Gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh ngành Sáng tác văn học 2016

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA  HÀ NỘI

_________________________

 

Số:  534 /TB-ĐHVHHN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển sinh ngành Sáng tác văn học 2016

______________________

 

 

Căn cứ Thông báo số 106/TB-ĐHVHHN ngày 26/04/2016 về việc tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng năm 2016; Thông báo số 347/TB-ĐHVHHN ngày 9/5/2016 về tuyển sinh đào tạo đại học hệ chính quy (văn bằng 2) và điều kiện cụ thể trong công tác tuyển sinh, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh ngành Sáng tác văn học năm 2016 như sau:

- Gia hạn thời gian nhận Hồ sơ dự tuyển vào ngành Sáng tác văn học cho cả 02 hệ đào tạo: hệ Cử nhân và hệ Cử nhân văn bằng 2 đến hết ngày 15/9/2016.

Địa chỉ nhận Hồ sơ: Phòng Đào tạo-Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 418-đường La Thành-Hà Nội.

- Thời gian thi tuyển sinh: Dự kiến vào tuần đầu tiên của tháng 10/2016 (sẽ có thông báo sau).

- Môn thi: 03 môn, bao gồm các môn Ngữ văn, Năng khiếu sáng tác, Phỏng vấn trực tiếp (riêng môn Ngữ văn, nếu thí sinh nào đã dự thi kỳ thi Quốc gia THPT năm 2016, đạt điểm 6 trở lên, sẽ được miễn; còn lại, các thí sinh thi THPT thuộc kỳ thi các năm trước sẽ không được miễn).

- Các quy định khác vẫn như trong Thông báo tuyển sinh đã công bố.

Mọi câu hỏi cần được giải đáp, thí sinh gọi điện thoại về phòng Đào tạo của trường theo số máy 04-38511971; hoặc 04-38511973, nghe lời chào của tổng đài, bấm tiếp 132.

- Hoặc gặp giáo viên tư vấn:

TS. Đỗ Thu ThủyĐT: 091 510 9999; email: thuydothithu@gmail.com;

ThS Nguyễn Phi Nga, ĐT: 0948 037 666; email: davuspring@gmail.com 

Xin xem thêm trên Website:  http://vietvan.vn/http://huc.edu.vn/; http://daotao.huc.edu.vn/ 

Ghi chú: Nhà trường vẫn xét tuyển Lớp cử nhân ngành Báo chí bình thường như hằng năm theo 02 nhóm môn (Văn-Sử-Địa, hoặc Văn-Toán-Ngoại ngữ) với chỉ tiêu: 60, trên địa bàn cả nước./.

 

 

Nơi nhận:

- Các hội Văn học – Nghệ thuật;

- Các Trường THPT;

- BGH (để báo cáo);

- Website trường;

-Lưu:VT, ĐT, khoa VV-BC,T.30

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thị Việt Hương

(Đã ký)

 

 

 

 
 

Ý kiến phản hồi

Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên
Email
Nội dung
 
 

CÁC TIN TRƯỚC 
Copyright © 2009 - 2017 Viết Văn - Khoa VIẾT VĂN - BÁO CHÍ - Đại học Văn hóa Hà Nội và các tác giả!
® Ghi rõ nguồn "vietvan.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
KHOA VIẾT VĂN - BÁO CHÍ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI
Địa chỉ: 418 La Thành, Đống Đa, Hà Nội - Điện thoại: 04 8511971 ext 132;
email: sangtacvanhoc@gmail.com