghi đoạn 16 bit này
chỉ ra đòa chỉ đầu của bốn đoạn trong bộ nhớ, dung lượng lớn nhất của mỗi đoạn
nhớ này là 64 Kbyte và tại một thời điểm nhất đònh bộ vi xử lý chỉ làm việc được
với bốn đoạn nhớ 64 Kbyte này. Việc thay đổi giá trò của các thanh ghi đoạn làm
cho các đoạn có thể dòch chuyển linh hoạt trong phạm vi không gian 1 Mbyte, vì
vậy các đoạn này có thể nằm cách nhau khi thông tin cần lưu trong chúng đòi hỏi
dung lượng đủ 64 Kbyte hoặc cũng có thể nằm trùm nhau do có những đoạn không
cần dùng hết đoạn dài 64 Kbyte và vì vậy những đoạn khác có thể bắt đầu nối tiếp
ngay sau đó. Điều này cũng cho phép ta truy nhập vào bất kỳ đoạn nhớ ( 64
Kbyte ) nào nằm trong toàn bộ không gian 1 Kbyte.
Nội dung các thanh ghi đoạn sẽ xác đònh đòa chỉ của ô nhớ nằm ở đầu
đoạn. Đòa chỉ này còn gọi là đòa chỉ cơ sở. Đòa chỉ của các ô nhớ khác nằm trong
đoạn tính được bằng cách cộng thêm vào đòa chỉ cơ sở một giá trò gọi là đòa chỉ
lệch hay độ lệch ( Offset ), gọi như thế vì nó ứng với khoảng lệch của toạ độ một ô
nhớ cụ thể nào đó so với ô đầu đoạn. Độ lệch này được xác đònh bởi các thanh ghi
16 bit khác đóng vai trò thanh ghi lệch ( Offset register ) mà ta sẽ nói đến sau. Cụ
thể, để xác đònh đòa chỉ vật lý 20 bit của một ô nhớ nào đó trong một đoạn bất kỳ.
CPU 8088 phải dùng đến 2 thanh ghi 16 bit ( một thanh ghi để chứa đòa chỉ cơ sở,
còn thanh kia chứa độ lệch ) và từ nội dung của cặp thanh ghi đó tạo ra đòa chỉ vật
lý theo công thức sau:
Đòachỉvậtlý=Thanhghiđoanx16+Thanhghilệch
Trang : 4
Việc dùng 2 thanh ghi để ghi nhớ thông tin về đòa chỉ thực chất để tạo ra
một loại đòa chỉ gọi là đòa chỉ logic và được ký hiệu như sau:
Thanhghiđoạn: Thanhghilệch hay segment: offset
Đòa chỉ kiểu segment: offset là logic vì nó tồn tại dưới dạng giá trò của
các thanh ghi cụ thể bên trông CPU và ghi cần thiết truy cập ô nhớ nào đó thì nó
phải được đổi ra đòa chỉ vật lý để rồi được đưa lên bus đòa chỉ. Việc chuyển đổi
này do một bộ tạo đòa chỉ thực hiện (phần tử

trên hình 3.1).
Ví dụ: cặp CS:IP sẽ chỉ ra đòa chỉ của lệnh sắp thực hiện trong đoạn mã.
Tại một thời điểm nào đó ta có CS = F00H và IP = FFFOH thì
CS:IP~FOOOHx16 + FFFOH = FOOOOH + FFFOH = FFFFOH
Đòa chỉ FFFFOH chính là đòa chỉ khởi động của 8088 dấu ~ ở đây là để
chỉ sự tương ứng. Đòa chỉ các ô nhớ thuộc các đoạn khác cũng có thể tính được
theo cách tương tự như vậy. Từ nay khi cần nói đến đến đòa chỉ của một ô nhớ ta
có thể sử dụng cả đòa chỉ logic lẫn đòa chỉ vật lý vì bao giờ cũng tồn tại sự tương
ứng giữa hai loại đòa chỉ này ( thông qua bộ tạo đòa chỉ

).
Trước khi nói đến các thanh ghi khác ta nói thêm chút ít về tính đa trò của
các thanh ghi đoạn và thanh ghi lệch trong đòa chỉ logic ứng với một đòa chỉ vật lý.
Điều này cũng nói lên tính linh hoạt của cơ chế segment offset trong việc đònh
đòa chỉ của 8086/ 88. Nhìn vào giá trò cuối cùng của đòa chỉ vật lý ta thấy có thể
tạo ra đòa chỉ đó từ nhiều giá trò khác nhau của thanh ghi đoạn và thanh ghi lệch
Ví dụ: Đòa chỉ vật lý 12345H có thể được tạo ra từ các giá trò:
Thanh ghi đoạn Thanh ghi lệch
1000H 2345H
1200H 0345H
1004H 2305H
0300H E345H
… …
*Các thanh ghi đa năng
trong khối EU có bốn thanh ghi đa năng 16 bit AX, BX, CX, DX. Điều
đặc biệt là khi cần chứa các dữ liệu 8 bit thì mỗi thanh ghi có thể tách ra thành hai
thanh ghi 8 bit cao và thấp để làm việc độc lập, đó là các tập thanh ghi AH và AL,
BH và BL, CH và CL, DH và DL ( trong đó H chỉ phần cao, L chỉ phần thấp ). Mỗi
thanh ghi có thể dùng một cách vạn năng để chứa các tập dữ liệu khác nhau nhưng
cũng có công việc đặc biệt nhất đònh chỉ thao tác với một vài thanh ghi nào đó và
chính vì vậy các thanh ghi thường được gan cho những cái tên đặc biệt rất có ý
nghóa.
Cụ thể:
• AX ( accumulator, acc ): thanh chứa. Các kết qủa của các thao
tác thường được chứa ở đây ( kết quả của phép nhân, chia ). Nếu kết quả là 8 bit
thì thanh ghi AL được coi là acc.
• BX ( base ): thanh ghi cơ sở thường chứa đòa chỉ cơ sở của một
bảng dùng trong lệnh XLAT.
xx x x ID
O
T
S
AxZ x P
x C
Các cờ của bộ vi xử lý 8086
X : Không được đònh nghóa
Hình 3.3 Sơ đồ thanh ghi cờ của bộ vi xử lý 8086/88
Trang : 5
• CX ( count ): bộ đếm. CX thường được dùng để chứa số lần lặp
trong trường hợp các lệnh LOOP ( lặp ), còn CL thường cho ta số lần dòch hoặc
quay trong các lệnh dòch hoặc quay thanh ghi.
• DX ( data ): thanh ghi dữ liệu DX cùng BX tham gia các thao tác
của phép nhân hoặc chia các số 16 bit. DX thường dùng để chứa đòa chỉ của các
cổng trong các lệnh vào/ ra dữ liệu trực tiếp.
*Các thanh ghi con trỏ và chỉ số
Trong 8088 còn có ba thanh ghi con trỏ và hai thanh ghi chỉ số 16 bit. Các
thanh ghi này ( trừ IP ) đều có thể được dùng như các thanh ghi đa năng, nhưng
ứng dụng chính của mỗi thanh ghi là chúng được ngầm đònh như là thanh ghi lệch
cho các đoạn tương ứng. Cụ thể:
• IP: con trỏ lệnh ( Instruction pointer ). IP luôn trỏ vào lệnh tiếp
theo sẽ được thực hiện nằm trong đoạn mã CS. Đòa chỉ đầy đủ của lệnh tiếp theo
này ứng với CS:IP và được xác đònh theo cách đã nói ở trên.
• BP: con trỏ cơ sở ( base pointer ). BP luôn trỏ vào một dữ liệu nằm
trong đoạn ngăn xếp SS. Đòa chỉ đầy đủ của một phần tử trong đoạn ngăn xếp ứng
với SS:BP và được xác đònh theo cách đã nói ở trên.
• SP: con trỏ ngăn xếp ( stack pointer ). SP luôn trỏ vào đỉnh hiện
thời của ngăn xếp nằm trong đoạn ngăn xếp SS. Đòa chỉ đỉnh ngăn xếp ứng với
SS:SP và được xác đònh theo cách đã nói ở trên.
• SI: chỉ số gốc hay nguồn ( source index ). SI chỉ vào dữ liệu trong
đoạn dữ liệu DS mà đòa chỉ cụ thể đầy đủ ứng với DS:SI và được xác đònh theo
cách đã nói ở trên.
• DI: chỉ số đích ( destination index ). DI chỉ vào dữ liệu trong đoạn
dữ liệu DS mà đòa chỉ cụ thể đầy đủ ứng với DS:DI và được xác đònh theo cách đã
nói ở trên.
Riêng trong các lệnh thoa tác với dữ liệu kiểu chuổi thì cặp ES:DI luôn
ứng với đòa chỉ của phần tử thuộc chuỗi đích còn cặp DS:SI ứng với đòa chỉ của
phần tử thuộc chuỗi gốc.
*Thanh ghi cờ FR ( flag register )
Đây là thanh ghi khá đặc biệt trong CPU, mỗi bit của nó được dùng để
phản ánh một trạng thái nhất đònh của kết quả phép toán do ALU thực hiện hoặc
một trạng thái hoạt động của EU. Dựa vào các cờ này người lập trình có thể có các
lệnh thích hợp tiếp theo cho bộ vi xử lý ( các lệnh nhảy có điều kiện ). Thanh ghi
cờ gồm 16 bit nhưng người ta chỉ dùng hết 9 bit của nó để làm các bit cờ ( hình
3.3 ).
Các cờ cụ thể
Trang : 6
• C hoặc CF ( carry flag ): cờ nhớ. CF = 1 khi có nhớ hoặc mïn từ
MSSP.
• P hoặc PF ( parity flag ): cờ parity. PF phản ánh tính chẵn lẻ
( parity ) của tổng số bit 1 có trong kết quả. Cờ PF =1 khi tổng số bit trong kết quả
là chẵn ( even parity, parity chẵn ). đây ta tạm dùng parity dạng nguyên gốc để
tránh sự lủng củng khi phải dòch cụm từ “
even parity “
thành tính chẵn lẻ chẵn
hoặc “
odd party “
thành tính chẵn lẻ lẻ.
• A hoặc AF ( auxilialyry carry flag ): cờ nhớ phụ rất có ý nghóa khi
ta làm việc với các số BCD.AF = 1 khi có nhớ hoặc mïn từ một số BCD thấp ( 4
bit thấp ) sang một số BCD cao ( 4 bit cao ).
• Z hoặc ZF ( zero flag ): cờ rỗng. ZF =1 khi kết quả = 0.
• S hoặc SF ( sign flag ): cờ dấu. SF = 1 khi kết quả âm.
• O hoặc OF ( over flow flag ): cò tràn. OF = 1 khi kết quả là một
số bù 2 vượt qua ngoài giới hạn biểu diễn dành cho nó.
Trên đây là 6 bit cờ trạng thái phản ánh các trạng thái khác nhau của kết
sau một thao tác nào đó, trong đó 5 bit cờ đầu thuộc byte thấp của thanh cờ là các
cờ giống như của bộ vi xử lý 8 bit 8085 của Intel. Chúng được lặp hoặc xoá tuỳ
theo các điều kiện cụ thể sau các thao tác của ALU. Ngoài ra, bộ vi xử lý 8088
còn có các cờ điều khiển sau đây ( các cờ này được lập hoặc xoá bằng các lệnh
riêng ):
• T hoặc TF ( trap flag ): cờ bẩy. TF = 1 thì CPU làm việc ở chế độ
chạy từng lệnh ( chế độ này dùng khi cần tìm lỗi trong một chương trình ).
• I hoặc IF ( interrupt enable flag ): cờ cho phép ngắt. IF = 1 thì
CPU cho phép các yêu cầu ngắt ( che được ) được tác động.
• D hoặc DF ( direction flag ): cờ hướng. DF = 1 khi CPU làm việc
với chuổi ký tự theo thứ tự từ phải sang trái ( vì vậy D chính là cờ lùi )
Ý nghóa của các cờ đã khá rõ ràng. Riêng cờ tràn cần phải làm rõ hơn để
ta hiểu được bản chất và cơ chế làm việc của nó. Cờ tràn thường được dùng đến
khi ta làm việc với số bù 2 có dấu. Để cho việc giải thích được đơn giản, đầu tiên
giả thiết ta làm việc với số bù 2 dài 8 bit, kết quả để ở AL ( xem hình 3.4 ). Gọi
C
67
là cờ nhớ từ bit 6 ( B6 ) lên bit 7 ( B7 ), trong đó B7 là MSB và cũng chính là
bit dấu ( SF ) của AL. Ta có thể chứng minh được rằng quan hệ giữa cờ OF với các
cờ CF và C
67
tuân theo phương trình sau:
OF = CF

C
67
.
Nghóa là khi thực hiện các phép toán với số bù 2 có dấu, hiện tượng tràn
sẽ xảy ra ( cờ OF = 1 ) nếu có nhớ từ MSB ( tất là SF ) sang CF nhưng lại không có
nhớ vào chính nó ( SF ) hoặc ngược lại. Điều này có thể tổng quát hoá cho các
trường hợp làm việc với số bù 2 có dấu với độ dài 16/32 bit.
Hình 3.4 Sơ đồ thanh ghi AL và các cờ CF , C
b7 b6
CF
C
67
AL
bo
67
Trang : 7
1.2 8086 và 8088
Chế độ
MIN
VI6
AI5
AI6/S3
AI7/S4
AI8/S5
AI9/S6
SS0
MN/MN
RD
HOLD
WR
IO/M
DT7R
DEN
ARE
ININ
IIST
READY
RESET
Chế độ
MAX
BIH
(RQ/GT0)
(RQ/GH)
(LOCK)
(S2)
(S1)
(S0)
(QS0)
(QS1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
P
8088
[8086]
GND
A14
A13
A12
A11
A10
A9
A8
AD7
AD6
AD5
AD4
AD3
AD2
AD1
AD0
NMI
INRT
CLK
GND
AD14
AD13
AD12
AD11
AD10
AD00
AD91
AD81
Hình 35 . Sơ đồ chân của CPU 8088[8086]
Trước khi kết thúc phần mô tả cấu trúc của bộ vi xử lý để đi vào giới
thiêu tập lệnh của 8088 ta nói qua một chút về sự giống nhau vàkhác nhau giữa
8088 và 8086 là bộ vi xử lý 16 bit hoàn chỉnh, còn 8088 là bộ vi xử lý với 16 bit dữ
liệu bên trong ( giống như 8086 ), nhưng khi ra ngoài bus dữ liệu của nó chỉ còn 8
bit. Cấu trúc bên trong của 8088 và 8086 giống nhau về cơ bản, ngoài trừ hai
điểm. Điểm khác nhau đầu tiên là ở độ dài bộ nhớ đệm lệnh ( hàng đợi lệnh ) độ
dài này ở 8088 là 4 byte còn ở 8086 là 6 byte; điều này sẽ có ảnh hưởng ít nhiều
đến sự khác biệt về sự tốc độ xử lý của hai bộ CPU. Điểm khác nhau thứ hai là ở
kích thước của bus dữ liệu: ở 8088 là 8 bit còn ở 8086 là 16 bit ( trong khi ALU và
các thanh ghi của hai bộ CPU vẫn có độ dài như nhau. Điều này có ảnh hưởng
nhiều đến công năng ( Perfomance ) và giá thành của hệ thống xây dựng trên cơ
sở các bộ vi xử lý này. Đối với 8086 do bus dữ liệu là 16 bit nó có thể đọc/ghi
được một từ nằm ở hai ô nhớ thẳng hàng ( một từ trong bộ nhớ được coi là xếp
Trang : 8
thẳng hàng khi ở đòa chỉ chẵn làbyte thấp, ở đòa chỉ lẻ là byte cao ) trong một chu
kỳ đọc/ghi: còn ở 8088 do bus dữ liệu chỉ có 8 bit nên đọc/ghi một từ nằm ở hai ô
nhớ thẳng hàng ( nằm liên tiếp như trên ) nó phải thực hiện trong hai chu kỳ
đọc/ghi. Bù lại nhược điểm về tốc độ, 8088 có giá rẻ vàdùng để tạo ra các hệ
thống với giá phải chăng vì nó dể phối ghép với các thiết bò ngoại vi 8 bit đang
thònh hành lúc đó. Điều khác nhau nữa tất yếu phải xảy ra là sự khác nhau trong
việc bố trí các chân ở hai vi mạch như trên hình 3.5 ( xem thêm phần giới thiệu cụ
thể các tín hiệu tại các chân ở chương V ).
Mặc dù có những điểm khác nhau đã nêu, nhưng vì những điểm giống
nhau là rất cơ bản và vì hai bộ vi xử lý có tập lệnh giống nhau nên về quan điểm
lập trình thì chúng là tương đương
2.Cách mã hoá lệnh củabộ vi xử lý 8088
Lệnh củabộ vi xử lý được ghi bằng các ký tự dưới dạng gợi nhớ
( memonic ) để người sử dụng để nhận biết. Đối với bản thân bộ vi xử lý thì lệnh
cho nó được mã hoá dưới dạng các số 0 và 1 (còn gọi là mã máy ) vì đó là dạng
biểu diễn thông tin duy nhất mà máy hiểu được. Vì lệnh do bộ vi xử lý được cho
dưới dạng mã nên sau khi nhận lệnh., bộ vi xử lý phải thực hiện việc giải mã lệnh
rồi sau đó mới thực hiện lênh. Việc hiểu rõ bản chất cách ghi lệnh bằng số hệ 2
cho bộ vi xử lý sẽ có lợi khi ta cần dòch “ bằng tay “. Một lệnh gợi nhớ khi làm
việc với các “ kit “ vi xử lý ( tuy rằng việc này ít khi xảy ra vì ta thường làm việc
với các hệ được trang bò chương trình dòch hợp ngữ ).
Một lệnh có thể có độ dài một vài byte tuỳ theo bộ vi xử lý. Giả thiết một
bộ vi xử lý nào đó dùng 1 byte để chứa các mã lệnh ( opcode ) của nó. Ta có thể
tính được số lệnh lớn nhất mà 1 byte này có thể mã hoá được là 256 lệnh. Trong
thực tế việc ghi lệnh không phải hoàn toàn đơn giản như vậy. Việc mã hoá lệnh
cho bộ vi xử lý là rất phức tạp và bò chi phối bởi nhiều yếu tố khác nữa.
Đối với bộ vi xử lý 8088 một lệnh có thể có độ dài từ 1 đến 6 byte. Ta sẽ
chỉ lấy trường hợp lệnh MOV để giải thích cách ghi lệnh nói chung của 8088.
Lệnh MOV
đích, gốc
dùng để nguyển dữ liệu giữa 2 thanh ghi hoặc giữa 2
ô nhớ và thanh ghi. Chỉ nguyên với các thanh ghi của 8088, nếu ta lần lượt đặt các
thanh ghi vào các vò trí toán hạng đích và toán hạng gốc ta thấy đã phải cần tới
hàng trăm mà lệnh khác nhau để mã hoá tổ hợp các lệnh này.
Hình 3.6 biểu diễn dạng thức các byte dùng để mã hoá lệnh MOV. Từ đây
ta thấy rằng để mã hoá lệnh MOV ta phải cần ít nhất là 2 byte, trong đó 6 bit của
byte đầu dùng để chứa mã lệnh. Đối với các lệnh MOV. Để chuyển dữ liệu kiểu:
 Thanh ghi ↔ thanh ghi ( trừ thanh ghi đoạn ) hoặc
 Bộ nhớ ↔ thanh ghi ( trừ thanh ghi đoạn ) thì 6 bit đầu này luôn là
100010. Đối với các thanh ghi đạon thì điều này lại khác.
Bit W dùng để chỉ ra rằng 1 byte (W = 0 ) hoặc 1 từ ( W = 1 ) sẽ được
chuyển.
Trang : 9
1 0 001 0
Opcode
D W
mod REG
M/R
Byte 1
Byte 2
Disp
t
Disp
H
Byte 4
Byte 3
Hoặc
Di chuyển trực tiếp
phần thấp
Di chuyển trực tiếp
phần cao
Hình 3.6 Dạng thức Byte mã lệnh của lệnh MOV
Trong các thao tác chuyển dữ liệu, một toán hạng luôn bắt buộc phải là
thanh ghi. Bộ vi xử lý dùng 2 hoặc 3 bit để mã hoá các thanh ghi trong CPU như
sau:
Thanh ghi

W = 1
AX
PX
CX
DX
SP
DI
BP
SI
W = 0
AL
BL
CL
DL
AH
BH
CH
DH
000
011
001
010
100
111
101
110
Thanh ghi đoạn

CS
DS
ES
SS
01
11
00
10

Bit D dùng để chỉ hướng đi của dữ liệu. D = 1 thì dữ liệu đi đến thanh ghi
cho bởi b bit của REG.
2 bit MOD ( chế độ ) cùng với 3 bit R/M ( thanh ghi/bộ nhớ ) tạo ra 5 bit
dùng để chỉ ra chế độ đòa chỉ cho các toán hạng của lệnh ( có thể hiểu chế độ đòa
chỉ là cách tìm ra đòa chỉ của toán hạng, xem thêm phần sau của chương này để rõ
hơn về chế độ đòa chỉ.
Bảng 3.1 cho ta thấy cách mã hoá các chế độ đòa chỉ ( cách tìm ra các toán
hạng bằng các bit này ).
M
OD
R/M
00 01 10 11
W=0
W=1
000 [BX]+[8] [BX]+[SI]+d8 [BX]+[SI]+d16 AL
AX
001 [BX]+[DI] [BX]+[DI]+d8 [BX]+[DI]+d16 CL
CX


010 [BP]+[SI] [BP]+[SI]+d8 [BP]+[SI]+d16 DL
DX
011 [BP]+[DI] [BP]+[DI]+d8 [BP]+[DI]+d16 BL
Trang : 10
BX
100 [SI] [SI]+d8 [SI]+d16 AH
SP
101 [DI] [DI]+d8 [DI] +d16 CH
BP
110 d16
(Đòa chỉ trực
tiếp)
[BP]+d8 [BP]+d16 DH
SI
111 [BX] [BX]+d8 [BX]+d16 BH
DI
chế độ bộ nhớ
chế độ thanh ghi
Ghi chú : – disp , 8bit ,d16: disp , 16bit
– Các giá trò cho trong các cột 2,3,4 (ứng với MOD
=00,01,10) là các đòa chỉ hiệu dụng (EA) sẽ được cộng với
DS để tạo ra đòa chỉ vật lý (riêng BP phải được cộng với
SP )
Trong các ví dụ sau đây ta sẽ dùng các kiến thức nêu trên để mã hoá một
vài lệnh MOV.
1111 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
MOV CL ,[BX]
Opcode
Chuyển tới thanh ghi
Chuyển 1 byte
mã hoá
CL
[ BX]
1111 000 001 0 10 110 00
MOV OF3H [SI] , CL
0 1 11 1 0 10 1
[SI]
CL
dS = F3H
Chuyển từ thanh ghi
1 Byte
3.Các chế độ đòa chỉ của bộ vi xử lý 8088
Chế độ đòa chỉ (addressing mode ) là cách để CPU tìm thấy toán hạng cho
các lệnh của nó khi hoạt động. Một bộ vi xử lý có thể có nhiều chế độ đòa chỉ. Các
chế độ đòa chỉ này được xác đònh ngay từ khi chế tạo ra bộ bi xử lý và sau này
không thể thay đổi được. Bộ vi xử lý 8088 và cả họ 80×86 nói chung đều có 7 chế
độ đòa chỉ sau:
Trang : 11
1. Chế độ đòa chỉ thanh gi ( register addressing mode ).
2. Chế độ đòa chỉ tức thì ( immediate addressing mode ).
3. Chế độ đòa chỉ trực tiếp ( direct addressing mode ).
4. Chế độ đòa chỉ gián tiếp qua thanh ghi ( register indirect addressing
mode ).
5. Chế độ đòa chỉ tương đối cơ sở ( based indexed relative addressing
mode ).
6. Chế độ đòa chỉ tương đối chỉ số ( indexed relative addressing
mode ).
7. Chế độ đòa chỉ tương đối chỉ số cơ sở ( based indexed relative
addressing mode ).
Các chế độ đòa chỉ này sẽ được giải thích thông qua các chế độ đòa chỉcủa
lệnh MOV và lệnh ADD.
*chế độ đòa chỉ thanh ghi
Trong chế độ đòa chỉ này người ta dùng các thanh ghi bên trong CPU như là
các toán hạng để chứa dữ liệu cần thao tác. Vì vậy khi thực hiện lệnh có thể đạt
tốc độ truy nhập cao hon so với các lệnh có truy nhập đên bộ nhớ.
Ví dụ:
MOV BX, DX ; chuyển nội dung DX vào BX.
MOV DS,AX ; chuyển nội dung AX vào DX
ADD AL,DL ; cộng nội dung AL và DL rồi đưa vào
*Chế độ đòa chỉ tức thì
trong chế độ đòa chỉ này toán hạng đích là một thanh ghi hay một ô nhớ,
còn toán hạng nguồn là một hằng số và ta có thể tìm thấy toán hạng này ở ngay
sau mã lệnh ( chính vì vậy chế độ đòa chỉ này có tên là chế độ đòa chỉ tức thì ). Ta
có thể dùng chế độ đòa chỉ này để nạp dữ liệu cần thao tác vào bất kỳ thanh ghi
nào ( trừ các thanh ghi đoạn và thanh cờ ) hoặc vào bất kỳ ô nhớ nào trong đoạn
dữ liệu DS.
Ví dụ:
MOV CL, 100 ; chuyển 100 vào CL.
MOV AX, OFFOH ; chuyển OFFOH vào AX để rồi đưa
MOV DS, AX ; vào DS ( vì không thể chuyển
; trực tiếp vào thanh ghi đoạn )
MOV ( BX ), 10 ; chỉ DS:BX.
Trong ví dụ cuối ta đã dùng chế độ đòa chỉ gián tiếp qua thanh ghi để chỉ ra
ô nhớ ( toán hạng đích ) sẽ nhận dữ liệu ở chế độ đòa chỉ tức thì ( toán hạng
nguồn ). Tại đây ( BX ) có nghóa là ô nhớ có đòa chỉ DS:BX.
*Chế độ đòa chỉ trực tiếp
Trong chế độ đòa chỉ này một toán hạng chứa đòa chỉ lệnh của ô nhớ dùng
chứa dữ liệu còn toán hạng kia chỉ có thể là thanh ghi mà không được là ô nhớ.
Nếu so sánh với chế độ đòa chỉ tức thì ta thấy ở đây ngay sau mã lệnh
không phải là toán hạng mà là đòa chỉ lệch của toán hạng. Xét về phương diện đòa
chỉ thì đó là đòa chỉ trực tiếp.
Ví dụ:
Trang : 12
MOV AL, ( 1234H ) ; chuuyển nội dung ô nhớ DS:1234
; vào AL.
MOV ( 4320H ), CX ; chuyển nội dung CX vào 2 ô nhớ
; liên tiếp DS:4320 và DS:4321
*Chế độ gián tiếp qua thanh ghi
Trong chế độ đòa chỉ này một toán hạng là một thanh ghi được sử dụng để
chứa đòa chỉ lệch của ô nhớ chứa dữ liệu, còn toán hạng kia chỉ có thể là thanh ghi
mà không được là ô nhớ ( 8088 không cho phép quy chiếu bộ nhớ 2 lần đối với
một lệnh ).
Ví dụ:
MOV AL, ( BX ) ; chuyển nội dung ô nhớ có đòa
; chỉ DS:BX vào AL.
MOV ( SI ), CL ; chuyển nội dung CL vào ô nhớ
; có đòa chỉ DS:SI.
MOV ( DI ), AX ; chuyển nội dung AX vào 2 ô nhớ
; liên tiếp có đòa chỉ DS:DI và
; DS: ( DI + 1 ).
*Chế độ đòa chỉ tương đối cơ sở
Trong chế độ đòa chỉ này các thanh ghi cơ sở như BX và BP và các hằng số
biểu diễn các giá trò dòch chuyển (
displacement values )
được dùng để tính đòa chỉ
hiệu dụng của toán hạng trong các vùng nhớ DS và SS. Sự có mặt của các giá trò
dòch chuyển xác đònh tính tương đối ( so với cơ sở ) của đòa chỉ.
Ví dụ:
MOV CX, ( BX ) +10 ; chuyển nội dung 2 ô nhớ liên
; tiếp có đòa chỉ DS: ( BX + 10 ) và
; DS: ( BX+10 ) vào CX.
MOV CX, ( BX+10 ) ; một cách viết khác của lệnh trên .
MOV CX, 10 ( BX ) ; một cách viết khác của lệnh đầu.
MOV AL, ( BP ) +5 ; chuyển nội dung ô nhớ SS: ( BP+5 )
; vào AL.
ADD AL, Table ( BX ) ; cộng AL với nội dung ô nhớ do
; BX chỉ ra trong bảng table
; ( bảng này nằm trong DS ), kết
; quả dựa vào AL.
Nhân đây cần làm rõ một số thuật ngữ hay dùng thông qua các ví dụ trên.
• 10.5.Table gọi là các dòch chuyển của các toán hạng tương ứng. 10 và
5 là các giá trò cụ thể. Table là tên mảng biểu diễn kiểu dòch chuyển của mảng
( phần tử đầu tiên ) so với đòa chỉ đầu của đoạn dữ liệu DS.
• ( BX+10) hoặc ( BJP+5 ) gọi là đòa chỉ hiệu dụng
(effective address.
EA.
theo cách gọi của Intel ).
• DS: ( BX+10 ) hoặc SS: ( BP+5 ) chính là logic tương ứng với một đòa
chỉ vật lý.
Trang : 13
• Theo cách đònh nghóa này thì đòa chỉ hiệu dụng của một phần tử thứ
BX nào đó ( kể từ 0 ) trong mảng Table ( BX ) thuộc đoạn DS là EA = Table+BX
và của phần tử đầu tiên là EA = Table.
*Chế độ đòa chỉ tương đối chỉ số cơ sở
Kết hợp hai chế độ đòa chỉ chỉ số và cơ sở ta có chế độ đòa chỉ chỉ số cơ
sở. Trong chế độ đòa chỉ này ta dùng cả thanh ghi cơ sở lẫn thanh ghi chỉ số để tính
đòa chỉ của toán hạng. Nếu ta dùng thêm cả thành phần biểu diển sự dòch chuyển
của đòa chỉ thì ta có chế độ đòa chỉ phức hợp nhất: chế độ đòa chỉ tương đối chỉ số
cơ sở. Ta có thể thấy chế độ đòa chỉ này rất phù hợp cho việc dòa chỉ õ hoá các
mảng hai chiều
Ví dụ:
MOV AX, [ BX ] [SI ]+8 ; chuyển nội dung 2 ô nhớ
; liên tiếp có đòa chỉ
; DS:(BX+SI+8 ) và
; DS:(BX+SI+9 ) vào AX
MOV AX, [BX+SI+8] ; một cách viết khác của lệnh trên
MOV CL, [BP+DI+5] ; chuyển nội dung ô nhớ
; SS:( BP+DI+5 ) vào CL.
*Tổng kết các chế độ đòa chỉ
Các chế đòa chỉ đã trình bày ở trên có thể tóm tắt lại trong bảng 3.2.
Một hình thức tổng kết khác về của chế độ đòa chỉ của 8086/88 được biểu
diễn trrrn hình 3.7
*Phương pháp bỏ ngầm đònh thanh ghi đoạn ( segment
override )
Như trong các phần trước đã nói, các thanh ghi đoạn và thanh ghi lệch
được ngầm đònh đi kèm với nhau từng cặp dùng để đòa chỉhoá các toán hạng teong
các vùng khác nhau vủa bộ nhỡ.Bảng 3.3 chỉ ra các khả năng cặp đôi ngầm đònh
của cácthan ghi đoạn và thanh ghi lệch thưồng dung. Vì tính ngầm đònh này
nểntong các lệnh ta chỉ cần viểta cấctnh thanh ghi lệch là đủ cơ sở để tính ra được
đia chỉ của toàn hạng.
Tuy nhiên, ngoài các tổ hợp ngầm đònh đã kể, 8088 còn cho phép ta làm
việc với các tổ hợp ngầm đònh đã kể, 8088 còn cho phép ta làm việc với các tổ
hợp khác của các thanh ghi đoạn và thanh ghi lệch. Muốn loại vỏ các tổ hợp ngầm
đònh nói trên, trung khi viết lệnh ta phải ghi rõ thanh ghi đoạn sẽ dùng để tính đòa
chỉ và kèm thêm dấu 2 chấm trước thanh ghi lệch. Cụm ký hiệu này goik là cụm
tiếp đầu để lại bỏ thanh ghi đoạn ngầm đinhj (segmnent override prefix) và để dạt
được ivệc loại bỏ này chỉ cần ghi rõ thanh ghi đoạn.
Bảng 3.2 : Tóm tắt các chế độ đòa chỉ
Chế độ đòa chỉ Toán hạng Thanh ghi đoạn ngầm
đònh
Thanh ghi Reg
Tức thì Data
Trực tiếp [offset] DS
Trang : 14
Gián tiếp qua thanh ghi [BX]
[SI]
[DI]
DS
DS
DS
Tương đối cơ sở [BX]+disp
[BP] +DISP
DS
SS
Tương đối chỉ số [DI]+Disp
[SI]+ DISP
DS
DS
Tương đối chỉ số cơ sở [BX]+[DI]+DISP
[BX]+[SI]+DISP
[BP]+[DI]+DISP
[BP]+[SI]+DISP
DS
DS
SS
SS
(Ghi chú : Reg : thanh ghi ; Data : dữ liệu tức thì ; disp : dòch chuyển )
Bảng 3.3 : Các cặp thanh ghi đoạn và thanh ghi lệch ngầm đònh
Thanh ghi đoạn CS DS ES SS
Thanh ghi lệch IP SI,DI,BX DI SP,BP
Ví dụ:
Trong lệnh chuyển dữ liệu thỉ đòa chỉ vật lý của toán hạng để chuyển vào
thanh ghi AL, tương ứng với DS:BX, vì DS sà đoạn ngầm đònh cuarvùng nhớ
chứatoán hạng do BX chỉ ra.Nếu ta muốn thay đổi,không lấy toán hạng trong đoạn
dữ liệu DS ,mà lại lấy toán hạng traong đoạn dữ liệu phụ ES dể đưa vào AL,thì ta
phải viết lại lệnh trên thành
MOV AL.ES:[BX]
Trong đó ta đã dùng cụm tiếp đàu ES : để loại bỏ thanh ghi đoạn ngầm
đònh DS và để chỉ rõ thanh ghi đoạn mới dùng trong lệnh nayf bây giờ là ES .

Trang : 15
Dòch chuyển
Đòa chỉ vật lý
CSx16
DSx16
SSx16
ESx16
BX
BP
DI
SI
BX
BP
SI
DI
Đòa chỉ hiệu dụng
hoặc
hoặc
hoặc


hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
hoặc
Chế độ cơ sở hoặc chỉ số
Chế độ chỉ số cơ sở
Hình 3.7 : một hình thức khác tổng kết các chế độ đòa chỉ của 8088
4. Mô tả tập lệnhcủa bộ vi xử lý 8088.
Có nhiều cánh trình bày tập lệnh của bộ vi xử lý:Trình bày cac lệnh cho
các nhóm hoặc theo thứ tự ABC .Ta sẻ chọn cách làm thứ 2 để sau này dễ tìm
kiếm cac lệnh cần tra cứu cụ thể.Trong khi nói tới các lệnh ở dạng gợi nhớ tacũng
mô tả ngắn gon luôn từng lệnh và tác động (nếu có) của lệnh tới cac cờ.Để cho
các diển giải dể đọc ta quy đònh kí hiệu AL được hiểu là thanh ghi AL hoặc là nội
dung của AL.Trong khi ghi lệnh ,dấu[ X] nên được hiểu như là một ki hiệu của
Intel để ghi lệnh.Không nên hiểu là ‘nội dung’ của X ,còn XX:YY dùng để chỉ
nội dung ô nhớ tại đòa chỉ XX:YY hoặc SP dùng để chỉ ô nhớ của ngăn xếp có
đòa chỉ do nội dung của thanh ghi con trỏ ngăn xếp SP chỉ ra .
AAA _ASCII Adjust after Addition (Chỉnh sau khi cộng hai số ở
dạng ASCII)
Dữ liệu truyền từ các thiết bò đầu cuối đến máy tính thường ở dưới dạng
mã ASCII .Khi dã truyền đi các số dưới dạng ASCII roòi,đôi khi ta muốn cộng
luôn các số đó.Bộ vi xử lý 8088 cho phep ta làm điều này với điều kiện phải chỉnh
lại kết quả có trong AL,bằng lệnh AAA để thu được kết quả là số BCD không gói.
Cập nhật : AF , CF
Không xác đònh: OF , PF ,SF ,ZF
Ví dụ:Ta có 2 số dưới dạng mã ASCII là 30H và 39H ứng với ‘ 0 ‘ và ‘ 9 ‘
Trang : 16
Nếu cộng hai số ở dạng mã lại ta được số 69H.Số náy không có ý nghóa
gì vì nó không phải la số BCD đúng .Ta sẻ thu được số BCD không gói nếu dùng
thêm lệnh AAA .
;AL = 0011 0000B = 30H = ‘0’,
;BL = 0011 1001B = 39H = ‘ 9’,
ADD AL , BL ; thu được AL = 0110 1001B = 69H , Kết quả sai.
AAA ; thu được AL = 0000 1001B = 9, kết quả đúng.
OR AL ,30H ; thu được AL = 39H = ‘9’ đê truyền kết quả trở lại thiết
bò đầu cuối .
AAD_ ASCII Adjust before Division (Chỉnh trước khi chia 2 số ơ
dạng ASCII )
Lệnh này đổi 2 số BCD khônbg gói ở AH và AL sang số hệ 2 tương
đương để tại Al.Viêc này phải thưc hiện trước khi làm phép chia một số BCD
không gói( gồm 2 chữ số ) để trong AX cho 1 số BCD không gói khác.Kết quả và
số dư cũng là cac số BCD không gói.
Không xác đònh :tất cả các cờ .
Ví dụ:
;AX = 0605H là số BCD không gói của 65
;(số bò chia)
;BL = 08H la số BCD không gói
;(số chia).
AAD ;sau khi chỉnh AX = 0041 = 41H
DIV BL;sau khi chia đươc thương AL = 08
;số dư ở AH = 1 là số BCD không gói ,
AAM_ASCII Adjust After Mult iplication (Chỉnh sau khi nhân 2
số ở dạng ASCII )
Lệnh này dung để đổi 1 số hệ 2,là tích của 2 số BCD không gói ,có trong
AL sang số BCD không gói để tại AX .
Cập nhật :PF , SF ,ZP.
Không xác đònh: AF ,CF ,OF
Ví dụ:
Sau khi nhân 2 số 5 và 9 ở dang ASCII .Ta đổi kết quả sang dạng BCD
không gói bằng lệnh AAM và sau đó đổi tiếp thành mã ASCII để truyền tiếp
;AL = 0011 0101B = 35H = ‘5’ ,
;BL = 0011 1001B = 39H = ‘9’ ,
MUL BL; thu được AX = 002DH = 45,
AAM; thu được AX = 0405H, mã BCD
;không nen của 45.
OR AX ,3030H; thu được AX = 3435H, mã ASCII
;cho 45 để truyền kết quả
; trở lại thiết bò đầu cuối.
AAS-ASCH Adjust after Subtraction ( chỉnh sau khi trừ 2 số ở dạng
ASCH )
Trang : 17
Lệnh này dùng để đổi một số hệ hai là hiệu của 2 số BCD không gói, có
ở AL. sang số BCD không gói.
Cập nhập: AF, CF.
Không xác đònh:
OF, PF, SF, ZP.
Ví dụ:
a) ; BL = 0011 0101B = 35 = ‘5’,
; AL = 0011 1001B = 39H = ‘9’,
; ASCII 9 – ASCII 5:
SUB AL, BL ; thu được AL = 04H = 4,
AAC ; thu được AL = 04H, mã BCD không
; gói của 4.
OR AL, 30H ; thu được AL = 34H, mã ASCII cho 4
; để truyển kết qủa trở lại thiết bò
; đầu cuối.
b) ; AL = 0011 0101B = 35H = ‘5’,
; BL = 0011 1001B = 39H = ‘ 9’,
; ASCII 5- ASCII 9:
SUB AL, BL ; thu được AL = FCH = -4, CF = 1,
AAS ; thu được AL = 04H, mã BCD không
; gói của 4, CF = 1 ( có thể dùng cho các
; phép trừ nhiều chữ số )
ADC-Add With Carry ( cọng có nhớ )
Viết lệnh:
ADC Đích, Gốc.
Mô tả:
Đích Đích + Gốc + CF
Trong đó tớn hạng đích và gốc có thể tìm đwocj theo các chế độ đòa chỉ
khác nhau. Nhưng phải chứa dữ liệu có cùng độ dài và không được phép đồng thời
là 2 ô nhớ và cũng không được là thanh ghi đoạn. Điều hạn chế này cũng áp dụng
cho các lệnh khác có ngữ pháp tương tự.
Cập nhật:
AF, CF, OF, PF, SP, ZP.
Ví dụ: Các ví dụ sau đây có thể đại diện chó các chế độ đòa chỉ có thể có
trong lệnh cộng này cũng như một số các lệnh khác vứoi ngữ pháp tương tự.
ADD-Add ( cộng 2 toán hạng).
Viết lệnh:
ADD Đích, Gốc.
Mô tả:
Đích – Đích + Gốc.
Tróng đó toán hạng đích và gốc có thể tìm được theo các chế độ đòa chỉ
khác nhau. Nhưng phải chứa dữ liệu có cùng độ dài và không được phép đồng thời
là 2 ô nhó và cũng không được là thanh ghi đoạn. Có thể tham khảo các ví dụ của
lệnh ADC.
Cập nhật: AF, CF, PF, SF, ZP/
AND-And Corresponding Bits of Two Operands ( Và 2 toán hạng )
Viết lệnh:
AND Đích, Gốc
Mô tả
: Đích – Đích, Gốc.
Trong đó toán hạng đích và gốc có thể tìm được thoe các chế độ đòa chỉ
khác nhau. Nhưng phải chứa dữ liệu cùng độ dài và không được phép đồng thời là
Trang : 18
2 ô nhớ và cũng không được là thanh ghi đoạn. Phép AND thường dùng để che đi/
giữ lại một vài bit nào đó của một toán hạng bằng cách nhân logic toán hạng đó
với toán hạng tức thì có các bit 0/1 ở các chỗ cần che đi/giữ nguyên tương ứng
( toán hạng tức thì lúc này còn được gọi là mặt nạ ).
Xoá:
CF, OF.
Cập nhật:
PF, SF, ZP, PF chỉ có nghóa khi toán hạng là 8 bit.
Không xác đònh:
À.
Ví dụ:
AND AL, BL ; AL , AL BL theo từng bit.
AND OFH ; che 4 bit cao của BL.
CALL-Call o Proceduce ( Gọi chương trình con )
Mô tả:
Lệnh này dùng để chuyển hoạt động của bộ vi xử lý từ chương trình chính
( CTC ) sang chương trình con ( ctc ). Nếu ctc ở trong cùng một đoạn mã với CTC
thì ta có
gọi gần
( near call ). Nếu CTC và ctc nằm ở hai đoạn mã khác nhau thì tra

gọi xa
( far call ). Gọi gần và gọi xa khác nhau về cách tạo ra
đòa chỉ trở về
( return address). Đòa chỉ trở về là đòa chỉ của lệnh tiép ngay sau lệnh Call. Khi gọi
gần thì chỉ cần các IP của đòa chỉ trở về ( vì CS không đổi ). Khi gọi xa thì phải cất
cả CS và IP của đòa chỉ trở về. Đòa chỉ trở về được tự động cất tại ngăn xếp khi bắt
đầu thực hiện lệnh gọi và được tự động lấy ra khi gặp lệnh RET ( trở về CTC từ
ctc ) tại cuối ctc.
Viết lệnh:
Sau đây là ví dụ các dạng khác nhau của các dạng khác nhau
của các lệnh gọi ctc và cách tính đòa chỉ của ctc:
CALL Multiple: Gọi ctc có tên là Multiple trong cùng đoạn mã với
CTC, ctc này phải nằm trong giới hạn đích chuyển-32Kbyte ( dòch về phái đòa chỉ
thấp ) hoặc ( 32K-1) byte ( dòch về phía đòa chỉ cao ) so với lệnh tiếp theo ngay sau
lệnh Call. Sau khi cất IP cũ ( đòa chỉ trở về ) vào ngăng xếp . IP mới được tính: IP
–IP + Dòch chuyển.
CALL Divi: Gọi ctc có tên Divi ở đạon mã khác. Trong chương trình
hợp ngữ Divi phải được khai báo là một ctc ở xa:
Divi Proc Far
Đại chỉ của ctc là đại chỉ CS:IP cảu Divi.
CALL WORD PTR [ BX ]: Gọi ctc nằm trong cùng đạon mã, ctc có
đòa chỉ dòch chuyển ( tính từ lệnh tiếp ngay sau lệnh gọi tới lệnh đầu tiên của ctc )
chứa trong 2 ô nhớ do BX và BX+1 chỉ ra trong đoạn DS. Đòa chỉ lệch này sẽ đưa
vào IP ( SI, DI có thể dùng thay chỗ của BX ).
CALL DWORD PTR [ BX ]: Gọi ctc không nằm trongcùng một đoạn
mã, ctc có đòa chỉ CS:IP, giá trò gần cho IP và CS chứa trong 4 ô nhơ do BX và BX
+1 (cho IP) và BX+2 và BX+3 ( cho CS chỉ ra trong đoạn DS ( SI, DI có thể dùng
thay chỗ của BX ).
CBW-Convert a Byte to a Word ( Chuyển byte thành từ )
Lệnh này mở rộng bit dấu của AL sang 8 bit của AH, AH lúc này được
gọi là phần mở rộng dấu cuả AL. Ta dùng CBW để mở rộng dấu cho số có dấu
nằm trong AL trước khi muốn chia nó cho một số có dấu 8 bit khác bằng lệnh IDIV
Trang : 19
( lệnh chia các số có dấu ), hoặc trước khi muốn nhân nó với một số có dấu 16 bit
khác bằng lệnh IMUL, ( lệnh nhân các số có dấu ).
Lệnh này không tác động đến các cờ.
Ví dụ: Nếu AL = 80 thì sau lệnh chuyển ta có AX = PF80H.
CLC-Clear the Carry Flag ( xoá cờ nhớ )
Mô tả:
CF – 0.
Không tác độn đến các cờ khác.
CLD – Clear the Direction Flag ( xoá cờ hướng ).
Mô tả:
DF – 0.
Lệnh này đònh hướng thao tác theo chiều triến chó các lệnh liên quan đến
chuỗi. Các thanh ghi liên quan là SI và DI sẽ được tự động tăng khi làm việc xong
với một phần tử của chuỗi.
Không tác động đến các cờ khác.
CLI – Clear the Interrupt Flag ( xóa cờ cho phép ngắt ).
Mô tả: IF – 0.
Lệnh này xoá cờ cho phép ngắt. Các yếu tố ngắt che được sẽ bò che.
Không tác động đến các cờ khác.
CMC – Complement the Carry Flag ( Đảo cờ nhớ ).
Mô tả: CF – CF.
Cập nhật:
CF
Không tác động đến các cờ khác.
CMP-Compare Byte or Word *~( so sánh 2 byte hay 2 từ ).
Viết lệnh:
CMP Đích, Gốc.
Mô tả:
Đích – Gốc.
Trong đó toán hạng đích và gốc có thể tìm được theo các chế độ đòa chỉ
khác nhau. Nhưng phải chứa dữ liệu có cùng độ dài và không được phép đồng thời
là 2 ô nhớ.
Lệnh này chỉ tạo các cờ, không lưu kết quả so sanh, sau khi so sanh các
toán hạng không bò thay đổi. Lệnh này thường được dùng để tạo cờ cho các lệnh
nhảy có điều kiện ( nhảy theo cờ ).
Các cờ chính theo quan hệ đích và gốc khi so sánh 2 số không dấu:
CF 2F
Đích = Gốc 0 1
Đích > Gốc 0 1
Đích > Gốc 1 0
Cập nhật:
AF, CF, OF, PF, SF, ZP.
CMPS/CMPSB/CMPSW-Compare String Bytes or String Word
( so sánh 2 chuổi byte hay 2 chuổi từ ).
Viết lệnh:
CMPS Chuổi đích, chuổi gốc.
CMPSB
CMPSW.
Mô tả:
Chuổiđích – Chuổigốc.
Lệnh này so sánh từng phần tử ( byte hay từ ) của 2 xâu có các phần tử
cùng loại. Lệnh chỉ tạo các cờ, không lưu kết quả so sánh, sau khi so sánh các toán
Trang : 20
hạng không bò thay đổi. Trong lệnh này ngầm đònh các thanh ghi với các chức
năng:
+DS:SI là đòa chỉ của phần tử so sánh trong chuỗi gốc.
+ES:DI là đòa chỉ của phần tử so sánh trongchuỗi đích
Ta sẽ giải thích cụ thể các trường hợp dùng các dạng lệnh trên. Giải thích
này cũng có thể áp dụng cho cáclện có dạng thức lện hoặc cấu trúc ngữ pháp ương
tự.
MOVS, STOS, LODS, SCAS.
Có 2 cách để chỉ ra một chuỗi là chuỗi byte hoặc chuỗi từ. Cách
đầu tiên là ta khai rõ bằng ten ngay từ đầu chuỗi nguồn và chuỗi đích là
loại gì. Sau đó ta dùng lệnh COMPS để thao tác với các chuỗi đó.
StrByte1 DB “daylachuoibyte1”
StrByte2 DB “ daylachuoibyte2”
StrWord1 DW “ daylachuoitư1”
StrWord1 DW “daylachuoitu2”
LEA SI, StrByte1
LEA DI, StrByte2
COMPS StrWord2, StrWord1 ;có thể thay
; bằng MOMPSB.
Cách ths hai là ta thêm vào lệnh CMPS đuôi thích hoẹp để báo cho
chương trình dòch biết kiểu thao tác trên chuỗi đã được đònh nghóa: đuôi “B” để
thao tác với byte hoặc đuôi “W”để thao tác với từ trong chuỗi.
Cập nhật: AF, CF, OF, PF, SF, ZP.
Ví dụ:
MOV DI, OFFSET chuỗiđích ; lấy đòa chỉ lệch
; của chuỗiđích tại
; ES vào SI,
MOV SI, OFFSET chuỗigốc ; lấy đòa chỉ lệch
; của chuỗigốc tại
; DS vào SI,
CLD ; làm việc với chuổi theo
; chiều tiến,
CMPSB ; chuyển 1 byte.
; SI và DI tăng thêm 1.
CWD-Convert a Word to a DoubleWord ( chuyển từ thành từ kép )
Lệnh này mở rộng bit dấu của AX sang 16 bit của DX. DX lúc này được
gọi là phần mở rộng dấu của AX. Ta dùng CWD để mở rộng dấu cho số có dấu
nằm trong AX trước khi muốn chia nó cho một số có dấu khác bằng lệnh IDIV.
Lệnh này không tác động đến các cờ.
Ví dụ: nếu DX = 0000H. AX = 8087H thì sau lệnh đổi ta có:
DX = FFFFH, AX = 8086H.
DAA-Decimal Adjust AL after BCD Addition ( chỉnh AL sau khi cộng số
BCD ).
Trang : 21
Lệnh này dùng để chỉnh lại kết quả ( hiện nằm ở AL ) sau phép cộng 2 số
BCD. Lý do phải chỉnh lại kết quả này là do ta đã dùng bộ ALU của XPU, cốn chỉ
biết làm toán với các số hệ hai. Để làm otán với các số VCD, lệnh DÂ chỉ tác độ
đúng đến kết quả ở AL ngay sau khi vừa thực hiện phép cộng. Hoạt động của lệnh
DAA:
+Nếu 4 bit thấp cảu AL lớn hơn 9 hoặc AF = 1 thì AL – AL + 6 .
+Nếu 4 bit cao của AL lớn hơn 9 hoặc CF = 1 thì AL – AL + 60H.
Cập nhật: AF, CF, PF, SF, ZP.
Không xác đònh: OF.
Ví dụ:
a) ; AL = 0101 1001
BCD
= 59
; BL = 0011 0110
BCD
= 36
ADD AL, BL ; AL = 1000 1111 B = 8FH
DAA ; vì F > 9 nên AL + 6 = 1001 0101
BCD
= 95
b) ; AL = 1000 1001
BCD
= 89
; BL = 0100 0111
BCD
= 47
ADD AL, BL ; AL = 1101 0000 B = D0H, AF = 1
DAA ; vi D > 9 và À = 1 nên
; AL + 60H +6 = 1001 0000
BCD
= 36,CF = 1.
DAS- Decimal Adjust AL after BCD Subtraction ( chỉnh AL sau
khi trừ 2 số BCD )
Lệnh này dùng để chỉnh lại kết quả ( hiện nằm ở AL ) sau phép trừ 2 số
BCD. Lý do phải chỉnh lại kết qủ này là do ta đã dùng bộ ALU của CPU, vốn chỉ
biết làm toán với các số hệ hưi, để làm toán vcới các số BCD. Lệnh DAS chỉ tác
động đúng đến kết quả ở AL ngay sau khi vừa thực hiện phép trừ. Hoạt động của
lệnh DAS:
+Nếu 4 bit thấp của AL lớn hơn 9 hoặc AF = 1 thì AL – AL.6.
+Nếu 4 bit cao của AL lớn hơn 9 hoặc CF = 1 thì AL – AL.60H.
Cập nhật: AF, CF, PF, SP ,ZP.
Không xác đònh: OF.
Ví dụ:
a) ; AL = 0101 0110
BCD
= 56
; BL = 0011 1001
BCD
= 39
SUB AL, BL ; AL = 0001 1101B = 1DH.
DAS ; vì D > 9 nên AL-6 = 0001 1001
BCD
= 99, CF.
Trong thí dụ trên CF = 1 có nghóa là phải mượn 100 thêm vào số bò trừ để
được kết quả là 99. Nói cách khác đi kết quả đúng sẽ là -1.
DEC – Decrement Destination Register or Memory ( Giảm toán
hạng đi 1 ).
Viết lệnh : DEC Destination
Mô tả: Đích – Đích -1.
Trong đó toán hạng đích có thể tìm đựoc thưo các chế độ đòa chỉ khác
nhau. Lưu ý là nếu Đích = 00H ( hoặc 0000H ) thì Đích -1 = FFH ( hoặc FFFFH )
Trang : 22
mà không làm ảnh hưởng đến cờ CF. Lệnh này cho kết quả tương đương như lệnh
SUB Đích nhưng chạy nhanh hơn.
Cập nhật: AF, OF, PF, SF, ZP.
Không tác động: CF/
DIV – Unsingned Divide ( chia 2 số không có dấu )
Viết lệnh: DIV Gốc
Trong đó toán hạng Gốc là số chia và có thể tìm được theo các chế độ đòa
chỉ khác nhau.
Mô tả:
tuỳ theo độ dài của toán hạng gốc ta có 2 trường hợp bố trí phép
chia. Các chỗ để ngầm đònh cho số bò chia và kết quả:
• Nếu Gốc là số 8 bit: AX/Gốc. Số bò chia phải là số không dấu 16 bit
để trong AX.
• Nếu Gốc là số 16 bit: DXAX/Gốc. Số bò chia phải là số không dấu 32
bit để trong cặp thanh ghi DXAX.
Nếu thương không phải là số nguyên nó được làm tròn theo số nguyên sát
đuôi.
Nếu Gốc = 0 hoặc thương thu được lớn hơn FFH hoặc FFFFH ( tuỳ theo
độ dài của toán hạng Gốc ) thì 8088 thực hiện lệnh ngắt INT 0.
Không xác đònh: AF, CF, OF, PF, SF, ZP.
ESC – Escape
Lệnh này dùng để truyêng các lệnh cho bộ đồng xử lý toán học 8087 bò
tạm dừng và bộ vi xử lý 8088 bước vào
trạng thái dừng.
Để thoát khỏi trạng thái
dừng chỉ có cách tác động vào một trong các chân INTR.NMI. hoặc RESET của bộ
vi xử lý.
IDIV – Integer Division ( Signed division ) ( chia số có dấu )
Viết lệnh: IDIV Gốc
Trong đó toán hạng Gốc là số chia và có thể tìm được theo các chế độ đòa
chỉ khác nhau.
Đây là lệnh dùng để chia các số nguyên có dấu. Chỗ để ngầm đònh của
số chia. Số bò chia. Thương và số dư giống như ở lệnh DIV. chỉ có 2 điều khác là:
+Sau phép chia AL chứa thương ( số có dấu ). AH chứa số dư ( số có
dấu ).
+Dấu của số có dư sẽ trùng với dấu của số bò chia.
+Nếu Gốc = 0 hoặc thương nằm ngoài dải.128…+ 127 hoặc -32768…
+32767 ( tuỳ theo độ dài của Gốc ) thì 8088 thực hiện lệnh ngắt INT 0.
Không xác đònh: AF, CF, OF, PF, SF, ZP.
IMUL – Integer Multiplication ( Multiply Signed Numbers ) (
Nhân số có đầu ).
Viết lệnh: IMUL Gốc.
Trông dố toán hạng Gốc là số nhân và có thể tìm được theo các chế độ
đòa chỉ khác nhau.
Mô tả:
tuỳ theo độ dài của toán hạng Gốc ta có 2 trương hợp bố trí phép
nhân. Chỗ để ngầm đònh cho só bò nhân và kết quả:
• Nếu Gốc là số có dấu 8 bit: AL
x
Gốc.
Trang : 23
Số bò nhân phải là số cso dấu 8 bit để trong AL.
• Nếu Gốc là số có dấu 16 bit: AX
x
Gốc.
Số bò nhân phải là số có dấu 16 bit để trong AX.
Nếu tích thu được nhỏ, không đủ lấp đầy hết được các chỗ dành cho nó
thì các bit không dùng đến đựơc thay bằng bit dấu.
Nếu byte cao ( hoặc 16 bit cao ) của 16 ( hoặc 32 bit ) kết quả chỉ chưa
một giá trò của dấu thì CF = OF = 0.
Nếu byte cao ( hoặc 16 bit cao ) của 16 ( hoặc 32 ) bit kết qủa chứa một
phần kết quả thì CF = OF = 1.
Như vậy CF và OF sẽ báo cho ta biết kết quả cần độ dài thực chất là bao
nhiếu.
Ví dụ:
Nếu ta cần nhân một số có dấu 8 bit với một số có dấu 16 bit, ta để số 16
bit ở gốc và số 8 bit ở AL. Số 8 bit này ở AL cần phải được mở rộng dấu sang AH
băng lệnh CBW. Sau cùng chỉviệc dùng lệnh IMUL gốc và kết quả có trong cặp
DXAX.
Cập nhật:CF, OF.
Không xác đinh: AF, PF, FS, ZP.
In- Input Data From a Port ( đọc dữ liệu từ cổng vào thanh ACC.
Viết lệnh: In ACC, Port.
Mô tả: ACC
Trong đó Port là dữ liệu của cổng có đòa chỉ là Port. Port là đòa chỉ 8 bit
của cổng, nó có thể có các giá trò trong khoảng 00H…FFH. Như vậy ta có thể có
các khả năng sau:
+Nếu ACC là AL thì dữ liệu 8 bit được đưa vào từ cổng Port.
+Nếu ACC là AX thì dữ liệu 16 bit được đưa vào từ cổng Port và cổng
Port+1.
Có một cách khác để biểu diển đòa chỉ cổng là thông qua thanh ghi DX.
Khi dùng thanh ghi DX để chứa đòa chỉ cổng ta sẽ có khả năng đòa chỉ cổng hoá
mềm dẽo hơn. Lúc này đòa chỉ cổng nằm trong dải 0000H FFFFH và ta phải viết
lệnh theo dạng:
In ACC, DX.
Trong đó DX phải được gắn từ trước giá trò ứng với đòa chỉ cổng.
Lệnh này không tác động đến các cờ.
Inc-Increment Destination Register or Memory ( tăng toán hạng
đích thêm 1 ).
Viết lệnh :
Inc-Đích
Mô tả: Đích
Trong đó toán hạng đích có thể tìm được theo các chế độ đòa chỉ khác
nhau. Lưu ý là nếu đích = FFH ( hoặc FFFFH ) thì Đích+1 = 00H (0000H ) mà
không ảnh hưởng đến cờ CF. Lệnh này cho kết quả tương đương như lệnh ADD
Đích.1.nhưng chạy nhanh hơn.
Cập nhật:
AF, OF, PF, SF, ZP.
Không tác động:
CF.
Trang : 24
INT-Interupt Program Execution ( ngắt, gián đoạn chương trình
đang chạy ).
Viết lệnh:
INT N, N = 0 FFH
Mô tả:
các thao tác của 8088 khi chạy lệnh INT N:
1. SP
2. IF
3. SP
4. SP
5. N
x
4
x
4+2}
Ví dụ với N = 8 thì CS
IP
Mỗi lệnh ngắt ứng với chương trình phục vụ ngắt ( CTPVN ) khác nhau
có đòa chỉ lấy từ bảng veto ngắt. Bảng này gồm 256 vecto, chứa đòa chỉ của các
CTPVN tương ứng và chiếm 1Kbyte Ram có đòa chỉ thấp nhất của bộ nhớ. CTPVN
cũng có thể được gọi là chương trình con phục vụ ngắt ( CTCPVN ) vì cách thức tổ
chức và quan hệ giữa nó với chương trình bò ngắt cũng giống như cách thức tổ chức
và quan hệ giữa CTC với ctc.
INTO-Interrupt On Overflow ( ngắt nếu có tràn ).
Nếu có tràn ( OF = 1 ) thì lệnh này ngắt công việc đang làm của vi xử lý
và thực hiện lệnh ngắt INT 4.
IRET-Interrupt Return ( trở về CTC từ chương trình ( Con ) phục vụ
ngắt ).
Như đã trình bày ở lệnh CALL, tại cuối ctc phải có lệnh trở về ( RET ) để
bộ vi xử lý tự động lấy lại đòa chỉ trở về CTC. Trong trường hợp CTCPVN, để trở
về CTC với đầy đủ thông tin cần thiết về đòa chỉ và trạng thái, tất nhiên phải cần
có lệnh với các tác động tương ứng: lệnh IRET. Lệnh này, ngoài việc tự động lấy
lại đòa chỉ trở về CTC, còn lấy lại thanh ghi cờ đã được cất giữ trước khi chạy
CTCPVN.
JA/JNBE-Jump If Above/Jump If Not Below Or Equal ( nhảy
nếu cao hơn/nhảy nếu không thấp hơn hoặc bằng ).
Viết lệnh:
JA NHAN
JNBE NHAN
Mä t IP ←IP → Dëchchuøn
Hai lãûnh trãn âiãưu khiãøn cng mäüt thao tạc
Nhy cọ âiãưu kiãûn
våïi nhn nãúu
CF+ZF = 0 .Quan hãû “trãn “ (above),” cao hån “ v quan hãû “dỉåïi “ , “ tháúp hån”
(below) l cạc quan hãû dnh cho viãûc so sạnh (do lãûnh CMP thỉûc hiãûn ) âäü låïn ca hai
säú khäng dáúu .Nhn NHAN phi nàòm cạch xa (dëch chuøn mäüt khong )-128. .
+127byte so våïi lãûnh tiãúp theo sau lãûnh A:/INBE .Chỉång trçnh s càn cỉï vo giạ trë
chuøn âãø xạc âënh cạc giạ trë chuøn
Lãûnh ny khäng tạc âäüng âãún cạc cåì .
Vi dủ :Nãúu 1 khung thanh AL cao hån 10H thç nhy lãn nhn TH01
CMP AL , 10H ; so sạnh Al våïi 10H
UA THOI ; nhy lãn TH01 nãúu Al cao hån
4AE/JNB/4NC 4jump if Above or Equal /jump if not below /jump if–
no carry ( nhy nãúu cao hån hồûc bàòng / nhy nãúu tháúp hån / nhy nãúu khäng cọ nh
)
Viãút lãûnh :
Trang : 25
JAE NHAN
JNB NHAN
JNC NHAN
Mọ taớ :
IP IP Dởchchuyóứn
Ba lóỷnh trón õóửu thổỷc hióỷn cuỡng mọỹt thao taùc : nhaớy coù õióửu kióỷn tồùi NHAN nóỳu
CF = 0 . Quan hóỷ trón (above), cao hồn vaỡ quan hóỷ dổồùi , thỏỳp hồn (below)
laỡ caùc quan hóỷ daỡnh cho vióỷc so saùnh (do lóỷnh CMP thổỷc hióỷn ) õọỹ lồùn cuớa hai sọỳ
khọng dỏỳu .Nhaợn NHAN phaới nũm caùch xa (dởch chuyóứn mọỹt khoaớng )-128. .
+127byte so vồùi lóỷnh tióỳp theo sau lóỷnh A:/INBE .Chổồng trỗnh seợ cn cổù vaỡo giaù trở
chuyóứn õóứ xaùc õởnh caùc giaù trở chuyóứn
Lóỷnh naỡy khọng taùc õọỹng õóỳn caùc cồỡ .
Vờ duỷ : Nóỳu nọỹi dung thanh AL cao hồn hoỷc bũng 10H thỗ nhaớy õóỳn nhaợn THOI
CMP AL ,10H ; So saùnh AL vồùi 10H
JAE .THOI ; nhaớy õóỳn THOI nóỳu Al cao hồn hoỷc bũng 10H
JB/JC/JNAE – jump if Below/ Jump if Carry /Jump ỗ Not Above or
Equal ( Nhaớy thỏỳp hồn / nhaớy nóỳu coù / nhaớy nóỳu khọng cao hồn hoỷc bũng )
Vióỳt lóỷnh
JB NHAN
JC NHAN
JNAE NHAN
Ba lóỷnh trón õóửu thổỷc hióỷn cuỡng mọỹt thao taùc : nhaớy coù õióửu kióỷn tồùi NHAN nóỳu
CF = 0 . Quan hóỷ trón (above), cao hồn vaỡ quan hóỷ dổồùi , thỏỳp hồn (below)
laỡ caùc quan hóỷ daỡnh cho vióỷc so saùnh (do lóỷnh CMP thổỷc hióỷn ) õọỹ lồùn cuớa hai sọỳ
khọng dỏỳu .Nhaợn NHAN phaới nũm caùch xa (dởch chuyóứn mọỹt khoaớng )-128. .
+127byte so vồùi lóỷnh tióỳp theo sau lóỷnh A:/INBE .Chổồng trỗnh seợ cn cổù vaỡo giaù trở
chuyóứn õóứ xaùc õởnh caùc giaù trở chuyóứn
Lóỷnh naỡy khọng taùc õọỹng õóỳn caùc cồỡ .
Vờ duỷ : Nóỳu nọỹi dung thanh AL thỏỳp hồn hoỷc bũng 10H thỗ nhaớy õóỳn nhaợn THOI
CMP AL ,10H ; So saùnh AL vồùi 10H
JB THOI ; nhaớy õóỳn THOI nóỳu Al thỏỳp hồn hoỷc bũng 10H
JBE/JNA- jump if Below/ Jump if Carry /Jump ỗ Not Above or Equal
( Nhaớy thỏỳp hồn / nhaớy nóỳu coù / nhaớy nóỳu khọng cao hồn hoỷc bũng )
Vióỳt lóỷnh : JBENHAN
IBA NHAN
Mọ taớ :
IP IP Dởchchuyóứn
Hai lóỷnh trón õóửu thổỷc hióỷn cuỡng mọỹt thao taùc :
nhaớy coù õióửu kióỷn
tồùi NHAN nóỳu
CF+ZF=1 . Quan hóỷ trón (above), cao hồn vaỡ quan hóỷ dổồùi , thỏỳp hồn
(below) laỡ caùc quan hóỷ daỡnh cho vióỷc so saùnh (do lóỷnh CMP thổỷc hióỷn ) õọỹ lồùn cuớa hai
sọỳ khọng dỏỳu .Nhaợn NHAN phaới nũm caùch xa (dởch chuyóứn mọỹt khoaớng )-128. .
+127byte so vồùi lóỷnh tióỳp theo sau lóỷnh A:/INBE .Chổồng trỗnh seợ cn cổù vaỡo giaù trở
chuyóứn õóứ xaùc õởnh caùc giaù trở chuyóứn
Lóỷnh naỡy khọng taùc õọỹng õóỳn caùc cồỡ .
Vờ duỷ : Nóỳu nọỹi dung thanh AL thỏỳp hồn hoỷc bũng 10H thỗ nhaớy õóỳn nhaợn THOI
CMP AL ,10H ; So saùnh AL vồùi 10H
JBE THOI ; nhaớy õóỳn THOI nóỳu Al thỏỳp hồn hoỷc bũng 10H
JBE/JNA- jump if Below/ Jump if Carry /Jump ỗ Not Above or Equal
( Nhaớy thỏỳp hồn / nhaớy nóỳu coù / nhaớy nóỳu khọng cao hồn hoỷc bũng )
Vióỳt lóỷnh : JCXZ NHAN
Mọ taớ :
IP IP + Dởchchuyóứn
ỏy laỡ lóỷnh
nhaớy õióửu kióỷn
tồùi NHAN nóỳu CX =0 vaỡ khọng coù lióỷn hóỷ gỗ vồùi cồỡ ZF .
Nhaợn NHAN phaới nũm caùch xa (di chuyóứn mọỹt khoaớng ) -128. . +127byte so vồùi lóỷnh
tióỳp theo sau lóỷnh A:/INBE .Chổồng trỗnh seợ cn cổù vaỡo giaù trở chuyóứn õóứ xaùc õởnh
caùc giaù trở chuyóứn
Lóỷnh naỡy khọng taùc õọỹng õóỳn caùc cồỡ .
Vờ duỷ : Nóỳu thanh CX rọựng thỗ nhaớy õóỳn lóỷnh THOI
:
JCXZ THOI
:
THOI :RET ; Troớ vóử CTC nóỳu CX = 0


Các câu hỏi về vi xử lý 8088 là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê vi xử lý 8088 là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết vi xử lý 8088 là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết vi xử lý 8088 là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết vi xử lý 8088 là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về vi xử lý 8088 là gì


Các hình ảnh về vi xử lý 8088 là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm tin tức về vi xử lý 8088 là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thông tin chi tiết về vi xử lý 8088 là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment