Bài thơ: Đoản ca hành kỳ 2 – 短歌行其二 (Tào Tháo – 曹操)

Cập nhật ngày 29/07/2022 bởi mychi

Bài viết Bài thơ: Đoản ca hành kỳ 2 – 短歌行其二 (Tào Tháo – 曹操) thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://vietvan.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Bài thơ: Đoản ca hành kỳ 2 – 短歌行其二 (Tào Tháo – 曹操) trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Bài thơ: Đoản ca hành kỳ 2 – 短歌行其二 (Tào Tháo – 曹操)”
Bài thơ: Đoản ca hành kỳ 2 – 短歌行其二 (Tào Tháo – 曹操)

Thơ » Trung Quốc » Tam Quốc » Tào Tháo

174.71

Ngôn ngữ:Chữ Hán
Thể thơ:Tứ ngôn
Thời kỳ:Tam Quốc
11 bài trả lời: 11 bản dịch
18 người thích:Vanachi,Tiêu Phong Lãn Tử,Anh Danh,Pang De,Phụng vũ cửu thiên,QuyVuong,TieuDieu,_Sỹ Nguyên_,Dật Ly,Quynh Anh Nguyen,Consort Yu,Q. Le,Huỳnh Tấn Khoa,Huỳnh Thiên,Vinakanda,Phong Duyên Thiên Hạ,Zhongda,Tuyến Kim Nguyễn
Từ khoá:chí nam nhi (31)nhạc phủ (218)
  • Trả lời
  • In bài thơ
  • Tài liệu đính kèm 2

– Diễm ca hành (Khuyết danh Trung Quốc)
– Hồ Vị Châu (Trương Hỗ)
– Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 3 (Hàn Dũ)
– Thượng Lưu Điền hành (Lý Bạch)
– Thanh thanh thuỷ trung bồ kỳ 2 (Hàn Dũ)

– Đối tửu ca
– Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 5 – Quy tuy thọ
– Độ quan san
– Hao Lý hành
– Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 2 – Quan thương hải

Đăng bởi Vanachi vào 27/06/2005 15:25, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/01/2009 11:36

Đang tải…

Thể hiện

短歌行其二

對酒當歌,
人生幾何:
譬如朝露,
去日苦多。
慨當以慷,
憂思難忘。
何以解憂:
惟有杜康。
青青子衿,
悠悠我心。
但為君故,
沉吟至今。
呦呦鹿鳴,
食野之苹。
我有嘉賓,
鼓瑟吹笙。
皎皎如月,
何時可輟?
憂從中來,
不可斷絕。
越陌度阡,
枉用相存。
契闊談宴,
心念舊恩。
月明星稀,
烏鵲南飛,
繞樹三匝,
無枝可依。
山不厭高,
水不厭深。
周公吐哺,
天下歸心。

Đoản ca hành kỳ 2

Đối tửu đương ca,
Nhân sinh kỷ hà:
Thí như triêu lộ,
Khứ nhật khổ đa.
Khái đương dĩ khảng,
Ưu tư nan vong.
Hà dĩ giải ưu:
Duy hữu Đỗ Khang.
Thanh thanh tử khâm,
Du du ngã tâm.
Đãn vị quân cố,
Trầm ngâm chí kim.
U u lộc minh,
Thực dã chi bình.
Ngã hữu gia tân,
Cổ sắt xuy sinh.
Hạo hạo như nguyệt,
Hà thời khả chuyết?
Ưu tòng trung lai,
Bất khả đoạn tuyệt.
Việt mạch độ thiên,
Uổng dụng tương tồn.
Khế khoát đàm yến,
Tâm niệm cựu ân.
Nguyệt minh tinh hy,
Ô thước nam phi,
Nhiễu thụ tam tạp,
Vô chi khả y.
Sơn bất yếm cao,
Thuỷ bất yếm thâm.
Chu Công thổ bộ,
Thiên hạ quy tâm.

Dịch nghĩa

Trước chén rượu nên hát ca,
Bởi vì đời người có được bao lâu,
Tựa như sương sớm,
Những ngày đã qua sầu khổ biết bao nhiêu.
Khẳng khái phấn chấn
Nhưng vẫn không quên được nỗi ưu sầu.
Muốn giải sầu
Chỉ có chén rượu (Đỗ Khang).
Tuổi học trò cổ áo xanh,
Rầu rầu lòng ta.
Chính vì mi
Mà ta trầm ngâm cho đến hôm nay.
Tiếng tác tác hươi kêu,
Nó đang ăn cỏ ngoài đồng.
Ta có khách quý
Đàn ca sáo phách.
Trăng sáng vằng vặc,
Bao giờ mới hết?
Nỗi buồn từ trong lòng,
Không thể nào dứt.
Từng băng đồng vượt khắp nẻo đường,
Dày công tận tình thăm hỏi.
Những lần gặp gỡ trò chuyện,
Cùng nhau ôn lại, trong lòng vẫn nhớ ân nghĩa cũ.
Trăng sáng sao thưa,
Quạ bay về nam.
Liệng quanh cây cao ba vòng,
Không cành nào đậu được.
Núi không ngại cao,
Sông không ngại sâu,
Ta giống như Chu công tiếp đãi hiền tài,
Thiên hạ sẽ quy thuận về ta.

短歌行其二
Đoản ca hành kỳ 2
Bài hát ngắn kỳ 2

對酒當歌,
Đối tửu đương ca,
Trước chén rượu nên hát ca,

人生幾何:
Nhân sinh kỷ hà:
Bởi vì đời người có được bao lâu,

譬如朝露,
Thí như triêu lộ,
Tựa như sương sớm,

去日苦多。
Khứ nhật khổ đa.
Những ngày đã qua sầu khổ biết bao nhiêu.

慨當以慷,
Khái đương dĩ khảng,
Khẳng khái phấn chấn

憂思難忘。
Ưu tư nan vong.
Nhưng vẫn không quên được nỗi ưu sầu.

何以解憂:
Hà dĩ giải ưu:
Muốn giải sầu

惟有杜康。
Duy hữu Đỗ Khang.
Chỉ có chén rượu (Đỗ Khang).

青青子衿,
Thanh thanh tử khâm,
Tuổi học trò cổ áo xanh,

悠悠我心。
Du du ngã tâm.
Rầu rầu lòng ta.

但為君故,
Đãn vị quân cố,
Chính vì mi

沉吟至今。
Trầm ngâm chí kim.
Mà ta trầm ngâm cho đến hôm nay.

呦呦鹿鳴,
U u lộc minh,
Tiếng tác tác hươi kêu,

食野之苹。
Thực dã chi bình.
Nó đang ăn cỏ ngoài đồng.

我有嘉賓,
Ngã hữu gia tân,
Ta có khách quý

鼓瑟吹笙。
Cổ sắt xuy sinh.
Đàn ca sáo phách.

皎皎如月,
Hạo hạo như nguyệt,
Trăng sáng vằng vặc,

何時可輟?
Hà thời khả chuyết?
Bao giờ mới hết?

憂從中來,
Ưu tòng trung lai,
Nỗi buồn từ trong lòng,

不可斷絕。
Bất khả đoạn tuyệt.
Không thể nào dứt.

越陌度阡,
Việt mạch độ thiên,
Từng băng đồng vượt khắp nẻo đường,

枉用相存。
Uổng dụng tương tồn.
Dày công tận tình thăm hỏi.

契闊談宴,
Khế khoát đàm yến,
Những lần gặp gỡ trò chuyện,

心念舊恩。
Tâm niệm cựu ân.
Cùng nhau ôn lại, trong lòng vẫn nhớ ân nghĩa cũ.

月明星稀,
Nguyệt minh tinh hy,
Trăng sáng sao thưa,

烏鵲南飛,
Ô thước nam phi,
Quạ bay về nam.

繞樹三匝,
Nhiễu thụ tam tạp,
Liệng quanh cây cao ba vòng,

無枝可依。
Vô chi khả y.
Không cành nào đậu được.

山不厭高,
Sơn bất yếm cao,
Núi không ngại cao,

水不厭深。
Thuỷ bất yếm thâm.
Sông không ngại sâu,

周公吐哺,
Chu Công thổ bộ,
Ta giống như Chu công tiếp đãi hiền tài,

天下歸心。
Thiên hạ quy tâm.
Thiên hạ sẽ quy thuận về ta.


Đoản ca hành là tên một khúc nhạc phủ, thuộc Tương hoạ ca. Tào Tháo có hai bài, đây là bài thứ hai, thể hiện tráng chí và ý nguyện cầu hiền tài. Lời bài thơ trôi chảy, khí vận trầm hùng, tiêu biểu cho phong cách thơ của Tào Tháo. Bài thơ này được cho là sáng tác vào năm Kiến An thứ 13 (208), trong đêm trước trận chiến Xích Bích.

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Trước ly rượu ta nên ca hát
Một đời người thấm thoát là bao?
Khác chi mấy hạt sương mai,
Ngày qua sầu tủi hỏi ai không buồn?
Vụt đứng dậy, lòng thêm khảng khái
Nhưng cái buồn đeo mãi không tha
Giải sầu chỉ một chăng là
Mượn đôi ba chén cửa nhà Đỗ Khang
Tuổi đi học, áo xanh cổ cứng
Mà lòng ta bịn rịn hôm mai
Nhưng thôi nhắc mãi làm chi
Tuổi xanh quá vãng vì mi ta buồn
Con hươu lạc kêu trên đồng vắng
Chân ngẩn ngơ mồm gặm cỏ non
Nhà ta khách quý rộn ràng
Đàn ca sáo phách bập bùng thâu đêm
Mảnh trăng nọ treo trên trời rộng
Biết bao giờ hết sáng ngàn cây?
Nỗi buồn ập đến ai hay
Lòng ta vương vấn khi đầy khi vơi
Xông pha mãi một đời gió bụi
Uổng công ta lui tới đeo đai
Bi hoan ly hợp một đời
Mong người tri kỷ đứng ngồi chẳng an
Trăng vằng vặc sao ngàn thưa thớt
Quạ về nam thảng thốt kêu thương
Liệng quanh cây những mấy vòng
Mà không tìm được một cành nương thân
Chẳng quản ngại ta tìm tri kỷ
Dù núi cao, biển cả sâu nông
Một đời nghiền ngẫm Chu công
Làm sao thiên hạ dốc lòng về ta.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

34.00

Trả lời

Chén say ta hát ta chơi,
Thú vui say hát người đời được bao.
Tháng ngày thấm thoát chóng sao,
Hạt sương buổi sớm tụ vào lại tan
Điều đâu cảm giận chứa chan
Cái lo ngay ngáy không bàn cho xuôi
Lo kia bao gỡ cho rồi
Họa chẳng chỉ có con người Đỗ Khang
Áo xanh tấc dạ bàng hoàng
Ngậm ngùi lòng tớ ngổn ngang tơi bời
Hươu đồng hớn hở vui chơi,
Sáo đàn ta khách tiệc mời lẫn nhau
Trăng kia sáng tỏ làu làu
Xoay quanh quanh mãi địa đầu khôn thôi.
Cái lo đâu bỗng tới nơi
Lòng lo dằng dặc ai người gỡ ra
Nỗi niềm kể hết gần xa,
Này là tình cũ, này là nghĩa xưa.
Kia kìa trăng sáng sao thưa,
Quạ kêu xao xác bây giờ đang bay.
Ba vòng liệng khắp bụi cây.
Tìm không chỗ đậu lại bay khơi chừng,
Non cao cao tít ngàn trùng,
Nước sâu thăm thẳm vô cùng là sâu.
Chu Công phủ dụ rất mầu
Khiến cho thiên hạ rủ nhau theo về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

25.00

Trả lời

Trước rượu ta hát
Đời người thấm thoát
Khác gì sương mai,
Hỏi ai không buồn ?
Đứng dậy, khảng khái
Nhưng buồn theo mãi
Giải sầu âu là
Theo nhà Đỗ Khang?
Áo xanh cổ cứng
Lòng sầu hôm mai
Thôi đừng nhắc mãi
Tuổi xanh thêm buồn
Hươu kêu đồng vắng
Cỏ mềm ngẩn ngơ
Nhà đông khách quý
Đàn sáo thâu đêm
Mảnh trăng trên trời
Bao giờ hết sáng?
Nỗi buồn ai hay
Vương vấn vơi đầy
Một đời gió bụi
Phí hoài cân đai
Ly hợp một đời
Mong người tri kỷ
Trăng sao thưa thớt
Quạ thảng thốt kêu
Liệng tìm quanh cây
Một cành nương náu
Không ngại núi cao
Không ngại biển sâu
Nghiền ngẫm Chu công
Thu lòng thiên hạ.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

15.00

Trả lời

Trước rượu nên ca,
Đời người bao lâu?
Giống như sương sớm,
Ngày qua khổ đau.
Nghĩ tới ngậm ngùi,
Buồn lo suốt đời.
Lấy gì làm quên,
Chỉ có rượu thôi.
Xanh xanh áo ai,
Lòng ta bồi hồi.
Chỉ vì ai đó,
Trầm ngâm đến nay.
Hươu kêu rao rao,
Cùng ăn quả bình,
Ta có khách quý,
Gãy đàn thổi sênh.
Vằng vặc như trăng,
Lúc nào lấy được.
Nỗi lo trong lòng,
Không sao dứt được.
Lội ruộng giẫm bờ,
Tiếc nỗi sống thừa.
Bạn bè hội họp,
Lòng nhớ ơn xưa.
Trăng sáng sao thưa,
Quạ bay về nam.
Quanh cây ba vòng,
Biết đậu cành nao.
Núi không ghét cao,
Biển không ghét sâu.
Chu công nhả cơm,
Thiên hạ về theo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

43.50

Trả lời

Cuộc vui có được là mấy chốc?
Có khác chi hạt móc sáng ngày.
Nguồn sâu lai láng vơi đầy,
Giải phiền hoạ có rượu này làm vui!

Tràng áo xanh ngậm ngùi làm tớ.
Hươu ngoài đồng hớn hở gọi nhau.
Khách ta, ta đã gặp nhau,
Gảy đàn, thổi sáo ngó hầu thêm vui!
Trăng sáng tỏ, bùi ngùi trong dạ,
Nỗi lo này biết ngỏ cùng ai?
Chuyện trò kể lể xa xôi.
Nhớ người nghĩa cũ cười vui đề huề…
Quạ đêm trăng bay về nam hậu.
Lượn ba vòng biết đậu cành nao?
Nước càng sâu, núi càng cao.
Chu công trọng khách xôn xao kéo về…


Bản dịch của Phan Kế Bính in trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa.

74.00

Trả lời

Trước rượu hát ngao,
Đời người có bao.
Như giọt sương sớm,
Ngày qua khổ đau.
Cứ mãi ngậm ngùi,
Ưu sầu khó nguôi.
Lấy gì tiêu giải,
Chỉ Đỗ Khang thôi.
Xanh cổ áo ai,
Lòng tôi nhớ hoài.
Chỉ vì anh đó,
Trầm ngâm đến nay.
Tiếng hươu theo đàn,
Cỏ nội cùng ăn.
Ta có khách quý,
Thổi sênh gảy đàn.
Trăng sáng bồi hồi,
Có bao giờ thôi?
Nỗi lo trong dạ,
Nào có thể nguôi.
Vượt ruộng băng đồng,
Thăm hỏi chờ mong.
Cùng vui tụ họp,
Ơn cũ ghi lòng.
Trăng sáng sao thưa,
Về nam quạ bay.
Quanh cây ba lượt,
Đậu cành nào đây!
Núi không ngại cao,
Biển không ngại sâu.
Chu Công đãi khách,
Thiên hạ cùng theo.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.

13.00

Trả lời

Trước rượu ta hát
Người sống bao lâu
Ví như sương sớm
Xưa nhiều khổ đau
Nay còn tráng khí
Khó tan ưu sầu
Ngoài ba chung rượu
Lấy gì giải đâu!
Này quân trẻ nít
Vì bọn các ngươi
Mà ta không dứt
Mối lo nghi hoài
Hươu kêu u u
Ngoài đồng ăn cỏ
Ta thêm khách quý
Vang lừng đàn ca
Người như trăng sáng
Biết bao giờ về?
Lo cầu hiền sĩ
Không lúc nào yên
Vượt đồng băng núi
Uổng công hỏi tìm
Khi ăn khi nói
Ơn xưa ghi lòng
Sao thưa trăng sáng
Ô thước về nam
Cây ba vòng lượn
Chẳng cành nào dung
Núi không cứ lớn
Sông chẳng cứ sâu
Chu Công đãi sĩ
Lòng dân theo chầu.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.

15.00

Trả lời

Đối rượu ta ca
Đời người thoáng qua,
Tựa như sương sớm,
Khổ nhiều ngày qua.
Đứng dậy khảng khái
Lòng sầu khó phai,
Muốn được giải sầu,
Chỉ Đỗ Khang thôi!
Xanh cổ áo ai,
Mà vương vấn hoài.
Chỉ vì ngươi đấy,
Trầm ngâm đến nay.
Hươu kêu đồng vắng,
Ăn cỏ ngoài đồng.
Ta có khách quý,
Đàn sáo thâu đêm.
Trăng sáng vằng vặc,
Bao giờ cho hết?
Buồn rầu trong dạ,
Khó mà đoạn tuyệt!
Vượt bao nẻo đường
Tận tình hỏi thăm,
Bao lần gặp gỡ,
Vẫn lòng tri ân.
Trăng sáng sao thưa,
Quạ bay về nam,
Liệng quanh ba vòng,
Biết đậu cành nao?
Núi có còn cao,
Nước có còn sâu,
Chu công cơm nhả,
Thiên hạ về chầu.

Chưa có đánh giá nào

Trả lời

Đời người thoảng tựa sương mai
Ôm bầu rượu hát qua ngày khổ đau
Quyết tâm quên dễ được đâu
Sầu này muốn giải chỉ bầu rượu cay
Áo ai xanh cứ nhớ hoài
Chỉ vì người đó lòng ray rức lòng
Tiếng hươu ăn cỏ ngoài đồng
Nhà đông khách quý, chập chùng phách sênh
Trăng bao giờ hết lung linh
Lòng còn buồn mãi, hận tình chưa tan
Thăm nhau vượt ruộng băng ngàn
Gặp nhau gợi lại vô vàn ân xưa
Về nam trăng sáng sao thưa
Quanh cây quạ lượn đón đưa nhánh nào
Núi, sông chẳng sợ cao, sâu
Chu Công cơm nhả chư hầu về theo

Chưa có đánh giá nào

Trả lời

Trước chung rượu ngọt hát ca,
Đời người mà được sống là bao lâu.
Tựa như sương sớm mai đầu,
Những ngày qua đã khổ sầu bao nhiêu.
Hiên ngang phấn chấn bao điều,
Nhưng không mất được bấy nhiêu ưu sầu.
Giải sầu muốn được bao lâu,
Chỉ còn chén rượu cùng nhau chuyện trò.
Áo xanh cổ tuổi học trò,
Lòng ta rầu rỉ mãi lo việc đời.
Chính vì mi dụ ta rồi,
Mà ta trầm mặc đến thời hôm nay.
Tiếng kêu tác tác hươu nai,
Nó đang ăn cỏ đồng ngoài thảnh thơi.
Ta mời khách quý đến chơi,
Đàn ca sáo phách vang trời đêm thanh.
Trăng sao vằng vặc sáng thành,
Bao giờ mới hết buồn tanh trong lòng?
Thế nào đoạn tuyệt được không?
Nẻo đường khắp chốn băng đồng vượt non,
Tận tình thăm hỏi dày công.
Những lần gặp gỡ đều mong chuyện trò,
Cùng nhau nghĩa cũ nhớ lo.
Sao thưa trăng sáng quạ dò về nam.
Liệng quanh cổ thụ ba lần,
Không cành đậu được quạ dần bay đi.
Núi không ngại núi cao chi,
Sông không ngại thẳm sâu gì sông ơi,
Chu công ta giống như người,
Hiền tài tiếp đãi, người đời theo ta.

15.00

Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Tương truyền là người đầu tiên chế ra rượu, ở đây dùng để chỉ rượu.

Chỉ học trò. Học trò xưa thường mặc áo có cổ màu xanh. Bài Tử khâm 子衿 trong Thi kinh có đoạn: “Thanh thanh tử khâm, Du du ngã tâm. Túng ngã bất vãng, Tử ninh bất tự âm?” 青青子衿,悠悠我心。縱我不往,子寧不嗣音? (Cổ áo chàng xanh xanh, Lòng thiếp nhớ hoài. Dù thiếp không tới, Chàng có thăm hỏi không?), nguyên là thơ tả tình cảm nam nữ, ở đây mượn ý để chỉ việc luôn nghĩ tới hiền tài.

Bốn câu này mượn ý bài Lộc minh 鹿鳴 trong Thi kinh: “U u lộc minh, Thực dã chi bình. Ngã hữu gia tân, Cổ sắt xuy sinh” 呦呦鹿鳴,食野之苹。我有嘉賓,鼓瑟吹笙 (Tiếng hươu kêu u u, Ăn cỏ hao trên nội. Ta có tân khách, Gảy đàn thổi sênh) biểu thị lòng nhiệt thành lấy lễ đãi hiền sĩ.

Mạch, thiên: phiếm chỉ đường. Đường nhỏ hướng đông tây gọi là mạch, đông nam gọi là thiên.

Uổng: cong; tương tồn: thăm hỏi nhau. Hai câu này ý nói không ngại trở ngại xa xôi mà thăm hỏi hiền sĩ và biểu thị tấm chân tình được bái người tài.

Tụ tán, chia ly và sum vầy. Ở đây chỉ việc xa cách lâu ngày lại trùng phùng.

Hai câu này mượn ý từ Quản tử 管子: “Hải bất từ thuỷ, cố năng thành kỳ đại; sơn bất từ thổ thạch, cố năng thành kỳ cao; minh chủ bất yếm nhân, cố năng thành kỳ chúng; sĩ bất yếm học, cố năng thành kỳ thánh” 海不辭水,故能成其大;山不辭土石,故能成其高;明主不厭人,故能成其眾;士不厭學,故能成其聖 (Biển không từ chối nước, nên mới lớn; núi không từ chối đất đá, nên mới cao; minh chủ không từ chối người, nên mới đông; kẻ sĩ không từ chối học, nên mới thành thánh hiền).

Chu Công tên thật là Cơ Đán 姬旦, con của Chu Văn Vương và em của Vũ Vương. Thành Vương khi tức vị tuổi còn nhỏ đã được ông phò tá, chăm lo triều chính tận tình, nhờ thế mà thu phục được hiền tài. Sử ký chép một bữa cơm ông ba lần đang ăn phải nhả ra để tiếp khách tới vì sợ lỡ mất người hiền. Hai câu ý nói tận tình như Chu Công thì lòng người thiên hạ sẽ quy phục theo mình.Các câu hỏi về hạt móc sáng ngày là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hạt móc sáng ngày là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hạt móc sáng ngày là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hạt móc sáng ngày là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hạt móc sáng ngày là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hạt móc sáng ngày là gì


Các hình ảnh về hạt móc sáng ngày là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm kiến thức về hạt móc sáng ngày là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thông tin về hạt móc sáng ngày là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://vietvan.vn/hoi-dap/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://vietvan.vn/hoi-dap/

Related Posts

About The Author

Add Comment