Ý nghĩa của thành ngữ “ai giàu ba họ, ai khó ba đời”

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen sử dụng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được dùng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt thuật ngữ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ. Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có thể được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, tương đương chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã sử dụng lâu thành quen, nghĩa có khả năng suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

Định nghĩa – Khái niệm

ai giàu ba họ, ai khó ba đời có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu ai giàu ba họ, ai khó ba đời trong tiếng Việt của chúng ta mà có khả năng bạn chưa nắm được. Và giải thích cách sử dụng từ ai giàu ba họ, ai khó ba đời trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ ai giàu ba họ, ai khó ba đời nghĩa là gì.

Giầu nghèo đều có lúc, giầu không nên ỷ của, nghèo không nên thối chí. Thời cuộc biến chuyển, số phận đổi thay, không có gì là vĩnh viễn.

✅ Mọi người cũng xem : cơ quan văn hóa là gì

ngôn từ liên quan tới ai giàu ba họ, ai khó ba đời

 • nhà giàu ngày ăn ba bữa, nhà khó đỏ lửa ba lần là gì?
 • trâu ác thì trâu vạc sừng là gì?
 • người gầy thầy cơm là gì?
 • người ăn thì còn, con ăn thì hết là gì?
 • voi chết vì ngà, chim chết vì lông là gì?
 • nằm đất hàng hương hơn nằm giường hàng cá là gì?
 • tham thì thâm, bụt đã bảo thầm rằng chớ có tham là gì?
 • nhất ngon là đầu cá gáy, nhất thơm là cháy cơm nếp là gì?
 • thẳng mực tàu đau lòng gỗ là gì?
 • quen nhau con chấy cắn đôi là gì?
 • người dưng nước lã là gì?
 • yêu nhau, chín bỏ làm mười là gì?
 • mèo khen mèo dài đuôi; chuột khen chuột nhỏ dễ chui dễ trèo là gì?
 • thẳng như chỉ đặt là gì?
 • chê cam sành gặp quýt hôi là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu “ai giàu ba họ, ai khó ba đời” trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

ai giàu ba họ, ai khó ba đời có nghĩa là: Giầu nghèo đều có lúc, giầu không nên ỷ của, nghèo không nên thối chí.. Thời cuộc biến chuyển, số phận đổi thay, không có gì là vĩnh viễn.

Đây là cách sử dụng câu ai giàu ba họ, ai khó ba đời. Thực chất, “ai giàu ba họ, ai khó ba đời” là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ ai giàu ba họ, ai khó ba đời là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các ngôn từ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường sử dụng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.