Nghiệp Vụ old Hướng dẫn hạch toán tài khoản 113 theo Thông tư 200

Mục lục Hiển thị

I. Mục đích của tài khoản 133

II. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 113

1. Bên Nợ

2. Bên Có

3. Số dư bên Nợ

III. Phương pháp hạch toán một vài giao dịch thường gặp trong tài khoản 113

1. Thu tiền của khách hàng

2. Xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng

3. Làm hồ sơ chuyển tiền từ khoản ở ngân hàng

4. Khách hàng trả trước tiền mua hàng bằng séc

5. Ngân hàng báo Có các khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản tiền gửi của Doanh nghiệp

6. Ngân hàng báo Nợ các khoản tiền đang chuyển đã chuyển cho người bán, người cung cấp dịch vụ

7. Đối với khoản tiền đâng chuyển bằng ngoại tệ

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển là một tài khoản quen thuộc với kế toán, thường được dùng đối với các khoản tiền đã gửi nhưng chưa nhận được thông báo xác nhận. Vậy cách hạch toán tài khoản 113 như thế nào, hãy cùng ketoan.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Mục đích của tài khoản 133

Theo điều 14 Thông tư 200/2014/TT-BTC thì tài khoản 113 là tài khoản kế toán được dùng để phản ánh các khoản tiền của công ty:

  • Đã nộp vào ngân hàng hoặc kho bạc Nhà nước
  • Đã gửi bưu điện để chuyển cho ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có
  • Đã trả cho donah nghiệp khác hay đã làm Thủ tục chuyển tiền từ tài khoản tại ngân hàng để trả cho công ty khác nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ hay bản sao y kê của ngân hàng.

Cũng trong tình trạng này quy định khoản tiền đang chuyển bao gồm 2 loại, tiền Việt Nam và ngoại tệ được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Thu tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào ngân hàng
  • Chuyển tiền qua bưu điện để trả cho công ty khác
  • Thu tiền bán hàng chuyển thẳng vào kho bạc để nộp thuế (giao tiền tay ba giữa công ty với người mua hàng và kho bạc Nhà nước).

hạch toán tài khoản 113

✅ Mọi người cũng xem : hữu cơ và vô cơ là gì

II. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 113

Tài khoản 113 có 2 tài khoản cấp 2:

  • Tài khoản 1131 – Tiền Việt Nam: Được dùng để phản ánh số tiền Việt Nam đang chuyển
  • Tài khoản 1132 – Ngoại tệ: Được sử dụng để phản ánh số ngoại tệ đang chuyển

Kết cấu của tài khoản 113 gồm 3 phần: bên Nợ, bên Có và số dư bên Nợ. Nội dung phản ánh chi tiết của mỗi phần chi tiết như sau:

✅ Mọi người cũng xem : cách nấu lẩu bím dê

1. Bên Nợ

Phần này sẽ thể hiện các khoản tiền mặt hoặc séc bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ đã nộp vào ngân hàng hoặc đã gửi bưu điện để chuyển vào ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có.

mặt khác bên Nợ còn phản ánh chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền đang chuyển tại thời điểm báo cáo.

2. Bên Có

Bên Có sẽ thể hiện số tiền kết chuyển vào tài khoản 112  – Tiền gửi ngân hàng hoặc các tài khoản liên quan. Đồng thời cũng phản ánh chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền đang chuyển tại thời điểm báo cáo.

✅ Mọi người cũng xem : bảo hiểm xã hội là gì

3. Số dư bên Nợ

Phần này sẽ được dùng để thể hiện các khoản tiền còn đang chuyển tại thời điểm báo cáo.

hạch toán tài khoản 113

✅ Mọi người cũng xem : phù hộ độ trì là gì

III. Phương pháp hạch toán một vài giao dịch thường gặp trong tài khoản 113

✅ Mọi người cũng xem : danh sách trắng là gì

1. Thu tiền của khách hàng

Trong trường hợp công ty đã thu tiền bán hàng, tiền nợ của khách hàng hoặc các khoản mức thu nhập khác bằng tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào ngân hàng mà không thông qua quỹ, nhưng lại chưa nhận được giấy báo Có của ngân hàng thì kế toán cần ghi như sau:

Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có TK 511 – Doanh thu vận hành tài chính

Có TK 711 – mức thu nhập khấc

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có)

✅ Mọi người cũng xem : khổ nhục kế là gì

2. Xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng

Khi kế toán xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của ngân hàng, ghi:

Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

3. Làm giấy tờ chuyển tiền từ khoản ở ngân hàng

Trong trường hợp kế toán đã làm Thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ở ngân hàng để trả cho chủ nợ nhưng lại chưa nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng thì ghi:

Nợ TK 113 – Tiền đâng chuyển (1131, 1132)

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

4. Khách hàng trả trước tiền mua hàng bằng séc

Nếu sau khi công ty nhận được séc từ người mua và nộp séc đó vào ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của ngân hàng thì ghi:

Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1131. 1132)

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

hạch toán tài khoản 113

✅ Mọi người cũng xem : cơ sở kinh tế là gì

5. Ngân hàng báo Có các khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản tiền gửi của Doanh nghiệp

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)

6. Ngân hàng báo Nợ các khoản tiền đang chuyển đã chuyển cho người bán, người cung cấp dịch vụ

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Có TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)

✅ Mọi người cũng xem : biệt danh tiếng anh là gì

7. Đối với khoản tiền đâng chuyển bằng ngoại tệ

Cách hạch toán khoản tiền ngoại tệ đang chuyển cũng tương tự như tiền gửi ngân hàng hay tiền mặt bằng ngoại tệ.

Khi lập báo cáo tài chính, kế toán sử dụng tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế để đánh giá lại tiền đang chuyển là ngoại tệ cuối kỳ:

  • Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái (tỷ giá ngoại tệ tăng so với đồng tiền Việt Nam), ghi:

Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1132)

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  • Nếu nảy sinh lỗ tỷ giá hối đoái (tỷ giá ngoại tệ Giảm so với dồng tiền Việt Nam), ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 113 – Tiền đang chuyển (1132)

Hy vọng qua bài viết này, kế toán sẽ có thể hạch toán các khoản tiền đang chuyển với tài khoản 113 một cách nhénh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.

Xem thêm:

Hạch toán tài khoản 111 – Tiền mặt theo Thông tư 200

Định khoản chuyên sâu các giao dịch liên quan đến tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ

Cách hạch toán Tài khoản 334 – Phải trả công nhân viên

Nguyễn Thế Cường